La moment nu sunt sondaje deschise!

» Arhiva Sondaje Online
SINDASP

 

 

 

REPUBLICA  MOLDOVA

RAIONUL RÎȘCANI

AOCIAȚIA SINDICALĂ TERITORIALĂ RÎȘCANI

Proces-verbal

 

Nr.01 din 16 august 2018

 

La evidență 31 organizații;

Au fost prezenți 25 membri;

 Au lipsit reprezentanți din 7 primării și anume: Costeşti, Branişte, Corlăteni, Mihăileni, Petruşeni, Singureni, Văratic.

Ordinea de zi:

 1. Totalurile concursului raional de poezie și muzică “Iată așa-i copilăria”;
 2. Cu privire la activitatea biroului;
 3. Cu privire la contractele colective de muncă. și despre premiile de care se pot bucura angații din primării.
 4. Raportul financiarpentru 2017 și primul semestru anul 2018;
 5. Alegerea a doi membri pentru a completa biroul rational.

 

 1. S-a examinat :

Totalurile concursului raional de poezie și muzică “Iată așa-i copilăria”;

Copii au recitat poeziile și au interpretat melodiile:

S-a decis:

I       Grupa de vârstă 5-9 ani:

Locul I Iată așa-i copilăria, Sofia Crigan

Locul II Copilăria, Maria Vengher,

        Grupa de vârstă 9-16 ani:

Locul I Iată așa-i copilăria, Nadejda Duda, 10 ani;

Locul II Iată așa-i copilăria, Andreea Crigan, 11 ani;

Locul III Copiii Moldovei, Xenia Burdeinaia, 10 ani.

           La categoria muzică Locul I Igor Borș , cânteculBunica.

II. 3 copii care au ocupat locul întâi să fie reprezentanți ai raionului la etapa republicană.

2. S-a examinat. Cu privire la activitatea biroului.

Au luat cuvântul:

1 Doamna R.Postolachi, președinte AST Rîșcani, a vorbit despre  activitățile realizate. Prin cele 4 ședințe ale biroului sindical din prima jumătate a anului curent s-au luat decizii cu privire la acumulările și cheltuielile financiare. În special s-a insistat spre susținerea angajaților material, dar și la organizarea odihnei și a diferitor acțiuni culturale.

În primul semestru am primit 3 foi de odihnă dintre care 2 pentru primăriile Singureni și Răcăria și una pentru Aparatul președintelui raionului.

Celorlalți solicitanți le-a fost oferită susținere financiară pentru folile procurate individual.

Am încercat să venim cu mici cadouri pentru copiii angajaților la 1 iunie - Ziua copiilor precum și am procurat foi de odihnă la tabăra “Vulturaș”, am repartizat foile la alte tabere transmise de Federația Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice.

În decembrie trecut am organizat instruirea liderilor sindicali printr-un seminar republican organizat la Chișinău de federație.

La propunerea membrilor de sindicat am organizat odihna prin câteva excursii în România, la muzeul Conacul Manuc Bei și în Bulgaria la mare.

3. S-a examinat: Cu privire la contractele colective de muncă și despre premiile de care se pot bucura angații din primării.

Au luat cuvântul:

1.Doamna T.Trigubenco a prezentat o informație cu privire la contractele colective de muncă. Dumneaei a menționat importanța acestora pentru activitatea angajaților.

2. doamna S.Lupașcu a vorbit despre premiile de care se pot bucura angații din primării.

4. S-a examinat: Raportul financiarpentru 2017 și primul semestru anul 2018;

Au luat cuvântul: doamna A.Lopata a  prezentat raportul financiar. AST Rîșcani include  30 de instituții sindicale primare .

În anul 2017  au fost achitate cotizații de către instituțiile sindicale primare în sumă de 201724,89 lei și 5118 –alte venituri care au fost acumulate din contribuția persoanelor care au plecat împreună cu membrii AST la mare în Bulgaria.S-a micșorat numărul OSP  din cadrul AST Rîșcani cu 2 organizații– IFS din motivul reorganizării și Biroul Arhitectural, din propria inițiativă. Veniturile  acumulate au fost repartizate după cum urmează:

50% - 100862,45 lei, cotizații sindicale ale instituțiilor primare;

25% - 50431,22 lei contribuții sindicale  SINDASP;

25% - 50431,22  lei+5118,0  AST Rîșcani în total 55549,22 lei;

Pe parcursul anului  2017 au fost efectuate cheltuieli în sumă de 213424,23 lei bazându-ne pe  procesele  verbale ale instituțiilor sindicale primare și ale  Biroului executiv al AST Rîșcani.

 

Nr.

crt.

Denumirea

Cont

Sold la 01.01.2017

Cotizații

Alte venituri

Cheltuieli

Sold la 01.01.18

 

Asociația Sindicală Teritorială

28118,63

50431,22

5118,0

66185,19

17482,66

 

TOTAL

713

 

 

 

 

 

 

1.

Alte cheltuieli organizatorice

713.1

 

 

 

32260,59

 

 

2.

Ajutor material

713.5

 

 

 

30000,0

 

 

3.

Comision bancar

713.39

 

 

 

2068,80

 

 

4.

Cheltuieli de deplasare

713.40

 

 

 

1855,80

 

 

 

5.

Coizații sindicale

713.16

5999,57

100862,45

 

97943,63

8918,39

 

 

6.

Cotizații sindicale SINDASP

544.2

3374,69

50431,22

 

49295,41

4510,50

 

TOTAL

37492,89

201724,89

5118,0

213424,23

30 911,55

 

Ajutor material din contul AST  în sumă de 30000,0 lei a fost acordat pentru:

 • Bogdan Valeriu, Aparatul Președintelui– 1000,0 lei;
 • Alina Lopata, trezorier – 4000,0 lei;
 • Tcaci Zinaida, Aparatul Președintelui – 1000,0 lei;
 • Spînu Iulia, Direcția Finanțe – 1000,0 lei;
 • Ciobanu Natalia, DASPF – 1000,0 lei;
 • Macovei Inga, Direcția Finanțe -2000,0 lei;
 • Lidia Ștefanco, DASPF -2000,0 lei;
 • Iachimciuc Larisa, IFS Rîșcani -2000,0 lei;
 • Vagner Rita, Aparatul Președintelui – 2000,0 lei;
 • Cebanu Rodica, Primăria Gălășeni – 2000,0 lei;
 • Semeniuc Aliona, Primăria Nihoreni – 2000,0 lei;
 • Cucu Irina, Primăria Pociumbeni -2000,0 lei;
 • Eșanu Mariana, Primăria Zăicani – 2000,0 lei;
 • Lupușor Inga, Primăria Braniște – 2000,0 lei;
 • Glavan Elena, Primăria Corlăteni – 2000,0 lei;
 • Vîrlan Verginia, Primăria Șaptebani – 2000,0 lei;

Alte cheltuieli organizatorice 32260,59lei:

Comisionul Bancar – 2068,80 lei;

Cheltuieli pentru organizarea odihnei pentru copii – 1890,0 lei;

Cheltuieli de deplasare- 1855,0

Odihna în Bulgaria – 16428,42 lei (8428,42 reducere pentru membrii de sindicat +8000,0 lei transportul Rîșcani –Chișinău-Rîșcani  inclusiv contribuția persoanelor care nu sunt membrii de sindicat)

Cheltuieli pentru organizarea Revelionului 2018 – 4017,85 lei;

(-  2800,0 lei – câte 50,0 lei pentru fiecare membru prezent la Revelion 2018, din partea AST Rîșcani;

- 1217,85 cheltuieli pentru surprize;

Cheltuieli pentru seminar în Turcia, 2780,0 lei

Alte cheltuieli 3220,52 lei

Decembrie 2017

Denumirea organizației

sold

transfer

50%

contributii achitate

sold

Presedintele raionului

5159,00

2600,92

1300,46

3480,00

2979,46

IFS

 

 

 

 

 

DIRECTIA FINANTE

4142,08

673,27

336,64

4478,5

0,22

Arhitectura

 

 

 

 

 

asistenta sociala

17670,45

6066,64

3033,32

15000,00

4553,77

 

 

 

1150,00

 

pr.Alexandresti

1259,09

210,25

105,12

1364,21

 

pr.Alunis

1729,56

403,24

201,62

1931,18

 

pr.Borosenii noi

1503,15

311,50

155,75

1629,88

29,02

pr. Braniste

1468,01

197,15

98,57

1566,58

 

pr.corlateni

2932,55

483,13

241,56

3173,80

0,31

pr.costesti

5268,36

478,14

239,07

5645,89

-138,46

pr.galaseni

1319,65

228,74

114,37

1391,65

42,37

pr.grinauti

1302,00

313,65

156,83

1409,52

49,31

pr.hiliuti

1942,12

338,49

169,25

1942,12

169,25

pr.horodiste

1110,2

192,82

96,41

1206,61

 

pr.malinovscoe

1315,54

258,57

129,29

1444,00

0,83

pr.mihaileni

1354,9

219,6

109,8

1354,90

109,8

pr.nihoreni

3904,94

1082,54

541,27

4252,57

193,64

pr.petruseni

868,15

126,69

63,34

931,49

 

pr.pirjota

1865,53

297,49

148,75

1800,00

214,28

pr.pociumbeni

1273,61

260,07

130,04

1418

-14,35

pr.pociumbauti

1502,61

278,74

139,37

1641,98

 

pr.racaria

140,98

466,20

233,10

 

374,08

pr.riscani

3257,09

67,21

33,61

3257,09

33,61

pr.recea

1643,93

350,35

175,17

1793,93

25,17

pr.singureni

1454,28

204,63

102,32

1575,00

-118,4

 

 

 

100,00

 

pr.struzeni

1399,56

214,28

107,14

1400

106,7

pr.saptebani

1498,63

397,83

198,91

1700

-2,46

pr.sumna

1456,04

318,47

159,23

1456,05

159,22

pr.varatic

1671,3

339,03

169,51

1837,00

3,81

pr.vasileuti

1775,75

367,96

183,98

1959,73

 

pr.zaicani

1712,85

294,42

147,21

1712,85

147,21

sold la 31.12.2017

74901,91

18042,02

9021,01

75004,53

8918,39

 

Pe parcursul semestrului I, 2018  au fost acumulate cotizații sindicale de la instituțiile sindicale primare în sumă de 107 130,57  lei și 12 770,67 –alte venituri care au fost acumulate din contribuția persoanelor care au plecat împreună cu membrii AST la munte în România, Sinaia, inclusiv contribuția membrilor AST. Veniturile  acumulate au fost repartizate după cum urmează:

50% - 53565,28 lei, cotizații sindicale ale instituțiilor primare;

25% - 26782,64 lei, contribuții sindicale  SINDASP;

25% - 26782,64 lei,  AST Rîșcani + 12770,67 lei alte venituri=39553,31;

Pe parcursul semestrului I, 2018 au fost efectuate cheltuieli în sumă de 35526,79lei bazându-ne pe  procesele  verbale ale  Biroului executiv al AST Rîșcani 7931,20 lei - instituțiilor sindicale primare și 14868,41 - contribuții sindicale SINDASP.

Nr

crt

Denumirea

Cont

Sold la 01.01.2018

Cotizații

Alte venituri

Cheltuieli

Sold la 01.07.18

Asociația Sindicală Teritorială

17482,66

26782,64

12 770,67

35526,79

21509,18

TOTAL

713

 

 

 

35526,79

 

1.

Alte cheltuieli

713.1

 

 

 

24099,59

 

2.

Ajutor material

713.5

 

 

 

9400,0

 

3.

Comision bancar

713.39

 

 

 

778,0

 

4.

Cheltuieli de deplasare

713.40

 

 

 

1249,20

 

Instituții sindicale primare

5.

Coizații sindicale

713.16

8918,39

53565,12

 

7931,20

54552,31

Federația SINDASP

6.

Cotizații sindicale

544.2

4510,50

26782,64

 

14868,41

16424,73

TOTAL

30 911,55

107 130,40 

12 770,67

58326,40

92486,22

Ajutor material din contul AST  în sumă de 9 000,0 lei a fost acordat pentru:

Brus Lidia, Primăria Horodiște – 2000,0 lei

Galagan Liudmila, DASPF - 2000,0 lei

Strogan Tatiana, Aparatul Președintelui – 2000,0 lei

Vagner Rita, Aparatul Președintelui – 1000,0 lei

Alina Lopata -2000,0 lei

Alte cheltuieli organizatorice - 24499,59lei:

Odihna în România – 14405,59  lei, inclusiv 12660,67 contribuția membrilor de sindicat și a persoanelor care au plecat;

Excursia la Manuc Bei -  2200,0 lei;

Cadouri pentru copii la 1 iunie – 7406,0 lei;

Publicarea în Monitorul Oficial- 88,0

Comision bancar-778,0 lei;

Cheltuieli de deplasare- 1249,20 lei

 

5.S-a examinat: Alegerea a doi membri pentru a completa biroul raional.

S-a decis: Se aleg doi membri pentru a completa biroul raional.

 1. Silvia Lupașcu, direcția finanțe
 2. Serghei Tulicii, specialist primăria Rîșcani

 

Președinte:                                                      Rodica Postolachi

Secretar:                                                          Alina Lopata

 

 

 

Procesul de instruire pentru membrii organizaţiilor sindicale primare ale Asociaţiei Sindicale Rîşcani

Recent un grup de 20 de angajați din sectorul public din autoritățile publice locale din raion au praticipat la seminarul de instruire pentru  organizaţiile sindicale primare din cadrul Asociaţiei Sindicale. ,, Instruirea cadrelor și a activului sindical a fost și rămâne a fi una din prioritățile Federaţiei Sindicatelor Angajaţilor din Serviciile Publice ” a comunicat Vlad Canţîr, preşedintele Federaţiei SINDASP în debutul activității.

La lucrările seminarului cu genericul ,, Relevanţa instrumentelor şi acţiunilor sindicale în contextul modificărilor legislaţiei muncii”, sindicaliştii au discutat despre posibilităţile oferite de legislaţie cu privire la dialogul social, negocierile colective, contractul colectiv de muncă şi prevederile reformei administrației publice centrale și locale, impactul și perspectivele acesteia.

Organizaţia sindicală este singura, care poate modela lucrurile în mediul de activitate al salariaţilor, încât să prevină şi să fie excluse conflictele de muncă. Această prerogativă decurge din dreptul angajatorilor de a purta negocieri colective, în caz de apariţie a anumitor neînţelegeri, sindicaliştii trebuie să fie cei care merg la angajator pentru a remedia situaţia de conflict.

,, Reforma administrației publice centrale este una necesară, important este ca în cadrul acestui proces să nu fie lezate drepturile și interesele salariaților care activează în sistem. În mod normal, orice reformă presupune anumite faze de duritate. Este mai rău atunci când ele vin cu neclarități care provoacă îngrijorare din partea angajaților din serviciile publice, iar prin această activitate ne-am propus să le elucidăm și să le discutăm”, a punctat Vlad Canțîr.

 

Cei prezenți au manifestat interes față de cele discutate și au venit cu propuneri de a continua organizarea unor astfel de activități pe viitor.

 

 

PRIN DECIZIA BIROULUI SINDICAL A FOST ACORDAT AJUTOR MATERIAL  ÎN TOTAL ÎN SUMĂ DE

20 de mii de lei

 

Lista membrilor  sindicali

care au beneficiat de ajutor material

 

Nr. crt.

Numele Prenumele

Organizatia Sindicală Primară

Suma

1.

Ștefanco Lidia

DASPF Rîșcani

2000,0

2.

Iachimciuc Larisa

IFS Rîșcani

2000,0

3.

Vagner Rita

Aparatul Președintelui

2000,0

4.

Ceban Rodica

Primăria Gălășeni

2000,0

5.

Semeniuc Aliona

Primăria Nihoreni

2000,0

6.

Cucu Irina

Primăria Pociumbeni

2000,0

7.

Eșanu Mariana

Primăria Zăicani

2000,0

8.

Lupușor Inga

Primăria Braniște

2000,0

9.

Glavan Elena

Primăria  Corlăteni

2000,0

10.

Vîrlan Verginia

Primăria Șaptebani

2000,0

Total

20000

 

 

 

Președintele asociației sindicale SINDASP                  R.Postolachi

 Raport privind rezultatele financiare

al Asociației Sindicale Teritoriale r.Rîșcani pentru a. 2016

AST Rîșcani include  32 instituții sindicale primare .

În anul 2016  au fost achitate cotizații de către instituțiile sindicale primare în sumă de 204 520, 28 lei. Veniturile respective au fost repartizate după cum urmează:

50% - 102 260, 14 lei, cotizații sindicale ai instituțiilor primare;

25% - 51 130, 07 lei contribuții sindicale  SINDASP;

25% - 51 130, 07 lei  AST Rîșcani;

 

Pe parcursul anului  2016 au fost efectuate cheltuieli în sumă de 181853,28 lei.

N

crt

Denumirea

Cont

Sold la 01.01.2016

Cotizații

Cheltuieli

Sold la 01.01.17

Asociația Sindicală Teritorială

14825,89

51130,07

39435,42

26520,54

TOTAL

713

 

 

39435,42

 

1.                 

Ajutor material

713.26

 

 

13000,0

 

2.                 

Cheltuieli de deplasare

713.39

 

 

2797,40

 

3.                 

Alte cheltuieli organizatorice

713.40

 

 

23638,02

 

Instituții sindicale primare

102260,14

96260,57

5999,57

4.                 

Coizații sindicale

544

 

102260,14

96260,57

5999,57

Federația SINDASP

51130,07

46157,29

4972,78

5.                 

Cotizații sindicale

 

 

51130,07

46157,29

4972,78

TOTAL

14 825,89

204 520,28

181853,28

37492,89

 

Ajutor Material din contul AST  în sumă de 13000,0 lei a fost acordat pentru:

1.   Rîbac Eugen , tratamentul în staționar – 1 000,0 lei;

2.   Stîngaci Maria, tratamentul în staționar – 1 000,0 lei;

3.   Stîngaci Maria pentru activitatea în AST – 1 000,0 lei;

4.   Volentir Anatolie pentru activitatea în AST – 1 000,0 lei;

5.   Valeriu Bogdan, rambursarea cheltuielilor de tratament la sanatoriu – 1000,0 lei;

6.   Cojocari Nina , rambursarea cheltuielilor de tratament la sanatoriu – 1000,0 lei;

7.   Alina Lopata, contabil AST , pentru munca efectuată – 3000,0 lei

8.   Tcaci Zinaida, rambursarea cheltuielilor de tratament la sanatoriu – 1000,0 lei;

9.   Ababii Vasile, în legătură cu decesul soției – 1000,0 lei;

10.      Cușnir Liudmila, rambursarea cheltuielilor de tratament la sanatoriu – 1000,0 lei;

11.      Medvețcaia Lucia, rambursarea cheltuielilor de tratament la sanatoriu – 1000,0 lei;

Alte cheltuieli organizatorice 23638,02 lei:

Comisionul Bancar – 3 503,02  lei;

Cheltuieli pentru seminar -  6848,0 lei;

Cheltuieli pentru organizarea odihnei pentru copii – 1350,0 lei;

Suport pentru organizarea zilei profesionale  a DASPF Rîșcani -1000,0 lei ;

Cheltuieli pentru organizarea Revelionului 2017 – 5937,0 lei;

(-  3750,0 lei – cîte 50,0 lei pentru fiecare membru prezent la Revelion 2017, din partea AST Rîșcani;

- 1087,0 cheltuieli pentru surprize;

- 1100,0 lei  suport pentru organizarea Revelionului 2017 , IFS Rîșcani)

Cheltuieli pentru seminare la Turcia, Saint Petersburg  5000,0 lei

Dialogul social - cel mai eficient mecanism pe segmentul raporturilor de muncă

În perioada 28-29 iulie curent, la Bahmut, raionul Ungheni, s-a desfășurat Forumul sindical «Parteneriatul social la nivel local» organizat de Federația Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice (Federația SINDASP), la care au participat președinți ai asociațiilor și organizațiilor sindicale, președinți și vicepreședinți de raioane, primari ai localităților, reprezentând zonele de nord și centru ale țării.
În debutul Forumului sindical, președintele Federației SINDASP Vlad Canțîr a menționat: «Ne propu

Sus


 

 

-------------------------------------------
ONG-uri Raionale

-------------------------------------------

 

 

 

 

https://calm.md/img/nopicsmall_ro.png

Direcția Raională Învățământ, Tineret și Sport Rîșcani

 

    

https://declaratii.ani.md/searchDeclarations/index

 

                                                              https://actelocale.gov.md/ral/search?apl=19321

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rîșcani în imagini
Training IDIS Viitorul ”Consolidarea autonomiei locale” Training IDIS Viitorul ”Consolidarea autonomiei locale” Defileul Duruitoarea Veche

© 2016 Consiliul raional Rîșcani, Republica Moldova.
str. Independenţei 38, or. Rîșcani, MD-5600, Republica Moldova
Tel/Fax.: (256) 22058;
Web: www.riscani.md, mail: inforiscanimd@gmail.com

Linia verde anticorupție: (+373)7992411

Total vizitatori: 1835
Vizitatori ieri: 263
Vizitatori azi: 22
Online: 6