La moment nu sunt sondaje deschise!

» Arhiva Sondaje Online
Ştiri
Hotărârea Comisiei Situații Excepționale raionul Rîșcani
Publicat: Miercuri, 18 martie 2020 de Serviciul Administraţie Publică
Descarcă fişier: comisia pu situatii exceptionale.pdf (192KB)

COMISIA PENTRU SITUAŢII EXCEPŢIONALE

RAIONUL RÎŞCANI

HOTĂRÂRE  nr.2

din 15 martie 2020

or. Rîşcani

 

În conformitate cu Regulamentul Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a raionului, în baza informaţiilor prezentate, ținând cont de prevederile Ordinelor Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale nr. 188/2020, nr 213/2020, de Hotărârea Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică nr.7din 13martie2020 Privind evoluția situației epidemiologice a infecțieiCOVID-19,  de  Ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova nr. 292 din 10.03.2020 cu privire la suspendarea procesului educațional în instituțiile de învățământ și a precizărilor ulterioare, examinând situația creată în raion,

Comisia pentru Situații Excepționale HOTĂRĂŞTE:

1.Se ia act de informația prezentată de dl V.Dandara, șef DÎTS, dl V.Frumosu,coordonator al activităților ANSP în Rîșcani, dna G.Sandu, șef interimar al IMSP CS Rîșcani, dl Gh.Roșu, director IMSP Spitalul raional, dl Dușcinșchi Vitalie, șef adjunct, sectorul de Poliție de Frontieră Costești, dna Tregubenco Tatiana, șef adjunct, DASPF, dl B. Agachi, șef IP Rîșcani.

2.Se atenționează șeful DÎTS, dl V.Dandara în vederea monitorizării executării cerințelor Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr. 08/1-09/1625 din 12.03.2020.

3. Se solicită șefului Sectorului de Poliție de Frontieră Costești respectarea cu strictețe a regimului  sanitar al traversării  frontierei. La necesitate, în colaborare cu instituțiile medicale din raion, să instituie posturi filtru în sectorul gestionat.

4.Conducătorii subdiviziunilor structurale ale autorităților administrației publice, ai întreprinderilor municipale,  agenții economici vor crea grupuri de lucru și vor elabora planuri de acțiuni urgente pentru întreprinderea măsurilor de profilaxie și prevenire a răspândirii infecției COVID-19.

5. Primarii localităților vor crea celule de criză, pentru a coordona și monitoriza activitățile tuturor instituțiilor publice și agenților economici din teritoriul administrativ, în vederea întreprinderii măsurilor necesare de prevenire a răspândirii virusului COVID-19.

6. Conducătorii Instituțiilor Medico- Sanitare și Administratorii centrelor de plasament:

6.1. vor asigura actualizarea planurilor instituționale și teritoriale de pregătire și răspuns la situații excepționale și urgente de sănătate publică cu includerea măsurilor de prevenire și control al infecției cu coronavirusul de tip nou COVlD-19;

6.2. vor asigura sporirea vigilenței lucrătorilor medicali pentru depistarea precoce a posibililor bolnavi în baza datelor clinice și anamnezei epidemiololice (care au vizitat în ultimele 14 zile  țările cu transmitere locală/comunitară extinsă  și zonele afectate de COVID-19);

6.3. vor organiza instruirea lucrătorilor în domeniul manifestărilor clinice, diagnosticului bolii, utilizării și decontaminării echipamentului personal de protective și măsurilor de control  a infecțiilor, în conformitate cu Ghidul de supraveghere și diagnostic al ILI/ARI/SARI și MERS-CoV, 2015;

6.4. vor asigura evaluarea și suplinirea stocurilor  de echipamente personale de protective de medicamente și preparate biodistructive;

6.5. vor asigura verificarea funcționării și corectării, la necesitate, a schemei de informare a instituțiilor si autorităților vizate;

6.6. vor asigura întreprinderea măsurilor de profilaxie și prevenire a răspândirii infecției cu coronavirus de tip nou COVID-I9 în cadrul instituțiilor medico-sanitare publice și private din localitățile  administrative a raionului, în conformitate cu algoritmul stabilit de către Ministerul Sănătății. Muncii și Protecției Sociale;

6.7. va asigura limitarea accesului în instituțiile medicale pentru copiii sub 3 ani, pacienților cu boli cronice, gravidelor și altor pacienți fără necesități critice;

6.8. vor asigura restricționarea efectuării examenelor profilactice anuale ale populației în perioada lunilor martie-aprilie 2020;

6.9. va asigura organizarea vizitelor active și monitorizarea la domiciliu, inclusiv prin telefon a familiilor cu copii mici, femei gravide, persoane cu maladii cronice;

6.10. vor asigura informarea permanentă a Președintelui raionului despre situația epidemiologică existentă în raion;

6.11. vor asigura, în limita competențelor, întreprinderea măsurilor privind: - restricționarea accesului vizitatorilor în instituțiile din subordine; - desemnarea, dotarea și pregătirea practică a echipei specializate pentru izolarea și acordarea asistenței medicale până la transportarea persoanelor bolnave/suspecte la spitalele strategice;

6.12. vor alimenta persoanele aflate plasament și tratament în cantinele instituționale cu respectarea normelor de igienizare a suprafețelor, încăperilor, vor asigura personalul cu dezinfectanți și cu echipamentul necesar și vor informa beneficiarii despre măsurile de protecție și profilaxie.

6.13. vor asigura restricționarea vizitelor tuturor persoanelor străine în instituțiile medicale și în centrele de plasament (părinți, rude, persoane etc);

6.14. vor asigura restricționarea ieșirilor beneficiarilor din centrele de plasament din subordine.

6.15. vor asigura monitorizarea permanentă a stării sănătății  personalului de serviciu și cel medical din instituții;

6.16. vor asigura permanent  dezinfectarea și igienizarea spatiilor instituțiilor din subordine.

 

7. Primarii localitățiilor , Direcțiile responsabile,  resprezentanții Agențiilor ANSP;  ANSA  în conlucrare cu reprezentanții Inspectoratului  de Poliliție Rîșcani vor inștiința  în scris agenții economici, unitățile de comerț și alimentație publică  care presupun prezența unui număr mare de persoane, despre necesitatea de a lua măsuri de fluidizare a numărului mare de vizitatori ( respectând distanța de 1,5 metri între ei și  nu mai mult 5-7 persoane  - unitățile alimentație publică) și   dezinfecție în spațiile interioare și exterioare ale Instituțiilor respective.

8. Primarilor localităților:

8.1 vor a institui restricții la activitatea piețelor de pe data de 16.03.20 până la 01.04.2020.

8.2. vor  informa  locatarii  blocurilor de locuințe despre măsurile de protecție împotriva infecției COVID-19;

8.3. vor întreprinde măsuri de salubrizare și dezinfectare zilnică a spațiilor comune din localități, din blocurile de locuit și a străzilor;

8.4. vor asigura dezinfectarea zilnică, a echipamentelor șimobilierului din locurile publice ale APL și de pe terenurile localitățiilor.

8.5. vor contribui la diseminarea bucletelor informative și plasarea afișelor informafionale privind măsurile de prevenire și reducere a riscurilor infectiei cu coronavirus COVID-19.

8.6vor întreprinde măsuri de dezinfectare a unităților de transport utilizate la lucrările de salubrizare și a tomberoanelor, pubelelor, urnelor stradale de gunoi și a subsolurilor blocurilor locative;

9. Agențilii economici ce prestează servicii de transport de călători și bagaje:

9.1.  vor asigura întreprinderea măsurilor de profilaxie în transport în raionul Rîșcani, prin plasarea afișelor informative în saloanele unităților de transport;

9.2. vor asigura măsuri de protecție a conducătorilor unităților de transport,  și a personalului de deservire tehnică:

9.3. vor asigura dezinfectarea și igienizarea permanentă a unităților de transport până la ieșirea pe rută;

10.Se solicită Consiliului raional:

10.1 alocarea a 73 de mii lei pentru achiziționarea echipamentului necesar pentru IMSP fondator al cărora este.

11. Se recomandă  instituțiilor de cult din raion să sisteze întrunirile religioase până la 31.03.2020 curent pentru toate cultele de pe teritoriul, fiind prevăzute excepții doar în cazuri excepționale (înmormântare).  

12. Se obligă primarii, membrii Comisiei raionale pentru situații excepționale , conducătorii instituțiilor medicale să raporteze săptămânal (imediat în caz de urgență) vicepreședintelui raionului, dneai D.Ciumac despre problemele cu care se confruntă în acțiunile de combatere COVID-19.

13. Se stabilește schema de informare a  situațiilor dificile de la local/ instituțional spre medical/ raional în regim de urgență.

14.Secretarul Comisiei Excepționale va informa autoritățile publice locale despre hotărârea Comisiei raionale.

15.Monitorizarea prezentei hotărâri se pune în sarcina vicepreședintelui Comisiei pentru Situații Excepționale, vicepreşedinte al raionului Rîşcani, dna D.Ciumac.

 

 

Preşedinte al ședinţei                                                           V.Secrieru

 

Secretarul ședinței                                                                 R.Postolachi

 

 

 

 

 

Alte înregistrări
Publicat: Vineri, 03 iulie 2020 de Serviciul Administraţie Publică
Autoritățile publice, conform tradiției, au organizat ședința de totalizare a concursului raional ,,Cea mai salubră și amenajată localitate - 2020”, care a avut drept scop dezvoltarea tradiţiilor naţionale de amenajare şi întreţinere exemplară a localităţilor, susţinerea activităţilor practice de protecţie a mediului. Citeşte mai mult...
Publicat: Joi, 02 iulie 2020 de Serviciul Administraţie Publică
Astăzi, 2 iulie curent, președintele raionului Rîșcani, dnul Vasile SECRIERU a participat, alături de vicepreședinții raionului dnul Igor STOIAN și dna Daniela CIUMAC, la ceremonia de depuneri de flori cu prilejul comemorării a 516 ani de la trecerea în eternitate a marelui Domnitor Ștefan cel Mare și Sfânt Citeşte mai mult...
Publicat: Marţi, 23 iunie 2020 de Serviciul Administraţie Publică
Mult stimați funcționari publici din cadrul primăriilor, Aparatului Președintelui raionului, serviciilor descentralizate și desconcentrate! În fiecare an, în Republica Moldova, la data de 23 iunie este sărbătorită ,,Ziua funcționarului public”. E o sărbătoare care confirmă importanţa rolului funcţionarului public în fortificarea statului, căci puterea statului este în funcţionarii săi, în capacitatea şi aspiraţia acestora de a realiza progrese şi reforme, în aptitudinea de luare a deciziilor şi responsabilitate civică. Citeşte mai mult...
Publicat: Duminică, 21 iunie 2020 de Serviciul Administraţie Publică
Cu prilejul Zilei lucrătorului medical și a farmacistului, vin cu alese cuvinte de recunoștință pentru curajul, onestitatea și responsabilitatea inegalabilă care Vă caracterizează – Oameni cu literă mare. Vă exprim înaltă gratitudine și Vă mulțumim pentru profesionalismul și devotamentul nelimitat, precum și pentru siguranța și încrederea pe care o emanați oamenilor în situațiile dificile. Citeşte mai mult...
Publicat: Vineri, 19 iunie 2020 de Serviciul Administraţie Publică
Stimată doamnă consilier raional, Șatcovschi Liuba, primiţi cele mai sincere felicitări cu ocazia zilei de naştere. Îmi face o deosebită plăcere să Vă adresez cele mai calde și cordiale felicitări cu ocazia aniversării zilei Dumneavoastră de naștere, urându-vă multă sănătate, viață lungă și noi succese. Citeşte mai mult...
Publicat: Luni, 08 iunie 2020 de Serviciul Administraţie Publică
Cu prilejul acestei zile marcată în calendarul vieții Vă aducem sincere urări de bine, dorindu-vă sănătate, bunăstare, prosperitate și liniște sufletească. Fie ca munca pe care o depuneți zi de zi să fie apreciată de toți cei ce vă înconjoară, iar toate împlinirile frumoase, sănătatea și spiritul creativ să vă însoțească pretutindeni, fericirea, prosperitatea și succesul să Vă ofere forță de viață necesară pentru a realiza cele mai mărețe aspirații. Mulți ani înainte și satisfacție de la realizările ce vor să vină. Citeşte mai mult...
Publicat: Marţi, 02 iunie 2020 de Serviciul Administraţie Publică
Astăzi, 2 iunie în sala de ședințe a Consiliului raional Rîșcani a avut loc o întrevedere cu dna Inna Raileanu, reprezentantul Clinicii Juridice Universitare Bălţi (CJU Bălţi) care a vorbit despre implementarea Planului local anticorupție a raionului pentru anul 2019. Citeşte mai mult...
Publicat: Luni, 01 iunie 2020 de Serviciul Administraţie Publică
Copilăria este cea mai frumoasă perioadă a vieţii, iar copiii-cel mai mare dar pe care îl primim. Copiii sunt bogăția şi viitorul nostru, de aceea cu cât mai multă grijă, atenţie şi afecţiune investim în ei, cu atât mai fericiţi vor fi şi un viitor mai prosper vor avea. 1 iunie - Ziua Internaţională a Copilului, este ziua în care revenim cu toţii la momentele deosebite ale copilăriei inocente, alături de generaţia în creştere. Citeşte mai mult...
Publicat: Vineri, 29 mai 2020 de Serviciul Administraţie Publică
Dragi profesori, această este ziua în care, tradiţional, Vă adresăm, cele mai sincere urări de bine, de sănătate şi de împlinire. Dumneavoastră sunteţi cei cu care, fiecare dintre noi, a început lecţia vieţii. Citeşte mai mult...
Publicat: Luni, 25 mai 2020 de Serviciul Administraţie Publică
Recent în sala de ședințe a Consiliului raional Rîșcani a avut loc sedința ordinară a Consiliului consultativ constituit în raionul Rîșcani au fost examinate diverse aspecte referitoare la activitatea serviciilor publice desconcentrate din teritoriu : aprobarea componenței consiliului;executarea hotărârilor adoptate anterior;aprobarea planului de activitate pentru trimestrul trei al anului curent; monitorizarea evoluării procesului epidemic COVID-19 Citeşte mai mult...

Rezultate 41 - 50 din 194
» Toate înregistrările
Sus


 

 

-------------------------------------------
ONG-uri Raionale

-------------------------------------------

 

 

 

 

https://calm.md/img/nopicsmall_ro.png

Direcția Raională Învățământ, Tineret și Sport Rîșcani

 

    

https://declaratii.ani.md/searchDeclarations/index

 

                                                              https://actelocale.gov.md/ral/search?apl=19321

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rîșcani în imagini
Training IDIS Viitorul ”Consolidarea autonomiei locale” Training IDIS Viitorul ”Consolidarea autonomiei locale”

© 2016 Consiliul raional Rîșcani, Republica Moldova.
str. Independenţei 38, or. Rîșcani, MD-5600, Republica Moldova
Tel/Fax.: (256) 22058;
Web: www.riscani.md, mail: inforiscanimd@gmail.com

Linia verde anticorupție: (+373)7992411

Total vizitatori: 2168
Vizitatori ieri: 330
Vizitatori azi: 355
Online: 4