La moment nu sunt sondaje deschise!

» Arhiva Sondaje Online
Ştiri
Hotărârea Comisiei Situații Excepționale raionul Rîșcani
Publicat: Miercuri, 18 martie 2020 de Serviciul Administraţie Publică
Descarcă fişier: comisia pu situatii exceptionale.pdf (192KB)

COMISIA PENTRU SITUAŢII EXCEPŢIONALE

RAIONUL RÎŞCANI

HOTĂRÂRE  nr.2

din 15 martie 2020

or. Rîşcani

 

În conformitate cu Regulamentul Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a raionului, în baza informaţiilor prezentate, ținând cont de prevederile Ordinelor Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale nr. 188/2020, nr 213/2020, de Hotărârea Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică nr.7din 13martie2020 Privind evoluția situației epidemiologice a infecțieiCOVID-19,  de  Ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova nr. 292 din 10.03.2020 cu privire la suspendarea procesului educațional în instituțiile de învățământ și a precizărilor ulterioare, examinând situația creată în raion,

Comisia pentru Situații Excepționale HOTĂRĂŞTE:

1.Se ia act de informația prezentată de dl V.Dandara, șef DÎTS, dl V.Frumosu,coordonator al activităților ANSP în Rîșcani, dna G.Sandu, șef interimar al IMSP CS Rîșcani, dl Gh.Roșu, director IMSP Spitalul raional, dl Dușcinșchi Vitalie, șef adjunct, sectorul de Poliție de Frontieră Costești, dna Tregubenco Tatiana, șef adjunct, DASPF, dl B. Agachi, șef IP Rîșcani.

2.Se atenționează șeful DÎTS, dl V.Dandara în vederea monitorizării executării cerințelor Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr. 08/1-09/1625 din 12.03.2020.

3. Se solicită șefului Sectorului de Poliție de Frontieră Costești respectarea cu strictețe a regimului  sanitar al traversării  frontierei. La necesitate, în colaborare cu instituțiile medicale din raion, să instituie posturi filtru în sectorul gestionat.

4.Conducătorii subdiviziunilor structurale ale autorităților administrației publice, ai întreprinderilor municipale,  agenții economici vor crea grupuri de lucru și vor elabora planuri de acțiuni urgente pentru întreprinderea măsurilor de profilaxie și prevenire a răspândirii infecției COVID-19.

5. Primarii localităților vor crea celule de criză, pentru a coordona și monitoriza activitățile tuturor instituțiilor publice și agenților economici din teritoriul administrativ, în vederea întreprinderii măsurilor necesare de prevenire a răspândirii virusului COVID-19.

6. Conducătorii Instituțiilor Medico- Sanitare și Administratorii centrelor de plasament:

6.1. vor asigura actualizarea planurilor instituționale și teritoriale de pregătire și răspuns la situații excepționale și urgente de sănătate publică cu includerea măsurilor de prevenire și control al infecției cu coronavirusul de tip nou COVlD-19;

6.2. vor asigura sporirea vigilenței lucrătorilor medicali pentru depistarea precoce a posibililor bolnavi în baza datelor clinice și anamnezei epidemiololice (care au vizitat în ultimele 14 zile  țările cu transmitere locală/comunitară extinsă  și zonele afectate de COVID-19);

6.3. vor organiza instruirea lucrătorilor în domeniul manifestărilor clinice, diagnosticului bolii, utilizării și decontaminării echipamentului personal de protective și măsurilor de control  a infecțiilor, în conformitate cu Ghidul de supraveghere și diagnostic al ILI/ARI/SARI și MERS-CoV, 2015;

6.4. vor asigura evaluarea și suplinirea stocurilor  de echipamente personale de protective de medicamente și preparate biodistructive;

6.5. vor asigura verificarea funcționării și corectării, la necesitate, a schemei de informare a instituțiilor si autorităților vizate;

6.6. vor asigura întreprinderea măsurilor de profilaxie și prevenire a răspândirii infecției cu coronavirus de tip nou COVID-I9 în cadrul instituțiilor medico-sanitare publice și private din localitățile  administrative a raionului, în conformitate cu algoritmul stabilit de către Ministerul Sănătății. Muncii și Protecției Sociale;

6.7. va asigura limitarea accesului în instituțiile medicale pentru copiii sub 3 ani, pacienților cu boli cronice, gravidelor și altor pacienți fără necesități critice;

6.8. vor asigura restricționarea efectuării examenelor profilactice anuale ale populației în perioada lunilor martie-aprilie 2020;

6.9. va asigura organizarea vizitelor active și monitorizarea la domiciliu, inclusiv prin telefon a familiilor cu copii mici, femei gravide, persoane cu maladii cronice;

6.10. vor asigura informarea permanentă a Președintelui raionului despre situația epidemiologică existentă în raion;

6.11. vor asigura, în limita competențelor, întreprinderea măsurilor privind: - restricționarea accesului vizitatorilor în instituțiile din subordine; - desemnarea, dotarea și pregătirea practică a echipei specializate pentru izolarea și acordarea asistenței medicale până la transportarea persoanelor bolnave/suspecte la spitalele strategice;

6.12. vor alimenta persoanele aflate plasament și tratament în cantinele instituționale cu respectarea normelor de igienizare a suprafețelor, încăperilor, vor asigura personalul cu dezinfectanți și cu echipamentul necesar și vor informa beneficiarii despre măsurile de protecție și profilaxie.

6.13. vor asigura restricționarea vizitelor tuturor persoanelor străine în instituțiile medicale și în centrele de plasament (părinți, rude, persoane etc);

6.14. vor asigura restricționarea ieșirilor beneficiarilor din centrele de plasament din subordine.

6.15. vor asigura monitorizarea permanentă a stării sănătății  personalului de serviciu și cel medical din instituții;

6.16. vor asigura permanent  dezinfectarea și igienizarea spatiilor instituțiilor din subordine.

 

7. Primarii localitățiilor , Direcțiile responsabile,  resprezentanții Agențiilor ANSP;  ANSA  în conlucrare cu reprezentanții Inspectoratului  de Poliliție Rîșcani vor inștiința  în scris agenții economici, unitățile de comerț și alimentație publică  care presupun prezența unui număr mare de persoane, despre necesitatea de a lua măsuri de fluidizare a numărului mare de vizitatori ( respectând distanța de 1,5 metri între ei și  nu mai mult 5-7 persoane  - unitățile alimentație publică) și   dezinfecție în spațiile interioare și exterioare ale Instituțiilor respective.

8. Primarilor localităților:

8.1 vor a institui restricții la activitatea piețelor de pe data de 16.03.20 până la 01.04.2020.

8.2. vor  informa  locatarii  blocurilor de locuințe despre măsurile de protecție împotriva infecției COVID-19;

8.3. vor întreprinde măsuri de salubrizare și dezinfectare zilnică a spațiilor comune din localități, din blocurile de locuit și a străzilor;

8.4. vor asigura dezinfectarea zilnică, a echipamentelor șimobilierului din locurile publice ale APL și de pe terenurile localitățiilor.

8.5. vor contribui la diseminarea bucletelor informative și plasarea afișelor informafionale privind măsurile de prevenire și reducere a riscurilor infectiei cu coronavirus COVID-19.

8.6vor întreprinde măsuri de dezinfectare a unităților de transport utilizate la lucrările de salubrizare și a tomberoanelor, pubelelor, urnelor stradale de gunoi și a subsolurilor blocurilor locative;

9. Agențilii economici ce prestează servicii de transport de călători și bagaje:

9.1.  vor asigura întreprinderea măsurilor de profilaxie în transport în raionul Rîșcani, prin plasarea afișelor informative în saloanele unităților de transport;

9.2. vor asigura măsuri de protecție a conducătorilor unităților de transport,  și a personalului de deservire tehnică:

9.3. vor asigura dezinfectarea și igienizarea permanentă a unităților de transport până la ieșirea pe rută;

10.Se solicită Consiliului raional:

10.1 alocarea a 73 de mii lei pentru achiziționarea echipamentului necesar pentru IMSP fondator al cărora este.

11. Se recomandă  instituțiilor de cult din raion să sisteze întrunirile religioase până la 31.03.2020 curent pentru toate cultele de pe teritoriul, fiind prevăzute excepții doar în cazuri excepționale (înmormântare).  

12. Se obligă primarii, membrii Comisiei raionale pentru situații excepționale , conducătorii instituțiilor medicale să raporteze săptămânal (imediat în caz de urgență) vicepreședintelui raionului, dneai D.Ciumac despre problemele cu care se confruntă în acțiunile de combatere COVID-19.

13. Se stabilește schema de informare a  situațiilor dificile de la local/ instituțional spre medical/ raional în regim de urgență.

14.Secretarul Comisiei Excepționale va informa autoritățile publice locale despre hotărârea Comisiei raionale.

15.Monitorizarea prezentei hotărâri se pune în sarcina vicepreședintelui Comisiei pentru Situații Excepționale, vicepreşedinte al raionului Rîşcani, dna D.Ciumac.

 

 

Preşedinte al ședinţei                                                           V.Secrieru

 

Secretarul ședinței                                                                 R.Postolachi

 

 

 

 

 

Alte înregistrări
Publicat: Sâmbătă, 15 august 2020 de Serviciul Administraţie Publică
Vă urăm cu respect multă sănătate, alături de tradiționalul La mulți ani! În această zi frumoasă de vară, de o importanță deosebită pentru Dumneavoastră, venim să Vă aducem cele mai sincere urări cu prilejul zilei de naștere. Citeşte mai mult...
Publicat: Vineri, 14 august 2020 de Serviciul Administraţie Publică
Unsprezece funcționari publici din raionul nostru au fost decernați recent cu Diplomă de Onoare de către Președintele Republicii în semn de apreciere pentru munca îndelungată și prodigioasă în organele administrației publice, pentru contribuție la sporirea eficienței activității acestora, merite în promovarea transformărilor social-economice și înalt profesionalism. Citeşte mai mult...
Publicat: Marţi, 11 august 2020 de Serviciul Administraţie Publică
În scopul organizării şi desfăşurării acţiunilor consacrate celei de-a 75-a aniversări a Zilei Victoriei şi a comemorării eroilor căzuţi pentru independenţa Patriei în toată republica, Ministerul Apărării al Republicii Moldova a elaborate un ordin prin care, în perioada 3-20 august, se desfășoară acțiunea comemorativă “Drumurile Memoriei”. Citeşte mai mult...
Publicat: Vineri, 24 iulie 2020 de Serviciul Administraţie Publică
Astăzi, 24 iulie în incinta sălii de ședințe a Consiliului Raional Rîșcani s-a desfășurat o sesiune de instruire pentru reprezentanții din cadrul autorității publice locale de nivelul I, nivelul II și reprezentanți ai societății civile. În cuvântul de salut domnul Vasile SECRIERU, Președinte al raionului Rîșcani, a menționat despre importanța seminarului privind asigurarea transparenței în procesul decizional la nivel local. Citeşte mai mult...
Publicat: Miercuri, 15 iulie 2020 de Serviciul Administraţie Publică
La 14 iulie preşedintele raionului, domnul Vasile SECRIERU a oficializat depunerea Jurământului de credinţă faţă de Republica Moldova, pentru obţinerea cetăţeniei. Citeşte mai mult...
Publicat: Vineri, 10 iulie 2020 de Serviciul Administraţie Publică
Vă transmit urări de sănătate durabilă, de bucurii neţărmurite şi realizări pe potriva aspiraţiilor. Fie ca atmosfera acestei sărbători să vă împodobească casa, să vă lumineze viaţa, să vă încălzească sufletul, voia bună să vă fie mereu călăuza vieţii. Modestia, omenia şi bogăţia spirituală de care dispuneţi să vă aducă mari succese în viaţă şi noi realizări în activitatea ce o desfăşuraţi Citeşte mai mult...
Publicat: Joi, 09 iulie 2020 de Serviciul Administraţie Publică
Cu ocazia aniversării zilei de naştere, vă dorim să trăiţi din plin satisfacţia performanţei şi a realizărilor. Vă urăm ca fiecare zi să vă ridice la noi trepte ale succesului, iar calea vieţii să fie presurată cu momente unice şi de neuitat. Vă dorim multă sănătate, creativitate, noi iniţiative şi performanţe. Fie ca planurile propuse să se materializeze şi să atingeţi noi culmi ale succesului. Să fiţi mereu apreciat şi respectat, iar pacea şi înţelepciunea să domnească mereu în sufletul şi familia Dumneavoastră. Citeşte mai mult...
Publicat: Vineri, 03 iulie 2020 de Serviciul Administraţie Publică
Autoritățile publice, conform tradiției, au organizat ședința de totalizare a concursului raional ,,Cea mai salubră și amenajată localitate - 2020”, care a avut drept scop dezvoltarea tradiţiilor naţionale de amenajare şi întreţinere exemplară a localităţilor, susţinerea activităţilor practice de protecţie a mediului. Citeşte mai mult...
Publicat: Joi, 02 iulie 2020 de Serviciul Administraţie Publică
Astăzi, 2 iulie curent, președintele raionului Rîșcani, dnul Vasile SECRIERU a participat, alături de vicepreședinții raionului dnul Igor STOIAN și dna Daniela CIUMAC, la ceremonia de depuneri de flori cu prilejul comemorării a 516 ani de la trecerea în eternitate a marelui Domnitor Ștefan cel Mare și Sfânt Citeşte mai mult...
Publicat: Marţi, 23 iunie 2020 de Serviciul Administraţie Publică
Mult stimați funcționari publici din cadrul primăriilor, Aparatului Președintelui raionului, serviciilor descentralizate și desconcentrate! În fiecare an, în Republica Moldova, la data de 23 iunie este sărbătorită ,,Ziua funcționarului public”. E o sărbătoare care confirmă importanţa rolului funcţionarului public în fortificarea statului, căci puterea statului este în funcţionarii săi, în capacitatea şi aspiraţia acestora de a realiza progrese şi reforme, în aptitudinea de luare a deciziilor şi responsabilitate civică. Citeşte mai mult...

Rezultate 21 - 30 din 181
» Toate înregistrările
Sus


 

 

-------------------------------------------
ONG-uri Raionale

-------------------------------------------

 

 

 

 

https://calm.md/img/nopicsmall_ro.png

Direcția Raională Învățământ, Tineret și Sport Rîșcani

 

    

https://declaratii.ani.md/searchDeclarations/index

 

                                                              https://actelocale.gov.md/ral/search?apl=19321

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rîșcani în imagini
Grane Training IDIS Viitorul ”Consolidarea autonomiei locale” Amplasarea geografica a raionului Riscani Riscani

© 2016 Consiliul raional Rîșcani, Republica Moldova.
str. Independenţei 38, or. Rîșcani, MD-5600, Republica Moldova
Tel/Fax.: (256) 22058;
Web: www.riscani.md, mail: inforiscanimd@gmail.com

Linia verde anticorupție: (+373)7992411

Total vizitatori: 2384
Vizitatori ieri: 269
Vizitatori azi: 571
Online: 9