La moment nu sunt sondaje deschise!

» Arhiva Sondaje Online
Anunţuri
Anunț - ședința ordinară a Consiliului Raional Rîșcani la 24 martie 2020
Publicat: Vineri, 13 martie 2020 de Serviciul Administraţie Publică

Vă înştiinţăm că, în conformitate cu dispoziţia Preşedintelui raionului nr.30 din 13 martie 2020, la 24 martie curent se convoaca şedinţa ordinară a Consiliului Raional.

Ședinţa Consiliului Raional va avea loc la ora 10.00, în sala de ședințe a Consiliului raional, etajul 4.

Proiectul ordinii de zi:

  1. Cu privire la executarea bugetului raional în anul 2019.

Raportor:V.Secrieru, Președinte al raionului

2.Cu privire la dezvoltarea socio –economică a raionului şi realizarea planului de acţiuni pentru 2019 din Strategia de dezvoltare socio-economică  a raionului Rîşcani pentru perioada 2016-2020 și la aprobarea planului de acţiuni pentru 2020

Raportor:V.Secrieru, Președinte al raionului

3.Cu privire la îndemnizația consilierilor raionali

Raportor:V.Secrieru, Președinte al raionului

4.  Cu privire la modificarea bugetului.

Raportor:Aculina Tăbîrță, șef Direcția Finanțe

5. Cu privire la încredințarea unor atribuții preşedintelui  raionului

Raportor:Aculina Tăbîrță, șef Direcția Finanțe

6. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Raportor:Aculina Tăbîrță, șef Direcția Finanțe

7. Cu privire la desfășurarea concursului raional ,,Cea mai salubră și amenajată localitate”, 2020.

Raportor:D.Ciumac, vicepreședinte al raionului

8. Cu privire la constituirea comisiei extraordinare de sănătate publică.

Raportor:D.Ciumac, vicepreședinte al raionului

9. Cu privire la modificarea deciziei nr.01/16 din 13 martie 2019 ,,Cu privire la instituirea comisiei raionale pentru protecția drepturilor omului”

Raportor:D.Ciumac, vicepreședinte al raionului

10. Cu privire la efectuarea controlului medical al recruților  și încorporarea în serviciul militar în termen și cel civil în primăvara anului 2020

Raportor:, șef, Secția Administrativ Militară Rîșcani

11. “ Cu privire la casarea unor bunuri, proprietate publică a Consiliului raional, aflate în gestiunea instituțiilor din subordine”.

Raportor:S.Lupașcu, contabil-șef Direcția Finanțe

12. Cu privire la rezultatele inventarierii bunurilor Aparatului Preşedintelui, 2020

Raportor:O.Zubcova, contabil-șef Aparatul președintelui

13. Cu privire la noua componență a comisiei de privatizare a fondului de locuințe, proprietate a statului.

Raportor: Dan Popovici, specialist principal Secția Economie

14. Cu privire la casarea miloacelor fixe de la Direcţia Învăţământ Tineret şi Sport  Rîşcani (tabăra de sport)”

Raportor:V.Dandara, șef DÎTS Rîșcani

15. Cu privire la transmiterea bunurilor (materiale școlare) aflate în administrarea Direcției Învățământ, Tineret și Sport Rîșcani pentru instituțiile educaționale din raion.

Raportor:V.Dandara, șef DÎTS Rîșcani

16. Cu privire la organizarea odihnei de vară și întremării copiilor și adolescenților în sezonul estival 2020.

Raportor:V.Dandara, șef DÎTS Rîșcani

17. Cu privire la expunerea la licitaţie a unor încăperi neutilizate, pentru a fi transmise în locațiune

Raportor:L.Tașciuc, specialist superior, Secția Economie

18. Cu privire la transmiterea bunurilor materiale cu titlu gratuit din gestiunea Centrului  de plasament pentru persoane adulte și vârstnice ,,Alinare”

Raportor:L.Pelin, director Centruluide plasament pentru persoane adulte și vârstnice „Alinare”

19. Cu privire la numirea în funcție  de șef  IMSP “Centrul de Sănătate Șaptebani”

Raportor:A.Efrim, specialist principal Aparatul președintelui

20. Cu privire la numirea în funcție  de șef  IMSP “Centrul de Sănătate Vasileuți”.

Raportor:A.Efrim, specialist principal, Aparatul președintelui

21. Cu privire la relațiile de serviciu cu șeful Secției Agricultură și Alimentație.

Raportor:A.Efrim, specialist principal, Aparatul președintelui

22. Cu privire la modificarea unor decizii.

Raportor:A.Efrim, specialist principal Aparatul președintelui

23 „ Cu privire la modificarea deciziei nr. 04/08 din 04 iulie 2017 ,,Cu privire la  fondarea Întreprinderii Municipale „Rîșcani-Agrotrade” și la aprobarea statutului  întreprinderii municipale „Rîșcani-Agrotrade și a regulamentelor specifice

Raportor:Igor Culic, vicepreședinte al raionului

24.Cu privire la operatorul regional al serviciului public de alimentare cu apă și canalizare în raionul Rîșcani

Raportor:Igor Culic, vicepreședinte al raionului

25.„ Cu privire la modificarea deciziei nr. 05/06 din 24 octombrie 2013“Cu privire la  fondarea Întreprinderii Municipale „Biroul de Proiectare, Prospectare și Servicii al Arhitectului-șef r-nul Rîșcani” și la aprobarea statutului  întreprinderii municipale Biroul de Proiectare, Prospectare și Servicii al Arhitectului-șef r-nul Rîșcani” și a regulamentelor specifice

Raportor: Liviu Costaș, administrator, Întreprinderea Municipală „Biroul de Proiectare, Prospectare și Servicii al Arhitectului-șef r.Rîșcani”

26.„ Cu privire la modificarea deciziei nr. 05/06 din 24 octombrie 2013“Cu privire la  fondarea Întreprinderii Municipale „Clubul de  Fotbal Rîșcani” și la aprobarea statutului  întreprinderii municipale „Clubul de  Fotbal Rîșcani” și a regulamentelor specifice

Raportor:Savelii Coptu, administrator, Întreprinderea Municipală „Clubul de  Fotbal Rîșcani”

27.Cu privire la tăierea lăstarilor, proveniți din semințe naturale, din fâșiile forestiere de protecție a drumurilor.

Raportor:Igor Stoian, vicepreședinte al raionului

28. Cu privire la scoaterea de la control a deciziilor Consiliului raional executate și mersul executării deciziilor anterior adoptate.

Raportor:R.Postolachi, Secretar al Consiliului raional

29. Cu privire la aprobarea Programului de activitate a Consiliului raional pentru trimestrul II al anului 2020.

Raportor:R.Postolachi, Secretar al Consiliului raional

 

Se propune membrilor comisiei  consultative de specialitate pentru agricultură, industrie, transport, protecţia mediului şi amenajarea teritoriului să se convoace în ședință la  23_martie 2020,  la ora  13.00  , în incinta Consiliului raional, et. IV, sala de ședințe a Consiliului raional.

 

Se propune membrilor comisiei consultative de specialitate pentru activităţi economico-financiare şi comerţ  să se convoace în ședință la 24 martie  2020, la ora 08.30 în incinta Consiliului raional, et. IV, sala de ședințe a Consiliului raional.

 

Se propune membrilor comisiei consultative de specialitate pentru activităţi social-culturale, învăţământ, protecţie socială, sănătate publică, muncă, administraţie publică şi drept să se convoace în ședință la 23 martie  2020  la ora  15.00 ,  în incinta Consiliului raional, et. IV, sala de ședințe a Consiliului raional.

 

Cu respect, Secretar al Consiliului Raional                                                    R.Postolachi

 

Alte înregistrări
Publicat: Miercuri, 18 martie 2020 de Serviciul Administraţie Publică
La data de 29 martie 2020, ultima duminică a lunii martie, la ora 2°°, pe întreg teritoriul republicii va avea loc trecerea la timpul “de vară” prin transferul acelor ceasornicului cu o oră înainte. Citeşte mai mult...
Publicat: Vineri, 13 martie 2020 de Serviciul Administraţie Publică
Conform Hotărârii Comisiei pentru Situații Excepționale a raionului Rîșcani din data de 10 martie 2020 Citeşte mai mult...
Publicat: Vineri, 13 martie 2020 de Serviciul Resurse Umane
Lista candidaţilor preselectați pentru participare la a doua etapă (interviul) a concursului privind ocuparea funcției vacante de administrator al Î.M. „Centrul Stomatologic Rîșcani” Citeşte mai mult...
Publicat: Joi, 12 martie 2020 de Secţia Economie
Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii a dat startul înscrierilor la Programul “Femei în Afaceri” Citeşte mai mult...
Publicat: Miercuri, 26 februarie 2020 de Serviciul Administraţie Publică
La data de 29.02.2020, ora 12:00, în incinta Casei de Cultură Rîşcani, urmează a fi organizată o întâlnire cu cetățenii din raionul Rîșcani, de către Domnul Igor DODON, Președintele Republicii Moldova. Citeşte mai mult...
Publicat: Vineri, 21 februarie 2020 de Serviciul Administraţie Publică
La data de 24.02.2020, între orele 13:00 – 15:00, în incinta Consiliului Raional Rîşcani, în Sala de ședințe, et. I, urmează a fi organizată audienţa cetăţenilor de către Doamna Arina SPĂTARU, Deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Înregistrare la telefonul: (256) 2-20-58 Citeşte mai mult...
Publicat: Miercuri, 19 februarie 2020 de Serviciul Resurse Umane
1.Chibzii Virgiliu 2.Cecan Viorel Citeşte mai mult...
Publicat: Vineri, 14 februarie 2020 de Serviciul Resurse Umane
Comisia de concurs privind ocuparea funcției vacante de administrator al Întreprinerii Municipale, prelungește concursul pentru ocuparea funcţiei vacante de administrator al Întreprinderii Municipale „Centrul Stomatologic Rîșcani”. Dosarele de participare la concurs, întocmite conform Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de administrator al Întreprinderii Municipale aprobat prin decizia Consiliului raional nr. 01/08 din 24 ianuarie 2020, se depun până la data de 05 martie 2020, ora 1700 în sediul Consiliului Raional Rîşcani, str. Independenţei 38, etajul IV, biroul nr. 51, tel. de contact 2-24-00. Citeşte mai mult...
Publicat: Marţi, 11 februarie 2020 de Secţia Economie
Comunitatea Mea este programul principal al Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională în Moldova (@USAID Moldova) în domeniul guvernării locale și este realizat cu mult entuziasm pentru a susține autoritățile publice locale în efortul lor de a asigura o guvernare eficientă, transparentă și responsabilă față de cetățeni. Citeşte mai mult...
Publicat: Vineri, 07 februarie 2020 de Secția Agricultură şi Alimentaţie
Secția Agricultură și Alimentație, Consiliului Raional Rîșcani, invită producătorii agricoli din raion să participe la o ședință de informare, care va avea loc în incinta Consiliului Raional, la data de 11 februarie, ora 10:00, sala de ședința et.I Citeşte mai mult...

Rezultate 41 - 50 din 212
» Toate înregistrările
Sus


 

 

-------------------------------------------
ONG-uri Raionale

-------------------------------------------

 

 

 

 

https://calm.md/img/nopicsmall_ro.png

Direcția Raională Învățământ, Tineret și Sport Rîșcani

 

    

https://declaratii.ani.md/searchDeclarations/index

 

                                                              https://actelocale.gov.md/ral/search?apl=19321

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rîșcani în imagini
Duruitoarea Veche

© 2016 Consiliul raional Rîșcani, Republica Moldova.
str. Independenţei 38, or. Rîșcani, MD-5600, Republica Moldova
Tel/Fax.: (256) 22058;
Web: www.riscani.md, mail: inforiscanimd@gmail.com

Linia verde anticorupție: (+373)7992411

Total vizitatori: 2009
Vizitatori ieri: 361
Vizitatori azi: 196
Online: 7