La moment nu sunt sondaje deschise!

» Arhiva Sondaje Online
Anunţuri
AVIZ
Publicat: Marţi, 05 noiembrie 2019 de Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei

Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei Rîșcani anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante de specialist în problemele persoanelor în etate și cu dizabilități.

Dosarele de participare la concurs, întocmite conform Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009 se depun până la data de 25 noiembrie 2019, ora 1700 în sediul Consiliului Raional Rîşcani, str. Independenţei 38, etajul II, biroul nr. 27, tel. de contact 2-39-87.

Scopul general al funcţiei:Contribuirea la eficientizarea activităţii publice prin promovarea şi aplicarea pe plan local a legislaţiei asistenţei şi protecţiei sociale a persoanelor vârstnice şi cu dizabilităţi.

Sarcinile funcției:

 1. Realizarea politicii statului în domeniul asistenţei sociale a persoanelor vârstnice şi persoanelor cu dizabilităţi:
 •   Studiază, sintetizează şi promovează implementarea legislaţiei în vigoare în domeniul asistenţei şi protecţiei sociale a persoanelor în etate şi cu dizabilităţi.
 •   Controlează respectarea  înlesnirilor şi privilegiilor acordate de legislaţia în vigoare pentru persoanele în etate şi cu dizabilităţi.
 •   Organizează seminare, consultaţii metodice cu privire la asistenţă şi protecţie socială a persoanelor în vîrstă şi cu disabilităţi.
 •   Exercită audienţă, acordă consultaţii persoanelor fizice, juridice care solicită sprijin în soluţionarea unor probleme ale persoanelor vârstnice şi cu dizabilităţi.

2. Centralizarea şi sintetizarea necesităţilor existente în domeniul asistenţei sociale, identificarea problemelor specifice şi crearea bazei de date privind asistenţa socială la nivel de raion:

 •      Creează baza de date a sistemului informaţional cu privire la persoanele în vârstă cu dizabilităţi
 •      Perfectează anchete sociale respectând cele trei etape: investigaţia, diagnoza socială şi terapia socială.
 •      Efectuează evidenţa contigentului de populaţie care necesită servicii sociale.
 •      Identifică necesităţile care ţin de domeniul asistenţei şi protecţiei sociale a persoanelor în etate şi cu dizabilităţi.

3. Generalizarea, sintezarea informaţiilor privind aspectul protecţiei sociale a persoanelor vârstnice şi a persoanelor cu dizabilităţi. Informarea opiniei publice despre evoluţia situaţiei în domeniu:

 • Prestează servicii sociale.
 • Stabileşte compensaţii nominative prevăzute din sursele bugetelor locale.
 • Perfectează actele necesare persoanelor care necesită mijloace speciale de locomoţie.
 • Perfectează documentele pentru compensarea cheltuielilor  pentru benzină, reparaţii şi deservirea tehnică a automobilelor şi cărucioarelor mecanizate.
 • Eliberează şi ţine evidenţa biletelor de reabilitare medicală a pensionarilor pe limită de vârstă şi cu grad de invaliditate.

4.Efectuarea analizei eficacităţii protecţiei sociale a persoanelor  vârstnice şi persoanelor cu dizabilităţi la nivel de raion:

 • Analizează eficacitatea serviciilor sociale în teritoriu şi înaintează propuneri  privind dezvoltarea acestora.
 • Ţine evidenţa evoluţiei principalilor indicatori care caracterizează calitatea vieţii a persoanelor în etate şi cu dizabilităţi.
 • Efectuează controlul asupra realizării programelor şi măsurilor de dezvoltare a serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice şi cu dizabilităţi.
 • Informează periodic conducerea Ministerului, cu principalele aspecte ale domeniului de activitate pe baza  evaluărilor realizate la nivel de raion

5. Cooperarea cu societatea civilă , inclusiv cu organizaţii  neguvernamentale instituţii publice, cu organizaţii sindicale la prestarea serviciilor sociale în domeniu:

 • Conlucrează cu organele administraţiei publice locale, agenţii economici în problemele de susţinere materială a persoanelor în vârstă.
 • Conlucrează cu organizaţii neguvernamentale, internaţionale şi autohtone, fonduri de caritate şi de binefacere în vederea aprecierii contingentului de beneficiari de ajutoare umanitare.
 • Conlucrează şi comunică activ cu conducerea asociaţilor de patronat, sindicatele  din teritoriu vizând promovarea voluntariatului în activitatea serviciului de deservire socială la domiciliu a bătrânilor solitari şi persoanelor cu dizabilităţi.
 • Participă la procesele de judecată, în cazurile persoanelor vârstnice şi cu dizabilităţi

Condiţiile de participare la concurs:

Condiţii de bază - 

 • deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova
 • posedarea limbii română şi limbilor oficiale interetnice vorbite în teritoriu;
 • nu a împlinit vârsta de 60 ani;
 • lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
 • neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice.

Condiţii specifice:

Studii: superioare, preferabil în domeniul asistenței sociale

Experienţă profesională: minimum 6 luni în domeniul de activitate în asistență socială

Cunoştinţe:

 • cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
 • cunoaşterea modului de funcţionare a unei autorităţi publice;
 • cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Power Point, Navigare Internet.

Abilităţi: abilităţi de lucru cu informaţia, planificare, organizare, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, soluţionare de probleme, comunicare eficientă.

Atitudini/Comportamente:respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

 

Bibliografia concursului

Constituţia Republicii Moldova

Acte normative în domeniul serviciului public:

 1. LEGEAcu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public Nr. 158din  04.07.2008;
 2. LEGEA asistenţei sociale Nr. 547din  25.12.2003;
 3. Managementul de caz. Ghidul asistentului social aprobat prinOrdinul MPSFC nr.71 din 03.10.2008;
 4. LEGEA privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţiNr. 60din  30.03.2012;
 5. LEGEA cu privire la serviciile sociale Nr. 123din  18.06.2010;
 6. HOTĂRÂREA GUVERNULUI Nr. 1413din  27.12.2016pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plată a compensaţiei pentru serviciile de transport;
 7. HOTĂRÎREA  GUVERNULUI Nr. 323din  30.05.2013cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea Centrului de plasament pentru persoane vârstnice şi a Standardelor minime de calitate;
 8. HOTĂRÂREA GUVERNULUI Nr. 159din  14.02.2018pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire și plată a ajutorului material;

 

Alte înregistrări
Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei Rîșcani anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante de specialist în problemele persoanelor în etate și cu dizabilități. Citeşte mai mult...
Scopul funcției este îngrijirea, creşterea şi educarea temporară a copilului la domiciliului său, în vederea asigurării (re)integrării lui în familia biologică, extinsă, instituirii tutelei/ curatelei, adopţiei sau a altor forme de îngrijire de tip familial; Citeşte mai mult...
Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei Rîșcani în colaborare cu Primăria or.Rîșcani Citeşte mai mult...
» Toate înregistrările
Sus


 

 

-------------------------------------------
ONG-uri Raionale

-------------------------------------------

 

 

 

 

https://calm.md/img/nopicsmall_ro.png

Direcția Raională Învățământ, Tineret și Sport Rîșcani

 

    

https://declaratii.ani.md/searchDeclarations/index

 

                                                              https://actelocale.gov.md/ral/search?apl=19321

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rîșcani în imagini
Training IDIS Viitorul ”Consolidarea autonomiei locale”

© 2016 Consiliul raional Rîșcani, Republica Moldova.
str. Independenţei 38, or. Rîșcani, MD-5600, Republica Moldova
Tel/Fax.: (256) 22058;
Web: www.riscani.md, mail: inforiscanimd@gmail.com

Linia verde anticorupție: (+373)7992411

Total vizitatori: 2012
Vizitatori ieri: 228
Vizitatori azi: 199
Online: 17