La moment nu sunt sondaje deschise!

» Arhiva Sondaje Online
Anunţuri
Consiliul raional Rîșcani anunță concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante
Publicat: Luni, 25 septembrie 2017 de

Consiliul Raional Rîşcani anunţă concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante: arhitect-șef, specialist superior specialist superior Secția Agricultură și Alimentație, specialist superior Secția Construcție, Gospodărie Comunală și Drumuri, specialist Serviciul Administrație Publică.

Dosarele de participare la concurs, întocmite conform Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009 se depun pînă la 19 octombrie 2017, ora 1700 în sediul Consiliului Raional Rîşcani, str. Independenţei 38, etajul IV, biroul nr. 51, tel. de contact 2-24-00, e-mail: ru.riscani@gmail.com.

Scopul general al funcţiilor:

arhitect-șef: contribuirea la promovarea politicii statului în domeniul arhitecturii, urbanismului şi amenajării teritoriului în realizarea competenţelor de bază ale autorităţii publice stabilite de legislaţia în vigoare.

specialist superior Secția Agricultură și Alimentație:Contribuirea la eficientizarea implementăriiîn teritoriu a politicii agrare, promovate de organele statale privind ameliorarea și fertilizarea solului cu destinație agricolă;

specialist superior Secția Construcție, Gospodărie Comunală și Drumuri: contribuirea la:

eficientizarea activităţii autorităţii publice prin îmbunătăţirea politicii şi procedurilor moderne de lucru;

promovarea politicii tehnice şi strategiei Statului  cît şi a raionului  în domeniul întreţinerii  şi dezvoltării sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, epurare a apei, salubrizarea localităţilor,depozitarea şi utilizarea deşeurilor menajere.

specialist Serviciul Administrație Publică: contribuirea la realizarea politicii de stat în domeniul administraţiei publice în teritoriul raionului, colaborarea cu autorităţile administraţiei publice întru realizarea prevederilor legislaţiei în vigoare în domeniul dat.

Sarcinile de bază:

arhitect-șef:

1.    Organizează şi dirijează activitatea serviciului arhitectură şi urbanism;

2.    Coordonează activitatea instituţiilor subordonate, de proiectări şi prospecţiuni, a acţiunilor urbanistice efectuate de beneficiari (personae fizice şi juridice);

3.     Organizează şi desfăşoară concursurile urbanistice şi arhitecturale în vederea adoptării
soluţiilor optime privind problemele din domeniul arhitecturii, urbanismului şi amenajării
teritoriului.

specialist superior Secția Agricultură și Alimentație:

1. Implimentarea activităţilor de valorificare a terenurilor şi de sporire a fertilităţii solurilor în scopul diminuării alunecărilor de teren şi reducerii ritmurilor de degradare a solurilor.

2. Implementarea măsurilor de sporire a procesului de consolidare a terenurilor în scopul prevenirii degradării solurilor.

3. Contribuirea la implementarea în raion a programelor de înfiinţare a plantaţiilor de viţă de vie şi livezi.

specialist superior Secția Construcție, Gospodărie Comunală și Drumuri

Acordarea asistenţei tehnice şi metodologice în asigurarea  întreţinerii şi dezvoltării în limitele localităţilor  a sistemelor de alimentare cu apa şi canalizare,întreţnerea fondului locativ, termoficarea  şi exploatarea obiectelor de menire social-culturală,salubrizarea localităţilor.

specialist Serviciul Administrație Publică

1.   Asigurarea organizatorică a activităţii Consiliului raional;

2.   Sporirea eficienţei muncii organizatorice de masă;

3.   Asigurarea publicităţii activităţii autorităţilor publice locale;

4.   Acordarea sprijinului consiliilor locale, primarilor, consiliilor şi birourilor electorale în acţiunile de pregătire şi petrecere a alegerilor Parlamentului R. Moldova, Președintelui R. Moldova, consiliilor locale de nivelul întîi şi doi, primarilor oraşelor, comunelor şi satelor, referendumului local, conform Legii R. Moldova, Codului Electoral şi Hotărîrilor Comisiei Electorale Centrale.

 

Condiţiile de participare la concurs:

Condiţii de bază - 

-          deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova

-          posedarea limbii române şi limbilor oficiale interetnice vorbite în teritoriu;

-          neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vîrstă;

-          lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;

-          neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii piblice

 

Condiţii specifice:

 

Studii: superioare, de licenţă sau echivalente în domeniul respectiv.

 

Experienţă profesională:

arhitect-șef: minimum 6 luni în domeniul athitecturii

specialist superior Secția Agricultură și Alimentație minimum 6 luni în domeniul de activitate în sectorul agrar şi în administraţia publică

specialist superior Secția Construcție, Gospodărie Comunală și Drumuri minimum 6 luni în domeniul de activitate în construcție şi în administraţia publică

specialist Serviciul Administrație Publică minimum 6 luni în domeniul de activitate în în administraţia publică

Cunoştinţe:

-          cunoaşterea legislaţiei în domeniu;

-          cunoaşterea modului de funcţionare a unei autorităţi publice;

-          Cunoştinţe de operare la calculator : Word, Excel, Power Point, Navigare Internet.

Abilităţi: abilităţi de lucru cu informaţia, planificare, organizare, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, instruire, motivare, mobilizare, soluţionare de probleme, cominicare eficientă.

Atitudini/Comportamente:respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

 

Bibliografia concursului

 

Constituţia Republicii Moldova

Acte normative în domeniul serviciului public

-          Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

-          Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public

-          Legea nr. 16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese

-          Legea nr. 1264-XV din 19 iulie 2002 privind declararea şi controlul veniturilor şi a proprietăţii demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţie de conducere

-          Legea nr. 90-XVI din 25 aprilie 2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei

-          Legea nr. 355 din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar

-          Legea nr. 239-XV I din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional

-          Legea nr. 271-XVI din 18 decembrie 2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice

Acte normative în domeniul administraţiei publice locale

-          Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală

-          Legea nr. 438 din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova

-          Legea nr. 435 din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă

-          Legea 764 din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova

Alte înregistrări
Publicat: Miercuri, 25 octombrie 2017 de
În conformitate cu dispoziţia Preşedintelui raionului nr.213 din 11 octombrie 2017 la 31 octombrie curent se convoaca şedinţa ordinară a Consiliului Raional. Citeşte mai mult...
Publicat: Miercuri, 27 septembrie 2017 de
Dosarele de participare la concurs, întocmite conform Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009 se depun până la 19 octombrie 2017, ora 1700 în sediul Consiliului Raional Rîşcani, str. Independenţei 38, etajul IV, biroul nr. 51, tel. de contact 2-24-00, e-mail: ru.riscani@gmail.com. Citeşte mai mult...
Publicat: Joi, 06 iulie 2017 de
Consiliul Raional Rîşcani anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de șef al Instituției Medico-Sanitare Publice „Centrul de Sănătate Corlăteni”. Citeşte mai mult...
Publicat: Marţi, 04 iulie 2017 de
La 18 iulie 2017, la ora 10:00 în incinta Consiliului Raional Rîşcani urmează a fi organizată audienţa cetăţenilor de către Domnul Ion Stratulat, viceministrul dezvoltării regionale și construcțiilor. Citeşte mai mult...
Publicat: Luni, 26 iunie 2017 de
Prin prezenta Vă înştiinţăm, că în conformitate cu dispoziţia Preşedintelui raionului nr. 99 din 23 iunie 2017 la 04 iulie curent se convoaca şedinţa ordinară a Consiliului Raional. Citeşte mai mult...
Publicat: Marţi, 20 iunie 2017 de
Preşedintele Raionului anunţă despre iniţierea elaborării următoarelor proiecte de decizie ale Consiliului Raional. Citeşte mai mult...
Publicat: Marţi, 20 iunie 2017 de
Aparatul președintelui raionului vă informează că în raion se implementează un proiect menit să asigure calitatea și oportunitatea serviciilor medicale. Citeşte mai mult...
Publicat: Vineri, 09 iunie 2017 de
La 20 iunie 2017, la ora 10:00 în incinta Consiliului Raional Rîşcani urmează a fi organizată audienţa cetăţenilor de către Domnul Oleg Babenco, director general, Biroul Relații Interetnice. Citeşte mai mult...
Publicat: Luni, 08 mai 2017 de
La 16 mai 2017, la ora 10:00 în incinta Consiliului Raional Rîşcani urmează a fi organizată audienţa cetăţenilor de către domnul Valeriu Munteanu, Ministrul Mediului. Citeşte mai mult...
Publicat: Joi, 20 aprilie 2017 de
În conformitate cu dispoziţia Preşedintelui raionului nr.47 din 18 aprilie 2017 la 02 mai curent se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Raional. Citeşte mai mult...

Rezultate 1 - 10 din 70
» Toate înregistrările
Sus


 

 

-------------------------------------------
ONG-uri Raionale

-------------------------------------------

 

 

 

 

https://calm.md/img/nopicsmall_ro.png

Direcția Raională Învățământ, Tineret și Sport Rîșcani

 

    

https://declaratii.ani.md/searchDeclarations/index

 

                                                              https://actelocale.gov.md/ral/search?apl=19321

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rîșcani în imagini
Lacul de acumulare Costesti-Stinca Training IDIS Viitorul ”Consolidarea autonomiei locale”

© 2016 Consiliul raional Rîșcani, Republica Moldova.
str. Independenţei 38, or. Rîșcani, MD-5600, Republica Moldova
Tel/Fax.: (256) 22058;
Web: www.riscani.md, mail: inforiscanimd@gmail.com

Linia verde anticorupție: (+373)7992411

Total vizitatori: 1863
Vizitatori ieri: 161
Vizitatori azi: 50
Online: 7