La moment nu sunt sondaje deschise!

» Arhiva Sondaje Online
Anunţuri
Anunț - ședința ordinară a Consiliului Raional Rîșcani la 10 decembrie 2020
Publicat: Vineri, 27 noiembrie 2020 de Serviciul Administraţie Publică

Anunț

Vă înştiinţăm că, în conformitate cu dispoziţia Preşedintelui raionului nr.199 din 27 noiembrie 2020 la 10 decembrie curent, se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Raional la ora 1000, în sala de festivități a Școlii de Arte Rîșcani, etajul 2.

Proiectul ordinii de zi:

  1. Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2021 în lectura întâi.

Raportor: Vasile Secrieru , Președintele raionului

2. Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2021 în lectura a doua.

Raportor: Vasile Secrieru , Președintele raionului

3. Cu privire la modificarea unor decizii ale Consiliului raional

Raportor: Aculina Tăbîrţa, şef, Direcţia Finanţe. 

4. ”Сu privire la alocarea  mijloacelor financiare  pentru anul 2020

Raportor: Aculina Tăbîrţa, şef, Direcţia Finanţe.  

5. ”Сu privire la modificarea bugetului raional

Raportor: Aculina Tăbîrţa, şef, Direcţia Finanţe.  

6. Сu privire la corelarea bugetului raional aprobat cu Legea bugetului de stat pentru anul 2020

Raportor: Aculina Tăbîrţa, şef, Direcţia Finanţe.

7. Cu privire la transmiterea cu titlul gratuit a mijloacelor fixe din administrarea  Direcției Finanțe Rîșcani

Raportor: Silvia Lupașcu, contabil- şef, Direcţia Finanţe.

8. Cu privire la casarea mijloacelor fixe de la întreprinderea municipală „Centrul Stomatologic Raional Rîşcani

Raportor: Petru Ojog, administrator, ÎM Centrul Stomatologic raional  Rîșcani                      

9.Cu privire la aprobarea statutului  întreprinderii municipale „Centrul Stomatologic Raional Rîşcani”  în redacție nouă”

Raportor: Petru Ojog, administrator, ÎM Centrul Stomatologic raional  Rîșcani

10. Cu privire la aprobarea statutului  întreprinderii municipale „Rîșcani-Agrotrade” în redacție nouă.

Raportor: R.Postolachi, secretar al Consiluilui Raional

11. Cu privire la aprobarea statutului  întreprinderii municipale „Eveniment actual” în redacție nouă

Raportor: R.Postolachi, secretar al Consiluilui Raional

12.Cu privire la aprobarea graficului de concedii anuale de odihnă al preşedintelui, ale vicepreşedinţilor raionului, al secretarului Consiliului raional, ale şefilor subdiviziunilor Consiliului raional, ale conducătorilor instituțiilor, fondator al cărora este Consiliul raional pentru anul 2021.

Raportor: Alina Efrim, specialist principal, serviciul Resurse Umane

13.Cu privire la Statele de personal ale IMSP Centre de Sănătate din raion, ale IMSP „Spitalul raional Rîșcani” și ale Întreprinderilor municipale

Raportor: Alina Efrim, specialist principal, serviciul Resurse Umane 

14. Cu privire la modificarea deciziei nr. 09/05 din 27 decembrie  2019 Cu privire la aprobarea componenței Consiliilor Administrative ale instituțiilor medico-sanitare publice, centre de sănătate din raion, Spitalul raional Rîșcani și al ÎM „Centrul Stomatologic Rîșcani

Raportor: Alina Efrim, specialist principal, serviciul Resurse Umane 

15.„Cu privire la modificarea deciziei nr. 04/18 din 21 august 2020 “Cu privire la formarea, prin separare, a bunurilor imobile şi transmiterea unui bun”

Raportor: Frecăuțanu Igor, șef Secția Economie

16. Cu privire la transmiterea cu titlul gratuit a mijloacelor fixe din administrarea  liceului teoretic „D.Cantemir” în administrarea Școlii de Arte, filiala Costești

Raportor: Emilia Garbuz, șef Secția Cultură

17. Cu privire la transmiterea  terenului pentru construcție.

Raportor: A. Petrașescu,  specialist principal, Aparatul președintelui raionului.

18.Cu privire la Programul de activitate al Consiliului Raional pentru trimestrul I al anului 2021.

Raportor: R.Postolachi, secretar al Consiluilui Raional

19. Cu privire la raporturile de muncă cu administratorul Întreprinderii Municipale „Eveniment actual”

Raportor: Alina Efrim, specialist principal, serviciul Resurse Umane 

20. Cu privire la raporturile de muncă cu directorul interimar al IMSP „Spitalul raional Rîșcani”

Raportor: Alina Efrim, specialist principal, serviciul Resurse Umane 

21. Cu privire la la raporturile de muncă cu Șeful Secției Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri.

Raportor: A. Efrim, specialist principal, serviciul Resurse Umane  

22.“Cu privire la acordarea premiului anual”

Raportor: Alina Efrim, specialist principal, serviciul Resurse Umane 

 

Se propune membrilor comisiei consultative de specialitate pentru activităţi social-culturale, învăţământ, protecţie socială, sănătate publică, muncă, administraţie publică şi drept să se convoace în ședință la 09 decembrie  2020,  la ora  13.00 ,  în incinta Consiliului raional, et. IV, sala de ședințe a Consiliului raional.

 

Se propune membrilor comisiei consultative de specialitate pentru activităţi economico-financiare şi comerţ  să se convoace în ședință la 09 decembrie  2020 la ora 15.00, în incinta Consiliului raional, et. IV, sala de ședințe a Consiliului raional.

 

 Se propune membrilor comisiei  consultative de specialitate pentru agricultură, industrie, transport, protecţia mediului şi amenajarea teritoriului să se convoace în ședință la  09 decembrie 2020,  la ora 11.00 , în incinta Consiliului raional, et. IV, sala de ședințe a Consiliului raional.

 

Cu respect, Secretar al Consiliului Raional                                                    R.Postolachi

Alte înregistrări
Publicat: Miercuri, 20 ianuarie 2021 de Serviciul Resurse Umane
Dosarele de participare la concurs, întocmite conform Regulamentului privind numirea în funcție pe bază de concurs a șefilor instituțiilor medico-sanitare publice centre de sănătate din raion aprobat prin decizia Consiliului raional nr.03/14 din 25.06.2020, se depun până la 10 februarie 2021, ora 1700 în sediul Consiliului Raional Rîşcani, str. Independenţei 38, etajul IV, biroul nr. 51, tel. de contact 2-24-00, e-mail: efrimalina@gmail.com. Citeşte mai mult...
Publicat: Marţi, 19 ianuarie 2021 de Serviciul Resurse Umane
Citeşte mai mult...
Publicat: Miercuri, 16 decembrie 2020 de Serviciul Resurse Umane
Conform rezultatelor obţinute la proba scrisă şi interviu, la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior, Secţia Economie, învingător al concursului este dl Volschi Mihail. Citeşte mai mult...
Publicat: Miercuri, 09 decembrie 2020 de Serviciul Resurse Umane
Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior, Secția Economie 1. Volschi Mihail 2. Șevciuc Ion 3. Belous Marin În baza hotărârii comisiei de concurs din data de 09 decembrie 2020, proba scrisă se va desfășura pe data de 15 decembrie 2020, ora 14.00, în incinta Consiliului raional Rîșcani, etajul IV, sala de ședință. Citeşte mai mult...
Publicat: Vineri, 04 decembrie 2020 de Secţia Economie
Mult stimați antreprenori, ODIMM cotinuă să ofere cursuri de instruire gratuite destinate mediului de afaceri prin intermediul programului de instruire “Gestiunea Eficientă a Afacerii” (GEA). Instruirile se desfășoară online, iar antreprenorii pot beneficia de instruiri la 20 de module (https://www.odimm.md/ro/gea) până la sfărșitul anului. Citeşte mai mult...
Publicat: Miercuri, 18 noiembrie 2020 de Serviciul Administraţie Publică
Vă înştiinţăm că, în conformitate cu dispoziţia Preşedintelui raionului nr.188 din 18 noiembrie 2020, la 24 noiembrie curent se convoaca şedinţa extraordinară a Consiliului Raional. Ședinţa Consiliului Raional va avea loc la ora 10.00, în sala de festivități a Școlii de Arte Rîșcani, etajul 2. Citeşte mai mult...
Publicat: Marţi, 17 noiembrie 2020 de Serviciul Resurse Umane
Președintele raionului Rîşcani anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior Secția Economie. Dosarele de participare la concurs, întocmite conform Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009 se depun până la data de 08 decembrie 2020, ora 17:00 în sediul Consiliului Raional Rîşcani, str. Independenţei 38, etajul IV, biroul nr. 51, tel. de contact 2-24-00. Citeşte mai mult...
Publicat: Luni, 16 noiembrie 2020 de Serviciul Administraţie Publică
ODIMM lansează ediția a XI-a a Concursului Național „IMM – Model de Responsabilitate Social-Corporativă” (RSC). Agenții economici care pe parcursul anului 2019 au desfășurat activități RSC pot trimite dosarele în format electronic până pe data de 20 noiembrie 2020 pe adresa de email: info@odimm.md Citeşte mai mult...
Publicat: Luni, 02 noiembrie 2020 de Serviciul Administraţie Publică
Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii a lansat cea de-a XI-a ediție a Concursului Național ”IMM – Model Sustenabil de Responsabilitate Socială”, organizat anual cu suportul partenerilor de dezvoltare și a companiilor active în acest domeniu din Republica Moldova. Citeşte mai mult...
Publicat: Joi, 10 septembrie 2020 de Secţia Economie
Programul de instruire “Gestiunea Eficientă a Afacerii” (GEA) continuă înscrierea la cursurile de educație antreprenorială destinate mediului de afaceri. ODIMM organizează cu titlu gratuit instruiri, care te pot ajuta să-ți reconfigurezi afacerea. Instruirile se vor desfășura în regim online. Citeşte mai mult...

Rezultate 1 - 10 din 222
» Toate înregistrările
Sus


 

 

-------------------------------------------
ONG-uri Raionale

-------------------------------------------

 

 

 

 

https://calm.md/img/nopicsmall_ro.png

Direcția Raională Învățământ, Tineret și Sport Rîșcani

 

    

https://declaratii.ani.md/searchDeclarations/index

 

                                                              https://actelocale.gov.md/ral/search?apl=19321

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rîșcani în imagini
Defileul Duruitoarea Veche Training IDIS Viitorul ”Consolidarea autonomiei locale” Training IDIS Viitorul ”Consolidarea autonomiei locale” Nordul Moldovei

© 2016 Consiliul raional Rîșcani, Republica Moldova.
str. Independenţei 38, or. Rîșcani, MD-5600, Republica Moldova
Tel/Fax.: (256) 22058;
Web: www.riscani.md, mail: inforiscanimd@gmail.com

Linia verde anticorupție: (+373)7992411

Total vizitatori: 2007
Vizitatori ieri: 196
Vizitatori azi: 194
Online: 8