La moment nu sunt sondaje deschise!

» Arhiva Sondaje Online
Anunţuri
Anunț
Publicat: Marţi, 11 august 2020 de Serviciul Administraţie Publică

ANUNȚ

Vă înştiinţăm că, în conformitate cu dispoziţia Preşedintelui raionului nr.101 din 10 august 2020, la 21 august curent se convoaca şedinţa ordinară a Consiliului Raional.

Ședinţa Consiliului Raional va avea loc la ora 10.00, în sala de festivități a Școlii de Arte Rîșcani, etajul 2.

Proiectul ordinii de zi:

1. „Cu privire la audierea raportului semianual privind executarea bugetului raional, 2020”;

Raportor:Vasile Secrieru, Președinte al raionului

2. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind constituirea şi utilizarea mijloacelor Fondului de Rezervă al Consiliului Raional”

Raportor:Aculina Tăbîrţă, şef, direcţia Finanţe

3. „Cu privire la modificarea bugetului raional pentru anul 2020”

Raportor:Aculina Tăbîrţă, şef, direcţia Finanţe

4. Cu privire la modificarea unor decizii

Raportor: Aculina Tăbîrță, șef Direcția Finanțe

5. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Raportor: Aculina Tăbîrță, șef Direcția Finanțe

6. Cu privire la Rezultatele inspectării financiare complexe efectuată la Consiliul raional Rîșcani de către Direcția Inspectare financiară a finanțelor publice locale

Raportor: Rodica Postolachi, secretar al Consiliului Raional

7. Cuprivire la garantarea cofinanțării proiectului ,,Reparația capitală a sălii sportive din incinta casei de cultură din satul Nihoreni, raionul Rîșcani”.

Raportor: Igor Culic, vicepreședinte al raionului

8. “Cu privire la transmiterea în comodat a bunului administrat de IMSP Centrul de Sănătate Costești”

Raportor: Igor Culic, vicepreședinte al raionului

9. „Cu privire la transmiterea cu titlul gratuit a combustibilului”

Raportor:Emilia Garbuz, șef, secția Cultură

10. Cu privire la completarea unităților de personal în Serviciul Social Asistență Personală din cadrul  Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei Rîşcani

Raportor: Mariana Turea, șef, direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei

11. „Cu privire la transmiterea în comodat a unor bunuri imobile în administrare Centrului de plasament pentru adulți și vârstnici ”Alinare”

Raportor: Mariana Turea, șef, direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei

12. Cu privire la numirea în funcție a şefului Secției Construcție, Gospodărie Comunală și Drumuri dl Vasile Orelicov

Raportor: Alina Efrim, specialist principal resurse umane

13. Cu privire la numirea în funcție a șefului  IMSP “Centrul de Sănătate Rîșcani”

Raportor: Alina Efrim, specialist principal resurse umane

14. Cu privire modificarea statutului Î.M. „Biroul de proiectare, prospectare

și servicii al arhitectului – șef raional Rîșcani”.

Raportor: Liviu Costaș, administrator, Î.M. „BPPSA”

15. Cu privire la transmiterea bunurilor (materiale școlare) din administrarea Direcției Învățământ, Tineret și Sport Rîșcani în administrarea instituțiilor de învățământ general din raion.

Raportor: Viorel Dandara, șef, Direcția Învățământ, Tineret și Sport

16. Cu privire la acordul de colaborare cu A.O. „CCF Moldova”

Raportor: Daniela Ciumac, vicepreședinte al raionului

17. “Cu privire  la casarea miloacelor fixe de la IMSP CS Rîșcani

Raportor:Gabriela Sandu, șef, IMSP CS Rîșcani

18. „Cu privire la formarea prin separare a unui bun imobil”

Raportor:Atena Borș, specialist princial, Serviciul Relații Funciare și Cadastru

19 Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare cu A.O.“Asociația Obștească de Fotbal  Rîșcani”

Raportor:Constantin Rusu, președinte al A.O. “Asociația Obștească de Fotbal  Rîșcani”

20. Cu privire la radierea SRL Apa Vital Prut

Raportor: Victor Tabora, lichidator, SRL Apa Vital Prut

21.”Cu privire la executarea deciziilor adoptate la şedinţele Consiliului    raional

Raportor: Rodica Postolachi, secretar al Consiliului Raional

22.Cu privire la aprobarea Programului de activitate al Consiliului Raional pe trimestrul IV al anului 2020. 

Raportor: Rodica Postolachi, secretar al Consiliului Raional

 

Se propune membrilor comisiei  consultative de specialitate pentru agricultură, industrie, transport, protecţia mediului şi amenajarea teritoriului să se convoace în ședință la  20 august 2020,  la ora  14.00, în incinta Consiliului raional, et. IV, sala de ședințe a Consiliului raional.

Se propune membrilor comisiei consultative de specialitate pentru activităţi economico-financiare şi comerţ  să se convoace în ședință la 20 august  2020, la ora 16.00, în incinta Consiliului raional, et. IV, sala de ședințe a Consiliului raional.

Se propune membrilor comisiei consultative de specialitate pentru activităţi social-culturale, învăţământ, protecţie socială, sănătate publică, muncă, administraţie publică şi drept să se convoace în ședință la 20 august  2020  la ora  15.00,  în incinta Consiliului raional, et. IV, sala de ședințe a Consiliului raional.

 

Cu respect, Secretar al Consiliului Raional                                                    R.Postolachi

Alte înregistrări
Publicat: Joi, 10 septembrie 2020 de Secţia Economie
Programul de instruire “Gestiunea Eficientă a Afacerii” (GEA) continuă înscrierea la cursurile de educație antreprenorială destinate mediului de afaceri. ODIMM organizează cu titlu gratuit instruiri, care te pot ajuta să-ți reconfigurezi afacerea. Instruirile se vor desfășura în regim online. Citeşte mai mult...
Publicat: Miercuri, 26 august 2020 de Secţia Economie
START competiției proiectelor investiționale PENTRU TINERI! ODIMM lansează prin Programul “Start pentru Tineri” un nou Concurs de proiecte investiționale. Citeşte mai mult...
Publicat: Marţi, 25 august 2020 de Serviciul Resurse Umane
În baza hotărârii comisiei de concurs din data de 24 august 2020, proba scrisă și interviul se vor desfășura pe data de 26 august 2020 Citeşte mai mult...
Publicat: Marţi, 25 august 2020 de Secţia Economie
Peste 300 de companii care au aplicat la Instrumentul de Digitalizare a IMM-urilor încep cursurile de instruire antreprenorială, acestea se vor desfășura în regim online, în perioada 18 august – 15 octombrie. Citeşte mai mult...
Publicat: Marţi, 18 august 2020 de Serviciul Resurse Umane
1.Moșanu Aglaia Citeşte mai mult...
Publicat: Luni, 03 august 2020 de Serviciul Resurse Umane
Președintele raionului Rîşcani anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de contabil-șef, în cadrul Aparatului Președintelui raionului. Dosarele de participare la concurs, întocmite conform Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009 se depun până la data de 24 august 2020, ora 1700 în sediul Consiliului Raional Rîşcani, str. Independenţei 38, etajul IV, biroul nr. 51, tel. de contact 2-24-00. Citeşte mai mult...
Publicat: Joi, 30 iulie 2020 de Serviciul Resurse Umane
Conform rezultatelor obţinute la proba scrisă şi interviu, la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de șef, Secția Construcție, Gospodărie Comunală și Drumuri, învingător al concursului este dl Orelicov Vasile. Citeşte mai mult...
Publicat: Miercuri, 29 iulie 2020 de Serviciul Resurse Umane
Conform rezultatelor obţinute în urma evaluării proiectului de dezvoltare și susținerii interviului, învingător al concursului privind ocuparea funcţiei vacante de șef al IMSP Centrul de Sănătate Rîșcani, este dna Gabriela Sandu. Citeşte mai mult...
Publicat: Luni, 27 iulie 2020 de Serviciul Resurse Umane
Conform rezultatelor obţinute la proba scrisă şi interviu, la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior, Secţia Economie, învingător al concursului este dl Rusu Alexandru. Citeşte mai mult...
Publicat: Vineri, 24 iulie 2020 de Serviciul Resurse Umane
1.Orelicov Vasile În baza hotărârii comisiei de concurs din data de 24 iulie 2020, proba scrisă și interviul se vor desfășura pe data de 30 iulie 2020, ora 09.00, în incinta Consiliului raional Rîșcani, etajul IV, sala de ședință. Citeşte mai mult...

Rezultate 1 - 10 din 212
» Toate înregistrările
Sus


 

 

-------------------------------------------
ONG-uri Raionale

-------------------------------------------

 

 

 

 

https://calm.md/img/nopicsmall_ro.png

Direcția Raională Învățământ, Tineret și Sport Rîșcani

 

    

https://declaratii.ani.md/searchDeclarations/index

 

                                                              https://actelocale.gov.md/ral/search?apl=19321

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rîșcani în imagini
Training IDIS Viitorul ”Consolidarea autonomiei locale”

© 2016 Consiliul raional Rîșcani, Republica Moldova.
str. Independenţei 38, or. Rîșcani, MD-5600, Republica Moldova
Tel/Fax.: (256) 22058;
Web: www.riscani.md, mail: inforiscanimd@gmail.com

Linia verde anticorupție: (+373)7992411

Total vizitatori: 2014
Vizitatori ieri: 289
Vizitatori azi: 201
Online: 9