La moment nu sunt sondaje deschise!

» Arhiva Sondaje Online
Anunţuri
Președintele raionului Rîşcani anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de șef Secția Construcție, Gospodărie Comunală și Drumuri.
Publicat: Miercuri, 01 iulie 2020 de Serviciul Resurse Umane

Președintele raionului  Rîşcani anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de șef Secția Construcție, Gospodărie Comunală și Drumuri.

Dosarele de participare la concurs, întocmite conform Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009 se depun până la data de 21 iulie 2020, ora 1700 în sediul Consiliului Raional Rîşcani, str. Independenţei 38, etajul IV, biroul nr. 51, tel. de contact 2-24-00.

Scopul general al funcţiei: Contribuie la dirijarea și coordonarea eficientă a activității autorității administrației publice în domeniul construcției prin implementarea procedurilor moderne.

Sarcinile funcției:

     1. Alcătuirea, sistematizarea și coordonarea tuturor informațiilor necesare pentru lucrările de proiectare.:

-  Coordonează procesul de colectare a datelor necesare pentru proiectări;

-  Participă nemijlocit la petrecerea tenderelor referitoare la lucrările de proiectare;

-  Duce evidența termenelor de achitare pentru lucrările de proiectări executate;

        -  Participă nemijlocit la petrecerea expertizelor tehnice a diferitor obiecte (școli, grădinițe ș.a.).

     2. Elaborarea materialelor ce țin de pregătirea proiectelor spre expertizare și verificare.:

- Înaintează documentele necesare pentru verificarea și expertizarea proiectelor către instituțiile corespunzătoare;

-  Duce evidența executării în termen a lucrărilor de verificare și expertizare;

- Duce controlul asupra efectuării la timp a achitării serviciilor prestate de organizațiile corespunzătoare;

-  Informează Președintele raionului despre mersul lucrărilor.

3. Coordonează procedurile de verificare a devizelor, ofertelor participante la licitații și tendere:

- Coordonează lucrul angajaților subordonați la procedurile de verificare a documentelor de deviz, a participanților la tender, licitații ș.a.;

-  Comunică rezultatul petrecerii verificărilor participanților în caz de erori;

-  Participă ca membru al comisiilor de lucru la petrecerea tenderelor, ședințelor de   licitație ș.a.

-  Acordă ajutor administrației publice locale la alcătuirea documentației de dare în exploatare a obiectelor construite sau reparate;

- Solicită de la responsabilii primăriilor date referitoare la valorificarea surselor alocate.

4. Acordarea asistenței metodologice în domeniul construcției, gospodăriei comunale și drumuri:

- Consultă colaboratorii secției pe probleme ce țin de construcție, gospodărie comunală și drumuri;

- Acordă asistență metodologică autorităților publice locale de nivelul I, directorilor de școli, grădinițe în domeniul pregătirii documentelor pentru licitații, tendere;

- Examinează petițiile cetățenilor în domeniul său de activitate și pregătește răspunsurile la ele, în caz de necesitate organizează deplasări la fața locului;

- Ține evidența termenelor de examinare a petițiilor și a adresărilor parvenite în secție;

- Duce evidența timpului de muncă a angajaților secției, a buletinelor medicale.

5. Implementarea procedurilor de dezvoltare profesională a funcționarilor publici din cadrul secției subordonate:

-  Planifică procesul de identificare și analiză a necesităților de instruire a funcționarilor publici din subordine și stabilește tematicile prioritare de instruire;

-  Asigură participarea colaboratorilor din secția subordonată la cursurile de instruire oferite de Academia de Administrare Publică, la stagii, seminare, conferințe oferite de către alte organizații, naționale sau internaționale.

6. Organizarea sistemului de control intern managerial.

 

Condiţiile de participare la concurs:

Condiţii de bază - 

 • deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • posedarea limbii române şi a limbilor oficiale interetnice vorbite în teritoriu;
 • nu a împlinit vârsta de 63 ani;
 • lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
 • neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice.

Condiţii specifice:

Studii: superioare în domeniul construcției;

Experienţă profesională: minimum 4 ani în domeniul de activitate, prealabil experiență în Administrația Publică 2 ani.

Cunoştinţe:

 • cunoaşterea legislaţiei Republicii Moldova în domeniul Administrației Publice locale;
 • cunoașterea legislației în domeniu;
 • cunoaşterea modului de funcţionare al unei autorităţi publice;
 • cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Power Point, Navigare Internet.

Abilităţi: abilităţi de analiză, sinteză și planificare, de elaborare a documentelor, de monitorizare și evaluare, de organizare și coordonare, luarea deciziilor corespunzătoare, soluţionare a problemelor, comunicare eficientă, lucru în echipă.

Atitudini/Comportamente:respectarea drepturilor și a intereselor legitime ale persoanelor fizice și juridice, profesionalism, competență și spirit de iniţiativă, diplomaţie, aptitudini organizatorice și disciplina de muncă, abordarea problemelor în mod creator, flexibilitate, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

 

Bibliografia concursului

 

Constituţia Republicii Moldova

Acte normative în domeniul serviciului public:

 • Legea nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Hotărârea Guvernului nr. 201/2009, privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158 /2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
 • Legea nr. 25/2008 privind Codul de conduită al funcţionarului public;
 • Legea nr. 16/2008 cu privire la conflictul de interese;
 • Legea nr. 721/1996 privind calitatea în construcții;
 • Legea nr. 509/1995 drumurilor;
 • Hotărârea Guvernului nr. 1468/2016 privind aprobarea listelor drumurilor publice naționale și locale din Republica Moldova;
 • Legea nr. 186/2008 securității și sănătății în muncă;
 • Legea nr. 163/2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție;
 • Hotărârea Guvernului nr. 285/1996 privind aprobarea regulamentului de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente;
 • Legea nr. 199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică.

Acte normative în domeniul administraţiei publice locale:

 • Legea nr. 436/2006 privind administraţia publică locală;
 • Legea nr. 435/2006 privind descentralizarea administrativă;
 • Legea nr. 438/2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova;
 • Legea nr.764/2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova.
Alte înregistrări
Publicat: Miercuri, 01 iulie 2020 de Serviciul Resurse Umane
Dosarele de participare la concurs, întocmite conform Regulamentului privind numirea în funcție pe bază de concurs a șefilor instituțiilor medico-sanitare publice centre de sănătate din raion se depun până la 22 iulie 2020, ora 17:00 în sediul Consiliului Raional Rîşcani, str. Independenţei 38, etajul IV, biroul nr. 51, tel. de contact 2-24-00, e-mail: efrimalina@gmail.com. Citeşte mai mult...
Publicat: Luni, 29 iunie 2020 de Serviciul Resurse Umane
Președintele raionului Rîşcani anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior Secția Economie. Dosarele de participare la concurs, întocmite conform Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009 se depun până la data de 20 iulie 2020, ora 17:00 în sediul Consiliului Raional Rîşcani, str. Independenţei 38, etajul IV, biroul nr. 51, tel. de contact 2-24-00. Citeşte mai mult...
Publicat: Luni, 22 iunie 2020 de Serviciul Administraţie Publică
ANUNȚ Vă înştiinţăm că, în conformitate cu dispoziţia Preşedintelui raionului nr. 76 din 19 iunie 2020, la 25 iunie curent se convoaca şedinţa extraordinară a Consiliului Raional. Ședinţa Consiliului Raional va avea loc la ora 10.00, în sala de festivități a Școlii de Artă, Rîșcani, etajul 2. Citeşte mai mult...
Publicat: Marţi, 16 iunie 2020 de Secţia Economie
AO ”CENTRUL REGIONAL DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA” anunţă că a luat start COMPETIȚIE DE GRANTURI pentru femeile Antreprenoare împotriva Traficului de Ființe 2020- HERA INTERNATIONAL Citeşte mai mult...
Publicat: Luni, 15 iunie 2020 de Secţia Economie
ODIMM anunță înscrierea la Programul „START pentru TINERI”. Doritorii sunt invitați să-și aleagă etapa la care vor să se înregistreze Citeşte mai mult...
Publicat: Sâmbătă, 13 iunie 2020 de Serviciul Administraţie Publică
La data de 16.06.2020, între orele 10:00 – 12:00, în incinta Consiliului Raional Rîşcani, în Sala de ședințe, et. I, urmează a fi organizată audienţa cetăţenilor de către Domnul Vladimir VITIUC Deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Citeşte mai mult...
Publicat: Marţi, 09 iunie 2020 de Serviciul Administraţie Publică
Solidarity Fund PL din Moldova în parteneriat cu Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova, cu suportul financiar al Uniunii Europene și Polish aid, anunță lansarea apelului de propuneri Inițiative de Creare a Grupurilor de Acțiune Locală (GAL), desfășurat în cadrul proiectului „Abordarea LEADER pentru prosperitatea rurală din Moldova”. Citeşte mai mult...
Publicat: Miercuri, 03 iunie 2020 de Secţia Economie
Întreprinderile mici și mijlocii vor fi susținute în procesul de digitalizare a afacerilor. Astăzi, în cadrul unui eveniment online a reprezentanților Ministerului Economiei și Infrastructurii (MEI) și Organizației pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) ca răspuns la provocările la care au fost supuse companiile autohtone în perioada crizei epidemiologice și stării de urgență a fost lansat un nou instrument de suport a digitalizarii ÎMM-urilor. Citeşte mai mult...
Publicat: Marţi, 02 iunie 2020 de Serviciul Administraţie Publică
Vă înştiinţăm că, în conformitate cu dispoziţia Preşedintelui raionului nr.62 din 02 iunie 2020, la 15 iunie curent se convoaca şedinţa ordinară a Consiliului Raional. Ședinţa Consiliului Raional va avea loc la ora 10.00, în sala de ședințe a Consiliului raional, etajul 1. Citeşte mai mult...
Publicat: Marţi, 02 iunie 2020 de Secţia Economie
Formular de înregistrare la eveniment Organizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii învită toți antreprenorii interesați de noi soluții ecologice pentru afaceri, pe data de 03 iunie, 2020, ora 10.00, la Conferința de lansare a Programului național de ecologizare a ÎMM. Citeşte mai mult...

Rezultate 21 - 30 din 212
» Toate înregistrările
Sus


 

 

-------------------------------------------
ONG-uri Raionale

-------------------------------------------

 

 

 

 

https://calm.md/img/nopicsmall_ro.png

Direcția Raională Învățământ, Tineret și Sport Rîșcani

 

    

https://declaratii.ani.md/searchDeclarations/index

 

                                                              https://actelocale.gov.md/ral/search?apl=19321

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rîșcani în imagini

© 2016 Consiliul raional Rîșcani, Republica Moldova.
str. Independenţei 38, or. Rîșcani, MD-5600, Republica Moldova
Tel/Fax.: (256) 22058;
Web: www.riscani.md, mail: inforiscanimd@gmail.com

Linia verde anticorupție: (+373)7992411

Total vizitatori: 2173
Vizitatori ieri: 330
Vizitatori azi: 360
Online: 11