La moment nu sunt sondaje deschise!

» Arhiva Sondaje Online
Anunţuri
Anunț
Publicat: Luni, 25 mai 2020 de Serviciul Administraţie Publică

 

Vă înştiinţăm că, în conformitate cu dispoziţia Preşedintelui raionului nr.59 din 22 mai 2020, la 04 iunie curent se convoaca şedinţa ordinară a Consiliului Raional.

Ședinţa Consiliului Raional va avea loc la ora 10.00, în sala de ședințe a Consiliului raional, etajul 1.

Proiectul ordinii de zi:

 1.”Сu privire la corelarea bugetului raional aprobat cu Legea bugetului de stat  pentru anul 2020”

Raportor: Aculina Tăbîrță, șef, Direcția Finanțe

 2.„Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional  08/02 din 10.12.2019 cu privire la aprobarea bugetului raional în lectura a doua pentru anul 2020”

Raportor: Aculina Tăbîrță, șef, Direcția Finanțe

3. „Cu privire la modificarea bugetului raional pentru anul 2020”

Raportor: Aculina Tăbîrță, șef, Direcția Finanțe

4. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru anul 2020

Raportor:Aculina Tăbîrță, șef Direcția Finanțe

5. Cu privire la efectuarea controlului medical al recruţilor şi încorporarea în serviciul militar în termen şi cel civil în toamna  anului 2020.

Raportor: Vitalie Grigoraș, șef, Secția Administrativ Militară Rîșcani

6.Cu privire la transmiterea unor bunuri.

Raportor: Gabriela Sandu, șef IMSP Centrul de Sănătate Rîșcani  

7. Cu privire la aprobarea Statutului Întreprinderii Municipale Publicația periodică „Eveniment actual” în redacție nouă

Raportor:Lilia Opalco, redactor șef,Întreprinderea Municipală Publicația periodică „Eveniment actual”

8.Cu privire la modificarea regulamentelor unor întreprinderi municipale.

Raportor: Rodica Postolachi, secretar al Consiliului

9.Cu privire la abrogarea deciziei nr. 02/25 din 24 martie  2020„ Cu privire la modificarea deciziei nr. 05/06 din 24 octombrie 2013“Cu privire la  fondarea Întreprinderii Municipale „Biroul de Proiectare, Prospectare și Servicii al Arhitectului-șef r-nul Rîșcani” și la aprobarea statutului  întreprinderii municipale „Biroul de Proiectare, Prospectare și Servicii al Arhitectului-șef r-nul Rîșcani” și a regulamentelor specifice

Raportor: Rodica Postolachi, secretar al Consiliului

10.Cu privire la aprobarea statutului  Î.M. „Biroul de Proiectare, Prospectare și Servicii al Arhitectului-șef r-nul Rîșcani” în redacție nouă

Raportor: Liviu Costaș, administrator, ÎM „BPPSA”

11. Cu privire la modificarea deciziei nr.02/24 din 24 martie 2020 Cu privire la operatorul regional al serviciului public de alimentare cu apă și canalizare în raionul Rîșcani

Raportor: Igor Culic, vicepreședinte al raionului

12.Cu privire la instituirea operatorului regional al serviciului public de alimentare cu apă și canalizare în raionul Rîșcani

Raportor: Igor Culic, vicepreședinte al raionului

13.Cu privire la completarea componenței Comisiei raionale de organizare a transporturilor auto de călători şi bagaje din raionul Rîşcani

Raportor: Igor Frecăuțan, Șef, Secția Economie            

14. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind numirea în funcţie pe bază de concurs a șefilor instituţiilor medico-sanitare publice centre de sănătate din raion și anunțarea concursului la IMSP „CS Rîșcani” și „CS Costești””

Raportor: Alina Efrim, specialist principal resurse umane

15. Cu privire la modificarea deciziei  nr.02/01 din 24 martie 2020 Cu privire la organigrama şi statele de personal ale Aparatului preşedintelui raionului, direcţiilor, secţiilor, altor subdiviziuni din subordinea Consiliului raional Rîșcani

Raportor:V.Secrieru, Președinte al raionului

16. Cu privire la cererile prealabile.

Raportor:V.Secrieru, Președinte al raionului

17.Cu privire la încheierea contractului de prestarea serviciilor juridice

Raportor:V.Secrieru, Președinte al raionului

Se propune membrilor comisiei  consultative de specialitate pentru agricultură, industrie, transport, protecţia mediului şi amenajarea teritoriului să se convoace în ședință la  03 iunie 2020,  la ora  14.00, în incinta Consiliului raional, et. IV, sala de ședințe a Consiliului raional.

Se propune membrilor comisiei consultative de specialitate pentru activităţi economico-financiare şi comerţ  să se convoace în ședință la 03 iunie  2020, la ora 16.00, în incinta Consiliului raional, et. IV, sala de ședințe a Consiliului raional.

Se propune membrilor comisiei consultative de specialitate pentru activităţi social-culturale, învăţământ, protecţie socială, sănătate publică, muncă, administraţie publică şi drept să se convoace în ședință la 03  iunie  2020  la ora  15.00 ,  în incinta Consiliului raional, et. IV, sala de ședințe a Consiliului raional.

 

Cu respect, Secretar al Consiliului Raional                                                    R.Postolachi

 

Alte înregistrări
Publicat: Marţi, 02 iunie 2020 de Secţia Economie
Formular de înregistrare la eveniment Organizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii învită toți antreprenorii interesați de noi soluții ecologice pentru afaceri, pe data de 03 iunie, 2020, ora 10.00, la Conferința de lansare a Programului național de ecologizare a ÎMM. Citeşte mai mult...
Publicat: Vineri, 29 mai 2020 de Serviciul Administraţie Publică
Vă înştiinţăm că, în conformitate cu dispoziţia Preşedintelui raionului nr.61 din 29 mai 2020, a fost abrogată dispoziţia Preşedintelui raionului nr.59 din 22 mai 2020, prin care era convoacată la 04 iunie curent şedinţa ordinară a Consiliului Raional. Cu respect, Secretar al Consiliului Raional R.Postolachi Citeşte mai mult...
Publicat: Vineri, 15 mai 2020 de Serviciul Administraţie Publică
CTAS Rîşcani Vă informează că, în perioada 18 mai - 31 mai 2020 va activa în următorul regim: - În zilele de luni, marţi şi miercuri vor fi deserviţi solicitanţii/beneficiarii de pensii, alocaţii şi ajutor de deces; - În zilele de joi şi vineri vor fi deserviţi solicitanţii/beneficiarii de indemnizaţii de maternitate, indemnizaţii adresate familiilor cu copii şi paternale; - Zilnic, de luni pînă vineri, se deservesc persoanele fizice şi juridice, plătitori de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat Citeşte mai mult...
Publicat: Vineri, 10 aprilie 2020 de Serviciul Administraţie Publică
Citeşte mai mult...
Publicat: Joi, 09 aprilie 2020 de Serviciul Administraţie Publică
Stimați #rîșcăneni, cu privire la situația pandemică din raion, Vă comunic următoarele: 1. potrivit hotărîrii Comisiei Situații Excepționale, bugetarii care au posibilitate să îndeplinească atribuțiile de serviciu de la distanță vor munci acasă, din data de 07.04 până la 17.04.2020; Citeşte mai mult...
Publicat: Miercuri, 25 martie 2020 de Secţia Economie
Consiliul raional Rîșcani Vă informează cu referire la disponibilitatea apelului "Subvenții în avans pentru imbunătățirea nivelului de trai si de muncă în mediul rural”, care corespunde solicitării privind construcția unui stadion în localitățile rurale. Citeşte mai mult...
Publicat: Vineri, 20 martie 2020 de Serviciul Resurse Umane
În baza deciziei Comisiei de concurs din data de 19 martie 2020, învingător al concursului privind ocuparea funcției vacante de administrator al Î.M. „Centrul Stomatologic Rîșcani” este desemnat dl Ojog Petru. Citeşte mai mult...
Publicat: Joi, 19 martie 2020 de Serviciul Administraţie Publică
CTAS RÎŞCANI îşi sistează activitatea front oficiului începând cu 18 martie 2020. Angajaţii CTAS vor acorda consultaţii cetăţenilor la numerele de telefoane din oficii. Citeşte mai mult...
Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei Rîșcani anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante de specialist în problemele persoanelor în etate și cu dizabilități. Citeşte mai mult...
Publicat: Miercuri, 18 martie 2020 de Serviciul Administraţie Publică
La data de 29 martie 2020, ultima duminică a lunii martie, la ora 2°°, pe întreg teritoriul republicii va avea loc trecerea la timpul “de vară” prin transferul acelor ceasornicului cu o oră înainte. Citeşte mai mult...

Rezultate 31 - 40 din 212
» Toate înregistrările
Sus


 

 

-------------------------------------------
ONG-uri Raionale

-------------------------------------------

 

 

 

 

https://calm.md/img/nopicsmall_ro.png

Direcția Raională Învățământ, Tineret și Sport Rîșcani

 

    

https://declaratii.ani.md/searchDeclarations/index

 

                                                              https://actelocale.gov.md/ral/search?apl=19321

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rîșcani în imagini
Riscani Training IDIS Viitorul ”Consolidarea autonomiei locale”

© 2016 Consiliul raional Rîșcani, Republica Moldova.
str. Independenţei 38, or. Rîșcani, MD-5600, Republica Moldova
Tel/Fax.: (256) 22058;
Web: www.riscani.md, mail: inforiscanimd@gmail.com

Linia verde anticorupție: (+373)7992411

Total vizitatori: 2026
Vizitatori ieri: 289
Vizitatori azi: 213
Online: 9