La moment nu sunt sondaje deschise!

» Arhiva Sondaje Online
Subdiviziuni ale aparatului
Direcţia Învăţămînt Tineret şi Sport

Dandara Viorel
Șef Direcție Învățămînt Tineret Sport
Tel: 0256-244-53, 0256-230-31

 

Numele, Prenumele              Dandara Viorel

Anul naşterii                          30.11.1968

Starea civilă                          Căsătorit

Domiciliat                              or. Rîşcani, r-ul Rîşcani

Telefon                                  mobil: 069078743

                                               domiciliu: (0256) 2-44-75

 

Studii:

 

1992 - Absolvit Universitatea de Stat din Moldova, calificarea  profesor de istorie.

2003 – Absolvit Universitatea Pedagogică de Stat ,,I. Creangă” din Chişinău, calificarea manager în educaţie.

2006 – Absolvit Academia de Administrare Publică de pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova, calificarea magistru în  administrarea publică.

 

Activitatea profesională:

 

            1992 – 1994    profesor de istorie în şcoala medie nr. 2 Rîşcani;

            1994 – 1999    metodist, responsabil de predarea istoriei în Direcţia Raională Învăţămînt Rîşcani.

            1999 – 2003    inspector şcolar în Direcţia Judeţeană Învăţămînt Tineret şi Sport Bălţi, responsabil de predarea istoriei românelor şi universală în sectorul Rîşcani.

            2003 – 2014    Şeful Direcţiei Raionale Învăţămînt Tineret şi Sport Rîşcani, responsabil de predarea istoriei românilor şi universală în raionul Rîşcani.

            2003 – 2014    Preşedinte al Comisiei raionale de conferire / confirmare a gradului didactic.

 

Evoluţie profesională:

 

  • Conferirea grad didactic II (doi);
  • Cursuri de formare profesională la specialitatea istoria românelor şi universală IŞE Chişinău;
  • Conferire grad didactic I (unu);
  • Stagiu de perfecţionare la istoria românelor şi universală, Centrul ,,E. Hurmuzachi” pentru Romănii de Pretutindeni, Bucureşti;
  • Conferinţă grad didactic superior;

2005    Cursuri de formare profesională la specialitatea istoria românelor şi universală   IŞE Chişinău.

2009    Stagiu de formare ,,Dezvoltarea resurselor umane pentru modernizarea curriculum-ului naţional”  la specialitatea istoria românilor şi universală IŞE, Chişinău;

2009    Confirmarea gradului didactic I (unu);

2009    Cursuri de formare profesională la specialitatea istoria românelor şi universală IŞE. Chişinău;

2014    Cursuri de formare profesională la specialitatea istoria romănilor şi universală USM Chişinău.

 

Publicaţii:

 

            Revista,,Făclia”

  1. Despre sarcinile didactice.
  2. Motivaţii diferenţierii şi individualizării procesului educaţional.
  3. Condiţiile de realizare a învăţămîntului diferenţiat şi individualizat.

 

Lucrarea ,,Evaluarea / autoevaluarea managementului educaţional la nivel de raion şi instituţii de învăţămînt”. (Membru al grupului de autori).

 
Sus


 

 

-------------------------------------------
ONG-uri Raionale

-------------------------------------------

 

 

 

 

https://calm.md/img/nopicsmall_ro.png

Direcția Raională Învățământ, Tineret și Sport Rîșcani

 

    

https://declaratii.ani.md/searchDeclarations/index

 

                                                              https://actelocale.gov.md/ral/search?apl=19321

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rîșcani în imagini
Training IDIS Viitorul ”Consolidarea autonomiei locale”

© 2016 Consiliul raional Rîșcani, Republica Moldova.
str. Independenţei 38, or. Rîșcani, MD-5600, Republica Moldova
Tel/Fax.: (256) 22058;
Web: www.riscani.md, mail: inforiscanimd@gmail.com

Linia verde anticorupție: (+373)7992411

Total vizitatori: 2014
Vizitatori ieri: 228
Vizitatori azi: 201
Online: 16