La moment nu sunt sondaje deschise!

» Arhiva Sondaje Online
Procesul decizional - Decizii

Anul: 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / Toți anii

Deciziile Consiliului raional din data de 26.05.2016
Publicat: Marţi, 07 iunie 2016
Descarcă fișier: 3950 decizii mai.zip (3MB)

1. Cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a raionului pentru anii 2016-2020.
Raportor: I.Frecăuțanu,șef Secția Economie

2. Cu privire la inițierea parteneriatului public privat.
Raportor:. I.Frecăuțanu, șef, Secția economie

3. Cu privire la modificarea bugetului raional pentru anul 2016.
Raportor: A. Tăbîrţă, şef Direcţie Raională Finanţe.

4.Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru anul 2016
Raportor: A. Tăbîrţă, şef Direcţie Raională Finanţe.

5. Cu privire la modificarea deciziei 04/05 din 29 octombrie 2014 Cu privire la delimitarea proprietății Consiliului raional.
Raportor: O.Zubcova, contabil șef , Aparatul președintelui raionului.

6. Cu privire la transmiterea în gestiunea IMSP Centre de Sănătate din raion a unor bunuri proprietate publică a consiliului raional.
Raportor: O.Zubcova, contabil șef, Aparatul președintelui raionului.

7. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de acordare a compensaţiilor pentru călătoria în transport unor categorii de persoane din teritoriul raionului Rîşcani.
Raportor: M.Turea, șef Direcție Asistență Socială și Protecție a Familiei.

8. Cu privire la modificarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea serviciului social Asistenţa Personală al DASPF Rîșcani aprobat prin Decizia Consiliului Raional nr. 06/05 din 06.12.2012.
Raportor: M.Turea, șef Direcție Asistență Socială și Protecție a Familiei.

9. Cu privire la aprobarea Regulamentului Serviciului de îngrijire socială la domiciliu şi a standardelor minime de calitate.
Raportor: M.Turea, șef Direcție Asistență Socială și Protecție a Familiei.

10. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de stabilire și de plată a compensației anuale pentru cheltuielile de deservire cu transport a persoanelor cu dizabilități ale aparatului locomotor.
Raportor: M.Turea, șef Direcție Asistență Socială și Protecție a Familiei.

11. Cu privire la examinarea actelor comisiei raionale pentru precăutarea cererilor vicimelor represiunilor politice.
Raportor : V.Garașciuc, șef Serviciul cadastru.

12 Cu privire la aprobarea Dispoziţiei nr. 23 din 22.03.2016 „Cu privire la delegare peste hotarea dlui Iurie Urzică” și nr. 47 din 23.03.2016 „Cu privire la delegarea peste hotare”.
Raportor: A. Zaincicovschi, specialist principal, Aparatul președintelui raionului.

13. Cu privire la stabilirea coeficienţilor de multiplicare personalului de conducere din IMSP CS Zăicani.
Raportor: A. Zaincicovschi, specialist principal, Aparatul președintelui raionului.

14. Cu privire la modificarea componenței Consiliului de administrare a IMSP CS Mihăileni.
Raportor:A.Toma, șef, IMSP CS Mihăileni

15. Cu privire la componența Consiliului de sănătate publică din raionul Rîșcani
Raportor: V.Manole, director Centrul de Sănătate Publică Rîșcani

16. Cu privire la aprobarea planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei naționale de prevenire și control a bolilor netransmisibile pe anii 2012-2020.
Raportor: V.Manole, director Centrul de Sănătate Publică Rîșcani

17. Cu privire la statul de personal al taberei de odihnă „ Vulturaş
Raportor: V.Dandara, șef Direcție Învățămînt, Tineret și Sport

18. Cu privire la modificarea deciziei 13/13 din 24.12.2012 Cu privire la crearea Comisiei raionale de organizare a transporturilor auto de călători și bagaje din raionul Rîșcani.
Raportor: A Petrașescu, specialist principal, Aparatul președintelui raionului.

19. Cu privire la transferarea Arhivei raionului și a Serviciului Arhivă în incinta IMSP CS Rîșcani.
Raportor: A Petrașescu, specialist principal, Aparatul președintelui raionului.

20. Cu privire la acceptarea unui teren în proprietate publică.
Raportor: A Petrașescu, specialist principal, Aparatul președintelui raionului.

21.Cu privire la aprobarea Programului de activitate a Consiliului raional pentru trimestrul III al anului 2016.
Raportor. R.Postolachi, secretar al Consiliului raional.

Secretar al Consiliului Raional R. Postolachi

Alte documente
» Ședinţa extraordinară a Consiliului Raional din 28 decembrie 2017 09.01.2018
» şedinţa ordinară a Consiliului Raional din 12 decembrie 2017 20.12.2017
» Ședința ordinară a Consiliului Raional din 31 octombrie 2017 09.11.2017
» Ședinta extraordinară a Consiliului raional din 24 iulie 2017 01.08.2017
» Ședinţa ordinară a Consiliului Raional din 04 iulie 2017 11.07.2017
» Ședinţa ordinară a Consiliului Raional din 02 mai 2017 08.05.2017
» Ședința extraordinară a Consiliului raional din 14 martie 16.03.2017
» Deciziile Consiliului raional din data de 17 februarie 2017 28.02.2017
» Deciziile Consiliului raional din data de 28 decembrie 2016 09.01.2017
» Deciziile Consiliului raional din data de 27 octombrie 2016 09.01.2017
» Deciziile Consiliului raional din data de 09 decembrie 2016 09.01.2017
» Deciziile Consiliului raional din data de 09 noiembrie 2016 09.01.2017
» Deciziile Consiliului raional din data de 15 septembrie 2016 19.09.2016
» Deciziile Consiliului raional din data de 08 august 2016 11.08.2016
» Deciziile Consiliului raional din data de 26.05.2016 07.06.2016
» Deciziile Consiliului raional din data de 25.02.2016 08.03.2016
» Deciziile Consiliului raional din data de 24.12.2015 05.01.2016
» Deciziile Consiliului raional din data de 03.12.2015 15.12.2015
» Deciziile Consiliului raional din data de 05.11.2015 16.11.2015
» Deciziile Consiliului raional din data de 30.09.2015 26.10.2015

Rezultate 1 - 20 din 51
Sus


 

 

-------------------------------------------
ONG-uri Raionale

-------------------------------------------

 

 

 

 

http://calm.md/img/nopicsmall_ro.png

Direcția Raională Învățământ, Tineret și Sport Rîșcani

 

 
Rîșcani în imagini
Expo-tirgul universal ”Toamna la Riscani” 2015 Training IDIS Viitorul ”Consolidarea autonomiei locale”

© 2016 Consiliul raional Rîșcani, Republica Moldova.
str. Independenţei 38, or. Rîșcani, MD-5600, Republica Moldova
Tel/Fax.: (256) 22058;
Web: www.riscani.md, mail: consiliu@riscani.md.

Total vizitatori: 2415
Vizitatori ieri: 494
Vizitatori azi: 602
Online: 3