» Arhiva Sondaje Online
SINDASP

 

Procesul de instruire pentru membrii organizaţiilor sindicale primare ale Asociaţiei Sindicale Rîşcani

Recent un grup de 20 de angajați din sectorul public din autoritățile publice locale din raion au praticipat la seminarul de instruire pentru  organizaţiile sindicale primare din cadrul Asociaţiei Sindicale. ,, Instruirea cadrelor și a activului sindical a fost și rămâne a fi una din prioritățile Federaţiei Sindicatelor Angajaţilor din Serviciile Publice ” a comunicat Vlad Canţîr, preşedintele Federaţiei SINDASP în debutul activității.

La lucrările seminarului cu genericul ,, Relevanţa instrumentelor şi acţiunilor sindicale în contextul modificărilor legislaţiei muncii”, sindicaliştii au discutat despre posibilităţile oferite de legislaţie cu privire la dialogul social, negocierile colective, contractul colectiv de muncă şi prevederile reformei administrației publice centrale și locale, impactul și perspectivele acesteia.

Organizaţia sindicală este singura, care poate modela lucrurile în mediul de activitate al salariaţilor, încât să prevină şi să fie excluse conflictele de muncă. Această prerogativă decurge din dreptul angajatorilor de a purta negocieri colective, în caz de apariţie a anumitor neînţelegeri, sindicaliştii trebuie să fie cei care merg la angajator pentru a remedia situaţia de conflict.

,, Reforma administrației publice centrale este una necesară, important este ca în cadrul acestui proces să nu fie lezate drepturile și interesele salariaților care activează în sistem. În mod normal, orice reformă presupune anumite faze de duritate. Este mai rău atunci când ele vin cu neclarități care provoacă îngrijorare din partea angajaților din serviciile publice, iar prin această activitate ne-am propus să le elucidăm și să le discutăm”, a punctat Vlad Canțîr.

 

Cei prezenți au manifestat interes față de cele discutate și au venit cu propuneri de a continua organizarea unor astfel de activități pe viitor.

 

 

PRIN DECIZIA BIROULUI SINDICAL A FOST ACORDAT AJUTOR MATERIAL  ÎN TOTAL ÎN SUMĂ DE

20 de mii de lei

 

Lista membrilor  sindicali

care au beneficiat de ajutor material

 

Nr. crt.

Numele Prenumele

Organizatia Sindicală Primară

Suma

1.

Ștefanco Lidia

DASPF Rîșcani

2000,0

2.

Iachimciuc Larisa

IFS Rîșcani

2000,0

3.

Vagner Rita

Aparatul Președintelui

2000,0

4.

Ceban Rodica

Primăria Gălășeni

2000,0

5.

Semeniuc Aliona

Primăria Nihoreni

2000,0

6.

Cucu Irina

Primăria Pociumbeni

2000,0

7.

Eșanu Mariana

Primăria Zăicani

2000,0

8.

Lupușor Inga

Primăria Braniște

2000,0

9.

Glavan Elena

Primăria  Corlăteni

2000,0

10.

Vîrlan Verginia

Primăria Șaptebani

2000,0

Total

20000

 

 

 

Președintele asociației sindicale SINDASP                  R.Postolachi

 Raport privind rezultatele financiare

al Asociației Sindicale Teritoriale r.Rîșcani pentru a. 2016

AST Rîșcani include  32 instituții sindicale primare .

În anul 2016  au fost achitate cotizații de către instituțiile sindicale primare în sumă de 204 520, 28 lei. Veniturile respective au fost repartizate după cum urmează:

50% - 102 260, 14 lei, cotizații sindicale ai instituțiilor primare;

25% - 51 130, 07 lei contribuții sindicale  SINDASP;

25% - 51 130, 07 lei  AST Rîșcani;

 

Pe parcursul anului  2016 au fost efectuate cheltuieli în sumă de 181853,28 lei.

N

crt

Denumirea

Cont

Sold la 01.01.2016

Cotizații

Cheltuieli

Sold la 01.01.17

Asociația Sindicală Teritorială

14825,89

51130,07

39435,42

26520,54

TOTAL

713

 

 

39435,42

 

1.                 

Ajutor material

713.26

 

 

13000,0

 

2.                 

Cheltuieli de deplasare

713.39

 

 

2797,40

 

3.                 

Alte cheltuieli organizatorice

713.40

 

 

23638,02

 

Instituții sindicale primare

102260,14

96260,57

5999,57

4.                 

Coizații sindicale

544

 

102260,14

96260,57

5999,57

Federația SINDASP

51130,07

46157,29

4972,78

5.                 

Cotizații sindicale

 

 

51130,07

46157,29

4972,78

TOTAL

14 825,89

204 520,28

181853,28

37492,89

 

Ajutor Material din contul AST  în sumă de 13000,0 lei a fost acordat pentru:

1.   Rîbac Eugen , tratamentul în staționar – 1 000,0 lei;

2.   Stîngaci Maria, tratamentul în staționar – 1 000,0 lei;

3.   Stîngaci Maria pentru activitatea în AST – 1 000,0 lei;

4.   Volentir Anatolie pentru activitatea în AST – 1 000,0 lei;

5.   Valeriu Bogdan, rambursarea cheltuielilor de tratament la sanatoriu – 1000,0 lei;

6.   Cojocari Nina , rambursarea cheltuielilor de tratament la sanatoriu – 1000,0 lei;

7.   Alina Lopata, contabil AST , pentru munca efectuată – 3000,0 lei

8.   Tcaci Zinaida, rambursarea cheltuielilor de tratament la sanatoriu – 1000,0 lei;

9.   Ababii Vasile, în legătură cu decesul soției – 1000,0 lei;

10.      Cușnir Liudmila, rambursarea cheltuielilor de tratament la sanatoriu – 1000,0 lei;

11.      Medvețcaia Lucia, rambursarea cheltuielilor de tratament la sanatoriu – 1000,0 lei;

Alte cheltuieli organizatorice 23638,02 lei:

Comisionul Bancar – 3 503,02  lei;

Cheltuieli pentru seminar -  6848,0 lei;

Cheltuieli pentru organizarea odihnei pentru copii – 1350,0 lei;

Suport pentru organizarea zilei profesionale  a DASPF Rîșcani -1000,0 lei ;

Cheltuieli pentru organizarea Revelionului 2017 – 5937,0 lei;

(-  3750,0 lei – cîte 50,0 lei pentru fiecare membru prezent la Revelion 2017, din partea AST Rîșcani;

- 1087,0 cheltuieli pentru surprize;

- 1100,0 lei  suport pentru organizarea Revelionului 2017 , IFS Rîșcani)

Cheltuieli pentru seminare la Turcia, Saint Petersburg  5000,0 lei

Dialogul social - cel mai eficient mecanism pe segmentul raporturilor de muncă

În perioada 28-29 iulie curent, la Bahmut, raionul Ungheni, s-a desfășurat Forumul sindical «Parteneriatul social la nivel local» organizat de Federația Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice (Federația SINDASP), la care au participat președinți ai asociațiilor și organizațiilor sindicale, președinți și vicepreședinți de raioane, primari ai localităților, reprezentând zonele de nord și centru ale țării.
În debutul Forumului sindical, președintele Federației SINDASP Vlad Canțîr a menționat: «Ne propunem să avem în cadrul Forului discuții, analize, sinteze. La sfârșitul acestor două zile de lucru vom trage anumite concluzii cu referire la acțiunile ce urmează a fi realizate - Sindicatul trebuie să ia o nouă formă de abordare, cu menținerea desigur a tradițiilor sindicaliste. Trebuie să găsim forme adecvate pentru a merge la discuții în fața angajatorului – în ultimă instanță noi trebuie să protejăm oameni
i. Astăzi și mâine vor fi discutate conținuturi ce urmează a fi dispersate în organizațiile sindicale».
În cadrul discuțiilor privind Reforma teritorial-administrativă în Republica Moldova –provocări și perspective, Tatiana Șaptefrați, doctor în economie, lector la Academia de Administrare Publică, a menționat unul dintre obiectivele de bază ale strategiei de reformare a APL, și anume: se pune accentul pe responsabilitatea funcționarului din autoritatea publică locală, ca urmare – sporirea eficienței activității și îmbunătățirea calității serviciilor oferite cetățeanului, creșterea prestigiului funcției publice și încrederii în autoritatea statului.
Agenda Forumului a inclus, de asemenea, informări vizând protecția membrilor de sindicat în contextul Reformei teritorial-administrative din Republica Moldova /jurisdicția muncii/, precum și discuții privind sistemul de dialog social - modalitate de suplinire a măsurilor de protecție socială a membrilor de sindicat-salariați în relațiile de muncă.
În cea de-a doua zi de lucru a Forumului a fost organizată o Masă rotundă, în căreia a avut loc un schimb de opinii, experiențe și practici, discutate probleme se vizează dialogul social, încheierea contractului colectiv de muncă, etc.
Pornind de la subiectele puse în discuție pe durata Forumului sindical, cei peste 40 de participanți la întrunire au constatat, că
Sistemul de dialog social este cel mai eficient mecanism de rezolvare a tuturor situațiilor pe domeniul raporturilor de muncă, cât și stabilirea unor relații contractuale cu salariații-angajați în unități. Și nu în ultimul rând, s-a dovedit că formatul în care s-a desfășurat Forumul sindical este binevenit și optim, la întrunire fiind prezente toate părțile de dialog social: atît angajatorii, cît și reprezentanții organizațiilor sindicale, precum și persoane de conducere din cadrul APL.
23 iunie

Asociația Sindicală Teritorială Rîșcani a angajaților din serviciile publice s-au adunat în ședință

În ziua de 23 iunie, Ziua profesională a funcționarului public la Rîșcani s-au adunat în ședință liderii sinidcali din autoritățile publice locale.

În ordinea de zi a întrunirii au fost aprobate mai multe chestiuni cum ar fi:mijloacele financiare ale asociației, alegerea membrilor biroului și a comisiei de cenzori, marcarea Zilei funcționarilor publici și s-a propus examinarea recomandării către autorităţile/serviciile  componente ale AST Rîşcani pentru acordarea unor premii  angajaţilor  în legătură cu Ziua  profesională a funcţionarului public. A prezidat ședința  dna R.Postolachi, președinte al asociației.

În debutul activității a venit cu un mesaj dna G.Zamurdac, vicepreședinte al raionului, lider sindical al organizației sindicale a Aparatului președintelui raionului, care a menționat faptul că sindicatele întotdeauna, da la aprariție și pînă în prezent și-au menținut scopurile generale de a promova principiile fundamentale ale mişcării sindicale: unitate în acţiuni, solidaritate, democraţie, de a  asigura şi a consolida acţiunile organizaţiilor membre în vederea protejării drepturilor sindicale ale acestora. În acest context, a menționat că Federaţia Sindicatelor Angajaţilor din Serviciile Publice din Republica Moldova  este parte a sistemului de parteneriat în sfera muncii în raporturile stabilite între Federaţie şi autorităţile publice respective.

După informația cu privire la mijloacele financiare ale asociației, prezentată de  dra Alina Lopata, contabilul AST, au fost aleși în biroul sindical al asociației reprezentanţii IFS pe rnul Rîşcani, dl Movila Tudor şi al Direcţiei Finaţe, dna Ataman Alexandra. În comisia de cenzori  au fost aleși dl Alexandru Crigan, auditor  intern Aparatul Preşedintelui, dna Maria Şpilchin, contabil primăria satului Mihăileni și dna Aurica Roşca, perceptor fiscal în cadrul primăriei Aluniş.

Dna Rodica Postolachi, a felicitat audiența cu ocazia zilei profesionale și a înmînat diplome de mențiunedomnișoarei Alina Lopata, șef Serviciu, asistența personală, Direcția Asitență socială și protecție a familiei  Rîșcani, doamnei Aculina Tăbîrță, șef Direcție finanțe Rîșcani, domnului Alexandru Crigan, auditor intern, Consiliul raional Rîșcani, domnului Tudor Movilă, președintele organizației sindicale a Inspectoratului fiscal Rîșcani, doamnei Cătălina Rusu, secretar al Consiliului local Gălășeni, doamnei Lidia Munteanu, perceptor fiscal, primăria Mihăileni, domnului Vladimir Draguța, inginer cadastral, primăria   Duruitoarea Nouă,

Un cuvînt aparte pentru fiecare a avut dna G.Zamurdac reliefînd cele mai frumoase calități și contribuția fiecăruia în prestarea serviciilor publice cetățenilor, precum și activitatea sindicală a dumnealor.

Liderii sindicali, în contextul sărbătorii, au propus să se remită către autorităţile şi serviciile componente ale AST Rîşcani  recomandarea  privind acordarea unui premiu  angajaţilor  în legătură cu Ziua profesională a funcţionarului public.

 

Sus


 

 

-------------------------------------------
ONG-uri Raionale

-------------------------------------------

 

 

 

 

http://calm.md/img/nopicsmall_ro.png

Direcția Raională Învățământ, Tineret și Sport Rîșcani

 

   

https://declaratii.ani.md/searchDeclarations/index

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rîșcani în imagini
Lacul de acumulare Costesti-Stinca Costesti

© 2016 Consiliul raional Rîșcani, Republica Moldova.
str. Independenţei 38, or. Rîșcani, MD-5600, Republica Moldova
Tel/Fax.: (256) 22058;
Web: www.riscani.md, mail: consiliu@riscani.md.

Total vizitatori: 2204
Vizitatori ieri: 504
Vizitatori azi: 391
Online: 6