La moment nu sunt sondaje deschise!

» Arhiva Sondaje Online
Anunţuri
AVIZ - ședința extraordinară a Consiliului Raional la 29 noiembrie 2019
Publicat: Luni, 25 noiembrie 2019 de Serviciul Administraţie Publică

AVIZ

 

Prin prezenta Vă înştiinţăm că, în conformitate cu dispoziţia Preşedintelui raionului nr.186 din 25 noiembrie 2019 la 29 noiembrie curent, se convoaca şedinţa extraordinară a Consiliului Raional.

Ședinţa Consiliului Raional va avea loc la ora 14.00, în sala de ședințe a Consiliului raional, etajul 4.

 

Proiectul ordinii de zi:

   1.Cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului raional Rîșcani în instanţele de judecată.

Raportor:A.Petrașescu, specialist principal, Serviciul Juridic   

          2. “Cu privire la instituirea comisiei de etică”

Raportor:  R.Postolachi, Secretar al Consiliului Raional

         3.Cu privirela separarea unor birouri

Raportor: Zubcova Olga,contabil-şef, Aparatul preşedintelui;

 

         4. Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional Rîșcani nr.03/11 din 11 mai 2018 Cu privire la aprobarea Regulamentului concursului raional la producere în fitotehnie și zootehnie în sectorul agrar al raionului Rîșcani, cu prilejul sărbătorii «Ziua  lucrătorului din Agricultură şi Industria Prelucrătoare».

Raportor: Valeriu Bogdan, șeful Secției Agricultură și Alimentație .    

 

       5. „Cu privire la modificarea   deciziei  Consiliului raional  04/02 din 22.08.2019„Cu privire la modificarea bugetului raional pentru anul 2019””

Raportor: A. Tăbîrța , șef, Direcția Finanțe

 

       6. Cu privire la efectuarea controlului  medical şi luarea la evidenţa militară a tinerilor născuţi în anul 2004.

Raportor: Olga Timofeev, șef Secţia administrativ-militară a raionului Rîşcani

 

      7.Cu privire la modificarea deciziei 01/17 din 25 februarie 2016 Cu privire la instituirea Comisiei raionale pentru protecţia copilului aflat în dificultate şi aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea ei.

Raportor:   Țolincă  Livia – specialist superior DASPF.

 

     8. Cu privire la modificarea deciziei nr. 06/04 din 17 octombrie 2018 ” Cu privire la instituirea Serviciului și aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Serviciuluide suport monetar adresat familiilor/persoanelor defavorizate”

Raportor: Lopata Alina – specialist superior în problemele familiilor cu copii în situație de risc;

 

     9.Cu privire la modificarea deciziei nr.04/20 din 22 august 2019 Cu privire la acordarea locuinței de serviciu proprietate publică a Consiliului raional Rîșcani unui lucrător medico-sanitar.

Raportor:A.Petrașescu, specialist principal, Serviciul Juridic   

 

      10. Cu privire la alegerea vicepreședinților raionului Rîșcani.

Raportor: Vasile Secrieru, președinte al raionului

 

Se propune membrilor comisiei consultative de specialitate pentru activităţi social-culturale, învăţământ, protecţie socială, sănătate publică, muncă, administraţie publică şi drept să se convoace în ședință la 28 noiembrie  2019,  la ora  15.00 ,  în incinta Consiliului raional, et. IV, sala de ședințe a Consiliului raional.

 

Se propune membrilor comisiei consultative de specialitate pentru activităţi economico-financiare şi comerţ  să se convoace în ședință la 28 noiembrie  2019 la ora 15.30,în incinta Consiliului raional, et. IV, sala de ședințe a Consiliului raional.

 

 Se propune membrilor comisiei  consultative de specialitate pentru agricultură, industrie, transport, protecţia mediului şi amenajarea teritoriului să se convoace în ședință la  28 noiembrie 2019,  la ora 16.00 , în incinta Consiliului raional, et. IV, sala de ședințe a Consiliului raional.

 

Cu respect, Secretar al Consiliului Raional                                                    R.Postolachi

Alte înregistrări
Publicat: Vineri, 10 iulie 2020 de Secţia Economie
Programul Comunitatea Mea, finanțat de USAID Moldova și implementat de IREX în Moldova, anunță concurs pentru selectarea primăriilor și a comunităților noi care vor deveni partenere în 2020. Detalii despre concurs găsiți aici: https://bit.ly/2Yv7Bfm Data limită de aplicare: 20 iulie, 2020. Citeşte mai mult...
Publicat: Joi, 09 iulie 2020 de Secţia Economie
ODIMM informează despre organizarea la data de 14 iulie curent, începând cu ora 15-00, a Atelierului public dedicat ÎMM interesate în adoptarea acțiunilor de ecologizare a proceselor de producere și prestare a serviciilor și modalitatea de accesare a suportului prin intermediul Programului de ecologizare a ÎMM. Citeşte mai mult...
Publicat: Sâmbătă, 04 iulie 2020 de Secţia Economie
În contextul restricțiilor impuse de autorități ca urmare a situației epidemiologice din țară, ODIMM a lansat în premieră cursurile de educație antreprenorială în spațiul virtual. Peste 100 de migranți din toate regiunile țării, care au revenit acasă din străinătate, asistă la instruirile antreprenoriale ONLINE în cadrul Programului PARE 1+1. Citeşte mai mult...
Publicat: Joi, 02 iulie 2020 de Direcţia Învăţămînt Tineret şi Sport
Studiile superioare de licenţă (Ciclul I) sunt prima treaptă a studiilor universitare care asigură un nivel de calificare adecvat exercitării unei profesii în vederea inserţiei pe piaţa forţei de muncă, prin cunoştinţe generale şi de specialitate corespunzătoare. Studiile superioare de masterat (Ciclul II) sunt a doua treaptă a studiilor universitare, care asigură aprofundarea în domeniul studiilor de licenţă sau într-un domeniu apropiat, dezvoltarea capacităţilor de cercetare ştiinţifică. Citeşte mai mult...
Publicat: Miercuri, 01 iulie 2020 de Serviciul Resurse Umane
Dosarele de participare la concurs, întocmite conform Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009 se depun până la data de 21 iulie 2020, ora 17:00 în sediul Consiliului Raional Rîşcani, str. Independenţei 38, etajul IV, biroul nr. 51, tel. de contact 2-24-00. Citeşte mai mult...
Publicat: Miercuri, 01 iulie 2020 de Serviciul Resurse Umane
Dosarele de participare la concurs, întocmite conform Regulamentului privind numirea în funcție pe bază de concurs a șefilor instituțiilor medico-sanitare publice centre de sănătate din raion se depun până la 22 iulie 2020, ora 17:00 în sediul Consiliului Raional Rîşcani, str. Independenţei 38, etajul IV, biroul nr. 51, tel. de contact 2-24-00, e-mail: efrimalina@gmail.com. Citeşte mai mult...
Publicat: Luni, 29 iunie 2020 de Serviciul Resurse Umane
Președintele raionului Rîşcani anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior Secția Economie. Dosarele de participare la concurs, întocmite conform Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009 se depun până la data de 20 iulie 2020, ora 17:00 în sediul Consiliului Raional Rîşcani, str. Independenţei 38, etajul IV, biroul nr. 51, tel. de contact 2-24-00. Citeşte mai mult...
Publicat: Luni, 22 iunie 2020 de Serviciul Administraţie Publică
ANUNȚ Vă înştiinţăm că, în conformitate cu dispoziţia Preşedintelui raionului nr. 76 din 19 iunie 2020, la 25 iunie curent se convoaca şedinţa extraordinară a Consiliului Raional. Ședinţa Consiliului Raional va avea loc la ora 10.00, în sala de festivități a Școlii de Artă, Rîșcani, etajul 2. Citeşte mai mult...
Publicat: Marţi, 16 iunie 2020 de Secţia Economie
AO ”CENTRUL REGIONAL DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA” anunţă că a luat start COMPETIȚIE DE GRANTURI pentru femeile Antreprenoare împotriva Traficului de Ființe 2020- HERA INTERNATIONAL Citeşte mai mult...
Publicat: Luni, 15 iunie 2020 de Secţia Economie
ODIMM anunță înscrierea la Programul „START pentru TINERI”. Doritorii sunt invitați să-și aleagă etapa la care vor să se înregistreze Citeşte mai mult...

Rezultate 1 - 10 din 196
» Toate înregistrările
Sus


 

 

-------------------------------------------
ONG-uri Raionale

-------------------------------------------

 

 

 

 

http://calm.md/img/nopicsmall_ro.png

Direcția Raională Învățământ, Tineret și Sport Rîșcani

 

    

https://declaratii.ani.md/searchDeclarations/index

 

                                                              http://actelocale.gov.md/ral/search?apl=19321

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rîșcani în imagini
Training IDIS Viitorul ”Consolidarea autonomiei locale” Training IDIS Viitorul ”Consolidarea autonomiei locale” Training IDIS Viitorul ”Consolidarea autonomiei locale”

© 2016 Consiliul raional Rîșcani, Republica Moldova.
str. Independenţei 38, or. Rîșcani, MD-5600, Republica Moldova
Tel/Fax.: (256) 22058;
Web: www.riscani.md, mail: inforiscanimd@gmail.com

Linia verde anticorupție: (+373)7992411

Total vizitatori: 1957
Vizitatori ieri: 536
Vizitatori azi: 144
Online: 11