La moment nu sunt sondaje deschise!

» Arhiva Sondaje Online
Anunţuri
ANUNT
Publicat: Marţi, 22 august 2017 de Serviciul Administraţie Publică

 

 

REPUBLICA  MOLDOVA                                     РЕСПУБЛИКА  МОЛДОВА

CONSILIUL   RAIONAL RÎŞCANI                         РЫШКАНСКИЙ  РАЙОННЫЙ СОВЕТ

            P R E Ş E D I N T E L E                                           Председатель

                Raionului  Rîşcani                                        Рышканского    района

 

 

DISPOZIŢIE

or. Rîşcani

17 august 2017                                                                                                                Nr.166

 

Cu privire la organizarea tombolei aniversare

“26 DE ANI DE INDEPENDENȚĂ”

 

         În conformitate cu alin.(2), art. 53 și alin.(1), art. 54 din Legea 436 din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, în scopul punerii în valoare a evenimentului istoric Declararea Independenței Republicii Moldova,

 

DISPUN:

I.                   Se organizează tombolaaniversară “26 DE ANI DE INDEPENDENȚĂ”

II.                Seaprobă Regulamentul tomboleianiversare “26 DE ANI DE INDEPENDENȚĂ” ( anexa)

III.Seinstituie comitetul organizatoric al tombolei în următoarea componenţă:

 

1.     Preşedinte – Iurie Urzică, președinte al raionului

2.     Secretar –Rodica Postolachi, secretar al Consiliului raional,

 

Membrii:

- Cherdivară Mircea, consilier raional

- Duminică Daniel, consilier raional

- Tulicii Serghei, consilier raional

 

IV.            Comitetul organizatoric  va asigura buna desfășurare a tombolei conform Regulamentului;

 

V.     Controlul executării prezentei Dispoziţii mi-l asum.

 

 

 

Preşedinte                                                           Iurie Urzică

 

 

Anexa la dispoziția

nr.166  din 17 august 2017

 

REGULAMENTUL TOMBOLEI ANIVERSARE

“26 DE ANI DE INDEPENDENȚĂ ”

organizat de Președintele raionului Rîșcani la 27 august 2017

 

1. Organizatorul tombolei.

 Organizatorul tombolei aniversare “26 de ani de independență” este Președintele raionului Rîșcani cu sediul în or.Rîșcani , str. Independenței, 38. Organizatorul va fi menționat în prezentul regulament sub numele Președintele raionului .

Tombola se va derula cu respectarea prevederilor prezentului regulament, care este obligatoriu pentru toți participanții. Orice persoana care participă la această tombolă este de acord irevocabil cu termenii și condițiile desfășurării acesteia.

2. Durata tombolei și aria de desfășurare.

Tombola “26 DE ANI DE INDEPENDENȚĂ ” va avea loc pe data de 27 august 2017 , urmând sa fie organizată și să se desfășoare pe raza pieței din centrul orașului Rîșcani .

3.Tombolă- campanie de promovare a manifestării dedicate aniversării a 26-a de la Declararea Independenței Republicii Moldova, organizată în raionul Rîșcani, în scopuri de punere în valoare  a evenimentului istoric.

În cadrul Tombolei se vor organiza extrageri în timpul prezentării activităților culturale de către primăriile raionului începând cu ora 10.00 în conformitate cu prevederile prezentului Regulament. Toate premiile în cadrul campaniei vor fi oferite exclusiv din contul sponsorilor.

 4.Dreptul la participare.

 Poate participa la tombola orice persoană fizică prezentă la Manifestarea dedicată aniversării a 26-a de la Declararea Independenței Republicii Moldova.

6.Câştigătorul Tombolei.

Câştigătorul Tombolei este posesorul biletului, numărul de participare al căruia a fost desemnat câştigător în urma extragerii

6. Înscrierea şi mecanismul tombolei

Inscrierea la tombola are la baza participarea cetățenilor raionului Rîșcani la Manifestarea dedicată aniversării a 26-a de la Declararea Independenței Republicii Moldova,   organizată pe raza orașului Rîșcani în data de 27 august 2017 . Participantul va completa biletul de tombola pe care îl va primi, de la comitetul organizatoric al tombolei , în perioada 24-27 august  și îl va introduce în urna special amenajată . Participantul este obligat să păstreze biletul de tombolă .

Depunerea biletului în urnă se va face în perioada 24-27 august 2017.

Biletul de tombola este considerat valid dacă este păstrat intact, completat conform cerințelor din model. ( anexa).

O persoana are dreptul să participe la tombolală cu un singur bilet .

Urna va fi sigilată , va fi ridicată și depusă în scenă, unde va avea loc extragerea în data de 27 august 2017, ora10.30, de catre comitetul organizatoric, care este constituit de Președintele raionului.

Fiecare persoană raspunde pentru corectitudinea datelor transmise.

Fiecare bilet, pentru participarea la extragere, trebuie să conțină în mod obligatoriu urmatoarele:

- prenumele si numele participantului

- adresa

- un numar de telefon la care poate fi contactat

Numele câștigătorilor vor fi publicate pe site-ul Consiliului raional, și în ziarul raional.

Căștigătorii vor fi anunțați la momentul extragerii de către moderatorul manifestării și va intra în posesia premiului imediat după extragere. În cazul lipsei acestuia la manifestare, premiul va fi transmis președintelui raionului pentru o altă tombălă.

Toate premiile se ridică în baza unui act de identitate valabil.

7. Desemnarea câștigătorilor

Desemnarea câștigătorilor tombolei va fi efectuată pe piața centrală a orașului Rîșcani, str. Independenței, 38 la data de 27 august 2017 în timpul extragerii biletelor în timpul tombolei, în fața comitetului organizatoric format din 5 membri și a participanților la menifestarea culturală.

Se va anunța câștigatorii care au libertatea de a accepta sau nu premiile.

Comitetul organizatoric va depune toată diligența pentru desfășurarea în bune condiții a tombolei și pentru diminuarea sau înlăturarea oricăror deficiențe

Pe toata durata tombolei, doritorii pot afla detalii despre tombolă pe site-ul Consiliului raional Rîșcani www riscani.md .

În vederea organizării, în bune condiții, a tombolei, comitetul organizatoric va pregăti o urnă.

6. Premiile care pot fi câștigate la tombola prin tragere la sorti, sunt urmatoarele:

- jucării 5 premii

- 1 ladă roșii

-1 sac ceapă

-1 sac chiperi

- 1 sac castraveți

- 1 sac floarea soarelui

- 1 sac mazăre

- 1 sac mere

- 1 sac grâu

- 2 biciclete

- 1 scuter

Valoarea totala a premiilor este de la 50 lei până la 20 mii lei .

Organizatorul nu va suporta niciun fel de cheltuieli pentru organizarea tombolei.

Predarea premiilor va fi un eveniment public.

6. Regulamentul tombolei

Regulamentul tombolei dedicate aniversării a 26-a de la Declararea Independenței Republicii Moldova este disponibil gratuit pe site-ul Consiliului raional și la secretarii consiliilor locale din raion.

7. Alternativele premiilor

Căștigătorii premiilor nu au posibilitatea de a primi contravaloarea în bani sau alte obiecte în schimbul acestora și nici nu pot solicita modificarea parametrilor premiilor.

Premiile revin câștigătorilor desemnați și pot fi transmise de aceștia unor terțe persoane.

10. Modificarea și incetarea tombolei

Prezenta tombola poate înceta numai în cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forță majoră, caz fortuit, conform legislatiei în vigoare, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a continua prezenta Tombolă. Organizatorul poate modifica oricând prezentul regulament, cu condiția informării participanților la tombola despre modificările intervenite, prin afișarea și informarea largă a cetățenilor .

Alte înregistrări
Publicat: Miercuri, 27 septembrie 2017 de Serviciul Administraţie Publică
Dosarele de participare la concurs, întocmite conform Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009 se depun până la 19 octombrie 2017, ora 1700 în sediul Consiliului Raional Rîşcani, str. Independenţei 38, etajul IV, biroul nr. 51, tel. de contact 2-24-00, e-mail: ru.riscani@gmail.com. Citeşte mai mult...
Publicat: Luni, 25 septembrie 2017 de Serviciul Administraţie Publică
Consiliul Raional Rîşcani anunţă concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante: arhitect-șef, specialist superior specialist superior Secția Agricultură și Alimentație, specialist superior Secția Construcție, Gospodărie Comunală și Drumuri, specialist Serviciul Administrație Publică. Citeşte mai mult...
Publicat: Vineri, 18 august 2017 de Serviciul Administraţie Publică
R E G U L A M E N T U L Concursului raional,, Baștină, de ZIUA TA,, Citeşte mai mult...
Publicat: Joi, 06 iulie 2017 de Serviciul Administraţie Publică
Consiliul Raional Rîşcani anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de șef al Instituției Medico-Sanitare Publice „Centrul de Sănătate Corlăteni”. Citeşte mai mult...
Publicat: Marţi, 04 iulie 2017 de Serviciul Administraţie Publică
La 18 iulie 2017, la ora 10:00 în incinta Consiliului Raional Rîşcani urmează a fi organizată audienţa cetăţenilor de către Domnul Ion Stratulat, viceministrul dezvoltării regionale și construcțiilor. Citeşte mai mult...
Publicat: Luni, 26 iunie 2017 de Serviciul Administraţie Publică
Prin prezenta Vă înştiinţăm, că în conformitate cu dispoziţia Preşedintelui raionului nr. 99 din 23 iunie 2017 la 04 iulie curent se convoaca şedinţa ordinară a Consiliului Raional. Citeşte mai mult...
Publicat: Marţi, 20 iunie 2017 de Serviciul Administraţie Publică
Preşedintele Raionului anunţă despre iniţierea elaborării următoarelor proiecte de decizie ale Consiliului Raional. Citeşte mai mult...
Publicat: Marţi, 20 iunie 2017 de Serviciul Administraţie Publică
Aparatul președintelui raionului vă informează că în raion se implementează un proiect menit să asigure calitatea și oportunitatea serviciilor medicale. Citeşte mai mult...
Publicat: Vineri, 09 iunie 2017 de Serviciul Administraţie Publică
La 20 iunie 2017, la ora 10:00 în incinta Consiliului Raional Rîşcani urmează a fi organizată audienţa cetăţenilor de către Domnul Oleg Babenco, director general, Biroul Relații Interetnice. Citeşte mai mult...
Publicat: Luni, 08 mai 2017 de Serviciul Administraţie Publică
La 16 mai 2017, la ora 10:00 în incinta Consiliului Raional Rîşcani urmează a fi organizată audienţa cetăţenilor de către domnul Valeriu Munteanu, Ministrul Mediului. Citeşte mai mult...

Rezultate 1 - 10 din 71
» Toate înregistrările
Sus


 

 

-------------------------------------------
ONG-uri Raionale

-------------------------------------------

 

 

 

 

http://calm.md/img/nopicsmall_ro.png

Direcția Raională Învățământ, Tineret și Sport Rîșcani

 

 
Rîșcani în imagini
Expo-tirgul universal ”Toamna la Riscani” 2015

© 2016 Consiliul raional Rîșcani, Republica Moldova.
str. Independenţei 38, or. Rîșcani, MD-5600, Republica Moldova
Tel/Fax.: (256) 22058;
Web: www.riscani.md, mail: consiliu@riscani.md.

Total vizitatori: 1834
Vizitatori ieri: 358
Vizitatori azi: 21
Online: 3