» Arhiva Sondaje Online
Anunţuri
Informaţie privind condiţiile concursului ”Cel mai bun antreprenor din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii”
Publicat: Marţi, 25 aprilie 2017 de

Informaţie  privind  condiţiile  concursului ”Cel mai bun antreprenor din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii”

 

            Întru stimularea dezvoltării antreprenoriatului, promocarea produselor şi serviciilor agenţilor economici, participanţi la concurs, sub patronajul Guvernului, Ministerului Economiei şi Comerţului în comun cu autorităţile administraţiei publice locale, organizează anual în a II-a trimestru  concursul pentru decernarea titlului ”Cel mai bun antreprenor din sectorul întreprindeilor mici şi mijlocii”.

La concurs participă  agenţii economici-subiecţi ai sectorului întreprinderior mici şi mijlocii, în conformitate cu prevederile articolului 2 din Legea nr. 206-XVI din 7 iulie 2006 privind susţinerea  sectorului întreprinderilor mici şi mijloci

  (1) Sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii se constituie din totalitatea întreprinderilor micro, mici şi mijlocii.

    (2) Este întreprindere micro agentul economic ce corespunde următoarelor criterii: număr mediu scriptic anual de salariaţi de cel mult 9 persoane, sumă anuală a veniturilor din vînzări de cel mult 3 milioane de lei şi valoare totală anuală de bilanţ a activelor ce nu depăşeşte 3 milioane de lei.

    (3) Este întreprindere mică agentul economic ce corespunde următoarelor criterii: număr mediu scriptic anual de salariaţi de cel mult 49 de persoane, sumă anuală a veniturilor din vînzări de cel mult  25 milioane de lei şi valoare totală anuală de bilanţ a activelor ce nu depăşeşte 25 milioane de lei, cu excepţia agenţilor economici care cad sub incidenţa alin.(2).

    (4) Este întreprindere mijlocie agentul economic ce corespunde următoarelor criterii: număr mediu scriptic anual de salariaţi de cel mult 249 de persoane, sumă anuală a veniturilor din vînzări de cel mult 50 milioane de lei şi valoare totală anuală de bilanţ a activelor ce nu depăşeşte 50 milioane de lei, cu excepţia agenţilor economici care cad sub incidenţa alin.(2) şi (3).

    (5) În sensul prezentei legi, subiecte ale sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii sînt şi agenţii economici persoane fizice care practică activitate de întreprinzător, cu condiţia corespunderii criteriilor stipulate la alin.(2) - (4).

    (6) Sub incidenţa prezentei legi nu cad:

    a) agenţii economici care deţin o poziţie dominantă pe piaţă;

    b) agenţii economici în al căror capital social cota membrului fondator (asociatului, participantului, acţionarului) persoană juridică ce nu este subiect al sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii depăşeşte 35%, cu excepţia organizaţiilor necomerciale;

    c) companiile fiduciare şi companiile de asigurare;

    d) fondurile de investiţii;

    e) agenţii economici importatori de mărfuri supuse accizului;

    f) băncile, organizaţiile de microfinanţare, asociaţiile de economii şi împrumut, alte instituţii financiare;

    g) casele de schimb valutar şi lombardurile;

    h) întreprinderile din domeniul jocurilor de noroc.

Concursul are un caracte deschis şi transparent,primirea cererilor pentru participare la concurs nu este limitat.

    Învingătoare ale concursului sînt recunoscute întreprinderile care au obţinut cel mai mare punctaj conform indicatorilor din anexele la prezenta hotărîre şi cele mai bune rezultate în activitatea lor pe parcursul anului desfăşurărîî concursului.

Nu se acceptă cererile de participare la concurs în cazurile în care:

1.agentul economic nu şi-a onorat, în termenile stabilite, obligaţiile fiscale ce ţin de achitarea impozitelor, taxelor, contribuţiilor de asigurări sociale de stat, primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală , penalităţilor şi amenzilor aferente;

    2. faţă de agentul economic au fost intentat procesul de insolvabilitate;

3.faţă de agentul economic au fost intentate procese penale sau asemenea procese âse află în stadiu de examinare;

4.există demesuri ale organelor de drept şi de control din ţările cu care Republica Moldova  are semnate acorduri internaţionale de colaborare;

5. există reclamaţii din partea Inspecţiei Muncii, a siducatelor privind încălcarea legislaţiei muncii.

Se acceptă înaintarea cererilor de participare concomitentă a agenţilor economici la mai multe nominalizări ale concursului.

Cererile de participare la concurs la nivel local, sînt depuse de către  solicitanţi personal pînă la 22.05.2016  a anului desfăşurării concursului.

Învingătorii concursurilor locale sînt înaintaţi pentru participare la concursul republican de către comisiile  locale.

Pentru fiecare niminaţie învingătorii concursului se clasează pe două locuri: locul I şi locul II.

Lista nominalizărilor pentru conferirea titlului ”Cel mai bun antreprenor din sectorul întreprinderilor  mici  şi mijlocii”

1.     Cel mai bun antreprenor în sfera de producţie

2.     Cel mai bun antreprenor ,implementator al modelului economic,,verde’’

3.     Cel mai bun antreprenor în sfera comerţului

4.     Cel mai bun antreprenor în sfera prestări servicii

5.     Cel mai bun antreprenor-exportator

6.     Cel mai bun antreprenor-inovator

7.     Cel mai bun antreprenor în sfera turismului rural

8.     Cel mai bun antreprenor în sfera serviciilor de consultanţă

9.     Cel mai tînăr antreprenor

10.  Cel mai bun antreprenor –femeie

     Finanţarea lucrărilor ce ţin de organizarea şi desfăşurarea concursului, determinarea învingătorilor şi decernarea premiilor la nivel local – din contul bugetelor locale. După caz, susţinerea şi încurajarea învingătorilor concursului se efectuează din donaţii şi din alte surse ce nu contravin legislaţiei în vigoare.

    Decernarea distincţiilor şi premiilor învingătorilor concursurilor locale are loc nu mai tîrziu de 30 iunie.

 

În contextul celor menţionate în speranţa  unei colaborări avantajoase, vă rugăm domnilor conducători să ne prezentaţi pînă  la 22 mai 2017 cerere  de participare la concurs.

Persoana de contact Valentina Botezatu, telefon (256), 2-48-45.

Alte înregistrări
Publicat: Luni, 09 iulie 2018 de Serviciul Administraţie Publică
Prin prezenta Vă înştiinţăm, că în conformitate cu dispoziţia Preşedintelui raionului nr. 81 din 09 iulie 2018 la 19 iulie curent se convoaca şedinţa ordinară a Consiliului Raional. Ședinţa Consiliului Raional va avea loc la ora 10.00, în sala de ședințe a Consiliului raional, etajul 4. Citeşte mai mult...
Publicat: Joi, 05 iulie 2018 de Serviciul Administraţie Publică
Vineri, 6 iulie, 2018, ora 8:30 în scuarul clădirii Consiliului raional va avea loc mitingul de comemorare a victimelor deportărilor. Evenimentul se va încheia cu depunerea de flori la monumentul înălțat în memoria oamenilor care au trecut prin calvarul deportărilor. Citeşte mai mult...
Publicat: Miercuri, 04 iulie 2018 de Secţia Economie
Consiliul raional Rîşcani anunţă pentru data de 07.08.2018 ora 10:00, sala de şedinţe et. IV, pe adresa:or.Rîşcani, str.Independenţei 38, desfăşurarea concursului pentru atribuirea dreptului de deservire a următoarelor rute: 1. Grinăuți 06.30, 14.00, 16.30 – Corlăteni 07.10, 14.55, 18.00; 2. Singureni 06.00, 06.25, 06.55, 07.25, 07.55, 08.25, 08.55, 09.25, 09.55, 10.25, 10.55, 11.25, 11.55, 12.25, 12.55, 13.25, 13.55, 14.25, 14.55, 15.25, 15.55, 16.25, 16.55, 17.25, 17.55, 18.15 Corlăteni 07.05, 07.45, 08.35, 09.15, 09.35, 10.15, 10.35, 11.35, 12.15, 12.35, 13.15, 13.35, 14.15, 14.35, 15.15, 15.35, 16.05, 16.45, 17.05, 17.35, 18.15, 18.35, 19.15, 19.35, 20.35, 06.35; 3. Rîșcani 17.20 – Pîrjota 18.15, prin s.Vasileuți, s.Borosenii – Noi. 4. Rîșcani 18.00 – Ivănești 19.00, prin s.Sturzeni, Cucuieții Vehi. Citeşte mai mult...
Publicat: Luni, 18 iunie 2018 de Serviciul Administraţie Publică
Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) a anunțat lansarea celui de-al doilea apel de proiecte în Cadrul Componentei II a Programului – pilot "Femei de afaceri" ( PFA). Citeşte mai mult...
Publicat: Vineri, 15 iunie 2018 de Serviciul Administraţie Publică
Vă înştiinţăm, că în conformitate cu dispoziţia Preşedintelui raionului nr.71 din 15 iunie 2018 la 21 iunie curent se convoaca şedinţa extraordinară a Consiliului Raional. Ședinţa Consiliului Raional va avea loc la ora 09.00, în sala de ședințe a Consiliului raional, etajul 4. Citeşte mai mult...
Publicat: Marţi, 12 iunie 2018 de Serviciul Administraţie Publică
La data de 22.06.2018, ora 10:00, în incinta Consiliului Raional Rîşcani, în Sala de ședință, et. IV, urmează a fi organizată audienţa cetăţenilor de către Doamna Angela CUTASEVICI, secretar de stat, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării Înregistrare la telefonul: (256) 2-20-58 Citeşte mai mult...
Publicat: Marţi, 05 iunie 2018 de Serviciul Resurse Umane
Consiliul Raional Rîşcani anunţă prelungirea termenului de depunere a dosarelor pentru ocuparea funcţiei vacante de șef al Instituției Medico-Sanitare Publice „Centrul de Sănătate Mihăileni” Dosarele de participare la concurs, întocmite conform Regulamentului privind numirea în funcție pe bază de concurs a șefilor instituțiilor medico-sanitare publice centre de sănătate din raion se depun pînă la 25 iunie 2018, ora 1700 în sediul Consiliului Raional Rîşcani, str. Independenţei 38, etajul IV, biroul nr. 51, tel. de contact 2-24-00, e-mail efrimalina@gmail.com. Citeşte mai mult...
Publicat: Luni, 28 mai 2018 de Serviciul Administraţie Publică
Asociația Promo-LEX, vă invită să participați în cadrul Școlii de Vară ”Bugetare Participativă - Democrație în Acțiune” Citeşte mai mult...
Publicat: Miercuri, 16 mai 2018 de Serviciul Administraţie Publică
La data de 18.05.2018, ora 10:00, în incinta Consiliului Raional Rîşcani, în Sala de ședință, et. IV, urmează a fi organizată audienţa cetăţenilor de către Domnul Vitalie BÎRSAN, secretar de stat, Ministerul Afacerilor Interne. Înregistrare la telefonul: (256) 2-20-58 Citeşte mai mult...
Publicat: Luni, 14 mai 2018 de Serviciul Resurse Umane
Consiliul Raional Rîşcani anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de șef al Instituției Medico-Sanitare Publice „Centrul de Sănătate Mihăileni” Citeşte mai mult...

Rezultate 1 - 10 din 120
» Toate înregistrările
Sus


 

 

-------------------------------------------
ONG-uri Raionale

-------------------------------------------

 

 

 

 

http://calm.md/img/nopicsmall_ro.png

Direcția Raională Învățământ, Tineret și Sport Rîșcani

 

   

https://declaratii.ani.md/searchDeclarations/index

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rîșcani în imagini
100 de movile

© 2016 Consiliul raional Rîșcani, Republica Moldova.
str. Independenţei 38, or. Rîșcani, MD-5600, Republica Moldova
Tel/Fax.: (256) 22058;
Web: www.riscani.md, mail: consiliu@riscani.md.

Total vizitatori: 2082
Vizitatori ieri: 482
Vizitatori azi: 269
Online: 8