La moment nu sunt sondaje deschise!

» Arhiva Sondaje Online
Documente - Alte documente

Anul: 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / Toți anii

Informația despre serviciile sociale DASPF Rîșcani pentru trim I a anului 2017
Publicat: Joi, 06 aprilie 2017

 

INFORMAŢIA

despre serviciile sociale

DASPF Rîşcani pentru trim I a anului 2017

 

Denumirea comportamentului

 

 

rezultat

Informaţia depline privind programele de asistenţă socială adoptate, imformaţii despre serviciile sociale furnizate şi modalitate de aplicare pentru un potenţial beneficiar

Beneficiarii sunt încadraţi în orce  serviciu  conform cererii  depuse şi legislaţiei în vigoare.

Baza de date

Nr. populaţie -62452 

copii 10297

pensionari  limită de vîrstă 14512

pensionari cu grad de dizabil-1033

pers. cu gr. sever-454

pers. cu gr. accentuat 2408

pers. cu gr. mediu 763

copii  cu grad de invalidit pînă la 18 ani -281

veterani de război-27

invalizi de război-3

romi -1673

100 ani şi mai mult-1

Familii în situaţie de risc -440/copii-722

 

Informaţia privind serviciile sociale exestente

Serviciile sociale:

a)Serviciu Asistenţă socială comunitară1 şef,30 asistenţi sociali comunitari

 

6 supervizii

Au fost deschise 26 dosare  conform managementului  de caz.

b). Serviciul Asistenţă Parentală Profesionistă

5 unităţi

 în plasament -2 copii

Monitorizări –5

Supervizii -1

c).  Serviciu Îngrijire la domiiliu-

3  şefii de secţii,

la deservire 924 beneficiari , l

a moment 136 solicitanţi

Monitorizări 224;

 3 seminare cu lucrători sociali

d)  Serviciul  Asistenţă Personală

1 şef de srviciu –

61,5 unităţi  de asistenţi Personali –

63 beneficiari,

în tr I a. 2017 au fost  luaţi la evidenţă în serviciu-10 solicitanţi, admiş în serviciu -9;

Evaluări -15

monitorizări  -32

1 seminar cu Asistenţi personali

e). Serviciul Casa de Copii de Tip Familial-

 1 Părinte educător –

5 copii  în plasament

Deschiderea serviciului CCTF  din 02.01.2017.

Monitorizări-7

Supervizare -1

f).  Serviciul tutelă / curatelă copii şi adopţie care beneficiază de plata indemnizaţiei–

95 copii *800 lei

 

 

j).Serviciu    protezare , ortopedie ,

mijloace locomoţie -

la evidenţă - 442

beneficiari ,  la evidenţă

cu căruciore -7 pers., dintre care au primit –

încălţămintea ortopedice-45 pers. Subcoatele -6 pers.,

cîrje cu sprijin antibraţ -o persoană, suport de mers -2 pers.,

baston o persoană,

bandaj-o persoană,

corset -o persoană

k). Serviciu reabilitarea sanatorială

 

au beneficiat 16 foi de tratament la sanatorii Sergheevca şi Vadul lui Vodă

–l)Eliberare biletelor de călătorie în cadrul statelor membre ale CSI pentru veterani şi invalizi de rîzboi

1 bilet -de călătoruie în cadrul statelor membre ale CSI pentru participant Afganistan

m) Examenarea cazurilor,perfectarea documentelor pentru cazarea în instituţiile Republicane a persoanelor ce necesită plasament.

 

Conform cererii depuse au fost examenat şi expediat la MMPSF –

3 dosare a beneficiarilor  pentru cazarea în instituţiile Republicane :

1                    1 dosar –benef. a fost instituţionalizat

        1 dosar –refuzat

        1 dopsar – în  

        examinare

Informaţii referitoare la instituţuţiile de asistenţă socială create de unitatea administrativ-teritorială

1.Centrul multifuncţional “Renaştere”pentru persoane

socialmente – vulnerabile or. Rîşcani, capacitatea 45 pers(alimentaţie, asistenţă medicală primară, fizioterapie,consiliere psih, kinetoterapie, gimnastică curativă, organizarea timpului liber.)

 

Pentru tr I anului 2017

I.Plasament temporar-

112 pension.,

18 persoane cu dizabilităţi

9 boschetari

10 mame cu 14 copii în situaţiede risc,

10 copii frecvenţa de zi

II. FEE”Lucrările de termoizolare a clădirei Centrului de Reabilitare “Renaştere”Rîşcani

2.Cămin pentru persoane vîrstnice “Andrei Colibaba ” s.Nihoreni capacitatea 32 pers

Servicii medicale, alimentaţie

3.Centrul pentru copii  cu dizabilităţi “Phonex”(fenix) or.Rîşcani

35 copii

4. Centrul de zi pentru persoane în etate pentru 25 beneficiari pr. Mihaileni

 

a) alimentaţie

b)asistenţă  pentru  respectarea igienei  personale

c)consiliere  psihologică

d)agrement

e)reabilitare

f)reintegrare socială

g)kinetoterapie

 

5. Centrul pentru copii în situaţie de risc “Pelerin”

7 fete din famil. în situaţie  de risc.

 

Prestăţii sociale

 

Numărul beneficiarilor de ajutor social şi de ajutor pentru perioada rece a anului şi nici sumele achitate acestora

 

Ajutor social

 

 

Perioada rece

 

Pentru tr I anului 2017

2677 beneficiari suma-1946619 lei

 

11088 beneficiari suma-3515400 lei

Numărul persoanelor vulnirabile sau al sinistraţilor care au beneficiat de ajutor financiar unic din fondul de rezervă al raionului sau din alte surse

Ajutor material

 

Pentru tr I anului 2017

152 beneficiari

suma 178700 lei

Întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea stabilirii şi plăţii la timp a compensaţiilor Compensaţii trimestriale băneşti pentru deservirea cu transport a persoanelor cu dizabilităţi (grad sever, grad accentuat şi copii cu dizabilităţi pînă la 18 ani)

Calcularea compensaţiei trimestrial

Pentru tr I anului 2017

2987 benef. Suma 331440 lei 46 bani

 

 

 

 

 

 

 

ŞEF DASPF                                                                       M. TUREA

Alte documente
» Regulamentul de funcționare al Serviciului raional de Arhivă Rîșcani 12.04.2017
» Regulamentul de activitate și funcționare a serviciului relații funciare și cadastru 12.04.2017
» Regulamentul de activitate și funcționare a Direcției Asistența Socială și Protecția Familiei 12.04.2017
» Informația despre serviciile sociale DASPF Rîșcani pentru trim I a anului 2017 06.04.2017
» Declarația privind buna guvernare 2016 06.04.2017
» Rapoartele privind executarea bugetului anual 05.04.2017
» Raport cu privire la transparența procesului decizional în Consiliul raional Rîșcani în anul 2016 27.03.2017
» STRATEGIA DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICĂ A RAIONULUI RÎŞCANI PENTRU PERIOADA 2016 – 2020 01.07.2016
» Declarație de bună guvernare 2015 22.04.2015
» Declaraţia privind buna guvernare 24.03.2014
» Declaraţia privind buna guvernare 15.04.2013
» Strategia de Dezvoltare Socio-economică a raionului Rîşcani. Actualizarea componentei "Apă şi Canalizare" 12.07.2012
» STRATEGIA DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICĂ A RAIONULUI RÎŞCANI PENTRU PERIOADA 2009-2014 27.01.2012
Sus


 

 

-------------------------------------------
ONG-uri Raionale

-------------------------------------------

 

 

 

 

http://calm.md/img/nopicsmall_ro.png

Direcția Raională Învățământ, Tineret și Sport Rîșcani

 

 
Rîșcani în imagini

© 2016 Consiliul raional Rîșcani, Republica Moldova.
str. Independenţei 38, or. Rîșcani, MD-5600, Republica Moldova
Tel/Fax.: (256) 22058;
Web: www.riscani.md, mail: consiliu@riscani.md.

Total vizitatori: 1970
Vizitatori ieri: 402
Vizitatori azi: 157
Online: 2