La moment nu sunt sondaje deschise!

» Arhiva Sondaje Online
Documente - Alte documente

Anul: 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / Toți anii

Raport cu privire la transparența procesului decizional în Consiliul raional Rîșcani în anul 2016
Publicat: Luni, 27 martie 2017

Raport cu privire la transparența procesului decizional în Consiliul raional Rîșcani în anul 2016

 

Nr.crt

Denumirea indicatorilor

Valoarea indicatorilor

Procesul de elaborare a deciziilor

1.       

Numărul deciziilor elaborate

123

2.       

Numărul deciziilor adoptate în perioada de raportare

117

3.       

Numărul proiectelor de decizii consultate (din numărul de decizii adoptate)

60

4.       

Numărul deciziilor adoptate în regim de urgență cu respectarea alineatului 2 din articolul 14 din Legea nr.239-XVI

0

5.       

Numărul întrunirilor consultative ( audieri publice, dezbateri, ședințe ale grupurilor de lucru etc.) desfășurate de autoritatea administrației publice locale.

20

6.       

Numărul participanților la întrunirile consultative (audieri publice, dezbateri, ședințe ale grupurilor de lucru etc.) desfășurate de autoritatea administrației publice ( exclusiv funcționarii publici)

451

7.       

Numărul recomandărilor

Recepționate

Accep

tate

7.1

Cetățeni

 

 

7.2

Asociații obștești

AID Moldova, Proiectul Energie și Biomasă din Republica Moldova, OO Asiciația Nevăzătorilor

4

4

7.3

Sindicate

 

 

7.4

Asociații de patronat

 

 

7.5

Partide și alte organizații social-politice

15

9

7.6

Mijloace de informare în masă

Eveniment actual

 

 

7.7

Reprezentanți ai mediului de afaceri

 

 

7.8

Parteneri de dezvoltare

GIZ, CCF Moldova, Ministerul Sănătății- AMU, ADR Nord, Ministerul Mediului

6

4

7.9

Alte părți interesate

15

2

Contestații/sancțiuni

8

Numărul cazurilor în care acțiunile sau deciziile autorității administrațuei publice centarle au fost contestate pentru nersepectarea Legii 239 –XVI din 13.11.2008

0

8.1

Contestate în organul ierarhic superior

0

8.2

Contestate în instanța de judecată

0

9

Numărul sancțiunilor aplicate pentru încălcarea

Legii 239 –XVI din 13.11.2008

0

 

 

Secretar al Consiliului raional                              R.Postolachi

Alte documente
» Regulamentul de funcționare al Serviciului raional de Arhivă Rîșcani 12.04.2017
» Regulamentul de activitate și funcționare a serviciului relații funciare și cadastru 12.04.2017
» Regulamentul de activitate și funcționare a Direcției Asistența Socială și Protecția Familiei 12.04.2017
» Informația despre serviciile sociale DASPF Rîșcani pentru trim I a anului 2017 06.04.2017
» Declarația privind buna guvernare 2016 06.04.2017
» Rapoartele privind executarea bugetului anual 05.04.2017
» Raport cu privire la transparența procesului decizional în Consiliul raional Rîșcani în anul 2016 27.03.2017
» STRATEGIA DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICĂ A RAIONULUI RÎŞCANI PENTRU PERIOADA 2016 – 2020 01.07.2016
» Declarație de bună guvernare 2015 22.04.2015
» Declaraţia privind buna guvernare 24.03.2014
» Declaraţia privind buna guvernare 15.04.2013
» Strategia de Dezvoltare Socio-economică a raionului Rîşcani. Actualizarea componentei "Apă şi Canalizare" 12.07.2012
» STRATEGIA DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICĂ A RAIONULUI RÎŞCANI PENTRU PERIOADA 2009-2014 27.01.2012
Sus


 

 

-------------------------------------------
ONG-uri Raionale

-------------------------------------------

 

 

 

 

http://calm.md/img/nopicsmall_ro.png

Direcția Raională Învățământ, Tineret și Sport Rîșcani

 

 
Rîșcani în imagini
Training IDIS Viitorul ”Consolidarea autonomiei locale”

© 2016 Consiliul raional Rîșcani, Republica Moldova.
str. Independenţei 38, or. Rîșcani, MD-5600, Republica Moldova
Tel/Fax.: (256) 22058;
Web: www.riscani.md, mail: consiliu@riscani.md.

Total vizitatori: 1970
Vizitatori ieri: 402
Vizitatori azi: 157
Online: 2