» Arhiva Sondaje Online
Documente - Alte documente

Anul: 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / Toți anii

STRATEGIA DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICĂ A RAIONULUI RÎŞCANI PENTRU PERIOADA 2016 – 2020
Publicat: Vineri, 01 iulie 2016
Descarcă fișier: strategie 2016 2020.pdf (2MB)

SUMAR EXECUTIV

Strategia de Dezvoltare Socio-Economică (SDSE) a raionului Rîşcani pentru perioada 2016 – 2020 va deveni un document principal al politicii de dezvoltare locală pe termen mediu (5 ani), care a fost elaborat în cadrul uiun parteneriat dintre APL, ONG, instituţii desconcetrate şi mediul de afaceri din raion în baza prevederilor legislaţiei în vigoare a cadrului strategic naţional şi necesităţilor locale, în scopul asigurării unei dezvoltări economice, sociale şi de mediu durabile.

Procesul de elaborare a SDSE a fost facilitat de experţi regionali calificați. Metodologia de elaborare a politicii de dezvoltare regională și locală a fost stabilită în comun cu Grupul local raional (GLR). Principiul de implicare și participare activă a actorilor locali a fost urmărit pe parcursul întregului proces de elaborare a SDSE a raionului Rîşcani.

Viziunea dezvoltării raionului Rîșcani este orientată spre îmbinarea tradiției și inovării pentru sporirea bunăstarii locuitorilor raionului, pentru a deveni o zonă economică dezvoltată, atractivă investiţiilor locale şi străine, cu infrastructură socială şi de utilităţi publice de calitate, cu un potenţial turistic valorificat şi un mediu ambiant protejat, regiune cu cetăţeni activi şi de succes, care va contribui la dezvoltarea socio-economică şi culturală continuă a raionului Rîşcani.

Direcţiile şi obiectivele strategice de dezvoltare durabilă a raionului pe termen mediu sunt orientate spre:

I. Creşterea competitivităţii economice a raionului prin susţinerea IMM şi prin atragerea investiţiilor în industrie, agricultură şi turism.

II. Dezvoltarea şi îmbunătăţirea serviciilor de utilităţi publice prin modernizarea infrastructurii, amenajarea teritoriului şi asigurarea eficienţei energetice.

III. Asigurarea accesului egal la infrastructura serviciilor sociale de calitate în domeniile sănătate, asistenţă socială, educaţie, cultură şi sport.

IV. Protecţia mediului ambiant şi asigurarea echilibrului ecologic.

Implementarea cu succes a politicii la nivel regional și local va contribui esenţial la dezvoltării socio-economică echilibrată a raionului Rîşcani, precum şi la ridicarea nivelului de trai a locuitorilor săi.

Alte documente
» CODUL DE ETICĂ PROFESIONALĂ a angajatului din cadrul subdiviziunilor Consiliului raional Rîșcani 07.06.2018
» CODUL DE CONDUITĂ AL ALEȘlLOR LOCALI 04.06.2018
» Rapoartele privind executarea bugetului anual pentru anul 2017 14.03.2018
» Declarația privind buna guvernare 2016 06.04.2017
» Rapoartele privind executarea bugetului anual 05.04.2017
» STRATEGIA DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICĂ A RAIONULUI RÎŞCANI PENTRU PERIOADA 2016 – 2020 01.07.2016
» Declarație de bună guvernare 2015 22.04.2015
» Declaraţia privind buna guvernare 24.03.2014
» Declaraţia privind buna guvernare 15.04.2013
» Strategia de Dezvoltare Socio-economică a raionului Rîşcani. Actualizarea componentei "Apă şi Canalizare" 12.07.2012
» STRATEGIA DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICĂ A RAIONULUI RÎŞCANI PENTRU PERIOADA 2009-2014 27.01.2012
Sus


 

 

-------------------------------------------
ONG-uri Raionale

-------------------------------------------

 

 

 

 

http://calm.md/img/nopicsmall_ro.png

Direcția Raională Învățământ, Tineret și Sport Rîșcani

 

    

https://declaratii.ani.md/searchDeclarations/index

 

                                                              http://actelocale.gov.md/ral/search?apl=19321

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rîșcani în imagini
Defileul Duruitoarea Veche

© 2016 Consiliul raional Rîșcani, Republica Moldova.
str. Independenţei 38, or. Rîșcani, MD-5600, Republica Moldova
Tel/Fax.: (256) 22058;
Web: www.riscani.md, mail: inforiscanimd@gmail.com

 

Total vizitatori: 1906
Vizitatori ieri: 585
Vizitatori azi: 93
Online: 6