La moment nu sunt sondaje deschise!

» Arhiva Sondaje Online
Anunţuri
AVIZ - ședința extraordinară a Consiliului Raional la 29 noiembrie 2019
Publicat: Luni, 25 noiembrie 2019 de Serviciul Administraţie Publică

AVIZ

 

Prin prezenta Vă înştiinţăm că, în conformitate cu dispoziţia Preşedintelui raionului nr.186 din 25 noiembrie 2019 la 29 noiembrie curent, se convoaca şedinţa extraordinară a Consiliului Raional.

Ședinţa Consiliului Raional va avea loc la ora 14.00, în sala de ședințe a Consiliului raional, etajul 4.

 

Proiectul ordinii de zi:

   1.Cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului raional Rîșcani în instanţele de judecată.

Raportor:A.Petrașescu, specialist principal, Serviciul Juridic   

          2. “Cu privire la instituirea comisiei de etică”

Raportor:  R.Postolachi, Secretar al Consiliului Raional

         3.Cu privirela separarea unor birouri

Raportor: Zubcova Olga,contabil-şef, Aparatul preşedintelui;

 

         4. Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional Rîșcani nr.03/11 din 11 mai 2018 Cu privire la aprobarea Regulamentului concursului raional la producere în fitotehnie și zootehnie în sectorul agrar al raionului Rîșcani, cu prilejul sărbătorii «Ziua  lucrătorului din Agricultură şi Industria Prelucrătoare».

Raportor: Valeriu Bogdan, șeful Secției Agricultură și Alimentație .    

 

       5. „Cu privire la modificarea   deciziei  Consiliului raional  04/02 din 22.08.2019„Cu privire la modificarea bugetului raional pentru anul 2019””

Raportor: A. Tăbîrța , șef, Direcția Finanțe

 

       6. Cu privire la efectuarea controlului  medical şi luarea la evidenţa militară a tinerilor născuţi în anul 2004.

Raportor: Olga Timofeev, șef Secţia administrativ-militară a raionului Rîşcani

 

      7.Cu privire la modificarea deciziei 01/17 din 25 februarie 2016 Cu privire la instituirea Comisiei raionale pentru protecţia copilului aflat în dificultate şi aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea ei.

Raportor:   Țolincă  Livia – specialist superior DASPF.

 

     8. Cu privire la modificarea deciziei nr. 06/04 din 17 octombrie 2018 ” Cu privire la instituirea Serviciului și aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Serviciuluide suport monetar adresat familiilor/persoanelor defavorizate”

Raportor: Lopata Alina – specialist superior în problemele familiilor cu copii în situație de risc;

 

     9.Cu privire la modificarea deciziei nr.04/20 din 22 august 2019 Cu privire la acordarea locuinței de serviciu proprietate publică a Consiliului raional Rîșcani unui lucrător medico-sanitar.

Raportor:A.Petrașescu, specialist principal, Serviciul Juridic   

 

      10. Cu privire la alegerea vicepreședinților raionului Rîșcani.

Raportor: Vasile Secrieru, președinte al raionului

 

Se propune membrilor comisiei consultative de specialitate pentru activităţi social-culturale, învăţământ, protecţie socială, sănătate publică, muncă, administraţie publică şi drept să se convoace în ședință la 28 noiembrie  2019,  la ora  15.00 ,  în incinta Consiliului raional, et. IV, sala de ședințe a Consiliului raional.

 

Se propune membrilor comisiei consultative de specialitate pentru activităţi economico-financiare şi comerţ  să se convoace în ședință la 28 noiembrie  2019 la ora 15.30,în incinta Consiliului raional, et. IV, sala de ședințe a Consiliului raional.

 

 Se propune membrilor comisiei  consultative de specialitate pentru agricultură, industrie, transport, protecţia mediului şi amenajarea teritoriului să se convoace în ședință la  28 noiembrie 2019,  la ora 16.00 , în incinta Consiliului raional, et. IV, sala de ședințe a Consiliului raional.

 

Cu respect, Secretar al Consiliului Raional                                                    R.Postolachi

Alte înregistrări
Publicat: Vineri, 29 mai 2020 de Serviciul Administraţie Publică
Vă înştiinţăm că, în conformitate cu dispoziţia Preşedintelui raionului nr.61 din 29 mai 2020, a fost abrogată dispoziţia Preşedintelui raionului nr.59 din 22 mai 2020, prin care era convoacată la 04 iunie curent şedinţa ordinară a Consiliului Raional. Cu respect, Secretar al Consiliului Raional R.Postolachi Citeşte mai mult...
Publicat: Luni, 25 mai 2020 de Serviciul Administraţie Publică
Vă înştiinţăm că, în conformitate cu dispoziţia Preşedintelui raionului nr.59 din 22 mai 2020, la 04 iunie curent se convoaca şedinţa ordinară a Consiliului Raional. Ședinţa Consiliului Raional va avea loc la ora 10.00, în sala de ședințe a Consiliului raional, etajul 1. Citeşte mai mult...
Publicat: Vineri, 15 mai 2020 de Serviciul Administraţie Publică
CTAS Rîşcani Vă informează că, în perioada 18 mai - 31 mai 2020 va activa în următorul regim: - În zilele de luni, marţi şi miercuri vor fi deserviţi solicitanţii/beneficiarii de pensii, alocaţii şi ajutor de deces; - În zilele de joi şi vineri vor fi deserviţi solicitanţii/beneficiarii de indemnizaţii de maternitate, indemnizaţii adresate familiilor cu copii şi paternale; - Zilnic, de luni pînă vineri, se deservesc persoanele fizice şi juridice, plătitori de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat Citeşte mai mult...
Publicat: Vineri, 10 aprilie 2020 de Serviciul Administraţie Publică
Citeşte mai mult...
Publicat: Joi, 09 aprilie 2020 de Serviciul Administraţie Publică
Stimați #rîșcăneni, cu privire la situația pandemică din raion, Vă comunic următoarele: 1. potrivit hotărîrii Comisiei Situații Excepționale, bugetarii care au posibilitate să îndeplinească atribuțiile de serviciu de la distanță vor munci acasă, din data de 07.04 până la 17.04.2020; Citeşte mai mult...
Publicat: Miercuri, 25 martie 2020 de Secţia Economie
Consiliul raional Rîșcani Vă informează cu referire la disponibilitatea apelului "Subvenții în avans pentru imbunătățirea nivelului de trai si de muncă în mediul rural”, care corespunde solicitării privind construcția unui stadion în localitățile rurale. Citeşte mai mult...
Publicat: Vineri, 20 martie 2020 de Serviciul Resurse Umane
În baza deciziei Comisiei de concurs din data de 19 martie 2020, învingător al concursului privind ocuparea funcției vacante de administrator al Î.M. „Centrul Stomatologic Rîșcani” este desemnat dl Ojog Petru. Citeşte mai mult...
Publicat: Joi, 19 martie 2020 de Serviciul Administraţie Publică
CTAS RÎŞCANI îşi sistează activitatea front oficiului începând cu 18 martie 2020. Angajaţii CTAS vor acorda consultaţii cetăţenilor la numerele de telefoane din oficii. Citeşte mai mult...
Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei Rîșcani anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante de specialist în problemele persoanelor în etate și cu dizabilități. Citeşte mai mult...
Publicat: Miercuri, 18 martie 2020 de Serviciul Administraţie Publică
La data de 29 martie 2020, ultima duminică a lunii martie, la ora 2°°, pe întreg teritoriul republicii va avea loc trecerea la timpul “de vară” prin transferul acelor ceasornicului cu o oră înainte. Citeşte mai mult...

Rezultate 1 - 10 din 181
» Toate înregistrările
Sus


 

 

-------------------------------------------
ONG-uri Raionale

-------------------------------------------

 

 

 

 

http://calm.md/img/nopicsmall_ro.png

Direcția Raională Învățământ, Tineret și Sport Rîșcani

 

    

https://declaratii.ani.md/searchDeclarations/index

 

                                                              http://actelocale.gov.md/ral/search?apl=19321

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rîșcani în imagini
Defileul Duruitoarea Veche Riscani Training IDIS Viitorul ”Consolidarea autonomiei locale”

© 2016 Consiliul raional Rîșcani, Republica Moldova.
str. Independenţei 38, or. Rîșcani, MD-5600, Republica Moldova
Tel/Fax.: (256) 22058;
Web: www.riscani.md, mail: inforiscanimd@gmail.com

Linia verde anticorupție: (+373)7992411

Total vizitatori: 1900
Vizitatori ieri: 643
Vizitatori azi: 87
Online: 12