» Arhiva Sondaje Online
Ştiri
Bugetul raional pentru anul 2019 a fost examinat în audieri publice
Publicat: Miercuri, 28 noiembrie 2018 de Serviciul Administraţie Publică

Conform prevederilor legale, au fost organizate consultări publice a bugetului proiectat pentru anul 2019, care urmează a fi examinat și aprobat la următoarea ședință a Consiliului raional.

La ședința de consultare au fost prezenți șeful direcției administrare fiscală, vicepreședinții raionului, consilieri raionali, conducătorii și contabilii instituțiilor, întreprinderilor, subdiviziunilor Consiliului raional, conducători ai instituțiilor educaționale, reprezentanți ai societății civile și primari.

În debutul activității președintele raionului, domnul Iurie Urzică, a menționat valoarea întrunirii și a documentului de politică economico-financiară care s-a propus discuțiilor. A solicitat celor prezenți implicare eficientă pentru a definitiva proiectul bugetului. Dumnealui a subliniat faptul că oricare dintre propunerile care va fi formulată în favoarea formării bugetului raional la partea de venituri sau la partea de cheltuieli, este binevenită.

În prima parte a activității direcția finanțe a prezentat dispoziţiile generale ale procesului bugetar, evidențiind principalele prevederi legale care sunt și reperele planului financiar. Au vorbit prin date concrete despre formarea bugetului la partea de venituri, apoi au adus o informație amplă despre formarea bugetului la partea de cheltuieli structurată pe domenii:

- serviciile de stat cu destinaţie generală;

- cultura, sport, tineret, culte, odihnă și învăţământ;

- protecţie socială.

Conform regulamentului, în partea a doua a audierilor cei prezenți au avut posibilitatea de a veni cu întrebări, propuneri și recomandări.

Astfel, domnul Eugeniu Rîbac, primar, satul Borosenii Noi:

* a propus la anexa 11, a proiectului de decizie, să fie modificată denumirea drumului din L 135 Drum Borosenii Noi – Mihăilenii Noi, în L135 Drum de acces Pîrjota – Borosenii Noi – Mihăilenii Noi.

* a solicitat cofinanțarea contribuției pentru proiectul “Aprovizionarea cu apă a s. Borosenii Noi” inițiat în localitate;

* a solicitat să fie explicată modalitatea de acordare a titlului de Colectiv model din raion și formula de finanțare a acestora;

* a solicitat informație despre modalitatea de achitare a impozitelor de doi agenți economici care activează în localitate: SA “Acvarium” și Gospodăria Silvică de Stat “Moldsilva”;

În continuare doamna Adela Volentir, director, Liceul Teoretic Văratic, a propus din contul bugetului raional să fie finanțată instruirea copiilor la domiciliu și susținerea financiară a cadrelor didactice în instituțiile, unde este deficit bugetar.

În discuție s-a implicat și domnul Alexandru Sandu, primar, s. Hiliuți, care a propus să fie asigurată transparența acordării premiilor la competițiile sportive din raion și majorarea acestora pentru stimularea sportului și a modului sănătos de viață.

Doamna Tcaci Zinaida, vicepreședinte al raionului, a propus cofinanțarea contribuției pentru implementarea proiectului de construcție a apeductului în s. Moșeni.

În final doamna Rodica Postolachi, secretar al Consiliului raional, a propus pentru anul 2020 să se organizeze mai întâi audieri ale bugetelor pe domenii/subdiviziuni, apoi audierea bugetului integral.

Propunerile și recomandările urmează a fi examiate, vor fi elaborate răspunsuri și, respectiv, vor fi informați autorii.

Alte înregistrări
Publicat: Joi, 06 decembrie 2018 de Serviciul Administraţie Publică
Indiscutabil, conţinutul frazei din titlul acestui material a fost principalul rezultat al şedinţei Consiliului raional din ziua de 05 decembrie curent. În ordinea de zi, alături de aprobarea bugetului pentru anul viitor au fost incluse 18 chestiuni. Preşedinte al şedinţei a fost ales consilierul Ion Parea. Prezenţi la ședință au fost 23 de consilieri raionali din numărul total de 33. Citeşte mai mult...
Publicat: Joi, 29 noiembrie 2018 de Serviciul Administraţie Publică
În cadrul ședinței Comisiei serviciului “Sprijin Familial” au fost examinate mai multe aspecte privind oferirea unui suport material și social pentru 35 de familii cu copii care se confruntă cu diferite dificultăți. Citeşte mai mult...
Publicat: Joi, 29 noiembrie 2018 de Serviciul Audit Intern
Pe 29 noiembrie 2018, în incinta Consiliului raional Rîșcani a avut loc adunarea generală a Grupului de Acțiune Locală (GAL) ”Drumul Gospodarilor”. Citeşte mai mult...
Publicat: Miercuri, 28 noiembrie 2018 de Serviciul Administraţie Publică
Ca urmare a lansării Programului Guvernamental „Drumuri bune pentru Moldova II” a fost inițiat procesul de colectare a propunerilor preliminare privind sectoarele de drum care urmează a fi incluse în proiect pentru anul 2019. Citeşte mai mult...
Publicat: Miercuri, 28 noiembrie 2018 de Direcţia Învăţămînt Tineret şi Sport
La 27.11.2018 , în gimnaziul Borosenii Noi, a fost organizat seminarul managerilor instituțiilor preuniversitare de învățământ, cu subiectul: ”Managementul temelor de acasă”. Citeşte mai mult...
Publicat: Vineri, 23 noiembrie 2018 de Serviciul Administraţie Publică
Președintele raionului, domnul Iurie Urzică, a participat la inaugurarea sălii de sport din incinta gimnaziului Borosenii Noi. Această sală de sport, redeschisă după reparaţie constituie o sursă de bucurie pentru întreaga localitate. Citeşte mai mult...
Publicat: Vineri, 23 noiembrie 2018 de Serviciul Administraţie Publică
Astăzi a avut loc inaugurarea spaţiului comercial agricol din comuna Mihăileni, r-nul Rîșcani. La eveniment au participat: președintele raionului Rîșcani - Domnul Iurie Urzică,primarul satului Mihăileni Domnul Valerian Cecan,directorul SRL Drostal - Domnul Cojocari Artur, agenții economici din localitate, băștinași și oaspeți ai localității, care au menţionat că proiectul dat reprezintă un obiectiv care a fost realizat cu succes. Citeşte mai mult...
Publicat: Vineri, 23 noiembrie 2018 de Serviciul Administraţie Publică
Festivitate de amploare a avut loc pe 23.11.2018, în ajunul sărbătorii "Zilei lucrătorului din agricultură și industria prelucrătoare" în SRL "Marcant-Agro" din or. Rîșcani. Citeşte mai mult...
Publicat: Vineri, 23 noiembrie 2018 de Serviciul Administraţie Publică
Conform prevederilor legale, au fost organizate consultări publiceale unor proiecte de decizie care urmează a fi examinate la următoarea ședință a Consiliului raional. Citeşte mai mult...
Publicat: Joi, 22 noiembrie 2018 de Serviciul Administraţie Publică
În cadrul ședinței Consiliului de Sănătate Publică au fost examinate aspecte privind realizarea măsurilor prevăzute în Programul raional de prevenire și control al infecției HIV/SIDA și cu privire la analiza invalidității primare. Citeşte mai mult...

Rezultate 1 - 10 din 332
» Toate înregistrările
Sus


 

 

-------------------------------------------
ONG-uri Raionale

-------------------------------------------

 

 

 

 

http://calm.md/img/nopicsmall_ro.png

Direcția Raională Învățământ, Tineret și Sport Rîșcani

 

    

https://declaratii.ani.md/searchDeclarations/index

 

                                                              http://actelocale.gov.md/ral/search?apl=19321

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rîșcani în imagini
Inminarea diplomelor Training IDIS Viitorul ”Consolidarea autonomiei locale” s. Petruseni s. Hiliuti

© 2016 Consiliul raional Rîșcani, Republica Moldova.
str. Independenţei 38, or. Rîșcani, MD-5600, Republica Moldova
Tel/Fax.: (256) 22058;
Web: www.riscani.md, mail: inforiscanimd@gmail.com

 

Total vizitatori: 1923
Vizitatori ieri: 502
Vizitatori azi: 110
Online: 6