» Arhiva Sondaje Online
Ştiri
Bugetul raional pentru anul 2019 a fost examinat în audieri publice
Publicat: Miercuri, 28 noiembrie 2018 de Serviciul Administraţie Publică

Conform prevederilor legale, au fost organizate consultări publice a bugetului proiectat pentru anul 2019, care urmează a fi examinat și aprobat la următoarea ședință a Consiliului raional.

La ședința de consultare au fost prezenți șeful direcției administrare fiscală, vicepreședinții raionului, consilieri raionali, conducătorii și contabilii instituțiilor, întreprinderilor, subdiviziunilor Consiliului raional, conducători ai instituțiilor educaționale, reprezentanți ai societății civile și primari.

În debutul activității președintele raionului, domnul Iurie Urzică, a menționat valoarea întrunirii și a documentului de politică economico-financiară care s-a propus discuțiilor. A solicitat celor prezenți implicare eficientă pentru a definitiva proiectul bugetului. Dumnealui a subliniat faptul că oricare dintre propunerile care va fi formulată în favoarea formării bugetului raional la partea de venituri sau la partea de cheltuieli, este binevenită.

În prima parte a activității direcția finanțe a prezentat dispoziţiile generale ale procesului bugetar, evidențiind principalele prevederi legale care sunt și reperele planului financiar. Au vorbit prin date concrete despre formarea bugetului la partea de venituri, apoi au adus o informație amplă despre formarea bugetului la partea de cheltuieli structurată pe domenii:

- serviciile de stat cu destinaţie generală;

- cultura, sport, tineret, culte, odihnă și învăţământ;

- protecţie socială.

Conform regulamentului, în partea a doua a audierilor cei prezenți au avut posibilitatea de a veni cu întrebări, propuneri și recomandări.

Astfel, domnul Eugeniu Rîbac, primar, satul Borosenii Noi:

* a propus la anexa 11, a proiectului de decizie, să fie modificată denumirea drumului din L 135 Drum Borosenii Noi – Mihăilenii Noi, în L135 Drum de acces Pîrjota – Borosenii Noi – Mihăilenii Noi.

* a solicitat cofinanțarea contribuției pentru proiectul “Aprovizionarea cu apă a s. Borosenii Noi” inițiat în localitate;

* a solicitat să fie explicată modalitatea de acordare a titlului de Colectiv model din raion și formula de finanțare a acestora;

* a solicitat informație despre modalitatea de achitare a impozitelor de doi agenți economici care activează în localitate: SA “Acvarium” și Gospodăria Silvică de Stat “Moldsilva”;

În continuare doamna Adela Volentir, director, Liceul Teoretic Văratic, a propus din contul bugetului raional să fie finanțată instruirea copiilor la domiciliu și susținerea financiară a cadrelor didactice în instituțiile, unde este deficit bugetar.

În discuție s-a implicat și domnul Alexandru Sandu, primar, s. Hiliuți, care a propus să fie asigurată transparența acordării premiilor la competițiile sportive din raion și majorarea acestora pentru stimularea sportului și a modului sănătos de viață.

Doamna Tcaci Zinaida, vicepreședinte al raionului, a propus cofinanțarea contribuției pentru implementarea proiectului de construcție a apeductului în s. Moșeni.

În final doamna Rodica Postolachi, secretar al Consiliului raional, a propus pentru anul 2020 să se organizeze mai întâi audieri ale bugetelor pe domenii/subdiviziuni, apoi audierea bugetului integral.

Propunerile și recomandările urmează a fi examiate, vor fi elaborate răspunsuri și, respectiv, vor fi informați autorii.

Alte înregistrări
Publicat: Vineri, 22 februarie 2019 de Serviciul Administraţie Publică
Astăzi, 22 februarie a avut loc Ședința Consiliului Urbanistic or. Rîșcani. Examinarea studiului de prefezabilitate privind amplasarea unui complex locativ pe terenul din s.Corlăteni în preajma or.Bălți, str.Decebal. Citeşte mai mult...
Publicat: Miercuri, 20 februarie 2019 de Serviciul Administraţie Publică
Monumentul "Ştefan cel Mare şi Sfânt" a fost inaugurat oficial astăzi, 20 februarie în Scuarul Casei de cultură Rîșcani, în prezenţa unui public numeros – oameni din întreg raionul adunați de înaltul sentiment de recunoștință pentru marele înaintaș și cel de profund patriotism. Citeşte mai mult...
Publicat: Miercuri, 20 februarie 2019 de Secţia Economie
La 19.0.2019 s-a dat,, Start pentru tineri:o afacere durabilă la tine acasă.’’ Programul are drept scop integrarea tinerilor din Republica Moldova în circuitul economic prin facilitarea lansării și dezvoltării afacerilor. Citeşte mai mult...
Publicat: Marţi, 19 februarie 2019 de Secţia Gospodărie Comunală, Construcţii şi Drumuri
Astăzi, 19 februarie, în incinta Consiliului Raional Rîșcani, a avut loc ședința Comitetului Directoral Local al Proiectului de Servicii Publice ”Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare în localitățile Păscăuți Citeşte mai mult...
Publicat: Miercuri, 13 februarie 2019 de Serviciul Administraţie Publică
Pentru a nu admite ororile războiului în viitor, trebuie să asigurăm veșnic vie memoria trecutului. Citeşte mai mult...
Publicat: Marţi, 12 februarie 2019 de Serviciul Administraţie Publică
Astăzi, 12.02.2019 a avut loc ședința de lucru cu reprezentanții ONG CCF Moldova și MS Diaconia privind participarea în proiectul ”Consolidarea capacităților specialiștilor din domeniul protecției copilului din RM”, Citeşte mai mult...
Publicat: Marţi, 12 februarie 2019 de Serviciul Administraţie Publică
La seminar au fost invitat și au participat primarii, injineri cadastrali, producători agricoli din raion. La ordinea de zi au fost discutate următoarele întrebări: Citeşte mai mult...
Publicat: Vineri, 08 februarie 2019 de Serviciul Administraţie Publică
În cadrul ședinței comisiei raionale pentru protecția copilului aflat în dificultate au fost examinate mai multe subiecte privind plasamentul copiilor în serviciile sociale Citeşte mai mult...
Publicat: Vineri, 08 februarie 2019 de Serviciul Administraţie Publică
Astăzi a fost desfășutară ședința comitetului organizatoric pentru organizarea și desfășurarea activităților consacrate marcării celei Citeşte mai mult...
Publicat: Miercuri, 06 februarie 2019 de Serviciul Administraţie Publică
Astăzi în incinta Consiliului raional Rîșcani a avut loc ședința de lucru cu șefi de subdiviziuni și specialiști din cadrul Consiliului raional, cu genericul “Raportarea sistemului de control intern managerial și emiterea declarației de răspundere managerială”. Citeşte mai mult...

Rezultate 1 - 10 din 365
» Toate înregistrările
Sus


 

 

-------------------------------------------
ONG-uri Raionale

-------------------------------------------

 

 

 

 

http://calm.md/img/nopicsmall_ro.png

Direcția Raională Învățământ, Tineret și Sport Rîșcani

 

    

https://declaratii.ani.md/searchDeclarations/index

 

                                                              http://actelocale.gov.md/ral/search?apl=19321

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rîșcani în imagini
Nordul Moldovei Amplasarea geografica a raionului Riscani test

© 2016 Consiliul raional Rîșcani, Republica Moldova.
str. Independenţei 38, or. Rîșcani, MD-5600, Republica Moldova
Tel/Fax.: (256) 22058;
Web: www.riscani.md, mail: inforiscanimd@gmail.com

Linia verde anticorupție: (+373)7992411

Total vizitatori: 2306
Vizitatori ieri: 738
Vizitatori azi: 493
Online: 19