La moment nu sunt sondaje deschise!

» Arhiva Sondaje Online
Anunţuri
Secția Economie în conlucrare cu ADR Nord anunță Concurs de granturi în cadrul proiectului „Un nou impuls pentru dezvoltarea afacerilor în Regiunea de Dezvoltare Nord a Moldovei” .
Publicat: Marţi, 06 noiembrie 2018 de Secţia Economie

Secția Economie în conlucrare cu ADR Nord anunță Concurs de granturi în cadrul proiectului „Un nou impuls pentru dezvoltarea afacerilor în Regiunea de Dezvoltare Nord a Moldovei” http://www.adrnord.md/img/new_ro.gif

http://www.adrnord.md/img/ico_print.png

http://www.adrnord.md/public/files/bannere/PIZ_ADR_ProCoRe.png

People in Need Moldova anunță concurs de granturi în cadrul proiectului Un nou impuls pentru dezvoltarea afacerilor în Regiunea de Dezvoltare Nord a Moldovei” (2017-2019), finanțat de Agenția Cehă pentru Dezvoltare și implementat de People in Need Moldova, în parteneriat cu Agenția de Dezvoltare Regională Nord și Asociația obștească „Pro Cooperare Regională”.

Termenul limită: 25 noiembrie 2018, ora 17:00.

1. SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA AFACERILOR ÎN REGIUNEA DE NORD A MOLDOVEI

1.1. Prezentare generală

Deși sectorul întreprinderilor mici și mijlocii (ÎMM) deține o cotă dominantă în economie, acesta rămâne afectat din cauza poziției relativ slabe față de activitățile productive, reducerii accesului la capital, tehnologiei și infrastructurii și adaptabilității la nevoile pieței.

Oferirea granturilor va servi drept unul dintre principalele instrumente de sprijinire și accelerare a afacerilor locale. ÎMM-urile și asociațiile de afaceri vor avea ocazia să utilizeze acest sprijin financiar pentru a-și crește competitivitatea, a-și implementa planurile de afaceri, ideile inovatoare, pentru a-și extinde producția, pentru a extinde domeniul de activitate, pentru a spori eficiența afacerii lor etc.

1.2. Obiectivele proiectului și aspectele prioritare

Obiectivul principal al acestui proiect este sporirea gradului de ocupare a forței de muncă și a competitivității economiei în Regiunea de Dezvoltare Nord a Moldovei, în special pentru creșterea competitivității ÎMM-urilor din aceasta regiune.

În cadrul acestui concurs, scopul principal va fi acordarea de suport financiar ÎMM-urilor și asociațiilor de afaceri create în cadrul acestui proiect din Regiunea de Nord a Moldovei.

Apelul este conceput astfel încât să permită sprijinirea și accelerarea ÎMM-urilor locale din regiune.

1.3. Alocarea financiară pentru acest concurs

Suma totală disponibilă în cadrul acestui concurs este de 107.000 EUR. Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a nu aloca toate fondurile disponibile.

Suma solicitată în cadrul acestui concurs trebuie să se încadreze între următoarele sume minime și maxime:

 • Suma minimă - 2,000 EUR
 • Suma maximă - 5,000 EUR

2. REGULILE CONCURSULUI

2.1. Criterii de eligibilitate

 • Asociațiile de business din Zona de Nord a Republicii Moldova, care au fost create în cadrul proiectului „Un nou impuls pentru dezvoltarea afacerilor în Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii  Moldova, 2017-2019”, cu suportul Agenției Cehe pentru Dezvoltare;
 • Membrii asociațiilor de business;
 • Incubatoarele de afaceri;
 • Întreprinderi mici și mijlocii înregistrare în Regiunea de Nord a Moldovei;
 • Locul de implementare a proiectului trebuie să fie în Regiunea de Nord;
 • ÎMM-urile cu cel puțin un an de activitate și cu cel puțin un raport financiar prezentat;
 • ÎMM-urile fără datorii către instituțiile statului, contribuții sociale și de sănătate și impozite plătite.

2.2. Costuri și activități eligibile

 • Achiziționarea de echipamente și utilaj;
 • Marketing și promovarea companiei;
 • Costurile de certificare și licențiere;
 • Instruirea tehnică a personalului;
 • Îmbunătățirea calității sau a capacității logistice (reparații depozite etc.);
 • Introducerea de inovații în cadrul producției sau funcționării companiei.

Durata: Perioada de implementare a proiectului nu trebuie să depășească 6 luni.

Locul:  Locul de implementare a proiectului trebuie să fie în Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova.

2.3. Costuri eligibile

 • Costurile sunt eligibile dacă sunt necesare pentru procurările menționate ca acțiuni eligibile la punctul 2.2;
 • Cofinanțarea este obligatorie în mărime de 50% din bugetul total al proiectului;
 • Contribuția în natură la costurile de acțiune este permisă în limita a 50% din cofinanțarea totală, restul cofinanțării trebuie să fie financiară (demonstrată prin extrase bancare, contract de împrumut sau de investiții etc.);
 • Contribuția în natură eligibilă pentru acest apel poate fi achiziționată înainte de data publicării acestui apel, dar nu înainte de data de 01.09.2018;
 • Dovada cheltuielilor aferente procurărilor este posibilă numai prin documente oficiale, deductibile din impozite, cum ar fi facturile și documentele de înregistrare în numerar;
 • Suma documentelor trebuie să acopere bugetul total al proiectului, inclusiv cofinanțarea. Dacă suma documentelor va fi mai mică, mărimea granturilor va fi redusă și o parte din suma neacoperită va fi solicitată înapoi de către donator.

COSTURI NEELIGIBILE

 • Achitarea creditelor și a dobânzilor;
 • Acoperirea pierderilor sau eventualelor pierderi;
 • Costurile declarate de solicitant și finanțate printr-o altă acțiune, instituție financiară sau donator;
 • Achiziționarea de terenuri sau clădiri, cu excepția cazului în care este necesar pentru punerea în aplicare directă a acțiunii;
 • Salariile sau serviciile prestate de persoanele fizice, asigurări;
 • Pierderi de curs valutar;
 • Credite acortate pentru persoane terțe.

3. MODUL DE APLICARE ȘI PROCEDURILE APLICAȚIEI

3.1. Procedura

Persoanele care vor să participe la acest concurs trebuie să:

 1. Completeze „Formularul de Aplicare”, atașat la acest Concurs (vezi, mai jos, rubrica „Fișiere anexate”).
 2. Transmită Formularul cu toate atașamentele solicitate (3) la următoarea adresă de email: concurs.moldova@peopleinneed.cz, până în data de 25 noiembrie 2018, ora 17:00 (ora locală). Aplicațiile depuse după data limită nu vor fi acceptate!
 3. Atașați la Formularul de Aplicare:
 4. Actele de înregistrare ale întreprinderii, actele de înregistrare fiscală;
 5. Declaraţia veniturilor solicitantului;
 6. Raportul financiar (doar pentru SRL);
 7. Confirmarea privind lipsa datoriilor faţă de Ministerul Finanţelor şi privind plata contribuţiilor obligatorii în favoarea organizaţiilor de stat (de asigurare socială şi medicală);
 8. Autobiografiile reprezentanţilor principali ai solicitantului;

4. NUMĂRUL APLICAȚIILOR

Solicitantul poate trimite numai o singură (1) cerere pentru contribuția financiară în cadrul acestui apel. În cazul înregistrării a mai mult de 1 (o) cerere de la un solicitant, toate cererile de la același solicitant vor fi respinse.

5. SEMNAREA CONTRACTULUI DE GRANT

Evaluarea propunerilor de proiecte va avea loc nu mai târziu de 30 noiembrie 2018. Toți câștigătorii Concursului de granturi trebuie să fie gata să semneze contractul de Grant în decurs de 7 zile din data anunțării rezultatelor finale. Granturile sunt alocate în baza propunerilor selectate de către comisia de evaluare, recepționate de la aplicanți. Banii vor fi transferați prin bancă, după ce vor fi semnate contractele de grant.

6. PROCESUL DE SELECȚIE

Vor fi evaluate doar cererile din Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova și cu un loc verificabil de implementare în regiune. Comisia de evaluare va selecta cererea pe baza următoarelor criterii:

PEntru mai multă informație accesati pagina web: http://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=460&id=3204&t=/Oportunitati-de-finantare/Concurs-de-granturi-in-cadrul-Un-nou-impuls-pentru-dezvoltarea-afacerilor-in-Regiunea-de-Dezvoltare-Nord-a-Moldovei

Fezabilitate

în ce măsură resursele (experiență, tehnică, umană) corespund obiectivelor propunerii solicitantului

Procentaj maxim 30%

Claritatea propunerii

obiective clare și bine justificate și în mod clar structurate.

Procentaj maxim 15%

Contribuție proprie și sustenabilitatea proiectului

resursele pe care le are solicitantul, sprijinul pe care se  bazează și motivația (precum și impresia generală a cererii)

Procentaj maxim 20%

Impact asupra creșterii numărului  locurilor de muncă sau a veniturilor solicitantului

Impactul proiectului asupra comunității, beneficiarilor, respectarea strategiilor de dezvoltare regională etc.

Procentaj maxim 25%

Creativitate, valoare adăugată,  inovație

 

Procentaj maxim 10%

Termenul limită: 25 noiembrie 2018, ora 17:00.

 

Alte înregistrări
Publicat: Miercuri, 22 ianuarie 2020 de Serviciul Resurse Umane
Președintele raionului Rîşcani anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior Secția Agricultură și Alimentație. Dosarele de participare la concurs, întocmite conform Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009 se depun până la data de 14 februarie 2020, ora 1700 în sediul Consiliului Raional Rîşcani, str. Independenţei 38, etajul IV, biroul nr. 51, tel. de contact 2-24-00. Citeşte mai mult...
Publicat: Luni, 20 ianuarie 2020 de Serviciul Administraţie Publică
Vă înştiinţăm că, în conformitate cu dispoziţia Preşedintelui raionului nr.4 din 20 ianuarie 2020, la 24 ianuarie curent se convoaca şedinţa extraordinară a Consiliului Raional. Ședinţa Consiliului Raional va avea loc la ora 10.00, în sala de ședințe a Consiliului raional, etajul 4. Citeşte mai mult...
Publicat: Vineri, 10 ianuarie 2020 de Secţia Economie
Citeşte mai mult...
Publicat: Joi, 02 ianuarie 2020 de Serviciul Resurse Umane
Președintele raionului Rîşcani anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist Serviciul Administrație Publică. Dosarele de participare la concurs, întocmite conform Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009 se depun până la data de 24 ianuarie 2020, ora 17:00 în sediul Consiliului Raional Rîşcani, str. Independenţei 38, etajul IV, biroul nr. 51, tel. de contact 2-24-00. Citeşte mai mult...
Publicat: Luni, 23 decembrie 2019 de Serviciul Administraţie Publică
Consiliul Raional Rîșcani, Secția Cultură Rîșcani vă invită la festivalul tradițiilor de iarnă «SFÂNTĂ-I DATINA STRĂBUNĂ» Citeşte mai mult...
Publicat: Joi, 19 decembrie 2019 de Serviciul Administraţie Publică
Vă înştiinţăm că, în conformitate cu dispoziţia Preşedintelui raionului nr.225 din 18 decembrie 2019 la 27 decembrie curent, se convoaca şedinţa extraordinară a Consiliului Raional. Ședinţa Consiliului Raional va avea loc la ora 10.00, în sala de ședințe a Consiliului raional, etajul 4. Citeşte mai mult...
Publicat: Vineri, 13 decembrie 2019 de Serviciul Administraţie Publică
Citeşte mai mult...
Publicat: Luni, 09 decembrie 2019 de Serviciul Resurse Umane
A V I Z Președintele raionului Rîşcani anunţă concurs pentru ocuparea funcţiilor temporar vacante de șef cancelarie și secretar-dactilograf, Serviciul Secretariat. Citeşte mai mult...
Publicat: Luni, 02 decembrie 2019 de Serviciul Administraţie Publică
Prin prezenta Vă înştiinţăm că, în conformitate cu dispoziţia Preşedintelui raionului nr.193 din 29 noiembrie 2019 la 10 decembrie curent, se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Raional. Citeşte mai mult...
Publicat: Luni, 25 noiembrie 2019 de Serviciul Administraţie Publică
Prin prezenta Vă înştiinţăm că, în conformitate cu dispoziţia Preşedintelui raionului nr.186 din 25 noiembrie 2019 la 29 noiembrie curent, se convoaca şedinţa extraordinară a Consiliului Raional. Citeşte mai mult...

Rezultate 11 - 20 din 166
» Toate înregistrările
Sus


 

 

-------------------------------------------
ONG-uri Raionale

-------------------------------------------

 

 

 

 

http://calm.md/img/nopicsmall_ro.png

Direcția Raională Învățământ, Tineret și Sport Rîșcani

 

    

https://declaratii.ani.md/searchDeclarations/index

 

                                                              http://actelocale.gov.md/ral/search?apl=19321

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rîșcani în imagini
Training IDIS Viitorul ”Consolidarea autonomiei locale” Nordul Moldovei Lacul de acumulare Costesti-Stinca Training IDIS Viitorul ”Consolidarea autonomiei locale”

© 2016 Consiliul raional Rîșcani, Republica Moldova.
str. Independenţei 38, or. Rîșcani, MD-5600, Republica Moldova
Tel/Fax.: (256) 22058;
Web: www.riscani.md, mail: inforiscanimd@gmail.com

Linia verde anticorupție: (+373)7992411

Total vizitatori: 1855
Vizitatori ieri: 765
Vizitatori azi: 42
Online: 4