La moment nu sunt sondaje deschise!

» Arhiva Sondaje Online
Anunţuri
CONCURS DE GRANT! - Tinerii antreprenori pot aplica pentru noile granturi oferite de AOAM.
Publicat: Marţi, 06 noiembrie 2018 de Secţia Economie

CONCURS DE GRANT! - Tinerii antreprenori pot aplica pentru noile granturi oferite de AOAM.

Asociația Oamenilor de Afaceri din Moldova (AOAM) va oferi noi granturi pentru dezvoltarea afacerilor din fondul pentru susținerea tinerilor antreprenori lansat la începutul anului 2016 de către președintele fondator al Asociației, Vlad PLAHOTNIUC. Data limită până la care tinerii antreprenori pot trimite solicitările de obținere a granturilor a fost extinsă până pe 10 noiembrie 2018. 

Cea de-a treia rundă a granturilor pentru dezvoltarea afacerilor se adresează de data aceasta în special tinerilor care vor crea noi locuri de muncă. Bugetul total alocat acestei runde este de 500 000 lei, iar fiecare grant are valoarea de 50 000 de lei, sumă oferită pentru dezvoltarea afacerii, dar și pentru programe de școlarizare. 

Selectarea candidaturilor pentru granturile AOAM se va face pe baza planului de afaceri. Toate dosarele de aplicare pot fi trimise până la data de 10 noiembrie 2018 pe adresa de e-mail grant.aoam@gmail.com.  

 

CRITERII DE ELIGIBILITATE:

  • Cetăţean al Republicii Moldova
  • Varsta 18-35 ani
  • Aplicanții pentru obtinerea granturilor trebuie să dispună de o întreprindere în faza de lansare sau dezvoltare, înregistrate în una din următoarele forme organizatorico-juridice:

Întreprindere individuală/Întreprinzător individual;
- Societate cu răspundere limitată;
- Gospodărie Ţărănească (de fermier);
- Cooperativa de producere;
- Cooperativa de întreprinzător.

Sunt avantajate companiile care vor crea cel putin trei locuri noi de muncă ca urmare a implementării proiectului de dezvoltare. 

Un avantaj secundar îl au lucrătorii migraţi sau rude de gradul întâi - beneficiar de remitenţe care intenţionează să lanseze o afacere proprie în Republica Moldova sau să dezvolte afacerea existentă;

Lucrătorul migrant în condiţiile prezentului Program se consideră cetăţeanul Republicii Moldova, plecat peste hotarele ţării cu scopul desfăşurării activităţii de muncă.
Ruda de gradul I a migrantului poate fi soţul/soţia, părinţii/înfietorii, fii/fiicele.

PENTRU ÎNREGISTRAREA LA PROGRAM SOLICITANTUL VA PREZENTA UN DOSAR CARE VA CUPRINDE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

 Copia buletinului de identitate al solicitantului de grant;
2.  Pentru aplicanții care au venituri din remitențe de la rude de gradul I. 
a.    Copia documentelor care identifică legătura de rudenie dintre migrant şi solicitantul de Program:  buletin de identitate, certificat de căsătorie, certificat de naştere (după caz).
b.    Contractul de muncă din străinătate a migrantului, tradus la un birou de traduceri autorizat;
c.    Copia documentelor justificative privind provenienţa banilor din munca de peste hotare: certificat de confirmare a salariului/veniturilor, extras din conturi bancare, copiile dispoziţiilor de transfer bancar.
3.    Cererea de finanţare și formular tipizat, descărcați aici
4.    Declaraţie privind lipsa restanţelor faţă de bugetul public naţional;
5.    Declaraţie pe proprie răspundere privind eficienţa activităţii antreprenoriale;
6.    Documente aferente activităţii antreprenoriale
•    Copia Extrasului din Registrul de Stat al persoanelor juridice (maximum 3 luni actualitate);
•    Copia documentelor de constituire ale întreprinderii:  Certificatul de înregistrare a întreprinderii (după caz), Statutul, Decizia de înregistrare a persoanelor juridice;
•    Certificatul în original eliberat de bancă cu privire la contul bancar;
•    Copia Rapoartelor financiare pentru ultimele trei perioade de activitate (după caz);
•    Copia actelor ce confirmă dreptul la proprietate, copia Contractului de arendă al încăperii/terenului agricol (după caz);
•    Copia Licenţei şi/sau Autorizaţiei (după caz);
7.    Business-plan;  
8.    Raport privind rezultatele financiare pe ultimii 3 ani SAU de la înființarea întreprinderii, dacă ea are mai puțin de 3 ani vechime

Planul de afaceri va fi transmis la adresa grant.aoam@gmail.com şi inclus în dosarul de solicitare a grantului.

ACTIVITĂŢI NEELIGIBILE:

importul de mărfuri, cu excepţia echipamentului de producţie şi materiei prime;
comerţul sub orice formă;
fiduciare şi de asigurări;
fonduri de investiţii;
bancare, de microfinanţare, alte activităţi financiare;
schimb valutar şi lombard;
jocuri de noroc;
achiziţia bunurilor imobiliare;
servicii în alimentaţia publică prestate în municipiile Chişinău şi Bălţi;
servicii de imigrare sub orice formă;
servicii notariale, juridice şi de avocat.

OBIECTIVELE DE BAZĂ A PROGRAMULUI: 

Crearea de noi locuri de muncă;
Orientarea la export;
Substituirea importurilor;
Aplicarea tehnologiilor moderne, transfer de know-how, inovaţii.

Alte înregistrări
Publicat: Luni, 27 ianuarie 2020 de Serviciul Resurse Umane
Comisia de concurs privind ocuparea funcției vacante de administrator al Întreprinerii Municipale, anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de administrator al Întreprinderii Municipale „Centrul Stomatologic Rîșcani”. Dosarele de participare la concurs, întocmite conform Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de administrator al Întreprinderii Municipale aprobat prin decizia Consiliului raional nr. 01/08 din 24 ianuarie 2020, se depun până la 14 februarie 2020, ora 1700 în sediul Consiliului Raional Rîşcani, str. Independenţei 38, etajul IV, biroul nr. 51, tel. de contact 2-24-00, e-mail: efrimalina@gmail.com. Orice dosar incomplet sau depus după expirarea datei limită nu va fi examinat. Citeşte mai mult...
Publicat: Miercuri, 22 ianuarie 2020 de Serviciul Resurse Umane
Președintele raionului Rîşcani anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior Secția Agricultură și Alimentație. Dosarele de participare la concurs, întocmite conform Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009 se depun până la data de 14 februarie 2020, ora 1700 în sediul Consiliului Raional Rîşcani, str. Independenţei 38, etajul IV, biroul nr. 51, tel. de contact 2-24-00. Citeşte mai mult...
Publicat: Luni, 20 ianuarie 2020 de Serviciul Administraţie Publică
Vă înştiinţăm că, în conformitate cu dispoziţia Preşedintelui raionului nr.4 din 20 ianuarie 2020, la 24 ianuarie curent se convoaca şedinţa extraordinară a Consiliului Raional. Ședinţa Consiliului Raional va avea loc la ora 10.00, în sala de ședințe a Consiliului raional, etajul 4. Citeşte mai mult...
Publicat: Vineri, 10 ianuarie 2020 de Secţia Economie
Citeşte mai mult...
Publicat: Joi, 02 ianuarie 2020 de Serviciul Resurse Umane
Președintele raionului Rîşcani anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist Serviciul Administrație Publică. Dosarele de participare la concurs, întocmite conform Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009 se depun până la data de 24 ianuarie 2020, ora 17:00 în sediul Consiliului Raional Rîşcani, str. Independenţei 38, etajul IV, biroul nr. 51, tel. de contact 2-24-00. Citeşte mai mult...
Publicat: Luni, 23 decembrie 2019 de Serviciul Administraţie Publică
Consiliul Raional Rîșcani, Secția Cultură Rîșcani vă invită la festivalul tradițiilor de iarnă «SFÂNTĂ-I DATINA STRĂBUNĂ» Citeşte mai mult...
Publicat: Joi, 19 decembrie 2019 de Serviciul Administraţie Publică
Vă înştiinţăm că, în conformitate cu dispoziţia Preşedintelui raionului nr.225 din 18 decembrie 2019 la 27 decembrie curent, se convoaca şedinţa extraordinară a Consiliului Raional. Ședinţa Consiliului Raional va avea loc la ora 10.00, în sala de ședințe a Consiliului raional, etajul 4. Citeşte mai mult...
Publicat: Vineri, 13 decembrie 2019 de Serviciul Administraţie Publică
Citeşte mai mult...
Publicat: Luni, 09 decembrie 2019 de Serviciul Resurse Umane
A V I Z Președintele raionului Rîşcani anunţă concurs pentru ocuparea funcţiilor temporar vacante de șef cancelarie și secretar-dactilograf, Serviciul Secretariat. Citeşte mai mult...
Publicat: Luni, 02 decembrie 2019 de Serviciul Administraţie Publică
Prin prezenta Vă înştiinţăm că, în conformitate cu dispoziţia Preşedintelui raionului nr.193 din 29 noiembrie 2019 la 10 decembrie curent, se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Raional. Citeşte mai mult...

Rezultate 11 - 20 din 167
» Toate înregistrările
Sus


 

 

-------------------------------------------
ONG-uri Raionale

-------------------------------------------

 

 

 

 

http://calm.md/img/nopicsmall_ro.png

Direcția Raională Învățământ, Tineret și Sport Rîșcani

 

    

https://declaratii.ani.md/searchDeclarations/index

 

                                                              http://actelocale.gov.md/ral/search?apl=19321

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rîșcani în imagini
Training IDIS Viitorul ”Consolidarea autonomiei locale” Grane Training IDIS Viitorul ”Consolidarea autonomiei locale” Training IDIS Viitorul ”Consolidarea autonomiei locale” Lacul de acumulare Costesti-Stinca Training IDIS Viitorul ”Consolidarea autonomiei locale” Riscani

© 2016 Consiliul raional Rîșcani, Republica Moldova.
str. Independenţei 38, or. Rîșcani, MD-5600, Republica Moldova
Tel/Fax.: (256) 22058;
Web: www.riscani.md, mail: inforiscanimd@gmail.com

Linia verde anticorupție: (+373)7992411

Total vizitatori: 1873
Vizitatori ieri: 258
Vizitatori azi: 60
Online: 3