La moment nu sunt sondaje deschise!

» Arhiva Sondaje Online
Anunţuri
CONCURS DE GRANT! - Tinerii antreprenori pot aplica pentru noile granturi oferite de AOAM.
Publicat: Marţi, 06 noiembrie 2018 de Secţia Economie

CONCURS DE GRANT! - Tinerii antreprenori pot aplica pentru noile granturi oferite de AOAM.

Asociația Oamenilor de Afaceri din Moldova (AOAM) va oferi noi granturi pentru dezvoltarea afacerilor din fondul pentru susținerea tinerilor antreprenori lansat la începutul anului 2016 de către președintele fondator al Asociației, Vlad PLAHOTNIUC. Data limită până la care tinerii antreprenori pot trimite solicitările de obținere a granturilor a fost extinsă până pe 10 noiembrie 2018. 

Cea de-a treia rundă a granturilor pentru dezvoltarea afacerilor se adresează de data aceasta în special tinerilor care vor crea noi locuri de muncă. Bugetul total alocat acestei runde este de 500 000 lei, iar fiecare grant are valoarea de 50 000 de lei, sumă oferită pentru dezvoltarea afacerii, dar și pentru programe de școlarizare. 

Selectarea candidaturilor pentru granturile AOAM se va face pe baza planului de afaceri. Toate dosarele de aplicare pot fi trimise până la data de 10 noiembrie 2018 pe adresa de e-mail grant.aoam@gmail.com.  

 

CRITERII DE ELIGIBILITATE:

  • Cetăţean al Republicii Moldova
  • Varsta 18-35 ani
  • Aplicanții pentru obtinerea granturilor trebuie să dispună de o întreprindere în faza de lansare sau dezvoltare, înregistrate în una din următoarele forme organizatorico-juridice:

Întreprindere individuală/Întreprinzător individual;
- Societate cu răspundere limitată;
- Gospodărie Ţărănească (de fermier);
- Cooperativa de producere;
- Cooperativa de întreprinzător.

Sunt avantajate companiile care vor crea cel putin trei locuri noi de muncă ca urmare a implementării proiectului de dezvoltare. 

Un avantaj secundar îl au lucrătorii migraţi sau rude de gradul întâi - beneficiar de remitenţe care intenţionează să lanseze o afacere proprie în Republica Moldova sau să dezvolte afacerea existentă;

Lucrătorul migrant în condiţiile prezentului Program se consideră cetăţeanul Republicii Moldova, plecat peste hotarele ţării cu scopul desfăşurării activităţii de muncă.
Ruda de gradul I a migrantului poate fi soţul/soţia, părinţii/înfietorii, fii/fiicele.

PENTRU ÎNREGISTRAREA LA PROGRAM SOLICITANTUL VA PREZENTA UN DOSAR CARE VA CUPRINDE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

 Copia buletinului de identitate al solicitantului de grant;
2.  Pentru aplicanții care au venituri din remitențe de la rude de gradul I. 
a.    Copia documentelor care identifică legătura de rudenie dintre migrant şi solicitantul de Program:  buletin de identitate, certificat de căsătorie, certificat de naştere (după caz).
b.    Contractul de muncă din străinătate a migrantului, tradus la un birou de traduceri autorizat;
c.    Copia documentelor justificative privind provenienţa banilor din munca de peste hotare: certificat de confirmare a salariului/veniturilor, extras din conturi bancare, copiile dispoziţiilor de transfer bancar.
3.    Cererea de finanţare și formular tipizat, descărcați aici
4.    Declaraţie privind lipsa restanţelor faţă de bugetul public naţional;
5.    Declaraţie pe proprie răspundere privind eficienţa activităţii antreprenoriale;
6.    Documente aferente activităţii antreprenoriale
•    Copia Extrasului din Registrul de Stat al persoanelor juridice (maximum 3 luni actualitate);
•    Copia documentelor de constituire ale întreprinderii:  Certificatul de înregistrare a întreprinderii (după caz), Statutul, Decizia de înregistrare a persoanelor juridice;
•    Certificatul în original eliberat de bancă cu privire la contul bancar;
•    Copia Rapoartelor financiare pentru ultimele trei perioade de activitate (după caz);
•    Copia actelor ce confirmă dreptul la proprietate, copia Contractului de arendă al încăperii/terenului agricol (după caz);
•    Copia Licenţei şi/sau Autorizaţiei (după caz);
7.    Business-plan;  
8.    Raport privind rezultatele financiare pe ultimii 3 ani SAU de la înființarea întreprinderii, dacă ea are mai puțin de 3 ani vechime

Planul de afaceri va fi transmis la adresa grant.aoam@gmail.com şi inclus în dosarul de solicitare a grantului.

ACTIVITĂŢI NEELIGIBILE:

importul de mărfuri, cu excepţia echipamentului de producţie şi materiei prime;
comerţul sub orice formă;
fiduciare şi de asigurări;
fonduri de investiţii;
bancare, de microfinanţare, alte activităţi financiare;
schimb valutar şi lombard;
jocuri de noroc;
achiziţia bunurilor imobiliare;
servicii în alimentaţia publică prestate în municipiile Chişinău şi Bălţi;
servicii de imigrare sub orice formă;
servicii notariale, juridice şi de avocat.

OBIECTIVELE DE BAZĂ A PROGRAMULUI: 

Crearea de noi locuri de muncă;
Orientarea la export;
Substituirea importurilor;
Aplicarea tehnologiilor moderne, transfer de know-how, inovaţii.

Alte înregistrări
Publicat: Marţi, 19 februarie 2019 de Serviciul Administraţie Publică
Președintele raionului Rîșcani, invită cetățenii și oaspeții raionului, miercuri, 20 februarie 2019, ora 10:00 în scuarul clădirii Casei de Cultură orașul Rîșcani, la inaugurarea monumentului domnitorului Ștefan cel Mare și Sfânt. Citeşte mai mult...
Publicat: Luni, 26 noiembrie 2018 de Serviciul Administraţie Publică
Prin prezenta Vă înştiinţăm că în, conformitate cu dispoziţia Preşedintelui raionului nr. 189 din 22 noiembrie 2018, la 05 decembrie curent se convoaca şedinţa ordinară a Consiliului Raional. Citeşte mai mult...
Publicat: Marţi, 06 noiembrie 2018 de Secţia Economie
Secția Economie în conlucrare cu ADR Nord anunță Concurs de granturi în cadrul proiectului „Un nou impuls pentru dezvoltarea afacerilor în Regiunea de Dezvoltare Nord a Moldovei” Citeşte mai mult...
Publicat: Marţi, 06 noiembrie 2018 de Serviciul Administraţie Publică
Centrul Multifuncțional Rîșcani din cadrul Agenției Servicii Publice a Republicii Moldova propune servicii de inregistrare și licențiere a unităților de drept Citeşte mai mult...
Publicat: Vineri, 05 octombrie 2018 de Serviciul Administraţie Publică
Prin prezenta Vă înştiinţăm că în, conformitate cu dispoziţia Preşedintelui raionului nr. 143 din 05 octombrie 2018, la 17 octombrie curent se convoaca şedinţa ordinară a Consiliului Raional. Ședinţa Consiliului Raional va avea loc la ora 10.00, în sala de ședințe a Consiliului raional, etajul 4. Citeşte mai mult...
Consiliul raional Râșcani anunță Audieri publice la componenta „Alimentarea cu apă și canalizare” din Strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului Râșcani pentru anii 2018 – 2025, Citeşte mai mult...
Publicat: Joi, 13 septembrie 2018 de Secţia Economie
Citeşte mai mult...
Publicat: Joi, 06 septembrie 2018 de Serviciul Administraţie Publică
În atenția autorităților publice locale , a conducătorilor de instituții, întreprinderi și asociații , reprezentanților societății civile , tuturor locuitorilor raionului! Citeşte mai mult...
Publicat: Marţi, 21 august 2018 de Serviciul Administraţie Publică
Președintele raionului Rîșcani, în parteneriat cu AOFM Rîșcani, organizează la data de 23 august 2018, ora 09:00, în incinta Casei de cultură Rîșcani, Târgul locurilor de muncă Citeşte mai mult...
Scopul funcției este îngrijirea, creşterea şi educarea temporară a copilului la domiciliului său, în vederea asigurării (re)integrării lui în familia biologică, extinsă, instituirii tutelei/ curatelei, adopţiei sau a altor forme de îngrijire de tip familial; Citeşte mai mult...

Rezultate 11 - 20 din 141
» Toate înregistrările
Sus


 

 

-------------------------------------------
ONG-uri Raionale

-------------------------------------------

 

 

 

 

http://calm.md/img/nopicsmall_ro.png

Direcția Raională Învățământ, Tineret și Sport Rîșcani

 

    

https://declaratii.ani.md/searchDeclarations/index

 

                                                              http://actelocale.gov.md/ral/search?apl=19321

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rîșcani în imagini
s. Boroseni Costesti

© 2016 Consiliul raional Rîșcani, Republica Moldova.
str. Independenţei 38, or. Rîșcani, MD-5600, Republica Moldova
Tel/Fax.: (256) 22058;
Web: www.riscani.md, mail: inforiscanimd@gmail.com

Linia verde anticorupție: (+373)7992411

Total vizitatori: 2337
Vizitatori ieri: 686
Vizitatori azi: 524
Online: 10