La moment nu sunt sondaje deschise!

» Arhiva Sondaje Online
Anunţuri
CONCURS DE GRANT! - Tinerii antreprenori pot aplica pentru noile granturi oferite de AOAM.
Publicat: Marţi, 06 noiembrie 2018 de Secţia Economie

CONCURS DE GRANT! - Tinerii antreprenori pot aplica pentru noile granturi oferite de AOAM.

Asociația Oamenilor de Afaceri din Moldova (AOAM) va oferi noi granturi pentru dezvoltarea afacerilor din fondul pentru susținerea tinerilor antreprenori lansat la începutul anului 2016 de către președintele fondator al Asociației, Vlad PLAHOTNIUC. Data limită până la care tinerii antreprenori pot trimite solicitările de obținere a granturilor a fost extinsă până pe 10 noiembrie 2018. 

Cea de-a treia rundă a granturilor pentru dezvoltarea afacerilor se adresează de data aceasta în special tinerilor care vor crea noi locuri de muncă. Bugetul total alocat acestei runde este de 500 000 lei, iar fiecare grant are valoarea de 50 000 de lei, sumă oferită pentru dezvoltarea afacerii, dar și pentru programe de școlarizare. 

Selectarea candidaturilor pentru granturile AOAM se va face pe baza planului de afaceri. Toate dosarele de aplicare pot fi trimise până la data de 10 noiembrie 2018 pe adresa de e-mail grant.aoam@gmail.com.  

 

CRITERII DE ELIGIBILITATE:

  • Cetăţean al Republicii Moldova
  • Varsta 18-35 ani
  • Aplicanții pentru obtinerea granturilor trebuie să dispună de o întreprindere în faza de lansare sau dezvoltare, înregistrate în una din următoarele forme organizatorico-juridice:

Întreprindere individuală/Întreprinzător individual;
- Societate cu răspundere limitată;
- Gospodărie Ţărănească (de fermier);
- Cooperativa de producere;
- Cooperativa de întreprinzător.

Sunt avantajate companiile care vor crea cel putin trei locuri noi de muncă ca urmare a implementării proiectului de dezvoltare. 

Un avantaj secundar îl au lucrătorii migraţi sau rude de gradul întâi - beneficiar de remitenţe care intenţionează să lanseze o afacere proprie în Republica Moldova sau să dezvolte afacerea existentă;

Lucrătorul migrant în condiţiile prezentului Program se consideră cetăţeanul Republicii Moldova, plecat peste hotarele ţării cu scopul desfăşurării activităţii de muncă.
Ruda de gradul I a migrantului poate fi soţul/soţia, părinţii/înfietorii, fii/fiicele.

PENTRU ÎNREGISTRAREA LA PROGRAM SOLICITANTUL VA PREZENTA UN DOSAR CARE VA CUPRINDE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

 Copia buletinului de identitate al solicitantului de grant;
2.  Pentru aplicanții care au venituri din remitențe de la rude de gradul I. 
a.    Copia documentelor care identifică legătura de rudenie dintre migrant şi solicitantul de Program:  buletin de identitate, certificat de căsătorie, certificat de naştere (după caz).
b.    Contractul de muncă din străinătate a migrantului, tradus la un birou de traduceri autorizat;
c.    Copia documentelor justificative privind provenienţa banilor din munca de peste hotare: certificat de confirmare a salariului/veniturilor, extras din conturi bancare, copiile dispoziţiilor de transfer bancar.
3.    Cererea de finanţare și formular tipizat, descărcați aici
4.    Declaraţie privind lipsa restanţelor faţă de bugetul public naţional;
5.    Declaraţie pe proprie răspundere privind eficienţa activităţii antreprenoriale;
6.    Documente aferente activităţii antreprenoriale
•    Copia Extrasului din Registrul de Stat al persoanelor juridice (maximum 3 luni actualitate);
•    Copia documentelor de constituire ale întreprinderii:  Certificatul de înregistrare a întreprinderii (după caz), Statutul, Decizia de înregistrare a persoanelor juridice;
•    Certificatul în original eliberat de bancă cu privire la contul bancar;
•    Copia Rapoartelor financiare pentru ultimele trei perioade de activitate (după caz);
•    Copia actelor ce confirmă dreptul la proprietate, copia Contractului de arendă al încăperii/terenului agricol (după caz);
•    Copia Licenţei şi/sau Autorizaţiei (după caz);
7.    Business-plan;  
8.    Raport privind rezultatele financiare pe ultimii 3 ani SAU de la înființarea întreprinderii, dacă ea are mai puțin de 3 ani vechime

Planul de afaceri va fi transmis la adresa grant.aoam@gmail.com şi inclus în dosarul de solicitare a grantului.

ACTIVITĂŢI NEELIGIBILE:

importul de mărfuri, cu excepţia echipamentului de producţie şi materiei prime;
comerţul sub orice formă;
fiduciare şi de asigurări;
fonduri de investiţii;
bancare, de microfinanţare, alte activităţi financiare;
schimb valutar şi lombard;
jocuri de noroc;
achiziţia bunurilor imobiliare;
servicii în alimentaţia publică prestate în municipiile Chişinău şi Bălţi;
servicii de imigrare sub orice formă;
servicii notariale, juridice şi de avocat.

OBIECTIVELE DE BAZĂ A PROGRAMULUI: 

Crearea de noi locuri de muncă;
Orientarea la export;
Substituirea importurilor;
Aplicarea tehnologiilor moderne, transfer de know-how, inovaţii.

Alte înregistrări
Publicat: Luni, 25 mai 2020 de Serviciul Administraţie Publică
Vă înştiinţăm că, în conformitate cu dispoziţia Preşedintelui raionului nr.59 din 22 mai 2020, la 04 iunie curent se convoaca şedinţa ordinară a Consiliului Raional. Ședinţa Consiliului Raional va avea loc la ora 10.00, în sala de ședințe a Consiliului raional, etajul 1. Citeşte mai mult...
Publicat: Vineri, 15 mai 2020 de Serviciul Administraţie Publică
CTAS Rîşcani Vă informează că, în perioada 18 mai - 31 mai 2020 va activa în următorul regim: - În zilele de luni, marţi şi miercuri vor fi deserviţi solicitanţii/beneficiarii de pensii, alocaţii şi ajutor de deces; - În zilele de joi şi vineri vor fi deserviţi solicitanţii/beneficiarii de indemnizaţii de maternitate, indemnizaţii adresate familiilor cu copii şi paternale; - Zilnic, de luni pînă vineri, se deservesc persoanele fizice şi juridice, plătitori de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat Citeşte mai mult...
Publicat: Vineri, 10 aprilie 2020 de Serviciul Administraţie Publică
Citeşte mai mult...
Publicat: Joi, 09 aprilie 2020 de Serviciul Administraţie Publică
Stimați #rîșcăneni, cu privire la situația pandemică din raion, Vă comunic următoarele: 1. potrivit hotărîrii Comisiei Situații Excepționale, bugetarii care au posibilitate să îndeplinească atribuțiile de serviciu de la distanță vor munci acasă, din data de 07.04 până la 17.04.2020; Citeşte mai mult...
Publicat: Miercuri, 25 martie 2020 de Secţia Economie
Consiliul raional Rîșcani Vă informează cu referire la disponibilitatea apelului "Subvenții în avans pentru imbunătățirea nivelului de trai si de muncă în mediul rural”, care corespunde solicitării privind construcția unui stadion în localitățile rurale. Citeşte mai mult...
Publicat: Vineri, 20 martie 2020 de Serviciul Resurse Umane
În baza deciziei Comisiei de concurs din data de 19 martie 2020, învingător al concursului privind ocuparea funcției vacante de administrator al Î.M. „Centrul Stomatologic Rîșcani” este desemnat dl Ojog Petru. Citeşte mai mult...
Publicat: Joi, 19 martie 2020 de Serviciul Administraţie Publică
CTAS RÎŞCANI îşi sistează activitatea front oficiului începând cu 18 martie 2020. Angajaţii CTAS vor acorda consultaţii cetăţenilor la numerele de telefoane din oficii. Citeşte mai mult...
Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei Rîșcani anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante de specialist în problemele persoanelor în etate și cu dizabilități. Citeşte mai mult...
Publicat: Miercuri, 18 martie 2020 de Serviciul Administraţie Publică
La data de 29 martie 2020, ultima duminică a lunii martie, la ora 2°°, pe întreg teritoriul republicii va avea loc trecerea la timpul “de vară” prin transferul acelor ceasornicului cu o oră înainte. Citeşte mai mult...
Publicat: Vineri, 13 martie 2020 de Serviciul Administraţie Publică
Conform Hotărârii Comisiei pentru Situații Excepționale a raionului Rîșcani din data de 10 martie 2020 Citeşte mai mult...

Rezultate 1 - 10 din 180
» Toate înregistrările
Sus


 

 

-------------------------------------------
ONG-uri Raionale

-------------------------------------------

 

 

 

 

http://calm.md/img/nopicsmall_ro.png

Direcția Raională Învățământ, Tineret și Sport Rîșcani

 

    

https://declaratii.ani.md/searchDeclarations/index

 

                                                              http://actelocale.gov.md/ral/search?apl=19321

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rîșcani în imagini
Training IDIS Viitorul ”Consolidarea autonomiei locale” Riscani Nordul Moldovei

© 2016 Consiliul raional Rîșcani, Republica Moldova.
str. Independenţei 38, or. Rîșcani, MD-5600, Republica Moldova
Tel/Fax.: (256) 22058;
Web: www.riscani.md, mail: inforiscanimd@gmail.com

Linia verde anticorupție: (+373)7992411

Total vizitatori: 2206
Vizitatori ieri: 564
Vizitatori azi: 393
Online: 13