» Arhiva Sondaje Online
Ştiri
Ședința cu privire la implimentarea proiectului ”Îmbunătățirea serviciului cu apă și canalizare în localitățile Pascauți, Damașcani, Proscureni, Gălășeni, Mălăiești și Hiliuți raionul Rîșcani”

Recent, la data de 22 mai 2018 la primăria com. Gălășeni a avut loc ședința cu privire la implimentarea proiectului ”Îmbunătățirea serviciului cu apă și canalizare în localitățile Pascauți, Damașcani, Proscureni, Gălășeni, Mălăiești și Hiliuți raionul Rîșcani”.

         La ședință au participat Președintele Raionului Rîșcani Iurie Urzică, Vicepreședintele Raionului Rîșcani Zinaida Tcaci, șef SGCCD Ion Costețchi, primarii localităților împreună cu consilierii și Consultatul național regional Belecciuc Liliana.

         Președintele raionului Iurie Urzică a informat audiența cu privire la proiectul de îmbunătățire a serviciilor de Aprovizionare cu Apă și Canalizare în raionul Rîșcani, care se implementează în parteneriat cu ADR Nord și Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) și este finanțat din sursele UE. La fel a menționat, că este important nu doar a construi obiecte de infrastructură de Aprovizionare cu Apă și Canalizare, dar și a gestiona eficient serviciul public, ca acesta să fie durabil, eficient și să satisfacă necesitățile populației în servicii calitative de apă și de canalizare la costuri optimale. Reieșind din aceste considerente, cît și politica națională privind regionalizarea serviciilor publice, se impune necesitatea de a crea un operator regional, care va gestiona serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, de la început, în localitățile beneficiare ale proiectului din etapa actuală: Costești, Gălășeni, Hiliuți.

Președintele Iurie Urzică a argumentat beneficiile unui operator regional prin faptul, că acesta va oferi oportunități de dezvoltare a proiectului și serviciului, cît și micșorarea costurilor datorită majorării volumului de vînzări/numărului de beneficiari, aducînd drept exemplu operatori din țară și de peste hotare, care au demonstrat acest lucru (ex., ”Apă-Vital” din Iași).

     Consultatul național regional Belecciuc Liliana a prezentat participanților ședinței noțiunea de regionalizare a serviciului public de AAC, a explicat aspectele legale și instituționale, cadrul legal de reglementare și recomandările pentru cazul concret;

- a menționat, că regionalizarea serviciului public și crearea operatorului comun de AAC nu este o condiție impusă de donatorul proiectului, însă o cerință a politicii naționale de domeniu, iar donatorul trebuie să fie sigur, că investiția va avea durabilitate și populația va beneficia de un serviciu viabil;

- a făcut o analiză a situației curente din zona ”Clusterului Prut” și, reieșind din faptul, că se intenționează instituționalizarea serviciului la nivel de cluster, iar ca etapă inițială – la nivel de 3 unități administrative-teritoriale, a venit cu recomandarea, că cea mai relevantă formă juridică de organizare a operatorului în condițiile actuale, ar fi SRL.  De asemenea, dna Belecciu a menționat, că ar fi bine, ca procesul de constituire a operatorului să decurgă paralel cu construcția infrastructurii, ca la momentul finalizării construcției, operatorul să poată prelua în gestiune sistemele de alimentare cu apă și de canalizare și să presteze serviciul.

 

Alte înregistrări
Publicat: Miercuri, 17 octombrie 2018 de Serviciul Administraţie Publică
Activitate care a marcat realizarea încă a unei inițiative frumoase a președintelui raionului, domnul Iurie Urzică La evenimentul de inaugurare a Centrului de plasament pentru persoane adulte și vârstnice „Alinare” au participat consilieri raionali și locali, primarii și asistenții sociali din raion, reprezentanți ai serviciilor publice din teritoriu și persoane de vârsta înțelepciunii. Audiența i-a întâmpinat cu pâine și sare pe domnul Iurie Urzică, președinte al raionului și pe doamna Valentina Buliga, deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Citeşte mai mult...
Publicat: Miercuri, 17 octombrie 2018 de Serviciul Administraţie Publică
La 17 octombrie curent, a avut loc Şedinţa ordinară a Consiliului raional. La şedinţă au participat şefii direcţiilor, secţiilor, serviciilor și con-ducătorii instituțiilor publice din subordinea Consiliului raional În total au fost examinate și aprobate 16 chestiuni. Conform atribuțiilor consilierii au aprobat modificări în buget, alte modificări de decizii cu privire la alocarea mijloacelor financiare în virtutea faptului că au fost examinate executarea alocărilor. Respectiv din mijloacele neexecutate au fost repartizate mijloace finan-ciare în sumă totală de 717,6 mii lei pentru diferite instituții ale Consiliului raional. În special s-au alocat bani pentru finalizarea unor lucrări de reparație începute, pentru asigurarea condițiilor de activitate a instituțiilor educaționale și pentru activitatea noii instituții fondate, e vorba de Centrul de plasament pentru persoane adulte și vârstnice „Alinare”. Consilierii au aprobat un șir de regulamente de activ-itate a serviciilor și a instituțiilor fondate de Consiliul raional precum și au aprobat actualizarea Componentei Aprovizionare cu apă şi servicii de canalizare 2018-2025 din Strategia de dezvoltare socio-economică a raionului Rîşcani 2016-2020. Citeşte mai mult...
Cetățenii satului Recea-beneficiari ai programului național „Drumuri bune pentru Moldova” Citeşte mai mult...
Publicat: Luni, 15 octombrie 2018 de Serviciul Administraţie Publică
Satul Mihaileni a îmbrăcat straie de sărbătoare și a sărbătorit hramul satului cu chef și voie bună. Citeşte mai mult...
Publicat: Luni, 15 octombrie 2018 de Serviciul Administraţie Publică
Satul Vasileuți la 100 de ani. Citeşte mai mult...
Publicat: Vineri, 05 octombrie 2018 de Serviciul Administraţie Publică
Ziua de 5 octombrie este desemnată, pe plan mondial, sărbătoarea profesională a profesorului. Este ziua specială pentru aprecierea cadrelor didactice. Citeşte mai mult...
Publicat: Joi, 04 octombrie 2018 de Serviciul Administraţie Publică
La inițiativa președintelui raionului, conform avizului, la 4 octombrie, s-au desfășurat consultări publice ale unor proiecte de decizii ce prevăd domeniul financiar, al sănătății și patrimoniu. Citeşte mai mult...
Publicat: Joi, 04 octombrie 2018 de Serviciul Administraţie Publică
Pe data de 4 octombrie a avut loc ultimul seminar în cadrul ”Proiectului Energie și Biomasă” din raionul Rîșcani la care au participat ingineri, specialiști în mobilizarea comunităților, primarii din localitățile beneficiare ale acestui proiect, cât și directorii de gimnazii și gradinițe. Citeşte mai mult...
Publicat: Miercuri, 03 octombrie 2018 de Secția Agricultură şi Alimentaţie
La 02.10.2018, în sala de ședințe a Consiliului raional Rîșcani a fost organizat de către Secția Agricultură și Alimentație în parteneriat cu Centrul național de Mediu și Agenția Apele Moldovei un seminar cu participarea autorităților publice locale, agenți economici și persoane fizice, deținători de lacuri de acumulare/bazine acvatice pentru a informarea persoanelor interesate despre procesul de elaborare a Regulamentelor de exploatare a bazinelor acvatice și obținerea autorizației de folosință specială a apei. Citeşte mai mult...
Publicat: Miercuri, 03 octombrie 2018 de Serviciul Administraţie Publică
Flori, diploma şi urări de bine. Toate le-au fost aduse în semn de recunoştinţă dascălilor din raionul Rîșcani. De ziua lor profesională ei au avut parte de un program special pregătit de angajații Direcției Învățământ, Tineret și Sport. Organizatorii le-au mulţumit în acest fel profesorilor pentru efortul depus zi de zi. Citeşte mai mult...

Rezultate 1 - 10 din 297
» Toate înregistrările
Sus


 

 

-------------------------------------------
ONG-uri Raionale

-------------------------------------------

 

 

 

 

http://calm.md/img/nopicsmall_ro.png

Direcția Raională Învățământ, Tineret și Sport Rîșcani

 

    

https://declaratii.ani.md/searchDeclarations/index

 

                                                              http://actelocale.gov.md/ral/search?apl=19321

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rîșcani în imagini

© 2016 Consiliul raional Rîșcani, Republica Moldova.
str. Independenţei 38, or. Rîșcani, MD-5600, Republica Moldova
Tel/Fax.: (256) 22058;
Web: www.riscani.md, mail: inforiscanimd@gmail.com

 

Total vizitatori: 1887
Vizitatori ieri: 658
Vizitatori azi: 74
Online: 9