La moment nu sunt sondaje deschise!

» Arhiva Sondaje Online
Ştiri
Ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului raional Rîșcani din 05 noiembrie 2015
Publicat: Sâmbătă, 24 octombrie 2015 de

În conformitate cu dispoziţia Preşedintelui raionului nr. 329   din 23 octombrie 2015 la 05 noiembrie curent se convoaca şedinţa ordinară a Consiliului Raional.

Ședinţa Consiliului Raional va avea loc la ora 10.00, în sala de ședințe a Consiliului raional, etajul 4.

Proiectul ordinii de zi:

1. Cu privire la semnarea Acordului de cooperare cu asociația intercomunitară Zona Metropolitană Botoșani, județul Botoșani, România.
Raportor: G.Zamurdac, vicepreședinte al raionului.

2.Cu privire la semnarea Acordului de Colaborare cu Reprezentanța din Moldova a Fundației Terre des hommes Lausanne-Elvetia (Tdh).
Raportor: G.Zamurdac, vicepreședinte al raionului.

3. Cu privire la executarea bugetului raional pentru 9 luni ale anului 2015.
Raportor: Iurie Urzică, Preşedinte al raionului.

4.Cu privire la modificarea bugetului raional pentru anul 2015.
Raportor: A. Tăbîrţă, şef Direcţie Raională Finanţe.

5.Cu  privire la modificarea deciziei 01/24 din 26 februarie 2015 Сu privire la alocarea  mijloacelor financiare  pentru anul 2015”
Raportor: A. Tăbîrţă, şef Direcţie Raională Finanţe.

6.Сu privire la alocarea  mijloacelor financiare  pentru anul 2015”
Raportor: A. Tăbîrţă, şef Direcţie Raională Finanţe.

7.Cu privire la conferirea distincției de Cetățean de onoare al raionului.
Raportor: G.Zamurdac, vicepreședinte al raionului.

8.Cu privire la efectuarea controlului medical şi luarea la evidenţa militară a tinerilor născuţi în anul 2000 .
Raportor: R.Eșanu, șef Secție Administrativ Militară Rîșcani.

9 .Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare, funcționare și a structurii Direcției Raionale Învățămînt Tineret și Sport.
Raportor:V.Dandara, șef Direcție Raională Învățămînt Tineret și Sport.

10. Cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare a sistemului educațional din raion.
Raportor: V.Dandara, șef Direcție Raională Învățămînt Tineret și Sport.

11. Cu privire la aprobarea regulamentului de activitate și componenței Consiliului Consultativ al Direcției Raionale Învățămînt Tineret și Sport.
Raportor: V.Dandara, șef Direcție Raională Învățămînt Tineret și Sport.

12.Cu pivire la Planul strategic privind dezvoltarea educației incluzive în raion 2015-2020
Raportor: V.Dandara, șef, Direcție Raională Învățămînt Tineret și Sport.

13. Cu privire la transmiterea prin comodat a unui tractor MTZ-80 din gestiunea L.T.,,L.Gherman”Zăicani , primăriei satului Zăicani.
Raportor: V.Dandara, șef Direcție Raională Învățămînt Tineret și Sport.

14. Cu privire la reorganizarea școlii primare –grădiniță de copii Mălăiești.
Raportor:V.Dandara, șef Direcție Raională Învățămînt Tineret și Sport.

15. Cu privire la darea în locațiune  a unor încăperi neutilizate ale  Consiliului raional.
Raportor: A.Petrașescu, specialist principal, Aparatul președintelui raionului

16. Cu privire la acordarea compensației unice pentru conectarea la conducta de gaze natural a unor categorii de populație din mediul rural.
Raportor: A.Petrașescu, specialist principal, Aparatul președintelui raionului

17.Cu privire la aprobarea Dispoziției nr. 324 din 20.10.2015 ”Cu privire delegarea peste hotare”
Raportor: A.Zaincicovschi, specialist principal Aparatul președintelui raionului.

18 Cu privire la activitatea filialelor secției de asistență cu medicamente și dispositive medicale în cadrul unor instituții medicale primare.
Raportor: N.Ursu, șef IMSP CS Rîșcani.

19.Cu privire la aprobarea actului de inventariere a bunurilor Aparatului Preşedintelui raionului Rîşcani
Raportor: O . Zubcova, contabil-șef, Aparatul președintelui raionului.

20.Cu privire la aprobarea regulamentului de activitate a Consiliului raional.
Raportor: R.Postolachi, secretar al Consiliului raional

21. Cu privire la graficul audiențelor consilierilor raionali.
Raportor: R.Postolachi, secretar al Consiliului raional

22.Cu privire la scoaterea de la control a deciziilor Consiliului raional executate şi mersul executării deciziilor anterior adoptate.
Raportor: R.Postolachi, secretar al Consiliului raional

Se propune membrilor comisiei consultative de specialitate pentru activităţi social-culturale, învăţămînt, protecţie socială, sănătate publică, muncă, administraţie publică şi dreptsă se convoace în ședință la  29 octombrie 2015,  la ora 0900 , în incinta Consiliului raional, et. IV, sala de ședințe a Consiliului raional.

Se propune membrilor comisiei comisiei consultative de specialitate pentru activităţi economico-financiare şi comerţ 2015să se convoace în ședință la   29 octombrie  2015  la ora 1500,  în incinta Consiliului raional, et. IV, sala de ședințe a Consiliului raional.

Se propune membrilor comisiei  consultative de specialitate pentru agricultură, industrie, transport, protecţia mediului şi amenajarea teritoriului să se convoace în ședință la  29 octombrie 2015,  la ora 1400 , în incinta Consiliului raional, et. IV, sala de ședințe a Consiliului raional.

Secretar  al Consiliului Raional                                      R. Postolachi

Alte înregistrări
Publicat: Marţi, 22 martie 2016 de
În perioada 29 februarie - 04 martie 2016 a avut loc Campionatul Național de baschet feminin, U-18. (Anul nașterii 1998 - 99). Competițiile s-au desfășurat la Școala sportivă din or. Rîșcani cu participarea a cinci echipe de la școlile de sport Rîșcani, Ialoveni, Ocnița și Edineț. Echipa rîșcăneană condusă de Natalia Paciu-Dolgan a reușit să se impună în etapa finală. Astfel fetele de la Rîșcani au devenit Campioanele Moldovei. Citeşte mai mult...
Publicat: Luni, 21 martie 2016 de
Ca urmare a analizei situației criminogene pe teritoriul s. Mihăileni, r-ul Rîșcani, au fost întreprinse mai multe măsuri de prevenție pentru stoparea fenomenului infracțional, printre care și implicarea la maxim a societății civile prin prisma implementării programului Supraveghere de Vecinătate. Citeşte mai mult...
Publicat: Luni, 21 martie 2016 de
În scopul valorificării integrale a Grantului oferit Republicii Moldova de către Ministerul de Dezvoltare şi Cooperare Economică al Republicii Federale Germania prin banca germană de stat „Kreditanstalt für Wiederaufbau“ (KfW), Fondul de Investiţii Sociale din Moldova anunţă concurs de granturi comunităților rurale și urbane pentru implementarea subproiectelor de infrastructură socială în raioanele de nord: Briceni, Donduşeni, Drochia, Edineţ, Făleşti, Floreşti, Glodeni, Ocniţa, Rîşcani, Soroca şi satele din mun. Bălţi, care anterior nu au implementat subproiecte finanţate din Grantul KfW (lista obiectelor eligibile o vedeți mai jos). Citeşte mai mult...
Publicat: Joi, 17 martie 2016 de
Chișinău, 15 martie 2015. Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor (MDRC) a lansat un nou concurs de selectare a proiectelor ce vor fi finanțate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională (FNDR), în perioada anilor 2016-2020. Concursul este organizat în conformitate cu prevederile Legii nr. 438 din 28.12.2006 privind dezvoltarea regională în R. Moldova și are drept scop dezvoltarea economiei în regiuni, dezvoltarea infrastructurii regionale și locale, precum și modernizarea serviciilor publice locale pe întreg teritoriul țării. Citeşte mai mult...
Publicat: Marţi, 01 martie 2016 de
În perioada 27 februarie – 8 martie curent, pe întreg teritoriul ţării, Inspectoratul General al Poliţiei desfăşoară operaţiunea „GRIJA”. Acțiunile desfășurate în cadrul operațiunii urmăresc drept scop prevenirea şi combaterea delicvenţei juvenile, traumatismului în rîndul copiilor, a infracţiunilor comise împotriva lor, dar și asigurarea securităţii copiilor în perioada vacanţei de primăvară. Citeşte mai mult...
Publicat: Vineri, 26 februarie 2016 de
La data de 18.04.2014 prin ordinul nr. 131 al MAI, în scopul promovării imaginii pozitive a Poliţiei în societate, în special, prin intermediul activităţilor desfăşurate de către şefii de post şi ofiţerii (principali, superiori) de sector, precum şi în vederea realizării prevederilor ordinului MAI, nr. 189 din 13.06.2013 cu privire la aprobarea Planului de acţiuni privind lansarea campaniei de informare cu genericul „Cunoaşte poliţistul tău”, propunem spre informare lista posturilor de poliţie cu angajații IP Rîșcanii, care deservesc localitățile r-unlui cu telefoanele de contact: Citeşte mai mult...
Publicat: Marţi, 05 ianuarie 2016 de
IP Rîșcani vă informează că pe teritoriul r-l Rîșcani se desfășoară operațiunea ”PIETON” din data de 24.12.2015 pînă la data de 11.01.2016 scopul căreia este de a ameliora situația accidentală în domeniul accidentelor rutiere cu tamponarea pietonilor. Citeşte mai mult...
Publicat: Marţi, 29 decembrie 2015 de
Biroul Comun de Informații și Servicii (BCIS) a realizat mai multe vizite de lucru în satele raionului Rîșcani. În ajun de sărbători, prin intermediul BCIS și a oamenilor de bună credință, a fost împlinită o dorință a unui copil Citeşte mai mult...
Publicat: Marţi, 29 decembrie 2015 de
Prin Hotărîrea Guvernului nr. 879 din 23.12.2015 a fost aprobat cuantumului salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2016. Citeşte mai mult...
Publicat: Luni, 28 decembrie 2015 de
Modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2016, a suferit o serie de modificări față de modul de achitare şi evidenţă a plăţilor din anul 2015, în special datorită Conceptului privind optimizarea transferurilor naţionale, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 138 din 24 iulie 2014, și anume că începând cu 1 ianuarie 2016 transferurile naţionale în folosul bugetului public național vor fi efectuate cu utilizarea codurilor IBAN. Citeşte mai mult...

Rezultate 391 - 400 din 486
» Toate înregistrările
Sus


 

 

-------------------------------------------
ONG-uri Raionale

-------------------------------------------

 

 

 

 

http://calm.md/img/nopicsmall_ro.png

Direcția Raională Învățământ, Tineret și Sport Rîșcani

 

    

https://declaratii.ani.md/searchDeclarations/index

 

                                                              http://actelocale.gov.md/ral/search?apl=19321

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rîșcani în imagini
s. Pirjota Inaugurarea Centrului de plasament pentru persoane adulte si virstnice ”Alinare” or. Costesti Expo-tirgul universal ”Toamna la Riscani” 2015

© 2016 Consiliul raional Rîșcani, Republica Moldova.
str. Independenţei 38, or. Rîșcani, MD-5600, Republica Moldova
Tel/Fax.: (256) 22058;
Web: www.riscani.md, mail: inforiscanimd@gmail.com

Linia verde anticorupție: (+373)7992411

Total vizitatori: 2478
Vizitatori ieri: 1029
Vizitatori azi: 665
Online: 5