La moment nu sunt sondaje deschise!

» Arhiva Sondaje Online
Ştiri
Ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului raional Rîșcani din 17 septembrie 2015
Publicat: Miercuri, 09 septembrie 2015 de

În conformitate cu dispoziţia Preşedintelui raionului nr.256  din 09 septembrie 2015 la 17 septembrie curent se va convoca şedinţa extraordinară a Consiliului Raional. Ședinţa Consiliului Raional va avea loc la ora 11.00, în sala de ședințe a Consiliului raional.

Proiectul ordinei de zi:

1.   Cu privire la Acordul de cooperare între Consiliul raional Rîşcani şi Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova.
Raportor: Alexandru Cheptănaru, vicepreşedinte al raionului.

2. Cu privire la executarea bugetului raional pentru primul semestru al anului 2015.
Raportor: Iurie Urzică, Preşedinte al raionului.

3.Cu privire la modificarea bugetului raional pentru anul 2015.
Raportor: A. Tăbîrţă, şef Direcţie Raională Finanţe.

4.Сu privire la alocarea  mijloacelor financiare  pentru anul 2015”
Raportor: A. Tăbîrţă, şef Direcţie Raională Finanţe.

5. Cu privire la încredințarea unor atribuții preşedintelui  raionului.
Raportor: R.Postolachi, secretar al Consiliului raional.

6.Cu privire la aprobarea Consilililui administrativ la IMSP Centrul de sănătate Recea.
Raportor: Vasile Bîlici, șef, IMSP CS Recea

7. Cu privire la aprobarea Consiliului administrativ la IMSP Spitalul raional Rîșcani.
Raportor: Gheorghe Roșu, șef, IMSP Spitalul raional Rîșcani

8.Cu privire la aprobarea Consilililui administrativ la IMSP Centrul de sănătate Corlăteni.
Raportor: Alexandru Cazacu, șef, IMSP CS Corlăteni

9.Cu privire la aprobarea Consilililui administrativ la IMSP Spitalul raional Rîșcani și IMSP Centrul de sănătate Zăicani.
Raportor: Vasile Rusu, șef, IMSP CS Zăicani

10.Cu privire la aprobarea Consilililui administrativ la IMSP Centrul de sănătate Vasileuți.
Raportor: Constantin Cazacu, șef, IMSP CS Vasileuți

11.Cu privire la aprobarea Consilililui administrativ la Centrul de sănătate Costești.
Raportor: Aglaia Moșanu, șef, IMSP CS Costești

12.Cu privire la aprobarea Consilililui administrativ la IMSP Centrul de sănătate Rîșcani.
Raportor: Nicolae Ursu, șef, IMSP CS Rîșcani

13. Cu privire la Contractul privind elaborarea studiului de fezabilitate pentru staţia de epurare a apelor reziduale, sistemului de canalizare şi prelucrarea deşeurilor solide aprobat prinDecizia nr.04/10 din 23 octombrie 2014.
Raportor: Alexandru Cheptănaru, vicepreşedinte al raionului.

14.Cu privire la aprobarea Dispoziţiei nr. 40 din 07.05.2015 „Cu privire la delegarea dnei Galina Zamurdac și dnei Rodica Postolachi la Bruxelles, Belgia” și Dispoziției nr. 53 din 06.07.2015 “Cu privire la delegarea dnei Rodica Postolachi la Vinnytsia, Ucraina”
Raportor: A.Zaincicovschi, specialist principal, Aparatul președintelui raionului.

15.Cu privire la relaţiile de muncă cu dna Emilia Garbuz
Raportor: A.Zaincicovschi, specialist principal, Aparatul președintelui raionului.

16.Cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului raional în instanţele de judecată.
Raportor: R.Postolachi, secretar al Consiliului raional.

17.Cu privire la efectuarea controlului  medical al recruţilor şi încorporarea în serviciul militar în termen şi cel civil în toamna  anului 2015.
Raportor:R. Eșanu, șef Secția Administrativ Militară Rîșcani.

18.Cu privire la noua componenţă a Consiliului de administraţie al Fondului raional de susţinere socială a populaţiei
Raportor: M.Turea, șef DASPF

19.Cu privire la darea în locațiune a încăperilor Consiliului raional Procuraturii raionului.
Raportor: A.Petrașescu, specialist principal , Aparatul președintelui raionului

20.Cu privire  la modificarea Organigramei, Structurii, Efectivului limită şi a  Statelor de personal ale  Aparatului preşedintelui raionului şi ale subdiviziunilor din subordinea Consiliului raional
Raportor: Preşedinţii fracţiunilor.

21.Cu privire la alegerea vicereşedinților raionului Rîșcani.
Raportor: Preşedinţii fracţiunilor.

22. Cu privire la aprobarea Programului de activitate a Consiliului raional pentru trimestrul IV al anului 2015.
Raportor: R.Postolachi, secretar al Consiliului raional.

Se propune membrilor comisiei consultative de specialitate pentru activităţi social-culturale, învăţămînt, protecţie socială, sănătate publică, muncă, administraţie publică şi dreptsă se convoace în ședință la 11 septembrie 2015,  la ora 1400 , în incinta Consiliului raional, et. IV, sala de ședințe a Consiliului raional.

Se propune membrilor comisiei comisiei consultative de specialitate pentru activităţi economico-financiare şi comerţ 2015să se convoace în ședință la 14 septembrie  2015  la ora 1400,  în incinta Consiliului raional, et. IV, sala de ședințe a Consiliului raional.

Se propune membrilor comisiei  consultative de specialitate pentru agricultură, industrie, transport, protecţia mediului şi amenajarea teritoriului să se convoace în ședință la 15 septembrie 2015,  la ora 1400 , în incinta Consiliului raional, et. IV, sala de ședințe a Consiliului raional.

Cu respect,

Secretar  al Consiliului Raional                                      R. Postolachi

 

Alte înregistrări
Publicat: Miercuri, 12 aprilie 2017 de
Ministrul culturii, Monica Babuc s-a aflat la 3 aprilie curent într-o vizită de lucru în raionul Rîșcani. Citeşte mai mult...
Publicat: Miercuri, 22 februarie 2017 de
Întîlnirea cu administrația raionului, audiența cetățenilor și întrunirea cu lucrătorii din domeniul culturii au fost doar unele din componentele vizitei în teritoriu a domnului Igor Șarov, viceministru al culturii din Republica Moldova. Citeşte mai mult...
Publicat: Miercuri, 01 februarie 2017 de
Sincere felicitări, stimați colegi! La1 februarie, sărbătorim Ziua autonomiei locale și a lucrătorului din administrația publică locală, această zi a devenit o bună şi trainică tradiţie, ce se înscrie temeinic în calendarul sărbătorilor profesionale. Citeşte mai mult...
Publicat: Vineri, 27 ianuarie 2017 de
Președintele raionului a salutat oaspeții și a prezentat audiența: primarii localităților din raion, consilieri raionali, conducătorii serviciilor desconcentrate și ai subdiviziunilor consiliului raional, conducători ai instituțiilor publice. Domnul I.Urzică i-a mulțumit domnului prim-ministru pentru posibilitatea de a realiza o astfel de activitate în raionul Rîșcani. Citeşte mai mult...
Publicat: Miercuri, 18 ianuarie 2017 de
Recent, la 17 ianuarie, în raion a fost în vizită de lucru viceministrul transporturilor și infrastructurii drumurilor din Republica Moldova, domnul Sergiu Bucătaru, care a avut o întrevedere cu serviciile deconcentrate și descentralizate în teritoriu din domeniul construcțiilor, transportului, drumurilor și cu primari din localitățile noastre. Discuțiile au fost moderate de vicepreședintele raionului, dna G.Zamurdac. Citeşte mai mult...
Publicat: Marţi, 06 decembrie 2016 de
Guvernul Republicii Moldova a desemnat 20 de antreprenori din țară nominalizați la Concursul Național “Cel mai bun antreprenor din sectorul ÎMM”, ediția a IX-a care a fost organizat de către Ministerul Economiei al Republicii Moldova în colaborare cu partenerii de dezvoltare. Citeşte mai mult...
Publicat: Miercuri, 30 noiembrie 2016 de
Pe data de 24 noiembrie 2016, s-a desfăşurat sărbătoarea „Ziua lucrătorului din domeniul agriculturii şi industriei prelucrătoare”. Pentru fermierii şi producătorii raionului, după un an greu de muncă, a fost organizată o masă de sărbătoare şi un concert emoționant cu pariciparea a colectivului artistic din Corlăteni. Citeşte mai mult...
Publicat: Miercuri, 16 noiembrie 2016 de
În cadrul misiunii zilelor Regiunii de Dezvoltare Nord, care s-a desfășurat în perioada 8-11 octombrie 2016, a avut loc o întrunire cu genericul Cooperare moldo-letonă. Seminarul și misiunea economică pentru dezvoltarea antreprenoriatului în regiuni, a fost organizat de Agenția de dezvoltare Regională Nord, sub egida Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, în colaborare cu Ministerul Protecției Mediului și Dezvoltării Regionale din Letonia și Agenția pentru Investiții și Dezvoltare a Letoniei. Delegația din Letonia a fost divizată în cîteva grupuri, pentru a vizita mai multe localități- partenere din regiune. Citeşte mai mult...
Publicat: Luni, 12 septembrie 2016 de
Fondul pentru Tineri Rîșcani anunţă lansarea concursului de proiecte din cadrul Programului de Granturi Mici pentru Tineri. Programul de granturi mici este destinat grupurilor de iniţiativă ale tinerilor şi consiliilor locale de tineret din localităţile raionului Rîșcani şi are drept scop încurajarea şi creşterea participării tinerilor la dezvoltarea socială şi economică a comunităţilor în care locuiesc prin oferirea de suport financiar pentru realizarea iniţiativelor şi proiectelor acestora. Citeşte mai mult...
Publicat: Luni, 12 septembrie 2016 de
Grota Duruitoarea Veche se înscrie în lista celor mai vechi stațiuni protoumane datată cu cca. 300.000 î.e.n. Ea se află la hotar cu România, într-o zonă cu potențial turistic înalt, dar este modest cunoscută, protejată și valorificată. De circa 60 ani grota are statut de monument arheologic, dar se află în stare deplorabilă. Masivul stâncos cu coloșii ciudați, parte din toltrele Prutului, creează o atmosferă preistorică în acest defileu adânc, ce pare conservat de milenii. Stâncile calcaroase înzestrate cu grote de mărimi diferite, bazinul de acumulare de circa 140 km2, vecinatatea cu rezervatiile naturale “O sută de movile” și “Pădurea Domnească”, punctul vamal Costești-Stînca, transformă această zona într-un loc perfect pentru turism și agrement. Citeşte mai mult...

Rezultate 351 - 360 din 480
» Toate înregistrările
Sus


 

 

-------------------------------------------
ONG-uri Raionale

-------------------------------------------

 

 

 

 

http://calm.md/img/nopicsmall_ro.png

Direcția Raională Învățământ, Tineret și Sport Rîșcani

 

    

https://declaratii.ani.md/searchDeclarations/index

 

                                                              http://actelocale.gov.md/ral/search?apl=19321

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rîșcani în imagini
100 de movile Semnarea acordului de cooperare cu judetul Bacau Romania

© 2016 Consiliul raional Rîșcani, Republica Moldova.
str. Independenţei 38, or. Rîșcani, MD-5600, Republica Moldova
Tel/Fax.: (256) 22058;
Web: www.riscani.md, mail: inforiscanimd@gmail.com

Linia verde anticorupție: (+373)7992411

Total vizitatori: 2437
Vizitatori ieri: 1090
Vizitatori azi: 624
Online: 4