La moment nu sunt sondaje deschise!

» Arhiva Sondaje Online
Ştiri
Unele aspecte juridice cu privire la achitarea indemnizației unice pentru persoanele cu statut de demnitate publică
Publicat: Luni, 20 iulie 2015 de

Odată cu începerea unui nou mandat al primarilor, mai mulți secretari s-au confruntat cu tălmăcirea legislației în privința garanțiilor sociale la încetarea mandatului. Întrebarea este dacă beneficiază sau nu de îndemnizație unică Primarul, care în urma alegerilor generale locale și-a menținut postura de edil?

Răspunsul este: NU.

Avem două Legi care reglementează statutul alesului local și cel al persoanelor cu funcție de demnitate publică (Legea nr. 768 din 02.02.2000 și Legea nr. 199 cu privire la statutul persoanelor cu funcție de demnitate publică din 16.07.2010). În Legea nr. 768 la Dispoziții generale citim:

Art.2. - (1) În sensul prezentei legi, noţiunea de ales local vizează consilierii consiliilor săteşti (comunale), orăşeneşti (municipale), raionale şi consiliului municipal Chişinău, deputaţii în Adunarea Populară a Găgăuziei, primarii şi viceprimarii, preşedinţii şi vicepreşedinţii raioanelor.

Această confuzie apare din cauza imperfecțiunii legii care nu prevede o delimitare clară între aleșii locali care activează în calitate de consilieri și aleșii locai în calitate de primari, viceprimari, președinți  și vicepreședinți de raioane, iar la art.7, lit.a) din Legea privind statutul alesului local se spune că mandatul alesului local este incompatibil cu calitatea de persoană cu funcție de demnitate publică. Dar în noțiunea de "ales local" intră, pe lîngă consilieri, și primarii (viceprimarii), președinții (vicepreședinții) de raioane, care, pe de altă parte, conform Legii privind statutul persoanelor cu funcție de demnitate publică, sunt și persoane cu funcții de demnitate publică. Este o imperfecțiune pe care Legislatorul ar trebui să o elimine, altfel putem ajunge la sofismul precum că primarul se află în incompatibilitate cu funcția de primar.

Revenind la problema indemnizației, în Legea nr. 768, care afirmă următoarele:

Art. 25. - (1) La expirarea mandatului, alesului local care a activat cel puţin doi ani în această calitate i se acordă o indemnizaţie unică, egală cu salariul mediu lunar pe economia naţională pentru anul precedent.

iar în Legea nr. 199 se afirmă:

Articolul 17. Garanţii sociale în legătură cu încetarea mandatului
    (1) La expirarea mandatului, în caz de demisie, revocare sau eliberare din funcţie, persoana cu funcţie de demnitate publică beneficiază de o indemnizaţie unică egală cu 2 salarii ale funcţiei, dacă legea specială ce reglementează activitatea acestei persoane nu prevede un alt cuantum al indemnizaţiei.
    (2) Indemnizaţia specificată la alin. (1) nu se acordă în cazul revocării sau eliberării din funcţie a demnitarului pentru motive imputabile acestuia, indicate în  actul administrativ de revocare sau de eliberare din funcţie, precum şi în cazul reîncadrării demnitarului în condiţiile art. 18 alin. (2).

Iar art. 18 alin.2) spune:

  (2) După încetarea mandatului, demnitarul al cărui contract de muncă sau, după caz, al cărui raport de serviciu a fost suspendat este reîncadrat la locul de muncă (serviciul) precedent.

Deci, primarii care au reușit să-și păstreze funcția de edil al comunițății, nu poate beneficia de îndemnizația unică.

Mai apare însă o întrebare în cazul consilierilor, care la fel sunt așeși locali și au statut de demnitate publică, care au beneficiat de îndemnizația unică, în mărime de un salariu mediu pe economie pentru anul precedent, și acum au fost realeși în funcția de consilieri, iar la încetarea mandatului vor beneficia de o nouă indemnizație?

Cezar Salagor,
Șef, Serviciul Administrație Publică

Alte înregistrări

Rezultate - din 117
» Toate înregistrările
Sus


 

 

-------------------------------------------
ONG-uri Raionale

-------------------------------------------

 

 

 

 

http://calm.md/img/nopicsmall_ro.png

Direcția Raională Învățământ, Tineret și Sport Rîșcani

 

    

https://declaratii.ani.md/searchDeclarations/index

 

                                                              http://actelocale.gov.md/ral/search?apl=19321

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rîșcani în imagini
Training IDIS Viitorul ”Consolidarea autonomiei locale” Lacul de acumulare Costesti-Stinca Lacul de acumulare Costesti-Stinca Training IDIS Viitorul ”Consolidarea autonomiei locale”

© 2016 Consiliul raional Rîșcani, Republica Moldova.
str. Independenţei 38, or. Rîșcani, MD-5600, Republica Moldova
Tel/Fax.: (256) 22058;
Web: www.riscani.md, mail: inforiscanimd@gmail.com

Linia verde anticorupție: (+373)7992411

Total vizitatori: 1880
Vizitatori ieri: 258
Vizitatori azi: 67
Online: 6