La moment nu sunt sondaje deschise!

» Arhiva Sondaje Online
Ştiri
Siguranţa alimentelor în restaurante, cantine, cofetării, patiserii, unităţi de tip fast-food și pizzerii
Publicat: Marţi, 19 mai 2015 de

Avînd în vedere atribuţiile şi responsabilităţile operatorilor economici cu activitate în domeniul alimentaţiei publice, a prevederilor legislaţiei privind siguranţa lanţului alimentar, precum şi riscul pe care îl prezintă pentru sănătatea publică prepararea şi servirea hranei, în special în perioada sezonului cu temperaturi ridicate sau cu ocazia organizării de evenimente culturale, sau mese festive (nunţi, botezuri, onomastici etc), pentru prevenirea declanşării unor episoade de toxiinfecţii alimentare datorate unor factori favorizanţi, Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor, atenţionează administratorii acestor obiective (restaurante, cantine, cofetării, patiserii, unităţi de tip fast-food, pizzerii, etc), să respecte următoarele:

ASPECTE GENERALE ALE OBIECTIVULUI:
- să dețină documentul de inregistrare/autorizare sanitar- veterinară în conformitate cu prevederile Legii nr. 221 privind activitatea sanitar-veterinară;
- să respecte condiţiile generale de igienă conform prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 412/2010, referitoare la construcţie şi dotare a obiectivului;
- să fie dotat cu echipamente de protecţie sanitară pentru personalul care manipulează produsele de origine animală şi nonanimală, sau care prepara mîncarea, precum şi existenţa documentelor din care să rezulte starea de sănătate a acestora;
- să fie asigurat cu sursă de apă potabilă, care să fie utilizată atît la prepararea mîncărurilor, cît şi la menţinerea stării de igienă şi curăţenie a personalului şi a utilităţilor;
- efectuarea acţiunilor de, dezinfecție, a spaţiilor tehnologice, a utilajelor şi ustensilelor folosite;
- protejarea spaţiilor şi a alimentelor de insecte şi rozătoare prin măsuri specifice.

MATERIILE PRIME:
- să fie confirmate prin documente calitatea şi salubritatea materiilor prime, precum şi faptul că au fost achiziţionate din unităţi autorizate sau înregistrate sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor şi respectă programul de autocontrol prin afluirea de probe la laboratorul C.R.D.V.;
- păstrarea materiilor prime, în special al celor care necesită condiţii deosebite de temperatură, congelare sau refrigerare (carne, peşte, produse lactate, ouă etc.) în spaţii specifice, pentru a se preveni deprecierea lor;
- să ţină la zi evidenţele şi a înregistrărilor, privind intrările de materii prime în care să fie înscrise furnizorul, categoria produsului, data recepţionării, cantitatea, termenul de valabilitate, precum şi celelalte date pentru stabilirea trasabilităţii.

MANIPULAREA, PREPARAREA, EXPUNEREA ŞI SERVIREA ALIMENTELOR:
- respectarea condiţiilor de igienă, respectiv, spălarea mîinilor înainte de începerea activităţii şi a ustensilelor în timpul lucrului;
- evacuarea rapidă a deşeurilor şi subproduselor rezultate şi depozitarea acestora astfel încît să nu constituie o sursă de contaminare;
- curăţarea şi igienizarea periodică a spaţiilor unde au fost manipulate şi preparate produsele alimentare;
- utilizarea numai a ustensilelor de lucru, care pot fi curăţate sau igienizate corespunzător (blaturi de plastic, cuţite de inox, tăvi de inox, etc).

PRODUSELE gata pentru consum:
- expunerea spre consum a alimentelor trebuie să fie făcută astfel încît să fie evitat orice risc de contaminare şi depreciere a acestora;
- servirea alimentelor să se realizeze numai în recipienţi igienizaţi corespunzător sau în recipienţi de unică folosinţă;
- alimentele să fie ambalate sau preambalate în cazul în care acestea nu sunt destinate consumului la faţa locului (pentru activitate de catering, sau hrana rece pentru perioada organizării de petreceri);
- separarea materiilor prime pentru prepararea alimentelor de mîncărurile deja preparate, în special carnea crudă de vită, porc, pasăre, peşte şi ouăle; - alimentele nu se păstrează mai mult de 2 ore la temperaturi mai mari de 32 grade Celsius.

În cazul în care constată nereguli, care ar putea pune în pericol sănătatea publică, consumatorii sunt rugaţi să sesizeze reprezentanţii Direcţiilor Teritoriale pentru Siguranţa Alimentelor (DRSA Rîșcani tel. 0 256 28771 , 0 256 24751 , 0 256 93094) sau să apeleze Linia Fierbinte ANSA 080080033.

Alte înregistrări
Publicat: Marţi, 28 iulie 2015 de
În vederea implementării Legii nr. 438 din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor (MDRC) anunţă iniţierea procesului de selectare prin concurs a reprezentanţilor sectorului privat şi a organizaţiilor neguvernamentale, care, împreună cu autorităţile administraţiei publice, vor activa în calitate de membri ai Consiliului Regional pentru Dezvoltare Nord (CRD Nord). Citeşte mai mult...
Publicat: Luni, 27 iulie 2015 de
În temeiul articolului 45, alineatul (4) din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, la cererea a 14 consilieri la 28 iulie 2015 se convoacă şedinţa extraordinară a Consiliului raional. Proiectul ordinei de zi: 1. Cu privire la alegerea Preşedintelui raionului Rîșcani. Raportor. Preşedinţii fracţiunilor. Citeşte mai mult...
Publicat: Joi, 23 iulie 2015 de
Anul 2015 va fi unul deosebit pentru unul dintre primarii din raion prin faptul că în semn de înaltă apreciere a meritelor deosebite faţă de stat, pentru muncă prodigioasă în administraţia publică locală, contribuţie la promovarea transformărilor social-economice şi activitate organizatorică intensă, i s-a conferit o înaltă distincţie de stat. Citeşte mai mult...
Publicat: Miercuri, 22 iulie 2015 de
În temeiul articolului 45, alineatul (4) din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, la cererea a 15 consilieri la 25 iulie 2015se convoacă şedinţa extraordinară a Consiliului raional. Citeşte mai mult...
Publicat: Marţi, 21 iulie 2015 de
Programul de Granturi Mici al Fondului Global de Mediu (GEF SGP) lansează o serie de runde de selecție pentru propuneri de proiecte din partea organizațiilor neguvernamentale și organizațiilor comunitare. Citeşte mai mult...
Publicat: Marţi, 21 iulie 2015 de
ANTEM anunță concurs de înscriere la cursurile gratuite de limba română în cadrul Programului de Instruire Lingvistică pentru Funcționarii Publici 2015-2016 Citeşte mai mult...
Publicat: Luni, 20 iulie 2015 de
Odată cu începerea unui nou mandat al primarilor, mai mulți secretari s-au confruntat cu tălmăcirea legislației în privința garanțiilor sociale la încetarea mandatului. Întrebarea este dacă beneficiază sau nu de îndemnizație unică Primarul, care în urma alegerilor generale locale și-a menținut postura de edil? Citeşte mai mult...
Publicat: Marţi, 14 iulie 2015 de
În temeiul articolului 13 din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală; punctului 1 al Regulamentului-cadru privind constituirea şi funcţionarea consiliilor locale şi raionale aprobat prin Legea nr. 457-XV din 14.11.2003; Hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 3549 in 03 iulie 2015 “Cu privire la convocarea în prima şedinţăa consilierilor Consiliului raional Rîșcani”, Consiliul Electoral de circumscripţie nr.27 Rîşcani la 22 iulie 2015, convoacă şedinţa de constituire a Consiliului raional. Citeşte mai mult...
Publicat: Miercuri, 20 mai 2015 de
1. Сu privire la corelarea Bugetului raional aprobat cu Legea bugetului de stat pentru anul 2015” Raportor: A. Tăbîrţă, şef Direcţie Raională Finanţe. Citeşte mai mult...
Publicat: Luni, 27 aprilie 2015 de
Cabinetul de miniștri a aprobat la data de 22 aprilie, Programul de tranziție de la TV analogică terestră la TV digitală terestră și proiectul de lege privind completarea Codului Audiovizualului. Documentele au fost prezentate în ședință de Guvern de ministrul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, Pavel Filip Citeşte mai mult...

Rezultate 91 - 100 din 156
» Toate înregistrările
Sus


 

 

-------------------------------------------
ONG-uri Raionale

-------------------------------------------

 

 

 

 

http://calm.md/img/nopicsmall_ro.png

Direcția Raională Învățământ, Tineret și Sport Rîșcani

 

    

https://declaratii.ani.md/searchDeclarations/index

 

                                                              http://actelocale.gov.md/ral/search?apl=19321

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rîșcani în imagini
Training IDIS Viitorul ”Consolidarea autonomiei locale” Nordul Moldovei

© 2016 Consiliul raional Rîșcani, Republica Moldova.
str. Independenţei 38, or. Rîșcani, MD-5600, Republica Moldova
Tel/Fax.: (256) 22058;
Web: www.riscani.md, mail: inforiscanimd@gmail.com

Linia verde anticorupție: (+373)7992411

Total vizitatori: 1896
Vizitatori ieri: 603
Vizitatori azi: 83
Online: 3