La moment nu sunt sondaje deschise!

» Arhiva Sondaje Online
Ştiri
Siguranţa alimentelor în restaurante, cantine, cofetării, patiserii, unităţi de tip fast-food și pizzerii
Publicat: Marţi, 19 mai 2015 de

Avînd în vedere atribuţiile şi responsabilităţile operatorilor economici cu activitate în domeniul alimentaţiei publice, a prevederilor legislaţiei privind siguranţa lanţului alimentar, precum şi riscul pe care îl prezintă pentru sănătatea publică prepararea şi servirea hranei, în special în perioada sezonului cu temperaturi ridicate sau cu ocazia organizării de evenimente culturale, sau mese festive (nunţi, botezuri, onomastici etc), pentru prevenirea declanşării unor episoade de toxiinfecţii alimentare datorate unor factori favorizanţi, Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor, atenţionează administratorii acestor obiective (restaurante, cantine, cofetării, patiserii, unităţi de tip fast-food, pizzerii, etc), să respecte următoarele:

ASPECTE GENERALE ALE OBIECTIVULUI:
- să dețină documentul de inregistrare/autorizare sanitar- veterinară în conformitate cu prevederile Legii nr. 221 privind activitatea sanitar-veterinară;
- să respecte condiţiile generale de igienă conform prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 412/2010, referitoare la construcţie şi dotare a obiectivului;
- să fie dotat cu echipamente de protecţie sanitară pentru personalul care manipulează produsele de origine animală şi nonanimală, sau care prepara mîncarea, precum şi existenţa documentelor din care să rezulte starea de sănătate a acestora;
- să fie asigurat cu sursă de apă potabilă, care să fie utilizată atît la prepararea mîncărurilor, cît şi la menţinerea stării de igienă şi curăţenie a personalului şi a utilităţilor;
- efectuarea acţiunilor de, dezinfecție, a spaţiilor tehnologice, a utilajelor şi ustensilelor folosite;
- protejarea spaţiilor şi a alimentelor de insecte şi rozătoare prin măsuri specifice.

MATERIILE PRIME:
- să fie confirmate prin documente calitatea şi salubritatea materiilor prime, precum şi faptul că au fost achiziţionate din unităţi autorizate sau înregistrate sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor şi respectă programul de autocontrol prin afluirea de probe la laboratorul C.R.D.V.;
- păstrarea materiilor prime, în special al celor care necesită condiţii deosebite de temperatură, congelare sau refrigerare (carne, peşte, produse lactate, ouă etc.) în spaţii specifice, pentru a se preveni deprecierea lor;
- să ţină la zi evidenţele şi a înregistrărilor, privind intrările de materii prime în care să fie înscrise furnizorul, categoria produsului, data recepţionării, cantitatea, termenul de valabilitate, precum şi celelalte date pentru stabilirea trasabilităţii.

MANIPULAREA, PREPARAREA, EXPUNEREA ŞI SERVIREA ALIMENTELOR:
- respectarea condiţiilor de igienă, respectiv, spălarea mîinilor înainte de începerea activităţii şi a ustensilelor în timpul lucrului;
- evacuarea rapidă a deşeurilor şi subproduselor rezultate şi depozitarea acestora astfel încît să nu constituie o sursă de contaminare;
- curăţarea şi igienizarea periodică a spaţiilor unde au fost manipulate şi preparate produsele alimentare;
- utilizarea numai a ustensilelor de lucru, care pot fi curăţate sau igienizate corespunzător (blaturi de plastic, cuţite de inox, tăvi de inox, etc).

PRODUSELE gata pentru consum:
- expunerea spre consum a alimentelor trebuie să fie făcută astfel încît să fie evitat orice risc de contaminare şi depreciere a acestora;
- servirea alimentelor să se realizeze numai în recipienţi igienizaţi corespunzător sau în recipienţi de unică folosinţă;
- alimentele să fie ambalate sau preambalate în cazul în care acestea nu sunt destinate consumului la faţa locului (pentru activitate de catering, sau hrana rece pentru perioada organizării de petreceri);
- separarea materiilor prime pentru prepararea alimentelor de mîncărurile deja preparate, în special carnea crudă de vită, porc, pasăre, peşte şi ouăle; - alimentele nu se păstrează mai mult de 2 ore la temperaturi mai mari de 32 grade Celsius.

În cazul în care constată nereguli, care ar putea pune în pericol sănătatea publică, consumatorii sunt rugaţi să sesizeze reprezentanţii Direcţiilor Teritoriale pentru Siguranţa Alimentelor (DRSA Rîșcani tel. 0 256 28771 , 0 256 24751 , 0 256 93094) sau să apeleze Linia Fierbinte ANSA 080080033.

Alte înregistrări

Rezultate - din 117
» Toate înregistrările
Sus


 

 

-------------------------------------------
ONG-uri Raionale

-------------------------------------------

 

 

 

 

http://calm.md/img/nopicsmall_ro.png

Direcția Raională Învățământ, Tineret și Sport Rîșcani

 

    

https://declaratii.ani.md/searchDeclarations/index

 

                                                              http://actelocale.gov.md/ral/search?apl=19321

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rîșcani în imagini
Training IDIS Viitorul ”Consolidarea autonomiei locale” 100 de movile Training IDIS Viitorul ”Consolidarea autonomiei locale”

© 2016 Consiliul raional Rîșcani, Republica Moldova.
str. Independenţei 38, or. Rîșcani, MD-5600, Republica Moldova
Tel/Fax.: (256) 22058;
Web: www.riscani.md, mail: inforiscanimd@gmail.com

Linia verde anticorupție: (+373)7992411

Total vizitatori: 1894
Vizitatori ieri: 258
Vizitatori azi: 81
Online: 5