La moment nu sunt sondaje deschise!

» Arhiva Sondaje Online
Ştiri
Noi pași spre instituționalizarea unui operator regional de prestare a serviciilor de Apă și Canalizare în r. Rîșcani
Publicat: Joi, 09 aprilie 2015 de

 

Astăzi, 9 aprilie 2015, în incinta Consiliului raional Rîșcani s-a desfășurat o nouă ședință a grupului de lucru pentru dezvoltarea sectorului de Aprovizionare cu Apă și Canalizare (AAP) al raionului Rîșcani.

La ședință au fost prezenți primarii localităților  Costești, Hiliuți, Petrușeni, Pociumbeni, Pociumbăuți, Șaptebani, Gălășeni, Zăicani, Duruitoarea Nouă. Ședința a fost moderată de către vicepreședintele raionului rîșcani - Alexandru Cheptănaru, președinte al grupului de lucru. Au asistat specialiști din cadrul Aparatului Președintelui raionului și Secției Construcții Gospodărie Comunală și Drumuri, reprezentanți ai ADR Nord, GIZ.

Scopul ședinței a fost de a examina Raportul de analiză a oportunităților pentru instituționalizarea prestatorului de servicii AAC în cadrul r-l Rîșcani.

Cristina Rucăreanu, expert internațional, a prezentat Raportul de analiză despre cadrul legal/economic al modelelor instituționale propuse, evaluarea fezabilității și oportunității de a crea un operator regional pentru serviciile AAC în Clusterul Prut din r-l Rîșcani. După care au urmat dezbateri pe marginea subiectului. Participanții au scos în evidență mai multe probleme precum voința politică sau viitoarea scumpire a tarifului pentru serviciul prestat, importanța comunicării eficiente cu populația și punerea în aplicare a unei campanii de informare despre necesitatea creării unui operator regional care va contribui la atingerea scopului de îmbunătățire a serviciilor prestate în domeniul AAC. De asemenea s-a specificat faptul că forma de organizare optimă ar fi Societatea pe acțiuni (S.A.) reieșind din practica altor state care deja au parcurs această cale de regionalizare a serviciilor AAC.

Tariful la apă ar urma ca să nu depășească 3,5% din venitul populației. Iar în conformitate cu un sondaj realizat în rîndul populației, prețul rezonabil pentru care beneficiarii ar fi dispuși să-l achite ar fi de cca 14-15 lei pentru un metru cub de apă livrat. În acest sens unul din principiile pe care pun accent investitorii străini este coeziunea socială în care fiecare își asumă și responsabilitatea de a achita puțin mai mult pentru un serviciu de calitate, care are ca scop îmbunătățirea calității vieții.

Igor Neaga, consultatn GIZ în MDS, a prezentat etapele care trebuie parcurse în perioada următoare pentru a demara procesul de instituționalizare a prestatorului de servicii publice pe baza experienței acumulate în cadrul proiectului MDS Florești. S-a accentuat și forma de participare a fiecărei comunități la capitalul social al viitorului operator, în care se poate participa fie prin contribuție financiară, fie prin infrastructura existentă și evaluată la etapa de formare a operatorului, unde s-au scos în relief avantajele și dezavantajele acestor modele de participare în cadrul unei Societăți pe acțiuni.

Alexandru Cheptănaru, președintele GL, a trasat principalele activități pentru etapa a II-a a misiunii și sarcinilor expsrților privind instituționalizarea prestatorului de servicii AAC în raionul Rîșcani, necesitatea semnării Acordului de cooperare dintre primăriile din cadrul clusterului Prut, iar ulterior să fie aprobate și Decizii ale Consiliilor Locale în vederea instituționalizării operatorului regional. Calendarul activităților, dar și componența viitoare a Societății pe Acțiuni va fi influiențată și de desfășurarea alegerilor generale locale, dar și de noii aleși.

Cezar Salagor, șef, Serviciul Administrație Publică

Alte înregistrări
Publicat: Marţi, 28 iulie 2015 de
În vederea implementării Legii nr. 438 din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor (MDRC) anunţă iniţierea procesului de selectare prin concurs a reprezentanţilor sectorului privat şi a organizaţiilor neguvernamentale, care, împreună cu autorităţile administraţiei publice, vor activa în calitate de membri ai Consiliului Regional pentru Dezvoltare Nord (CRD Nord). Citeşte mai mult...
Publicat: Luni, 27 iulie 2015 de
În temeiul articolului 45, alineatul (4) din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, la cererea a 14 consilieri la 28 iulie 2015 se convoacă şedinţa extraordinară a Consiliului raional. Proiectul ordinei de zi: 1. Cu privire la alegerea Preşedintelui raionului Rîșcani. Raportor. Preşedinţii fracţiunilor. Citeşte mai mult...
Publicat: Joi, 23 iulie 2015 de
Anul 2015 va fi unul deosebit pentru unul dintre primarii din raion prin faptul că în semn de înaltă apreciere a meritelor deosebite faţă de stat, pentru muncă prodigioasă în administraţia publică locală, contribuţie la promovarea transformărilor social-economice şi activitate organizatorică intensă, i s-a conferit o înaltă distincţie de stat. Citeşte mai mult...
Publicat: Miercuri, 22 iulie 2015 de
În temeiul articolului 45, alineatul (4) din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, la cererea a 15 consilieri la 25 iulie 2015se convoacă şedinţa extraordinară a Consiliului raional. Citeşte mai mult...
Publicat: Marţi, 21 iulie 2015 de
Programul de Granturi Mici al Fondului Global de Mediu (GEF SGP) lansează o serie de runde de selecție pentru propuneri de proiecte din partea organizațiilor neguvernamentale și organizațiilor comunitare. Citeşte mai mult...
Publicat: Marţi, 21 iulie 2015 de
ANTEM anunță concurs de înscriere la cursurile gratuite de limba română în cadrul Programului de Instruire Lingvistică pentru Funcționarii Publici 2015-2016 Citeşte mai mult...
Publicat: Luni, 20 iulie 2015 de
Odată cu începerea unui nou mandat al primarilor, mai mulți secretari s-au confruntat cu tălmăcirea legislației în privința garanțiilor sociale la încetarea mandatului. Întrebarea este dacă beneficiază sau nu de îndemnizație unică Primarul, care în urma alegerilor generale locale și-a menținut postura de edil? Citeşte mai mult...
Publicat: Marţi, 14 iulie 2015 de
În temeiul articolului 13 din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală; punctului 1 al Regulamentului-cadru privind constituirea şi funcţionarea consiliilor locale şi raionale aprobat prin Legea nr. 457-XV din 14.11.2003; Hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 3549 in 03 iulie 2015 “Cu privire la convocarea în prima şedinţăa consilierilor Consiliului raional Rîșcani”, Consiliul Electoral de circumscripţie nr.27 Rîşcani la 22 iulie 2015, convoacă şedinţa de constituire a Consiliului raional. Citeşte mai mult...
Publicat: Miercuri, 20 mai 2015 de
1. Сu privire la corelarea Bugetului raional aprobat cu Legea bugetului de stat pentru anul 2015” Raportor: A. Tăbîrţă, şef Direcţie Raională Finanţe. Citeşte mai mult...
Publicat: Marţi, 19 mai 2015 de
Avînd în vedere atribuţiile şi responsabilităţile operatorilor economici cu activitate în domeniul alimentaţiei publice, a prevederilor legislaţiei privind siguranţa lanţului alimentar, precum şi riscul pe care îl prezintă pentru sănătatea publică prepararea şi servirea hranei, în special în perioada sezonului cu temperaturi ridicate sau cu ocazia organizării de evenimente culturale, sau mese festive (nunţi, botezuri, onomastici etc), pentru prevenirea declanşării unor episoade de toxiinfecţii alimentare datorate unor factori favorizanţi, Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor, atenţionează administratorii acestor obiective (restaurante, cantine, cofetării, patiserii, unităţi de tip fast-food, pizzerii, etc), să respecte următoarele: Citeşte mai mult...

Rezultate 91 - 100 din 156
» Toate înregistrările
Sus


 

 

-------------------------------------------
ONG-uri Raionale

-------------------------------------------

 

 

 

 

http://calm.md/img/nopicsmall_ro.png

Direcția Raională Învățământ, Tineret și Sport Rîșcani

 

    

https://declaratii.ani.md/searchDeclarations/index

 

                                                              http://actelocale.gov.md/ral/search?apl=19321

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rîșcani în imagini
Training IDIS Viitorul ”Consolidarea autonomiei locale” Training IDIS Viitorul ”Consolidarea autonomiei locale” Nordul Moldovei

© 2016 Consiliul raional Rîșcani, Republica Moldova.
str. Independenţei 38, or. Rîșcani, MD-5600, Republica Moldova
Tel/Fax.: (256) 22058;
Web: www.riscani.md, mail: inforiscanimd@gmail.com

Linia verde anticorupție: (+373)7992411

Total vizitatori: 1870
Vizitatori ieri: 603
Vizitatori azi: 57
Online: 8