La moment nu sunt sondaje deschise!

» Arhiva Sondaje Online
Ştiri
Efortul de a diminua fenomenul infracțional
Publicat: Joi, 05 februarie 2015 de

În perioada de activitate a anului 2014 Secția Securitate Publică (în continuare SSP) a Inspectoratului Raional de Poliție Rîșcani (în continuare IP Rîșcani), și-a desfășurat activitatea prin prisma programelor Guvernului R.Moldova, inclusiv “Integrare Europeană, Libertate și Democrație, Bunăstare , Prevenirea și Combaterea Corupției”. Ca urmare în anul 2014 au fost înregistrate 450 infracțiuni, procentul descoperirii constituind 73.1 %. Divizînd după gravitate numărul dat de infracțiuni, stabilim că au fost înregistrate 3 infracțiuni exceptional de grave, 15 deosebit de grave, 68 grave și 364 puțin grave și ușoare. Din numărul total de infracțiuni, de către efectivul SSP au fost descoperite 83 infracţiuni, cu participarea colaboratorilor SSP 123 de infracţiuni. Din numărul total de infractori aflați în căutare, de către angajații SSP au fost stabiliți și reținuți 11 infractori și 2 debitori de stat.

Conform atribuțiilor de serviciu SSP IP Rîșcani este responsabilă de prevenirea fenomenului infracțional prin aplicarea diferitor măsuri de prevenție. Astfel în diminuarea a astfel de încălcări ca huliganisme care au fost comise 38 de infracțiuni, SSP activează întru stabilirea imediată a persoanelor implicate în acest gen de infracțiuni, inspectarea sistematică a locurilor de agrement unde se comit majoritatea infracțiunilor de acet gen, ca urmare au fost înaintate 88 de recomandări privitor la instalarea camerelor video, luarea sub pază a localurilor, lucrul de prevenție cu persoanele care anterior au comis astfel de infracțiuni. Tot la acest compartiment au fost petrecute 120 de lecții și întruniri cu elevii claselor superioare. În cadrul lecțiilor s-a adus la cunoștință legislația în vigoare, diferența între huliganism și huliganism nu prea grav, care este limita de trecere de la contravenție spre infracțiune, care este gradul de responsabilitate. Colaboratorii SSP au desfășurat 760 de razii prin diferite localități în locurile publice și zone de agrement, au fost scoase la iveală și documentate 129 cazuri de huliganisme nu prea grave (art. 354 CC RM). Tot spre diminuarea fenomenului infracțional-stradal, s-a recurs la implicarea cît mai activă a societății civile, în acest context pe teritoriul r-ui Rîșcani se implementează proiectul Supraveghere de Vecinătate, o experiență pozitivă a țărilor din UE, în informarea organelor de poliție despre comiterea încălcărilor de drept. Pînă la moment au fost create 5 astfel de sectoare în or. Rîșcani-2, s.Șaptebani-2 și s.Varatic-1.

Un alt gen de infracțiuni care este permanent în creștere sunt furturile din avutul proprietarului, fiind înregistrate 152 la număr. Pentru prevenirea furturilor patrimoniale angajații SSP pe parcursul anului 2014 au efectuat 977 razii pe timp de noapte și zi, au fost inspectate 2662 obiecte cu valori materiale dintre care: 590 de depozite preconizate pentru stocarea chimicatelor şi cerealelor precum 250 de brigăzi de maşini agricole, 1385 de puncte de comercializare a mărfii şi 437 alte obiecte. În adresa agenţilor economici au fost înaintate 1348 recomandări privitor la înlăturarea neajunsurilor ce pot contribui la comiterea furturilor din avutul proprietarului, în comun cu SUP s-a expediat 28 sesizări la agenţii economici de unde anul trecut s-au săvîrşit furturi. În cadrul efectuării raziilor pe timp de noapte s-a atras atenție la paza obiectului. Analizînd starea de lucruri creată, s-a stabilit că, conducătorii unor întreprinderi nu organizează paza obiecturlui, avînd o indiferență totală de integritatea bunurilor sale.

Efectuînd totalizarea informației acumulate au fost întocmite demersuri privitor la înlăturarea neajunsurilor și anume primari- 189 demersuri; directori ai instituțiilor de învățămînt- 92 demersuri; șefii poșt- pe toate încălcările două demersuri; CMF-32 demersuri; depozite și alte obiecte- 47. În anul 2014 au fost comise 152 furturi, din ele furt de păsări-3, de animale-14. Un compartiment important actualmente este combaterea violenței în familie, astfel la evidenţa profilactică în SSP se află 76 agresori familiari cu care permanent se petrece lucrul de prevenţie, conform prevederilor legii nr. 45-XVI din 01.03.07“Cu privire la prevenirea și combaterea violenței în familie”. Pentru izolarea agresorului au fost înaintate 15 demersuri de protecţie a victimei în familie în instanţa de judecată și protejate 15 victime.

S-au expediat 13 demersuri la comisiile pentru probleme sociale din cadrul administrației publice locale. Au fost pornite 31 cauze penale conform art.201/1 CPRM În perioada de referinţă de către șefii de post și ofițerii de sector s-au examinat 3000 petiţii parvenite din partea cetățenilor. Pentru diferite încălcări, de către angajații SSP au fost întocmite 1804 procese-verbale contravenţionale, pe baza cărora s-au aplicat 1458 sancţiuni sub formă de amendă în sumă de 698780 lei, dintre care achitate 222640 lei. În cadrul desfășurării sărbătorilor religioase și a celor civile, nu în ultimul rind și asigurarea a bunei desfășurări a campaniei electorale 2014, colaboratorii SSP a IP Rîșcani în comun cu colaboratorii altor subdiviziuni, la maxim s-au implicat în procesul de menținere a ordinii de drept, neadmițînd careva încălcări.

Nu în ultimul rînd dorim să menționăm că indicii menționați sunt doar virful unui aisberg, în realitate activitatea SSP și a întregului efectiv IP Rîșcani pe parcursul anului 2014 a manifestat sîrguință și profesionalism, fapt datorat prin suportul moral și material acordat de către conducerea de vîrf a raionului Rîșcani și a Inspectoratului General de Poliție. Anul 2014 a fost declarat “Anul ofițerului de sector ” în acest context IP Rîșcani a fost dotat cu 6 automobile de model Dacia, 4 din care au fost repartizate celor 4 sectoare de poliție din teritoriu, de- asemenea sectoarele de poliție au mai fost dotate cu cîte un computator și altă tehnică de calcul . Microbusul wolksvagen t-4, a fost acordat de către Consiliul raional. Pentru anul 2015 SSP a IP Rîșcani își pune ca obiectiv, asigurarea liniștii și bunăstării cetățenilor, menținerea ordinii de drept, toate acestea fiind îndreptate la diminuarea fenomenului infracțional.

Valentin Rebeja,
Inspector principal Serviciul Prevenție a SSP
IP Rîșcani, maior de poliție

Alte înregistrări

Rezultate - din 148
» Toate înregistrările
Sus


 

 

-------------------------------------------
ONG-uri Raionale

-------------------------------------------

 

 

 

 

http://calm.md/img/nopicsmall_ro.png

Direcția Raională Învățământ, Tineret și Sport Rîșcani

 

    

https://declaratii.ani.md/searchDeclarations/index

 

                                                              http://actelocale.gov.md/ral/search?apl=19321

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rîșcani în imagini
Grane Duruitoarea Veche

© 2016 Consiliul raional Rîșcani, Republica Moldova.
str. Independenţei 38, or. Rîșcani, MD-5600, Republica Moldova
Tel/Fax.: (256) 22058;
Web: www.riscani.md, mail: inforiscanimd@gmail.com

Linia verde anticorupție: (+373)7992411

Total vizitatori: 1886
Vizitatori ieri: 301
Vizitatori azi: 73
Online: 5