La moment nu sunt sondaje deschise!

» Arhiva Sondaje Online
Ştiri
Ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului raional din 26 februarie 2015, ora 10:00
Publicat: Luni, 16 februarie 2015 de

1.  Cu privire la dezvoltarea socio–economică a raionului în anul 2014.

Raportor: I. Parea, Preşedinte al raionului.

2. Cu privire la executarea bugetului raional în anul 2014.

Raportor: I. Parea, Preşedinte al raionului.

3. Cu privire la modificarea bugetului raional pentru anul 2015.

Raportor: A. Tăbîrţă, şef Direcţie Raională Finanţe.

4. Cu privire la organizarea odihnei de vară şi întremării copiilor şi adolescenţilor în  sezonul estival 2015

Raportor: V.Dandara, șef Direcție Raională Învățămînt, Tineret și Sport.

5. Cu  privire  la aprobarea  îndemnizaţiei  pentru  conducere managerilor instituţiilor preuniversitare din raion.

Raportor: V.Dandara, șef Direcție Raională Învățămînt, Tineret și Sport.

6. Cu privire la Statele de personal ale IMSP CS Corlăteni, CS Mihăileni, CS Recea, CS Văratic, CS Costești, CS Șaptebani, CS Văratic, CS Vasileuți

Raportor: A.Zaincicovschi, specilaist principal Aparatul președintelui raionului.

7. Cu privire la Statele de personal al ÎM Centrul stomatologic raional Rîșcani

Raportor: P.Ojog, director ÎM Centrul stomatologic raional Rîșcani

8. Cu privire la efectuarea controlului medical al recruţilor şi încorporarea  în serviciul militar în termen şi cel civil în primăvara  anului 2015.

Raportor. R. Eșanu, șef Secția Administrativ Militară Rîșcani.

9. Cu privire  la aprobarea Programului de efectuare a auditului intern pentru anul 2015.

Raportor: A.Crigan, auditor intern, Consiliului raional.

10. Cu privire la acordarea compensației unice pentru conectarea la conducta de gaze naturale a unor categorii de populație din mediul rural.

Raportor: A.Petrașescu, specialist principal, Aparatul președintelui raionului.

11. Cu privire la completarea deciziei nr.04/05 din 23 octombrie 2014 cu privire la delimitarea proprietății Consiliului raional.

Raportor: A.Petrașescu, specialist principal, Aparatul președintelui raionului.

12. Cu privire la acordul de colaborare cu Societatea Orbilor

Raportor: A.Petrașescu, specialist principal, Aparatul președintelui raionului.

13. Cu privire la acordul de cooperare c u filiala Bălți a Camerei de Comeț și Industrie a Republicii Moldova .

Raportor: I.Frecăuțanu, șef secția Economie.

14. Cu privire la modificarea deciziei 04/01 din 23 octombrie 2014 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare.

Raportor: A.Petrașescu, specialist principal, Aparatul președintelui raionului.

15. Cu privire la transmiterea unor încăperi de la CS Rîșcani.

Raportor: A.Petrașescu, specialist principal, Aparatul președintelui raionului.

16. Cu privire la aprobarea planului de acțiuni de prevenire a corupției.

Raportor: A.Petrașescu, specialist principal, Aparatul președintelui raionului.

17. Cu privire la aprobarea Regulamentului Serviciului de îngrijire socială la domiciliu.

Raportor: M.Turea, șef Direcție Asistență Socială și Protecție a Familiei.

18. Cu privire la modificarea regulamentului Centrului multifuncţional pentru persoane social- vulnerabile şi cu dizabilităţi „Renaştere”.

Raportor: M.Turea, șef Direcție Asistență Socială și Protecție a Familiei.

19. Cu privire la deplasările peste hotarile țării în 2014.

Raportor: I. Parea, Preşedinte al raionului.

20. Cu privire la abrogarea deciziei nr.06/03din  29 decembrie 2014 Cu privire la examinarea actelor comisiei raionale pentru precăutarea cererilor (materialelor) victimelor represiunilor politice.

Raportor: V.Garașciuc, specialist principal, Aparatul președintelui raionului.

21. Cu privire la examinarea actelor comisiei raionale pentru precăutarea cererilor (materialelor) victimelor represiunilor politice.

Raportor: V.Garașciuc, specialist principal, Aparatul președintelui raionului.

22. Cu privire la scoaterea de la control a deciziilor Consiliului raional executate şi mersul executării deciziilor anterior adoptate.

Raportor: R.Postolachi, secretar al Consiliului raional.

23. Cu privire la aprobarea Programului de activitate a Consiliului raional pentru trimestrul II al anului 2015.

Raportor. R.Postolachi, secretar al Consiliului raional.

 

Secretar al

Consiliului Raional                                                     R. Postolachi

Alte înregistrări
Publicat: Marţi, 28 iulie 2015 de
În vederea implementării Legii nr. 438 din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor (MDRC) anunţă iniţierea procesului de selectare prin concurs a reprezentanţilor sectorului privat şi a organizaţiilor neguvernamentale, care, împreună cu autorităţile administraţiei publice, vor activa în calitate de membri ai Consiliului Regional pentru Dezvoltare Nord (CRD Nord). Citeşte mai mult...
Publicat: Luni, 27 iulie 2015 de
În temeiul articolului 45, alineatul (4) din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, la cererea a 14 consilieri la 28 iulie 2015 se convoacă şedinţa extraordinară a Consiliului raional. Proiectul ordinei de zi: 1. Cu privire la alegerea Preşedintelui raionului Rîșcani. Raportor. Preşedinţii fracţiunilor. Citeşte mai mult...
Publicat: Joi, 23 iulie 2015 de
Anul 2015 va fi unul deosebit pentru unul dintre primarii din raion prin faptul că în semn de înaltă apreciere a meritelor deosebite faţă de stat, pentru muncă prodigioasă în administraţia publică locală, contribuţie la promovarea transformărilor social-economice şi activitate organizatorică intensă, i s-a conferit o înaltă distincţie de stat. Citeşte mai mult...
Publicat: Miercuri, 22 iulie 2015 de
În temeiul articolului 45, alineatul (4) din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, la cererea a 15 consilieri la 25 iulie 2015se convoacă şedinţa extraordinară a Consiliului raional. Citeşte mai mult...
Publicat: Marţi, 21 iulie 2015 de
Programul de Granturi Mici al Fondului Global de Mediu (GEF SGP) lansează o serie de runde de selecție pentru propuneri de proiecte din partea organizațiilor neguvernamentale și organizațiilor comunitare. Citeşte mai mult...
Publicat: Marţi, 21 iulie 2015 de
ANTEM anunță concurs de înscriere la cursurile gratuite de limba română în cadrul Programului de Instruire Lingvistică pentru Funcționarii Publici 2015-2016 Citeşte mai mult...
Publicat: Luni, 20 iulie 2015 de
Odată cu începerea unui nou mandat al primarilor, mai mulți secretari s-au confruntat cu tălmăcirea legislației în privința garanțiilor sociale la încetarea mandatului. Întrebarea este dacă beneficiază sau nu de îndemnizație unică Primarul, care în urma alegerilor generale locale și-a menținut postura de edil? Citeşte mai mult...
Publicat: Marţi, 14 iulie 2015 de
În temeiul articolului 13 din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală; punctului 1 al Regulamentului-cadru privind constituirea şi funcţionarea consiliilor locale şi raionale aprobat prin Legea nr. 457-XV din 14.11.2003; Hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 3549 in 03 iulie 2015 “Cu privire la convocarea în prima şedinţăa consilierilor Consiliului raional Rîșcani”, Consiliul Electoral de circumscripţie nr.27 Rîşcani la 22 iulie 2015, convoacă şedinţa de constituire a Consiliului raional. Citeşte mai mult...
Publicat: Miercuri, 20 mai 2015 de
1. Сu privire la corelarea Bugetului raional aprobat cu Legea bugetului de stat pentru anul 2015” Raportor: A. Tăbîrţă, şef Direcţie Raională Finanţe. Citeşte mai mult...
Publicat: Marţi, 19 mai 2015 de
Avînd în vedere atribuţiile şi responsabilităţile operatorilor economici cu activitate în domeniul alimentaţiei publice, a prevederilor legislaţiei privind siguranţa lanţului alimentar, precum şi riscul pe care îl prezintă pentru sănătatea publică prepararea şi servirea hranei, în special în perioada sezonului cu temperaturi ridicate sau cu ocazia organizării de evenimente culturale, sau mese festive (nunţi, botezuri, onomastici etc), pentru prevenirea declanşării unor episoade de toxiinfecţii alimentare datorate unor factori favorizanţi, Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor, atenţionează administratorii acestor obiective (restaurante, cantine, cofetării, patiserii, unităţi de tip fast-food, pizzerii, etc), să respecte următoarele: Citeşte mai mult...

Rezultate 91 - 100 din 156
» Toate înregistrările
Sus


 

 

-------------------------------------------
ONG-uri Raionale

-------------------------------------------

 

 

 

 

http://calm.md/img/nopicsmall_ro.png

Direcția Raională Învățământ, Tineret și Sport Rîșcani

 

    

https://declaratii.ani.md/searchDeclarations/index

 

                                                              http://actelocale.gov.md/ral/search?apl=19321

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rîșcani în imagini
Defileul Duruitoarea Veche Training IDIS Viitorul ”Consolidarea autonomiei locale” Lacul de acumulare Costesti-Stinca

© 2016 Consiliul raional Rîșcani, Republica Moldova.
str. Independenţei 38, or. Rîșcani, MD-5600, Republica Moldova
Tel/Fax.: (256) 22058;
Web: www.riscani.md, mail: inforiscanimd@gmail.com

Linia verde anticorupție: (+373)7992411

Total vizitatori: 1980
Vizitatori ieri: 603
Vizitatori azi: 167
Online: 12