La moment nu sunt sondaje deschise!

» Arhiva Sondaje Online
Ştiri
Ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului raional din 18 decembrie 2014, ora 10:00
Publicat: Luni, 08 decembrie 2014 de

1. Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2015.

Raportor: I.Parea, preşedinte al raionului

2. Cu privire la modificarea repartizărilor  pe luni a bugetului  raional pentru anul 2014.

Raportor: A. Tăbîrţă, şef Direcţie Raională Finanţe.

3. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare.

Raportor: A. Tăbîrţă, şef Direcţie Raională Finanţe.

4.Cu privire la efectuarea controlului medical şi luarea la evidenţa militară a tinerilor născuţi în anul 1999 .

 Raportor: R.Eşanu, şef Secţia Administrativ Militară Rîşcani..

5.„ Cu privire la completarea statului de personal pentru transportul şcolar”

Raportor: V.Dandara, şef Direcţia Învăţămînt, Tineret şi Sport.

6.„Cu  privire  la  rezultatele  inspectării  financiare  la  DASPF  Rîşcani, privind  corectitudinea  repartizării  biletelor  de  odihnă  în  taberele  de  odihnă  şi   întremare  a  sănătăţii  copiilor  şi  adolescenţilor ”.

Raportor: M.Turea, şef Direcţie Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei.

7.Cu privire la aprobarea Dispoziţiei nr. 103 din 02.12.2014 “Cu privire la delegarea dnei Rodica Postolachi şi dlui Vasile Burduja în Polonia”, Dispoziţiei nr. 104 din 03.12.2014 “Cu privire la delegarea dlui Ion Parea la Piatra Neamţ,  România”

Raportor: A.Zaincicovschi, specialist principal, Aparatul preşedintelui raionului

8.Cu privire la aprobarea Statului de funcţii al personalului medical pentru anul 2015 şi a aprobării Organigramei Instituţiei Medico-Sanitare Publice "Centrul de sănătate Rîşcani"

Raportor:N.Ursu, şef,Instituţia Medico-Sanitară Publică "Centrul de sănătate Rîşcani"

9.Cu privire la substituirea cuvîntului „director” cu „şef” în actele de constituire şi funcţionare a IMSP „CS Rîşcani”.

Raportor: N.Ursu, şef,Instituţia Medico-ă Publică "Centrul de sănătate Rîşcani"

10.Cu privire la studiul de fezabilitate pentru clusterul Prut  realizat în cadrul realizării Componentei Aprovizionare cu apă şi servicii de canalizare din Strategia de dezvoltare socio-economică a raionului Rîşcani.

 Raportor: A.Cheptănaru, vicepreşedinte al raionului

11. Cu privire la împădurirea terenurilor degradate pe teritoriul primăriei Gălăşeni.

Raportor: A. Borş, specialist principal, Serviciul relaţii funciare şi cadastru;

Preşedinte                                                         Ion  PAREA

Alte înregistrări
Publicat: Marţi, 28 iulie 2015 de
În vederea implementării Legii nr. 438 din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor (MDRC) anunţă iniţierea procesului de selectare prin concurs a reprezentanţilor sectorului privat şi a organizaţiilor neguvernamentale, care, împreună cu autorităţile administraţiei publice, vor activa în calitate de membri ai Consiliului Regional pentru Dezvoltare Nord (CRD Nord). Citeşte mai mult...
Publicat: Luni, 27 iulie 2015 de
În temeiul articolului 45, alineatul (4) din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, la cererea a 14 consilieri la 28 iulie 2015 se convoacă şedinţa extraordinară a Consiliului raional. Proiectul ordinei de zi: 1. Cu privire la alegerea Preşedintelui raionului Rîșcani. Raportor. Preşedinţii fracţiunilor. Citeşte mai mult...
Publicat: Joi, 23 iulie 2015 de
Anul 2015 va fi unul deosebit pentru unul dintre primarii din raion prin faptul că în semn de înaltă apreciere a meritelor deosebite faţă de stat, pentru muncă prodigioasă în administraţia publică locală, contribuţie la promovarea transformărilor social-economice şi activitate organizatorică intensă, i s-a conferit o înaltă distincţie de stat. Citeşte mai mult...
Publicat: Miercuri, 22 iulie 2015 de
În temeiul articolului 45, alineatul (4) din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, la cererea a 15 consilieri la 25 iulie 2015se convoacă şedinţa extraordinară a Consiliului raional. Citeşte mai mult...
Publicat: Marţi, 21 iulie 2015 de
Programul de Granturi Mici al Fondului Global de Mediu (GEF SGP) lansează o serie de runde de selecție pentru propuneri de proiecte din partea organizațiilor neguvernamentale și organizațiilor comunitare. Citeşte mai mult...
Publicat: Marţi, 21 iulie 2015 de
ANTEM anunță concurs de înscriere la cursurile gratuite de limba română în cadrul Programului de Instruire Lingvistică pentru Funcționarii Publici 2015-2016 Citeşte mai mult...
Publicat: Luni, 20 iulie 2015 de
Odată cu începerea unui nou mandat al primarilor, mai mulți secretari s-au confruntat cu tălmăcirea legislației în privința garanțiilor sociale la încetarea mandatului. Întrebarea este dacă beneficiază sau nu de îndemnizație unică Primarul, care în urma alegerilor generale locale și-a menținut postura de edil? Citeşte mai mult...
Publicat: Marţi, 14 iulie 2015 de
În temeiul articolului 13 din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală; punctului 1 al Regulamentului-cadru privind constituirea şi funcţionarea consiliilor locale şi raionale aprobat prin Legea nr. 457-XV din 14.11.2003; Hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 3549 in 03 iulie 2015 “Cu privire la convocarea în prima şedinţăa consilierilor Consiliului raional Rîșcani”, Consiliul Electoral de circumscripţie nr.27 Rîşcani la 22 iulie 2015, convoacă şedinţa de constituire a Consiliului raional. Citeşte mai mult...
Publicat: Miercuri, 20 mai 2015 de
1. Сu privire la corelarea Bugetului raional aprobat cu Legea bugetului de stat pentru anul 2015” Raportor: A. Tăbîrţă, şef Direcţie Raională Finanţe. Citeşte mai mult...
Publicat: Marţi, 19 mai 2015 de
Avînd în vedere atribuţiile şi responsabilităţile operatorilor economici cu activitate în domeniul alimentaţiei publice, a prevederilor legislaţiei privind siguranţa lanţului alimentar, precum şi riscul pe care îl prezintă pentru sănătatea publică prepararea şi servirea hranei, în special în perioada sezonului cu temperaturi ridicate sau cu ocazia organizării de evenimente culturale, sau mese festive (nunţi, botezuri, onomastici etc), pentru prevenirea declanşării unor episoade de toxiinfecţii alimentare datorate unor factori favorizanţi, Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor, atenţionează administratorii acestor obiective (restaurante, cantine, cofetării, patiserii, unităţi de tip fast-food, pizzerii, etc), să respecte următoarele: Citeşte mai mult...

Rezultate 91 - 100 din 156
» Toate înregistrările
Sus


 

 

-------------------------------------------
ONG-uri Raionale

-------------------------------------------

 

 

 

 

http://calm.md/img/nopicsmall_ro.png

Direcția Raională Învățământ, Tineret și Sport Rîșcani

 

    

https://declaratii.ani.md/searchDeclarations/index

 

                                                              http://actelocale.gov.md/ral/search?apl=19321

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rîșcani în imagini
100 de movile Amplasarea geografica a raionului Riscani Lacul de acumulare Costesti-Stinca

© 2016 Consiliul raional Rîșcani, Republica Moldova.
str. Independenţei 38, or. Rîșcani, MD-5600, Republica Moldova
Tel/Fax.: (256) 22058;
Web: www.riscani.md, mail: inforiscanimd@gmail.com

Linia verde anticorupție: (+373)7992411

Total vizitatori: 1880
Vizitatori ieri: 603
Vizitatori azi: 67
Online: 5