La moment nu sunt sondaje deschise!

» Arhiva Sondaje Online
Ştiri
Ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului raional din 18 decembrie 2014, ora 10:00
Publicat: Luni, 08 decembrie 2014 de

1. Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2015.

Raportor: I.Parea, preşedinte al raionului

2. Cu privire la modificarea repartizărilor  pe luni a bugetului  raional pentru anul 2014.

Raportor: A. Tăbîrţă, şef Direcţie Raională Finanţe.

3. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare.

Raportor: A. Tăbîrţă, şef Direcţie Raională Finanţe.

4.Cu privire la efectuarea controlului medical şi luarea la evidenţa militară a tinerilor născuţi în anul 1999 .

 Raportor: R.Eşanu, şef Secţia Administrativ Militară Rîşcani..

5.„ Cu privire la completarea statului de personal pentru transportul şcolar”

Raportor: V.Dandara, şef Direcţia Învăţămînt, Tineret şi Sport.

6.„Cu  privire  la  rezultatele  inspectării  financiare  la  DASPF  Rîşcani, privind  corectitudinea  repartizării  biletelor  de  odihnă  în  taberele  de  odihnă  şi   întremare  a  sănătăţii  copiilor  şi  adolescenţilor ”.

Raportor: M.Turea, şef Direcţie Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei.

7.Cu privire la aprobarea Dispoziţiei nr. 103 din 02.12.2014 “Cu privire la delegarea dnei Rodica Postolachi şi dlui Vasile Burduja în Polonia”, Dispoziţiei nr. 104 din 03.12.2014 “Cu privire la delegarea dlui Ion Parea la Piatra Neamţ,  România”

Raportor: A.Zaincicovschi, specialist principal, Aparatul preşedintelui raionului

8.Cu privire la aprobarea Statului de funcţii al personalului medical pentru anul 2015 şi a aprobării Organigramei Instituţiei Medico-Sanitare Publice "Centrul de sănătate Rîşcani"

Raportor:N.Ursu, şef,Instituţia Medico-Sanitară Publică "Centrul de sănătate Rîşcani"

9.Cu privire la substituirea cuvîntului „director” cu „şef” în actele de constituire şi funcţionare a IMSP „CS Rîşcani”.

Raportor: N.Ursu, şef,Instituţia Medico-ă Publică "Centrul de sănătate Rîşcani"

10.Cu privire la studiul de fezabilitate pentru clusterul Prut  realizat în cadrul realizării Componentei Aprovizionare cu apă şi servicii de canalizare din Strategia de dezvoltare socio-economică a raionului Rîşcani.

 Raportor: A.Cheptănaru, vicepreşedinte al raionului

11. Cu privire la împădurirea terenurilor degradate pe teritoriul primăriei Gălăşeni.

Raportor: A. Borş, specialist principal, Serviciul relaţii funciare şi cadastru;

Preşedinte                                                         Ion  PAREA

Alte înregistrări
Publicat: Marţi, 14 aprilie 2015 de
Astăzi, 14 aprilie 2015, în a treia zi de Paști, în incinta Școlii de muzică din o. Rîșcani, a avut loc cea de-a VI-a ediție a festivalului cîntecului pascal ”Lumina Învierii”. Moderatorul evenimentului a fost Felicia Bojii, specialist principal în cadrul Secției Cultură al Consiliului Raional. Cuvînt de salut a fost oferit doamnei Galina Zamurdac, Vicepreședintelui raionului Rîșcani, Emiliei Garbuz, șefa Secției Cultură, dar și Preotului mitrofor, protopop de Rîșcani, Veaceslav Ungureanu. Citeşte mai mult...
Publicat: Joi, 09 aprilie 2015 de
Astăzi, 9 aprilie 2015, în incinta Consiliului raional Rîșcani s-a desfășurat o nouă ședință a grupului de lucru pentru dezvoltarea sectorului de Aprovizionare cu Apă și Canalizare (AAP) al raionului Rîșcani. Citeşte mai mult...
Publicat: Marţi, 07 aprilie 2015 de
1. Cu privire la modificarea bugetului raional pentru anul 2015. Raportor: A. Tăbîrţă, şef Direcţie Raională Finanţe. 2. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare. Raportor: A. Tăbîrţă, şef Direcţie Raională Finanţe. 3. Cu privire la aprobarea candidaturilor membrilor consiliului electoral de circumscripţie nr.27 Rîşcani pentru alegerile locale din 14 iunie 2015. Raportor: R.Postolachi, secretar al Consiliului raional. Citeşte mai mult...
Publicat: Luni, 16 februarie 2015 de
1. Cu privire la dezvoltarea socio–economică a raionului în anul 2014. Raportor: I. Parea, Preşedinte al raionului. 2. Cu privire la executarea bugetului raional în anul 2014. Raportor: I. Parea, Preşedinte al raionului. Citeşte mai mult...
Publicat: Joi, 05 februarie 2015 de
În perioada de activitate a anului 2014 Secția Securitate Publică (în continuare SSP) a Inspectoratului Raional de Poliție Rîșcani (în continuare IP Rîșcani), și-a desfășurat activitatea prin prisma programelor Guvernului R.Moldova, inclusiv “Integrare Europeană, Libertate și Democrație, Bunăstare , Prevenirea și Combaterea Corupției”. Citeşte mai mult...
Publicat: Luni, 26 ianuarie 2015 de
Biroul de probaţiune Rîşcani (Nord), în colaborare cu Serviciul Administraţie Publică a organizat la data de 23.01.2015 şedinţa de evaluare a activităţii de muncă neremunerată în folosul comunităţii în perioada anului 2014. Evenimentul a avut loc în incinta clădirii Consiliului Raional Rîşcani, sala de şedinţe nr.4, et.I. Citeşte mai mult...
Publicat: Marţi, 23 decembrie 2014 de
1.Cu privire la modificarea repartizărilor pe luni a bugetului raional pentru anul 2014. Raportor: A. Tăbîrţă, şef Direcţie Raională Finanţe. 2. Cu privire la Hotărîrea Curţii de conturi a Republicii Moldova nr. 23 din 16.05.2014 cu privire la Raportul auditului conformităţii cu elemente de performanţă „Există probleme majore în implementarea mecanismului de restituire a bunurilor şi achitare a compensaţiilor persoanelor supuse represiunilor politice, care necesită soluţionare stringentă” Raportor: V.Garaşciuc, specialist principal, Aparatul preşedintelui raionului. Citeşte mai mult...
Publicat: Marţi, 28 octombrie 2014 de
1. Cu privire la Corelarea bugetului raional aprobat cu Legea bugetului de stat pentru anul 2014. Raportor: A. Tăbîrţă, şef Direcţie Raională Finanţe. 2.Cu privire la executarea bugetului raional pentru 9 luni ale anului 2014. Raportor: I.Parea, președinte al raionului Citeşte mai mult...
Publicat: Luni, 29 septembrie 2014 de
Respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, asigurarea liniştii în societate şi ordinii publice, apărarea vieţii şi sănătăţii persoanei, constituie premise ce se impunîn mod firesc, ca o prioritateînactivitateaorganelor de poliţie. Violenţa fizică, ca formă principală de manifestare a violenţei, este în atenţia organelor afacerilor interne, care îşi orientează activitatea cotidiană la prevenirea şi combaterea acestui fenomen. Citeşte mai mult...
Publicat: Miercuri, 17 septembrie 2014 de
La 17 septembrie 2014, la Rîşcani a fost inaugurată ediţia a III-a a expo-tîrgului universal „Toamna la Rîşcani”, prilejuit de Hramul oraşului Rîşcani. Evenimentul expoziţional este organizat de filiala Bălţi a Camerei de Comerţ şi Industrie a RM sub patronajul Consiliulu raional Rîşcani şi în parteneriat cu primăria din localitate. Citeşte mai mult...

Rezultate 391 - 400 din 445
» Toate înregistrările
Sus


 

 

-------------------------------------------
ONG-uri Raionale

-------------------------------------------

 

 

 

 

http://calm.md/img/nopicsmall_ro.png

Direcția Raională Învățământ, Tineret și Sport Rîșcani

 

    

https://declaratii.ani.md/searchDeclarations/index

 

                                                              http://actelocale.gov.md/ral/search?apl=19321

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rîșcani în imagini
Discurs V.Vatavu - Sef interimar Inspectia Ecologica Riscani

© 2016 Consiliul raional Rîșcani, Republica Moldova.
str. Independenţei 38, or. Rîșcani, MD-5600, Republica Moldova
Tel/Fax.: (256) 22058;
Web: www.riscani.md, mail: inforiscanimd@gmail.com

Linia verde anticorupție: (+373)7992411

Total vizitatori: 2339
Vizitatori ieri: 686
Vizitatori azi: 526
Online: 5