La moment nu sunt sondaje deschise!

» Arhiva Sondaje Online
Ştiri
Ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului raional din 28 mai 2014, ora 10:00
Publicat: Marţi, 20 mai 2014 de

1. Cu privire la transmiterea utilajului pentru producerea combustibilului pe bază de biomasă în raionul Rîşcani”

Raportor:I. Parea, Preşedinte al raionului.

2.Cu privire la modificarea repartizărilor pe luni a bugetului  raional pentru anul 2014.

Raportor: A. Tăbîrţă, şef Direcţie Raională Finanţe.

3.Cu privire la alocarea mijloacelor bugetare pentru anul 2014.

Raportor: A. Tăbîrţă, şef Direcţie Raională Finanţe.

4. „Cu privire la casarea mijloacelor fixe proprietate publică a Consiliului Raional aflate în gestiunea gimnaziului Vasile Bogdan, Şaptebani”

Raportor: A. Tăbîrţă, şef Direcţie Raională Finanţe.

5.Cu privire la modificarea deciziei 01/06 din 28 februarie 2014Сu privire la alocarea   mijloacelor financiare  pentru anul 2014”    

Raportor: A. Tăbîrţă, şef Direcţie Raională Finanţe.                                                                                                                                                                                                                                                           

6.Cu privire la darea de seamă a serviciului arhivă.

Raportor: G.Strateciuc, şef Serviciul arhivă

7.Cu privire la casarea mijloacelor fixe proprietate publică a Consiliului Raional aflate în gestiunea IMSP „ Centru de Sănătate Rîşcani"

Raportor:A.Petraşescu, specialist principal, Aparatul preşedintelui raionului.

8. Cu privire la expunerea la licitaţie a unor încăperi neutilizate

Raportor:A.Petraşescu, specialist principal, Aparatul preşedintelui raionului.

9.Cu privire la Programul de incluziune socială a persoanelor cu dizabilităţi pentru 2014-2018

 Raportor: G.Zamurdac, vicepreşedinte al raionului.

10. Cu privire la Acordurile de parteneriat cu ONG Copil Comunitate Familie Moldova

RaportorG.Zamurdac, vicepreşedinte al raionului

11. Cu privire la modificarea denumirii şi a Regulamentului de ativitate a instituţiei publice Centrul de reabilitare socio-medicală pentru persoane social-vulnerabile şi cu dizabilităţi Renaştere

RaportorG.Zamurdac, vicepreşedinte al raionului

12. Cu privire la Programul de cooperare intersectorială pentru protecţie a copilului în situaţie de risc.

RaportorG.Zamurdac, vicepreşedinte al raionului

13.Cu privire la aprobarea dispoziţiilor :

Nr. 23 din 01 aprilie 2014 “Cu privire la delegarea domnului Ion Parea la Ploieşti şi Bucureşti, România”,

Nr. 32 din 14 aprilie 2014  „Cu privire la delegarea dlui Ion Parea şi dnei Galina Zamurdac la Piatra Neamţ, România”

Nr. 33 din 24 aprilie 2014 „Cu privire la delegarea domnului Ion Parea la Iaşi, România”

Raportor: A.Zaincicovschi, specilaist principal Aparatul preşedintelui raionului.

14. Cu privire la schimbarea destinaţiei şi împădurirea terenurilor degradate pe teritoriul primăriei Mihăileni

Raportor:A.Borş, specialist servicul cadastru

15„Cu privire la transmiterea cu titlu gratuit a mobilierului”

Raportor: V.Dandara, şef Direcţia Învăţămînt, Tineret şi Sport.

16.Cu privire la aprobarea Programului de activitate a Consiliului raional pentru trimestrul III al anului 2014.

Raportor:R.Postolachi, secretar al Consiliului raional.

Secretar al     Consiliului Raional                                R. Postolachi

Alte înregistrări
Publicat: Marţi, 18 august 2015 de
În scopul excluderi cazurilor de înec este necesar de a întreprinde următoarele reguli de comportare în apă: Citeşte mai mult...
Publicat: Miercuri, 12 august 2015 de
În temeiul articolului 45, alineatul (4) din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, la cererea a 12 consilieri la 13 august 2015se convoacă şedinţa extraordinară a Consiliului raional. Citeşte mai mult...
Publicat: Vineri, 07 august 2015 de
în conformitate cu dispoziţia Preşedintelui raionului nr.214 din 06 august 2015 la 10 august curent se va convoca şedinţa extraordinară a Consiliului Raional. Ședinţa Consiliului Raional va avea loc la ora 11.00, în sala de ședințe a Consiliului raional. Citeşte mai mult...
Publicat: Miercuri, 29 iulie 2015 de
În temeiul articolului 45, alineatul (4) din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, la cererea a 15 consilieri la 03 august 2015 se convoacă şedinţa extraordinară a Consiliului raional. Citeşte mai mult...
Publicat: Marţi, 28 iulie 2015 de
În vederea implementării Legii nr. 438 din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor (MDRC) anunţă iniţierea procesului de selectare prin concurs a reprezentanţilor sectorului privat şi a organizaţiilor neguvernamentale, care, împreună cu autorităţile administraţiei publice, vor activa în calitate de membri ai Consiliului Regional pentru Dezvoltare Nord (CRD Nord). Citeşte mai mult...
Publicat: Luni, 27 iulie 2015 de
În temeiul articolului 45, alineatul (4) din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, la cererea a 14 consilieri la 28 iulie 2015 se convoacă şedinţa extraordinară a Consiliului raional. Proiectul ordinei de zi: 1. Cu privire la alegerea Preşedintelui raionului Rîșcani. Raportor. Preşedinţii fracţiunilor. Citeşte mai mult...
Publicat: Joi, 23 iulie 2015 de
Anul 2015 va fi unul deosebit pentru unul dintre primarii din raion prin faptul că în semn de înaltă apreciere a meritelor deosebite faţă de stat, pentru muncă prodigioasă în administraţia publică locală, contribuţie la promovarea transformărilor social-economice şi activitate organizatorică intensă, i s-a conferit o înaltă distincţie de stat. Citeşte mai mult...
Publicat: Miercuri, 22 iulie 2015 de
În temeiul articolului 45, alineatul (4) din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, la cererea a 15 consilieri la 25 iulie 2015se convoacă şedinţa extraordinară a Consiliului raional. Citeşte mai mult...
Publicat: Marţi, 21 iulie 2015 de
Programul de Granturi Mici al Fondului Global de Mediu (GEF SGP) lansează o serie de runde de selecție pentru propuneri de proiecte din partea organizațiilor neguvernamentale și organizațiilor comunitare. Citeşte mai mult...
Publicat: Marţi, 21 iulie 2015 de
ANTEM anunță concurs de înscriere la cursurile gratuite de limba română în cadrul Programului de Instruire Lingvistică pentru Funcționarii Publici 2015-2016 Citeşte mai mult...

Rezultate 391 - 400 din 460
» Toate înregistrările
Sus


 

 

-------------------------------------------
ONG-uri Raionale

-------------------------------------------

 

 

 

 

http://calm.md/img/nopicsmall_ro.png

Direcția Raională Învățământ, Tineret și Sport Rîșcani

 

    

https://declaratii.ani.md/searchDeclarations/index

 

                                                              http://actelocale.gov.md/ral/search?apl=19321

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rîșcani în imagini
s. Sumna

© 2016 Consiliul raional Rîșcani, Republica Moldova.
str. Independenţei 38, or. Rîșcani, MD-5600, Republica Moldova
Tel/Fax.: (256) 22058;
Web: www.riscani.md, mail: inforiscanimd@gmail.com

Linia verde anticorupție: (+373)7992411

Total vizitatori: 2242
Vizitatori ieri: 729
Vizitatori azi: 429
Online: 6