La moment nu sunt sondaje deschise!

» Arhiva Sondaje Online
Ştiri
ORDINEA DE ZI a şedinţei ordinare a Consiliului raional Rîşcani din 16 mai 2013, ora 10.00
Publicat: Joi, 02 mai 2013 de

1. Cu privire la modificarea repartizărilor pe luni a bugetului raional pentru anul 2013.
Raportor: A. Tăbîrţă, şef Direcţie Raională Finanţe.

2. Cu privire la alocarea mijloacelor bugetare pentru anul 2013.
Raportor: A. Tăbîrţă, şef Direcţie Raională Finanţe.

3. Cu privire la activitatea Secţiei Cultură în anul 2012
Raportor: Emilia Garbuz, şef Secţia Cultură.

4. Cu privire la numirea în funcţie a directorului IMSP Spitalul Raional Rîşcani.
Raportor: A.Zaincicovschi, specialist principal, Aparatul preşedintelui raionului.

5. Cu privire la coeficienţii de multiplicare şi sporurile la salariile personalului de conducere a IMSP Spitalul raional Rîşcani.
Raportor: A.Zaincicovschi, specialist principal, Aparatul preşedintelui raionului.

6. Cu privire la relaţiile de muncă cu dna Atena Borş, Şef Serviciul Cadastru.
Raportor: A.Zaincicovschi, specialist principal, Aparatul preşedintelui raionului.

7. Cu privire la relaţiile de muncă cu Directorul IMSP „Centrul medicilor de familie Rîşcani”.
Raportor: A.Zaincicovschi, specialist principal, Aparatul preşedintelui raionului.

8. Cu privire la acordul de parteneriat şi cooperare între Consiliul raional Rîşcani şi Congresul Autorităţilor Locale din Moldova.
Raportor: C.Salagor, şef serviciul Adminitraţie Publică.

9. Cu privire la transmiterea cu titlul gratuit a unui automobil.
Raportor: O.Zubcova, contabil -şef, Aparatul preşedintelui raionului.

10. Cu privire la transmiterea cu titlul gratuit a unui panou.
Raportor: O.Zubcova, contabil -şef, Aparatul preşedintelui raionului

11. Cu privire la transmiterea cu titlul gratuit a mobilierului.
Raportor: O.Zubcova, contabil -şef, Aparatul preşedintelui raionului.

12. Cu privire la primirea în proprietatea Aparatului Preşedintelui a unui autobuz.
Raportor: O.Zubcova, contabil - şef, Aparatul preşedintelui raionului.

13. Despre aprobarea alocării mijloacelor financiare privind acordarea compensaţiei unice pentru conectarea la conducta de gaze naturale a unor categorii de populaţie din mediul rural.
Raportor: I.Frecăuţanu, şef Secţia Economie.

14. Cu privire la expunerea la licitaţie a unei clădiri neutilizate.
Raportor: G.Zamurdac, vicepreşedinte al raionului.

15. Cu privire la expunerea la licitaţie a autoturizmului
Raportor: M.Turea, şef Direcţie Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei.

16. Cu privire la transmiterea activielor şi pasivelor din proprietatea consilului raional în proprietatea Munisterului Afacerilor Interne.
Raportor: A Reaboi, şef Inspectoratul de Poliţie al Raionului Rîşcani.

17. Cu privire la concursul raional “Pentru cea mai bună realizare a programelor locale de dezvoltare social economică a localităţilor” .
Raportor : A. Cheptănaru, vicepreşedinte al raionului.

18. Cu privire la aprobarea Memorandumului şi a Regulamentului de activitate al Biroului Comun de Informare şi Servicii.
Raportor : A. Cheptănaru, vicepreşedinte al raionului.

19. Cu privire la Acordul de parteneriat pentru implementarea proiectului Susţinerea dezvoltării sectorului privat şi procesului de atragere a investiţiilor din Regiunea de Dezvoltare Nord prin construcţie reţelelor de apă şi canalizare pentru subzona nr.3 a Zonei Economice Libere Bălţi.
Raportor: A.Cheptănaru, vicepreşedinte al raionului.

20. Cu privire la unele modificări a Regulamentului cu privire la repartizarea şi utilizarea mijloacelor financiare din componenta raională.
Raportor: V. Dandara, şef, Direcţie Învăţămînt Tineret şi Sport.

21. Cu privire la reorganizarea unor instituţii de învăţămînt din raion cu statutul juridic de executori terţiari de buget.
Raportor: V.Dandara, şef Direcţie Învăţămînt, Tineret şi Sport.

22. Cu privire la efectuarea în anul 2014 a recensămîntului populaţiei şi a locuinţelor în raionul Rîşcani, instituirea Comisiei teritoriale pentru recensămîntul populaţiei şi a locuinţelor şi aprobarea obiectivului şi a atribuţiilor de bază a activităţii comisiei.
Raportor: Ludmila Zorilă, şef Direcţie pentru Statistică a raionului Rîşcani.

23. Cu privire la propunerile pentru decorarea cu distincţii de stat.
Raportor: V.Colin, consilier raional.

24. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare victimelor represiunilor politice.
Raportor: V.Garaşciuc, specialist principal, Aparatul preşedintelui raionului.

25. Cu privire la executarea contractelor de antrepriză şi de achiziţionare a serviciilor de întreţinere şi de reparaţie a drumurilor din raion în anul 2012 încheiate cu Consiliul raional Rîşcani.
Raportor: P. Tomuz, director S.A. Drumuri-Riscani.

26. Cu privire la scoaterea de la control a deciziilor Consiliului raional executate şi mersul executării deciziilor anterior adoptate.
Raportor: R.Postolachi, secretar al Consiliului raional.

27. Cu privire la aprobarea Programului de activitate a Consiliului raional pentru trimestrul II al anului 2013.
Raportor: R.Postolachi, secretar al Consiliului raional.

Secretar al
Consiliului Raional                                    R. Postolachi

Alte înregistrări

Rezultate - din 160
» Toate înregistrările
Sus


 

 

-------------------------------------------
ONG-uri Raionale

-------------------------------------------

 

 

 

 

http://calm.md/img/nopicsmall_ro.png

Direcția Raională Învățământ, Tineret și Sport Rîșcani

 

    

https://declaratii.ani.md/searchDeclarations/index

 

                                                              http://actelocale.gov.md/ral/search?apl=19321

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rîșcani în imagini

© 2016 Consiliul raional Rîșcani, Republica Moldova.
str. Independenţei 38, or. Rîșcani, MD-5600, Republica Moldova
Tel/Fax.: (256) 22058;
Web: www.riscani.md, mail: inforiscanimd@gmail.com

Linia verde anticorupție: (+373)7992411

Total vizitatori: 2096
Vizitatori ieri: 361
Vizitatori azi: 283
Online: 7