La moment nu sunt sondaje deschise!

» Arhiva Sondaje Online
Ştiri
ORDINEA DE ZI a şedinţei ordinare a Consiliului raional Rîşcani din 16 mai 2013, ora 10.00
Publicat: Joi, 02 mai 2013 de

1. Cu privire la modificarea repartizărilor pe luni a bugetului raional pentru anul 2013.
Raportor: A. Tăbîrţă, şef Direcţie Raională Finanţe.

2. Cu privire la alocarea mijloacelor bugetare pentru anul 2013.
Raportor: A. Tăbîrţă, şef Direcţie Raională Finanţe.

3. Cu privire la activitatea Secţiei Cultură în anul 2012
Raportor: Emilia Garbuz, şef Secţia Cultură.

4. Cu privire la numirea în funcţie a directorului IMSP Spitalul Raional Rîşcani.
Raportor: A.Zaincicovschi, specialist principal, Aparatul preşedintelui raionului.

5. Cu privire la coeficienţii de multiplicare şi sporurile la salariile personalului de conducere a IMSP Spitalul raional Rîşcani.
Raportor: A.Zaincicovschi, specialist principal, Aparatul preşedintelui raionului.

6. Cu privire la relaţiile de muncă cu dna Atena Borş, Şef Serviciul Cadastru.
Raportor: A.Zaincicovschi, specialist principal, Aparatul preşedintelui raionului.

7. Cu privire la relaţiile de muncă cu Directorul IMSP „Centrul medicilor de familie Rîşcani”.
Raportor: A.Zaincicovschi, specialist principal, Aparatul preşedintelui raionului.

8. Cu privire la acordul de parteneriat şi cooperare între Consiliul raional Rîşcani şi Congresul Autorităţilor Locale din Moldova.
Raportor: C.Salagor, şef serviciul Adminitraţie Publică.

9. Cu privire la transmiterea cu titlul gratuit a unui automobil.
Raportor: O.Zubcova, contabil -şef, Aparatul preşedintelui raionului.

10. Cu privire la transmiterea cu titlul gratuit a unui panou.
Raportor: O.Zubcova, contabil -şef, Aparatul preşedintelui raionului

11. Cu privire la transmiterea cu titlul gratuit a mobilierului.
Raportor: O.Zubcova, contabil -şef, Aparatul preşedintelui raionului.

12. Cu privire la primirea în proprietatea Aparatului Preşedintelui a unui autobuz.
Raportor: O.Zubcova, contabil - şef, Aparatul preşedintelui raionului.

13. Despre aprobarea alocării mijloacelor financiare privind acordarea compensaţiei unice pentru conectarea la conducta de gaze naturale a unor categorii de populaţie din mediul rural.
Raportor: I.Frecăuţanu, şef Secţia Economie.

14. Cu privire la expunerea la licitaţie a unei clădiri neutilizate.
Raportor: G.Zamurdac, vicepreşedinte al raionului.

15. Cu privire la expunerea la licitaţie a autoturizmului
Raportor: M.Turea, şef Direcţie Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei.

16. Cu privire la transmiterea activielor şi pasivelor din proprietatea consilului raional în proprietatea Munisterului Afacerilor Interne.
Raportor: A Reaboi, şef Inspectoratul de Poliţie al Raionului Rîşcani.

17. Cu privire la concursul raional “Pentru cea mai bună realizare a programelor locale de dezvoltare social economică a localităţilor” .
Raportor : A. Cheptănaru, vicepreşedinte al raionului.

18. Cu privire la aprobarea Memorandumului şi a Regulamentului de activitate al Biroului Comun de Informare şi Servicii.
Raportor : A. Cheptănaru, vicepreşedinte al raionului.

19. Cu privire la Acordul de parteneriat pentru implementarea proiectului Susţinerea dezvoltării sectorului privat şi procesului de atragere a investiţiilor din Regiunea de Dezvoltare Nord prin construcţie reţelelor de apă şi canalizare pentru subzona nr.3 a Zonei Economice Libere Bălţi.
Raportor: A.Cheptănaru, vicepreşedinte al raionului.

20. Cu privire la unele modificări a Regulamentului cu privire la repartizarea şi utilizarea mijloacelor financiare din componenta raională.
Raportor: V. Dandara, şef, Direcţie Învăţămînt Tineret şi Sport.

21. Cu privire la reorganizarea unor instituţii de învăţămînt din raion cu statutul juridic de executori terţiari de buget.
Raportor: V.Dandara, şef Direcţie Învăţămînt, Tineret şi Sport.

22. Cu privire la efectuarea în anul 2014 a recensămîntului populaţiei şi a locuinţelor în raionul Rîşcani, instituirea Comisiei teritoriale pentru recensămîntul populaţiei şi a locuinţelor şi aprobarea obiectivului şi a atribuţiilor de bază a activităţii comisiei.
Raportor: Ludmila Zorilă, şef Direcţie pentru Statistică a raionului Rîşcani.

23. Cu privire la propunerile pentru decorarea cu distincţii de stat.
Raportor: V.Colin, consilier raional.

24. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare victimelor represiunilor politice.
Raportor: V.Garaşciuc, specialist principal, Aparatul preşedintelui raionului.

25. Cu privire la executarea contractelor de antrepriză şi de achiziţionare a serviciilor de întreţinere şi de reparaţie a drumurilor din raion în anul 2012 încheiate cu Consiliul raional Rîşcani.
Raportor: P. Tomuz, director S.A. Drumuri-Riscani.

26. Cu privire la scoaterea de la control a deciziilor Consiliului raional executate şi mersul executării deciziilor anterior adoptate.
Raportor: R.Postolachi, secretar al Consiliului raional.

27. Cu privire la aprobarea Programului de activitate a Consiliului raional pentru trimestrul II al anului 2013.
Raportor: R.Postolachi, secretar al Consiliului raional.

Secretar al
Consiliului Raional                                    R. Postolachi

Alte înregistrări
Publicat: Miercuri, 29 iulie 2015 de
În temeiul articolului 45, alineatul (4) din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, la cererea a 15 consilieri la 03 august 2015 se convoacă şedinţa extraordinară a Consiliului raional. Citeşte mai mult...
Publicat: Marţi, 28 iulie 2015 de
În vederea implementării Legii nr. 438 din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor (MDRC) anunţă iniţierea procesului de selectare prin concurs a reprezentanţilor sectorului privat şi a organizaţiilor neguvernamentale, care, împreună cu autorităţile administraţiei publice, vor activa în calitate de membri ai Consiliului Regional pentru Dezvoltare Nord (CRD Nord). Citeşte mai mult...
Publicat: Luni, 27 iulie 2015 de
În temeiul articolului 45, alineatul (4) din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, la cererea a 14 consilieri la 28 iulie 2015 se convoacă şedinţa extraordinară a Consiliului raional. Proiectul ordinei de zi: 1. Cu privire la alegerea Preşedintelui raionului Rîșcani. Raportor. Preşedinţii fracţiunilor. Citeşte mai mult...
Publicat: Joi, 23 iulie 2015 de
Anul 2015 va fi unul deosebit pentru unul dintre primarii din raion prin faptul că în semn de înaltă apreciere a meritelor deosebite faţă de stat, pentru muncă prodigioasă în administraţia publică locală, contribuţie la promovarea transformărilor social-economice şi activitate organizatorică intensă, i s-a conferit o înaltă distincţie de stat. Citeşte mai mult...
Publicat: Miercuri, 22 iulie 2015 de
În temeiul articolului 45, alineatul (4) din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, la cererea a 15 consilieri la 25 iulie 2015se convoacă şedinţa extraordinară a Consiliului raional. Citeşte mai mult...
Publicat: Marţi, 21 iulie 2015 de
Programul de Granturi Mici al Fondului Global de Mediu (GEF SGP) lansează o serie de runde de selecție pentru propuneri de proiecte din partea organizațiilor neguvernamentale și organizațiilor comunitare. Citeşte mai mult...
Publicat: Marţi, 21 iulie 2015 de
ANTEM anunță concurs de înscriere la cursurile gratuite de limba română în cadrul Programului de Instruire Lingvistică pentru Funcționarii Publici 2015-2016 Citeşte mai mult...
Publicat: Luni, 20 iulie 2015 de
Odată cu începerea unui nou mandat al primarilor, mai mulți secretari s-au confruntat cu tălmăcirea legislației în privința garanțiilor sociale la încetarea mandatului. Întrebarea este dacă beneficiază sau nu de îndemnizație unică Primarul, care în urma alegerilor generale locale și-a menținut postura de edil? Citeşte mai mult...
Publicat: Marţi, 14 iulie 2015 de
În temeiul articolului 13 din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală; punctului 1 al Regulamentului-cadru privind constituirea şi funcţionarea consiliilor locale şi raionale aprobat prin Legea nr. 457-XV din 14.11.2003; Hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 3549 in 03 iulie 2015 “Cu privire la convocarea în prima şedinţăa consilierilor Consiliului raional Rîșcani”, Consiliul Electoral de circumscripţie nr.27 Rîşcani la 22 iulie 2015, convoacă şedinţa de constituire a Consiliului raional. Citeşte mai mult...
Publicat: Miercuri, 20 mai 2015 de
1. Сu privire la corelarea Bugetului raional aprobat cu Legea bugetului de stat pentru anul 2015” Raportor: A. Tăbîrţă, şef Direcţie Raională Finanţe. Citeşte mai mult...

Rezultate 391 - 400 din 457
» Toate înregistrările
Sus


 

 

-------------------------------------------
ONG-uri Raionale

-------------------------------------------

 

 

 

 

http://calm.md/img/nopicsmall_ro.png

Direcția Raională Învățământ, Tineret și Sport Rîșcani

 

    

https://declaratii.ani.md/searchDeclarations/index

 

                                                              http://actelocale.gov.md/ral/search?apl=19321

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rîșcani în imagini
Pentru comoditate de deplasare a locuitorilor din s.Nihoreni a fost reparat portiunea de drum 2130 m2

© 2016 Consiliul raional Rîșcani, Republica Moldova.
str. Independenţei 38, or. Rîșcani, MD-5600, Republica Moldova
Tel/Fax.: (256) 22058;
Web: www.riscani.md, mail: inforiscanimd@gmail.com

Linia verde anticorupție: (+373)7992411

Total vizitatori: 2175
Vizitatori ieri: 751
Vizitatori azi: 362
Online: 7