La moment nu sunt sondaje deschise!

» Arhiva Sondaje Online
Ştiri
Comunicat de presă: Lansarea Biroului Comun de Informaţii şi Servicii în raionul Rîşcani
Publicat: Joi, 13 decembrie 2012 de

La data de 12 Decembrie 2012, în raionul Rîşcani a fost lansat Biroul Comun de Informaţii şi Servicii (BCIS) . Deschiderea Biroului a fost susţinută de programul UN Women „Abilitarea economică a femeilor”, implementat în parteneriat cu Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei şi Ministerul Economiei, cu suportul financiar al Guvernului Suediei.

Raionul Rîşcani este unul dintre primele raioane incluse în procesul de replicare al conceptului „ghişeului unic” pentru prestarea informaţiilor şi serviciilor populaţiei locale prin intermediul Biroului Comun de Informaţii şi Servicii. Acest concept a fost pilotat începînd cu octombrie 2010 în raioanele: Sîngerei, Teleneşti, Nisporeni, Cantemir, iar din anul 2012 este funcţionabil şi în raionul Ungheni. Biroul reuneşte prestatori de servicii din sectorul public, privat şi societatea civilă, pentru a presta servicii şi informaţii în mod coordonat, în aşa domenii precum: angajarea în cîmpul muncii, protecţia socială, agricultura, cadastru şi antreprenoriat. Biroul reprezintă un format inovativ de prestare a serviciilor şi informaţiei de calitate la nivel local, sub egida Consiliului Raional. Accesul îmbunătăţit la informaţii şi servicii de calitate contribuie la abilitarea economică a femeilor, ce reprezintă obiectivul fundamental al programului UN Women.

Biroul Comun de Informaţii şi Servicii în Rîşcani este deschis în fiecare zi de miercuri, între orele 09:00-12:00, şi se află în clădirea Consiliului Raional, etajul întîi. Biroul este deschis pentru toţi locuitorii raionului, femei, bărbaţi, tineri, persoane cu dizabilităţi şi persoane în vîrstă. În cadrul evenimentului de lansare au participat Dl Corneliu Eftodi, Analist programe, UN Women, Dnul Ion Parea, preşedintele raionului, Dnul Alexandru Cheptanaru, vicepreşedintele raionului Rîşcani, primarii localităţilor din raionul Rîşcani, reprezentanţii societăţii civile, sectorului privat şi media.

Dl Ion Parea, preşedintele raionului, a deschis evenimentul de lansare şi a menţionat “Înfiinţarea Biroului Comun de Informaţii şi Servicii sub egida Consiliului Raional reprezintă un eveniment important şi rentabil pentru Consiliul raional, deoarece nu implică crearea de noi structuri şi contribuie la îmbunătăţirea accesului la informaţii şi servicii de calitate pentru locuitorii raionului, în special pentru persoanele dezavantajate”.

Dl Alexandru Cheptanaru, vicepreşedintele raionului a facut o prezentare a Biroului Comun de Informaţii şi Servicii Rîşcani, menţionînd că „Activitatea BCIS a început la data de 19 octombrie 2012 cu deplasarea echipei mobile în primăria Pîrjota. Pînă în prezent, Echipa mobilă a BCIS a efectuat vizite în primăriile: Varatic, Grinăuţi, Mihăileni, Horodişte, Zăicani, Borosenii Noi. În cadrul acestor vizite au fost oferite informaţii şi servicii pentru 143 persoane, dintrecare 60 % sînt femei.”

Dna Natalia Guţu, Directorul Asociaţiei Femeilor de Afaceri din Sectorul Rural, Prestator de servicii din cadrul BCIS Rîşcani a prezentat oportunităţile şi avantajele noului concept, identificate pe parcursul activităţii în cadrul BCIS „Datorită colaborării dintre prestatori de servicii, învăţăm unii de la alţii şi ne ridicăm nivelul de profesionalism, pentru a presta servicii de calitate cetăţenilor. Deasemenea, populaţia are o posibilitate foarte bună să consulte simultan mai multi prestatori de servicii, în cadrul unei singure vizite.”

Dl Valeriu Chiaburu, locuitor al s. Zăicani şi-a îpărtăşit experienţa de accesare a serviciilor BCIS, menţionînd „Am beneficiat de consulaţiile Echipei mobile a BCIS într-o zi de vineri, în primărie. M-a impresionat pozitiv atitudinea prestatorilor de servicii faţă de problemele persoanelor în etate. La 2-3 zile după vizita Echipei mobile, oamenii din sat încă mai vorbeau despre acest eveniment şi mulţi regretau că nu au reuşit să vină la audienţă. Echipa mobilă este bine-venită şi asteptată de populaţia din sate.”

Dl Valerian Cecan, Primarul com. Mihăileşti a subliniat că „Acest Biroul este benefic atît pentru locuitării din sate, cît şi pentru Administraţia publică locală de nivelul întîi, pentru că, într-o măsură oarecare, ne uşurează munca noastră. Cu ajutorul Echipei moble a BCIS au fost soluţionate multe întrebări din domeniile: angajare în cîmpul muncii, protecţie socială, cadastru. Biroul Comun de Informaţii şi Servicii este un serviciu bine-venit, şi, pentru a ajuta cetăţenii, noi vom fi coniteresaţi să organizăm cît mai multă audienţă în teritoriu.”

Un Memorandum de Înţelegere privind funcţionarea BCIS a fost semnat la nivel local între prestatorii de servicii din administraţia raionului Rîşcani, serviciile desconcentrate în teritoriu şi societatea civilă. Prestatorii de servicii şi-au luat angajamentul prin semnarea memorandumului să se implice şi să participe în furnizarea informaţiei şi prestarea serviciilor femeilor şi altor persoane aflate în dificultate prin intermediul Biroului Comun de Informaţii şi Servicii.

Informaţie succintă  despre program

Programul UN Women “Abilitarea economică a femeilor prin creşterea oportunităţilor de angajare în cîmpul muncii în Republica Moldova” este implementat cu suportul financiar al Guvernului Suediei. Valoarea suportului  este 2,9 mln dolari SUA. Îmbunătăţirea accesului la informaţii şi servicii de calitate, consolidarea capacităţilor partenerilor cheie responsabili de implementarea politicilor care promovează şi protejează drepturile femeilor la angajarea în cîmpul muncii şi protecţia socială şi perfecţionarea cadrului legislativ reprezintă trei componente de bază ale programului.

Femeile, prestatorii de servicii, autorităţile publice naţionale şi locale şi instituţiile media reprezintă grupul ţintă a programului. 28 raioane vor fi acoperite cu activităţi pe parcursul perioadei de implementare (2010-2013) cu activităţi iniţiate în 2010 în Sîngerei, Nisporeni, Teleneşti şi Cantemir.

Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la numărul de telefon (256) 2 33 52, 2 48 45, Frecăuţan Igor sau la adresa electronică   consiliu@riscani.md.

 
 
 
 
 
 
 

Alte înregistrări
Publicat: Marţi, 18 august 2015 de
În scopul excluderi cazurilor de înec este necesar de a întreprinde următoarele reguli de comportare în apă: Citeşte mai mult...
Publicat: Miercuri, 12 august 2015 de
În temeiul articolului 45, alineatul (4) din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, la cererea a 12 consilieri la 13 august 2015se convoacă şedinţa extraordinară a Consiliului raional. Citeşte mai mult...
Publicat: Vineri, 07 august 2015 de
în conformitate cu dispoziţia Preşedintelui raionului nr.214 din 06 august 2015 la 10 august curent se va convoca şedinţa extraordinară a Consiliului Raional. Ședinţa Consiliului Raional va avea loc la ora 11.00, în sala de ședințe a Consiliului raional. Citeşte mai mult...
Publicat: Miercuri, 29 iulie 2015 de
În temeiul articolului 45, alineatul (4) din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, la cererea a 15 consilieri la 03 august 2015 se convoacă şedinţa extraordinară a Consiliului raional. Citeşte mai mult...
Publicat: Marţi, 28 iulie 2015 de
În vederea implementării Legii nr. 438 din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor (MDRC) anunţă iniţierea procesului de selectare prin concurs a reprezentanţilor sectorului privat şi a organizaţiilor neguvernamentale, care, împreună cu autorităţile administraţiei publice, vor activa în calitate de membri ai Consiliului Regional pentru Dezvoltare Nord (CRD Nord). Citeşte mai mult...
Publicat: Luni, 27 iulie 2015 de
În temeiul articolului 45, alineatul (4) din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, la cererea a 14 consilieri la 28 iulie 2015 se convoacă şedinţa extraordinară a Consiliului raional. Proiectul ordinei de zi: 1. Cu privire la alegerea Preşedintelui raionului Rîșcani. Raportor. Preşedinţii fracţiunilor. Citeşte mai mult...
Publicat: Joi, 23 iulie 2015 de
Anul 2015 va fi unul deosebit pentru unul dintre primarii din raion prin faptul că în semn de înaltă apreciere a meritelor deosebite faţă de stat, pentru muncă prodigioasă în administraţia publică locală, contribuţie la promovarea transformărilor social-economice şi activitate organizatorică intensă, i s-a conferit o înaltă distincţie de stat. Citeşte mai mult...
Publicat: Miercuri, 22 iulie 2015 de
În temeiul articolului 45, alineatul (4) din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, la cererea a 15 consilieri la 25 iulie 2015se convoacă şedinţa extraordinară a Consiliului raional. Citeşte mai mult...
Publicat: Marţi, 21 iulie 2015 de
Programul de Granturi Mici al Fondului Global de Mediu (GEF SGP) lansează o serie de runde de selecție pentru propuneri de proiecte din partea organizațiilor neguvernamentale și organizațiilor comunitare. Citeşte mai mult...
Publicat: Marţi, 21 iulie 2015 de
ANTEM anunță concurs de înscriere la cursurile gratuite de limba română în cadrul Programului de Instruire Lingvistică pentru Funcționarii Publici 2015-2016 Citeşte mai mult...

Rezultate 391 - 400 din 460
» Toate înregistrările
Sus


 

 

-------------------------------------------
ONG-uri Raionale

-------------------------------------------

 

 

 

 

http://calm.md/img/nopicsmall_ro.png

Direcția Raională Învățământ, Tineret și Sport Rîșcani

 

    

https://declaratii.ani.md/searchDeclarations/index

 

                                                              http://actelocale.gov.md/ral/search?apl=19321

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rîșcani în imagini
Ansamblul de dans „Mostenitorii”

© 2016 Consiliul raional Rîșcani, Republica Moldova.
str. Independenţei 38, or. Rîșcani, MD-5600, Republica Moldova
Tel/Fax.: (256) 22058;
Web: www.riscani.md, mail: inforiscanimd@gmail.com

Linia verde anticorupție: (+373)7992411

Total vizitatori: 2375
Vizitatori ieri: 729
Vizitatori azi: 562
Online: 11