La moment nu sunt sondaje deschise!

» Arhiva Sondaje Online
Anunţuri
Anunț de înscriere la studii - UNIVESITATEA COOPERATIST-COMERCIALĂ DIN MOLDOVA
Publicat: Joi, 02 iulie 2020 de Direcţia Învăţămînt Tineret şi Sport

Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova (UCCM), (lîngă stația - Gara feroviară).  Este instituție recunosctă în republică, cu o bibliotecă bună, dotată tehnic - cu un corp didactic pe măsură.

În ficare an se face admitere la studii licențiate (Ciclul I) în științe juridece și economice.

 Studii de master (Ciclul II) se face admitere la specializările: dreptul muncii, dreptul. public, dr. vamal,  la dr. economic, la dr. fiscal, financiar și audit)     

S-a deschis masterat în domenul legislației muncii și protecției sociale.

Specializarea:  CONTRACTELE DE MUNCĂ SI MANAGIMENTUL RESURSE UMANE.

Pentru juriști. Termenul  studiilor - 1,5 anipentru juriști  și pentru nejuriști - 2 ani

Se aprofundează cunoștințele teoretice și practice  pentru cei ce lucrează sau ce vor lucra: juriști;  specialiști în serviciul resurse umane atât în secorul de stat cât și cel privat; securitatea  muncii; în ramura muncii și protecției sociale etc. Pe parcursul studiilor doritorii, care sunt în căutarea unui loc de muncă,  vor fi angajați în câmpul muncii.   În activitatea păractică această specializare este foarte solicitată. 

DE REMARCAT-  din anul 2017 Universitatea Dunărea de Jos din or.Galați, România, si-a deschis filiala (la licență și la studii masterat) în cadrul Univesității Cooperatist-Comerciale (UCCM) la facultățile:   

   - Relații Internaționale;                                                                                                                                                                    - Afaceri interrnaționale

 În fiecare an sunt alocate câte 50 de locuri la buget. (Bursa -65 euro lunar la licență;   75 euro lunar la masterat.       

Studenții  înmatriculați la Universitate (UCCM) au posibilitatea să facă concomitent 2 facultăți - licența, ori 2 specializări - masterat.

Dupa  absolvire  -  o să bineficiați de 2 diplome:  Diploma  națională de la  UCCM și Diploma de la Universitatea Dunărea de Jos din Galați, România, care este recunoscută în  UE. 
Lecțile evaluează în cadrul Universității Cooperatist-Comenciale. Profesorii din România vin de la Galați și realizează ore în cadrul UCCM,  încedpând cu orele 18.00
Aveți o oportunitate de face studii și a nu plăti contractul. Din bursa care  o primesti  achiți contractul la UCCM  9200 lei și î-ți rămâne de cheltuială.

Universitatea are cămin, inclusiv, și pentru familiști, cantină. Aduceți la cunoștință colegilor, prietenilor. Sunt cazuri când persoana vrea să învețe, dar nu  dispune de milloace bănești. Aceasta e o șansă de a se realiza.

Vă așteptăm cu mare drag.  Nu ratați o așa șansă.

De apar intrebări accesați Saitul Universității sau contactați  tel. 079509375 sau poșta electronică.

Anul acesta o să organizăm grupe la master cu predare la distanță, (prin - zoom, SKYPE).

De asemenea anexez documentele necesare pentru înmatriculare la români.

 

Acte necesare pentru Admiterea la Galați

Dosarul de concurs

la  CICLUL  I,   studii superioare delicență trebuie să conţină:

 

 1. FIȘA DE ÎNSCRIERE( se completează la momentul înscrierii)
 2. DIPLOMA DE BACALAUREAT, copie legalizată la notar (dacă este în limba rusă sau română , dar cu caractere chirilice - traducere legalizată);
 3. FOAIA MATRICOLĂ, pentru studii liceale în original (dacă este în limba rusă sau română , dar cu caractere chirilice - traducere legalizată);
 4. CERTIFICAT DE NAȘTERE, copie legalizată la notar (dacă este în limba rusă sau română , dar cu caractere chirilice - traducere legalizată);
 5. CERTIFICAT  DE CĂSĂTORIE  (dacă este cazul)  copie legalizată la notar (dacă este în limba rusă sau română , dar cu caractere chirilice - traducere legalizată);
 6. BULETINUL DE IDENTITATE cu FIȘA DE ÎNSOȚIRE, 2 copii simple;
  1. PAȘAPORTUL STRĂIN– 2  copii simple la prima pagină cu fotografie;
  2. 3 fotografii  -  3 x 4
 7. DECLARAȚIE  NOTARIALĂpe propria răspundere că nu deține buletin/carte de identitate românească cu domiciliul stabil în România;
  1. 1 - dosar mapă cu șină.

 

Acte necesare pentru Admiterea la Galați

 

Dosarul de concurs

la  CICLUL  II,   studii superioare de master trebuie să conţină:

 

 1. FIȘA DE ÎNSCRIERE( se completează la momentul înscrierii)
 2. DIPLOMA DE BACALAUREAT, copie legalizată la notar (dacă este în limba rusă sau română , dar cu caractere chirilice - traducere legalizată);
 3. DIPLOMA DE LICENȚĂ, copie legalizată la notar (dacă este în limba rusă sau română , dar cu caractere chirilice - traducere legalizată);
 4. SUPLIMENTUL LA DIPLOMA DE LICENȚĂ, copie legalizată la notar (dacă este în limba rusă sau română , dar cu caractere chirilice - traducere legalizată);
 5. CERTIFICAT DE NAȘTERE, copie legalizată la notar (dacă este în limba rusă sau română , dar cu caractere chirilice - traducere legalizată);
 6. CERTIFICAT  DE CĂSĂTORIE  (dacă este cazul)  copie legalizată la notar (dacă este în limba rusă sau română , dar cu caractere chirilice - traducere legalizată);
 7. BULETINUL DE IDENTITATE cu FIȘA DE ÎNSOȚIRE, 2 copii simple;
  1. PAȘAPORTUL STRĂIN– 2  copii simple la prima pagină cu fotografie;
  2. 3 fotografii  -  3 x 4
   1. DECLARAȚIE  NOTARIALĂ  pe propria răspundere că nu deține buletin/carte de identitate românească cu domiciliul stabil în România;

1 - dosar mapă cu șină

 

Tel./fax: (+ 373 22) 27-02-03, 815-600, 54-91-24, 815-607
E-mail: rectorat@uccm.md
Filiala Soroca a UCCM: or. Soroca, str. Stroiescu, 50. Tel.: (+ 373 230) 2-20-19

 

UNIVESITATEA COOPERATIST-COMERCIALĂ DIN MOLDOVA

 Studii superioare de licenţă (Ciclul I)

 

Studiile superioare de licenţă (Ciclul I) sunt prima treaptă a studiilor universitare care asigură un nivel de calificare adecvat exercitării unei profesii în vederea inserţiei pe piaţa forţei de muncă, prin cunoştinţe generale şi de specialitate corespunzătoare.

Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova oferă posibilitatea formării studiilor superioare de licenţă (ciclul I) la următoarele specialităţi: 

 

 Durata studiilor este de 3 ani la învăţământ la zi şi 4 ani la cel cu frecvenţă redusă. 

La specialităţile notate cu asterisc (*) durata studiilor este cu 1 an mai mare.

Universitatea oferă studenţilor posibilitatea de a participa în programe de mobilitate academică la nivel naţional şi internaţional

 Studiile superioare de masterat (Ciclul II) sunt a doua treaptă a studiilor universitare, care asigură aprofundarea în domeniul studiilor de licenţă sau într-un domeniu apropiat, dezvoltarea capacităţilor de cercetare ştiinţifică.

Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova oferă posibilitatea formării studiilor superioare de masterat (ciclul II) (durata studiilor 1,5-2 ani) la următoarele specializări:  

Durata studiilor este de 2 ani.

La specializările notate cu asterisc (*) durata studiilor este de 1,5 ani.

Universitatea oferă studenţilor posibilitatea de a participa in programe de mobilitate academică la nivel naţional şi internaţional

Alte înregistrări
Publicat: Astăzi (Luni), 03 august 2020 de Serviciul Resurse Umane
Președintele raionului Rîşcani anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de contabil-șef, în cadrul Aparatului Președintelui raionului. Dosarele de participare la concurs, întocmite conform Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009 se depun până la data de 24 august 2020, ora 1700 în sediul Consiliului Raional Rîşcani, str. Independenţei 38, etajul IV, biroul nr. 51, tel. de contact 2-24-00. Citeşte mai mult...
Publicat: Joi, 30 iulie 2020 de Serviciul Resurse Umane
Conform rezultatelor obţinute la proba scrisă şi interviu, la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de șef, Secția Construcție, Gospodărie Comunală și Drumuri, învingător al concursului este dl Orelicov Vasile. Citeşte mai mult...
Publicat: Miercuri, 29 iulie 2020 de Serviciul Resurse Umane
Conform rezultatelor obţinute în urma evaluării proiectului de dezvoltare și susținerii interviului, învingător al concursului privind ocuparea funcţiei vacante de șef al IMSP Centrul de Sănătate Rîșcani, este dna Gabriela Sandu. Citeşte mai mult...
Publicat: Luni, 27 iulie 2020 de Serviciul Resurse Umane
Conform rezultatelor obţinute la proba scrisă şi interviu, la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior, Secţia Economie, învingător al concursului este dl Rusu Alexandru. Citeşte mai mult...
Publicat: Vineri, 24 iulie 2020 de Serviciul Resurse Umane
1.Orelicov Vasile În baza hotărârii comisiei de concurs din data de 24 iulie 2020, proba scrisă și interviul se vor desfășura pe data de 30 iulie 2020, ora 09.00, în incinta Consiliului raional Rîșcani, etajul IV, sala de ședință. Citeşte mai mult...
Publicat: Vineri, 24 iulie 2020 de Serviciul Resurse Umane
1.Sandu Gabriela 2.Ursu Nicoale Citeşte mai mult...
Publicat: Joi, 23 iulie 2020 de Serviciul Resurse Umane
Consiliul Raional Rîşcani anunţă despre prelungirea termenului de depunere a dosarelor privind ocuparea funcţiei vacante de șef al Instituției Medico-Sanitare Publice „Centrul de Sănătate Costești”. Dosarele de participare la concurs, întocmite conform Regulamentului privind numirea în funcție pe bază de concurs a șefilor instituțiilor medico-sanitare publice centre de sănătate din raion se depun până la 13 august 2020, ora 1700 în sediul Consiliului Raional Rîşcani, str. Independenţei 38, etajul IV, biroul nr. 51, tel. de contact 2-24-00, e-mail: efrimalina@gmail.com. Citeşte mai mult...
Publicat: Marţi, 21 iulie 2020 de Serviciul Administraţie Publică
În baza hotărârii comisiei de concurs din data de 21 iulie 2020, se stabilește că proba scrisă a concursului pentru ocuparea funcției vacante de specialist superior Secția Economie, se va desfășura la ora 16.00, data de 24.07.2020, în incinta Consiliului raional Rîșcani, et. I. Citeşte mai mult...
Publicat: Marţi, 21 iulie 2020 de Serviciul Resurse Umane
Președintele raionului Rîşcani anunţă despre prelungirea termenului de depunere a dosarelor privind ocuparea funcţiei publice vacante de șef Secția Construcție, Gospodărie Comunală și Drumuri. Dosarele de participare la concurs, întocmite conform Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009 se depun până la data de 23 iulie 2020, ora 1700 în sediul Consiliului Raional Rîşcani, str. Independenţei 38, etajul IV, biroul nr. 51, tel. de contact 2-24-00. Citeşte mai mult...
Publicat: Luni, 20 iulie 2020 de Consiliul raional
1.Belous Marin 2.Plămădeală Ina 3.Rusu Alexandru Citeşte mai mult...

Rezultate 1 - 10 din 206
» Toate înregistrările
Sus


 

 

-------------------------------------------
ONG-uri Raionale

-------------------------------------------

 

 

 

 

http://calm.md/img/nopicsmall_ro.png

Direcția Raională Învățământ, Tineret și Sport Rîșcani

 

    

https://declaratii.ani.md/searchDeclarations/index

 

                                                              http://actelocale.gov.md/ral/search?apl=19321

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rîșcani în imagini
Lacul de acumulare Costesti-Stinca Training IDIS Viitorul ”Consolidarea autonomiei locale” 100 de movile Defileul Duruitoarea Veche

© 2016 Consiliul raional Rîșcani, Republica Moldova.
str. Independenţei 38, or. Rîșcani, MD-5600, Republica Moldova
Tel/Fax.: (256) 22058;
Web: www.riscani.md, mail: inforiscanimd@gmail.com

Linia verde anticorupție: (+373)7992411

Total vizitatori: 2013
Vizitatori ieri: 0
Vizitatori azi: 200
Online: 5