La moment nu sunt sondaje deschise!

» Arhiva Sondaje Online
Anunţuri
ANUNȚ
Publicat: Marţi, 02 iunie 2020 de Serviciul Administraţie Publică

 

ANUNȚ

Vă înştiinţăm că, în conformitate cu dispoziţia Preşedintelui raionului nr.62 din 02 iunie 2020, la 15 iunie curent se convoaca şedinţa ordinară a Consiliului Raional.

Ședinţa Consiliului Raional va avea loc la ora 10.00, în sala de ședințe a Consiliului raional, etajul 1.

 

Proiectul ordinii de zi:

 1.”Сu privire la corelarea bugetului raional aprobat cu Legea bugetului de stat  pentru anul 2020”

Raportor: Aculina Tăbîrță, șef, Direcția Finanțe

 

 2.„Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional  08/02 din 10.12.2019 cu privire la aprobarea bugetului raional în lectura a doua pentru anul 2020”

Raportor: Aculina Tăbîrță, șef, Direcția Finanțe

 

3. „Cu privire la modificarea bugetului raional pentru anul 2020”

Raportor: Aculina Tăbîrță, șef, Direcția Finanțe

 

4. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru anul 2020

Raportor:Aculina Tăbîrță, șef Direcția Finanțe

 

5. Cu privire la efectuarea controlului medical al recruţilor şi încorporarea în serviciul militar în termen şi cel civil în toamna  anului 2020.

Raportor: Vitalie Grigoraș, șef, Secția Administrativ Militară Rîșcani

 

6.Cu privire la transmiterea unor bunuri.

Raportor: Olga Zubcova, contabil-șef Aparatul președintelui

     

7. Cu privire la aprobarea Statutului Întreprinderii Municipale Publicația periodică „Eveniment actual” în redacție nouă.

Raportor:Lilia Opalco, redactor șef,Întreprinderea Municipală Publicația periodică „Eveniment actual”

 

8.Cu privire la modificarea regulamentelor unor întreprinderi municipale.

Raportor: Rodica Postolachi, secretar al Consiliului raional

 

9.Cu privire la abrogarea deciziei nr. 02/25 din 24 martie  2020„ Cu privire la modificarea deciziei nr. 05/06 din 24 octombrie 2013“Cu privire la  fondarea Întreprinderii Municipale „Biroul de Proiectare, Prospectare și Servicii al Arhitectului-șef r-nul Rîșcani” și la aprobarea statutului  întreprinderii municipale „Biroul de Proiectare, Prospectare și Servicii al Arhitectului-șef r-nul Rîșcani” și a regulamentelor specifice

Raportor: Rodica Postolachi, secretar al Consiliului raional

 

10. Cu privire la aprobarea statutului  Î.M. „Biroul de Proiectare, Prospectare și Servicii al Arhitectului-șef r-nul Rîșcani” în redacție nouă

Raportor: Liviu Costaș, administrator, ÎM „BPPSA”

 

11. Cu privire la modificarea deciziei nr.02/24 din 24 martie 2020 Cu privire la operatorul regional al serviciului public de alimentare cu apă și canalizare în raionul Rîșcani

Raportor: Igor Culic, vicepreședinte al raionului

 

12.Cu privire la instituirea operatorului regional al serviciului public de alimentare cu apă și canalizare în raionul Rîșcani

Raportor: Igor Culic, vicepreședinte al raionului

 

13. Cu privire la completarea componenței Comisiei raionale de organizare a transporturilor auto de călători şi bagaje din raionul Rîşcani

Raportor: Igor Frecăuțan, Șef, Secția Economie            

 

14. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind numirea în funcţie pe bază de concurs a șefilor instituţiilor medico-sanitare publice centre de sănătate din raion și anunțarea concursului la IMSP „CS Rîșcani” și „CS Costești””

Raportor: Alina Efrim, specialist principal resurse umane

15. Cu privire la modificarea deciziei  nr.02/01 din 24 martie 2020 Cu privire la organigrama şi statele de personal ale Aparatului preşedintelui raionului, direcţiilor, secţiilor, altor subdiviziuni din subordinea Consiliului raional Rîșcani

Raportor:Vasile Secrieru, Președinte al raionului

 

16. Cu privire la cererile prealabile.

Raportor:Vasile Secrieru, Președinte al raionului

 

17.Cu privire la încheierea contractului de prestarea serviciilor juridice

Raportor:Vasile Secrieru, Președinte al raionului

 

Se propune membrilor comisiei  consultative de specialitate pentru agricultură, industrie, transport, protecţia mediului şi amenajarea teritoriului să se convoace în ședință la  11 iunie 2020,  la ora  14.00, în incinta Consiliului raional, et. IV, sala de ședințe a Consiliului raional.

 

Se propune membrilor comisiei consultative de specialitate pentru activităţi economico-financiare şi comerţ  să se convoace în ședință la 11 iunie  2020, la ora 16.00, în incinta Consiliului raional, et. IV, sala de ședințe a Consiliului raional.

 

Se propune membrilor comisiei consultative de specialitate pentru activităţi social-culturale, învăţământ, protecţie socială, sănătate publică, muncă, administraţie publică şi drept să se convoace în ședință la 11  iunie  2020  la ora  15.00,  în incinta Consiliului raional, et. IV, sala de ședințe a Consiliului raional.

 

 

Cu respect, Secretar al Consiliului Raional                                                    R.Postolachi

 

Alte înregistrări
Publicat: Vineri, 10 iulie 2020 de Secţia Economie
Programul Comunitatea Mea, finanțat de USAID Moldova și implementat de IREX în Moldova, anunță concurs pentru selectarea primăriilor și a comunităților noi care vor deveni partenere în 2020. Detalii despre concurs găsiți aici: https://bit.ly/2Yv7Bfm Data limită de aplicare: 20 iulie, 2020. Citeşte mai mult...
Publicat: Joi, 09 iulie 2020 de Secţia Economie
ODIMM informează despre organizarea la data de 14 iulie curent, începând cu ora 15-00, a Atelierului public dedicat ÎMM interesate în adoptarea acțiunilor de ecologizare a proceselor de producere și prestare a serviciilor și modalitatea de accesare a suportului prin intermediul Programului de ecologizare a ÎMM. Citeşte mai mult...
Publicat: Sâmbătă, 04 iulie 2020 de Secţia Economie
În contextul restricțiilor impuse de autorități ca urmare a situației epidemiologice din țară, ODIMM a lansat în premieră cursurile de educație antreprenorială în spațiul virtual. Peste 100 de migranți din toate regiunile țării, care au revenit acasă din străinătate, asistă la instruirile antreprenoriale ONLINE în cadrul Programului PARE 1+1. Citeşte mai mult...
Publicat: Joi, 02 iulie 2020 de Direcţia Învăţămînt Tineret şi Sport
Studiile superioare de licenţă (Ciclul I) sunt prima treaptă a studiilor universitare care asigură un nivel de calificare adecvat exercitării unei profesii în vederea inserţiei pe piaţa forţei de muncă, prin cunoştinţe generale şi de specialitate corespunzătoare. Studiile superioare de masterat (Ciclul II) sunt a doua treaptă a studiilor universitare, care asigură aprofundarea în domeniul studiilor de licenţă sau într-un domeniu apropiat, dezvoltarea capacităţilor de cercetare ştiinţifică. Citeşte mai mult...
Publicat: Miercuri, 01 iulie 2020 de Serviciul Resurse Umane
Dosarele de participare la concurs, întocmite conform Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009 se depun până la data de 21 iulie 2020, ora 17:00 în sediul Consiliului Raional Rîşcani, str. Independenţei 38, etajul IV, biroul nr. 51, tel. de contact 2-24-00. Citeşte mai mult...
Publicat: Miercuri, 01 iulie 2020 de Serviciul Resurse Umane
Dosarele de participare la concurs, întocmite conform Regulamentului privind numirea în funcție pe bază de concurs a șefilor instituțiilor medico-sanitare publice centre de sănătate din raion se depun până la 22 iulie 2020, ora 17:00 în sediul Consiliului Raional Rîşcani, str. Independenţei 38, etajul IV, biroul nr. 51, tel. de contact 2-24-00, e-mail: efrimalina@gmail.com. Citeşte mai mult...
Publicat: Luni, 29 iunie 2020 de Serviciul Resurse Umane
Președintele raionului Rîşcani anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior Secția Economie. Dosarele de participare la concurs, întocmite conform Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009 se depun până la data de 20 iulie 2020, ora 17:00 în sediul Consiliului Raional Rîşcani, str. Independenţei 38, etajul IV, biroul nr. 51, tel. de contact 2-24-00. Citeşte mai mult...
Publicat: Luni, 22 iunie 2020 de Serviciul Administraţie Publică
ANUNȚ Vă înştiinţăm că, în conformitate cu dispoziţia Preşedintelui raionului nr. 76 din 19 iunie 2020, la 25 iunie curent se convoaca şedinţa extraordinară a Consiliului Raional. Ședinţa Consiliului Raional va avea loc la ora 10.00, în sala de festivități a Școlii de Artă, Rîșcani, etajul 2. Citeşte mai mult...
Publicat: Marţi, 16 iunie 2020 de Secţia Economie
AO ”CENTRUL REGIONAL DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICA” anunţă că a luat start COMPETIȚIE DE GRANTURI pentru femeile Antreprenoare împotriva Traficului de Ființe 2020- HERA INTERNATIONAL Citeşte mai mult...
Publicat: Luni, 15 iunie 2020 de Secţia Economie
ODIMM anunță înscrierea la Programul „START pentru TINERI”. Doritorii sunt invitați să-și aleagă etapa la care vor să se înregistreze Citeşte mai mult...

Rezultate 1 - 10 din 196
» Toate înregistrările
Sus


 

 

-------------------------------------------
ONG-uri Raionale

-------------------------------------------

 

 

 

 

http://calm.md/img/nopicsmall_ro.png

Direcția Raională Învățământ, Tineret și Sport Rîșcani

 

    

https://declaratii.ani.md/searchDeclarations/index

 

                                                              http://actelocale.gov.md/ral/search?apl=19321

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rîșcani în imagini
Nordul Moldovei

© 2016 Consiliul raional Rîșcani, Republica Moldova.
str. Independenţei 38, or. Rîșcani, MD-5600, Republica Moldova
Tel/Fax.: (256) 22058;
Web: www.riscani.md, mail: inforiscanimd@gmail.com

Linia verde anticorupție: (+373)7992411

Total vizitatori: 1961
Vizitatori ieri: 603
Vizitatori azi: 148
Online: 11