La moment nu sunt sondaje deschise!

» Arhiva Sondaje Online
Documente - Cultură

Anul: Toți anii

Plan de colaborare a Secției Cultura cu Novoteca pentru anul 2017
Publicat: Joi, 06 aprilie 2017

                       Plan de colaborare al Secției Cultură Râșcani cu Novateca pentru anul 2017.

#

Activitatea

Data

Resurse

Responsabil

Livrabil specific

I.                   Biblioteca spațiu prietenos utilizatorilor.

 1

   Monitorizarea   a 30 de biblioteci publice din rețeaua Novateca pentru  buna desfășurarea a activităților : amenajarea spațiurilor  prin expunerea materialelor ilustrative , reparații cosmetice, achiziția de mobilier , imlimentarea serviciilor moderne  pentru instrirea înTI, dezvoltarea cunoștințelor și abilităților  a bibliotecarilor  .

 Pe parcursul anului 2017

 Buget local

 șefii bibliotecilor publice

  Creșterea imaginii bibliotecii  și al bibliotecarului  în  comunitate;

 Servicii moderne prestate conform necesităților comunității

 

2.

Organizarea întâlnirilor trimestriale cu primarii în revizuirea  respectării cerințelor minime  și abordarea  unor probleme, care au apărut pe parcursul activității a bibliotecilor incluse în Novateca.

Pe parcursul anului

Buget local

Șeful S/C E. Garbuz

Încurajarea APL în susținerea bibliotecarilor  de a participa activ la proiectul Fondului de dezvoltare a Bibliotecii Moderne  și la inițiativa 1+1;

 3.

Monitorizarea activității bibliotecilor prin: ședințe săptămînale cu coordonatorul  G. Sacaliuc; asistență metodologică în teritoriu; desfășurarea seminarelor raionale, etc.

 

 Pe parcursul anului 2017

 Buget local

 Șeful Ș/ C  E. Garbuz, sp. în domeniul biblioteci C. Gherman,

 Abordarea a unor probleme, aparute pe parcursul activității bibliotecilor publice și înlăturarea lor prin luarea deciziilor comune. Vizite de lucru în teritoriu. Desfășurarea seminarelor raionale odată în două luni.

4.

 Participarea  bibliotecarilor  la ședințele aparatului primăriilor cu informații despre activitatea bibliotecii ; la întărirea bugetului-mijloacele  financiare alocate pentru bibliotecă.

 Pe parcursul anului 2017

 

 Șefii BP

 Implicarea bibliotecarilor în elaborarea bugetului , familiarizarea cu programul activităților pe anul curent cu scopul atragerii surselor financiare extrabugetare în favoarea instituției.

II.                Instituționalizarea Centrului de Formare.

1.

Institutionalizarea CF

 Septembrie 2016

 Buget local

Șeful S/C Garbuz E.; 

Directorul BPO G. Sacaliuc,

Centrul de Formare este institutionalizat

2.

Regulamentul CF aprobat

 Septembrie 2016

 Buget local

 Șeful  S/C E. Garbuz., directorul BPO G. Sacaliuc

Regulament aprobat

3.

Modificarea organigramei BPR

 Septembrie 2016

 Buget local

 Directorul BPO G. Sacaliuc

Organigrama modificata si aprobată

III.             Activitatea metodologica cu bibliotecile locale

1.

Seminar raional de sugestii și opinii a  activităților bibliotecilor publice din rețeaua Novateca;

 

26.01.17

Buget local

Șeful SRC Garbuz E., specialist în domeniul biblioteci C. Gherman

30 bibliotecari vor  expune sugestii și opinii a activității sale pe parcursul anului 2016; vor disemina succesele și bunele practice cu lucrătorii BP din rnul Râșcani

 

2.

Seminar raional  ”Totalurile activității bibliotecilor din rețeaua Novateca  pe prima jumătate  al anului 2017”.

 

Iulie 2017

Buget local

Șeful SRC Garbuz E.

Creșterea indicătorișor de performanță: utilizatorii, vizitele, împrumutul.

3.

Seminar raional  ”Bibliotecă modernă –comunitate prosperă”.

Noiembrie 2017

Buget local

Șeful SRC Garbuz E., sp. princ. Gherman C., director BPO Sacaliuc G.

 Activitatea bibliotecilor publice  într-un nou context pentru deservirea informațională a comunității;

impactul deosebit a programului Novateca pentru comunitate prosper.

 

 

4.

  Atelier profesional  ”Servicii noi de bibliotecă- durabilitate, impactul pentru comunitate : succese și eșecuri ”.

Decembrie 2017

Buget local

Șeful SRC Garbuz E., sp. princ. Gherman C., director BPO  Sacaliuc G.

Dezvoltarea competențelor bibliotecarilor în implementarea serviciilor moderne;

 

diseminarea noilor practici.

 

5.

Training 

” Eficientizarea proceselor de promovare a bibliotecilor prin intermediul rețelelor de socializare. Cum de plasat o postare reușită pe rețelele sociale  /textul, foto, video, etc./ ”

 

 

09.02.17;

10.02.17

Buget local

Centrul Regional de Formare

 Coordonatorul CRF Sacaliuc Galina

Formatori Foliușneac Tatiana, Burac Olga

15 bibliotecari instruiți din  runda  Novatecii anului 2015

6.

Training ”Povești digitale cu Movie Maker”

23-24.02.17

Buget local

 CRF Coordonatorul Sacaliuc G. Formatori Foliușneac T., Burac O.

17 bibliotecari instruiți din runda Novatecii anului 2015

7.

Training Advocacy. Modulul I. Strategii de promovare a bibliotecii

2-3.03.17

Buget local

CRF  Fomatori  Foliușneac T.; formator mentor dna Furdui M. Centru de Excelență BPR Telenești

12 bibliotecari familiarizați cu strategii de promovare a bibliotecii vor deține competențe de comunicare  eficientă, vor elabora un plan de promovare a bibliotecii în comunitate, vor împărtăși istorii de succes cu alți bibliotecari din rețea.

8.

Training ”Istoria de succes – concept și elaborare”

10.03.17

Buget local

CRF Coordonatorul Sacaliuc G. Formatori Foliușneac T., Burac O.

12 bibliotecari instruiți din runda Novatecii 2016

9.

Training ”Extragerea și utilizarea datelor din ORT„

16-17.03.17

Buget local

Centrul Regional de Formare Coordonatorul Sacaliuc Galina

Formatori Foliușneac Tatiana, Burac Olga

18 bibliotecari instruiți în vederea extragerii și utilizării datelor statistice

10.

Training Advocacy. Modulul II. ”Strategii de Advocacy”

6-7.04.17

Buget local

CRF . Fomatori  Foliușneac T.; formator mentor dna Furdui M. Centru de Excelență BPR Telenești

12 bibliotecari familiarizați cu strategii de Advocacy

11.

Training ”Prezentări PowerPoint”

20.04.17

Buget local

Centrul Regional de Formare

 

12 bibliotecari instruiți din runda Novatecii 2016

12.

 Training 

I.                   „Securizarea computerelor”

II.                ”Folosirea formularelor Google în identificarea necesităților cetățenilor pentru SMB și în identificarea necesităților bibliotecarilor locali în activități de formare profesională”

 

 

 4-5.05.17

 Buget local

 

 

 

 

 

 Centrul Regional de Formare

 

 

 

 

20 bibliotecari instruiți

13.

Training Advocacy. Modulul III. ”Diseminarea succeselor și bunelor practici în activitățile de Advocacy”

11-12.05.17

Buget local

CRF . Fomator  Foliușneac T.; formator mentor dna Furdui M. Centru de Excelență BPR Telenești, coordonator Sacaliuc G.

12 bibliotecari vor deține abilități de diseminare și comunicare eficientă.

14.

Follw-up ”Gala serviciilor moderne”

15.06.17

Buget local

Centrul Regional de Formare.Coordonator  Sacaliuc G.Formator Foliușneac Tatiana, Burac Olga

20 de biblioteci locale vor prezenta  rezultatul implementării SMB

15.

Training 

” Eficientizarea proceselor de promovare a bibliotecilor prin intermediul rețelelor de socializare. Cum de plasat o postare reușită pe rețelele sociale  /textul, foto, video, etc./ ”

 

 

06.07.17

Buget local

Centrul Regional de Formare Coordonatorul CRF Sacaliuc Galina Formator Foliușneac Tatiana, Burac Olga

12 bibliotecari instruiți din  runda  Novatecii anului 2016

16.

Follow-up pentru participanții la trainingul Advocacy: Celebrarea succeselor inovatorilor în ”Advocacy”

20.07.17

Buget local

Centrul Regional de Formare Coordonatorul CRF Sacaliuc Galina Formator Foliușneac Tatiana, Burac Olga

12 bibliotecari cu realizări în Advocacy: obținerea unei decizii din partea APL în folosul bibliotecii publice.

17.

Atelier ”Competențele bibliotecarului modern în era digitală”

09.08.17 /Pârjota/

10.08.17 /Corlăteni/

Buget local

Specialist în domeniu C. Gherman,

Coordonator Sacalic G.

Familiarizarea a 30 de bibliotecari cu competențele și abilitățile a bibliotecarilor la etapa actuală

18.

Atelierul  ”Sistemul de plăți electronice din Moldova”

15 – 17.08.17

 

Buget local

Formatori Foliușneac Tatiana, Burac Olga

 

30 bibliotecari instruiți

19.

Training ”Crearea videourilor documentare”

12 – 14.09.17

Buget local

Formatori Foliușneac Tatiana, Burac Olga

30 bibliotecari instruiți

20.

Training ”Răsfoim Presa online”

20.10.17

Buget local

Formator Foliușneac Tatiana

12 bibliotecari instruiți

21.

Cursuri avansate în TI

Pe parcursul lunilor septembrie – decembrie 2017

Buget local

Formator Foliușneac Tatiana

30    bibliotecari instruiți

IV.Dezvoltarea Serviciilor Moderne de Bibliotecă

 1.

 Școala de vară cu TI

 Pe parcursul lunilor iunie-august

 Buget local

 șefii bibliotecilor publice din rețeaua Novateca

 Participare copiilor din familii social vulnerabile, care nu au calculator la domiciliu

 2.

1.  Călătorii Virtuale 10+;

 

2.      InfoLege@

3.      Femeia în format digital

 februarie-mai

martie – iunie

pe parcursul anului

 Buget local

 Biblioteca Publică  Orășenească Râșcani

 30 copii participanții serviciului

15 adolescenți participanți ai serviciului

15 adulți participanți ai serviciului

 3.

1.      ”Teme pentru acasă la bibliotecă cu ajutorul TI”;

2.      ”Copii și adulți în lumea digitală”

 Septembrie 2016 – mai 2017

 Buget local

 Biblioteca publică s. Varatic

 12 participanți copii din localitate

15 participanți instruiți

 4.

 

1.                  Povești de duminică online;

2.                  Descoperim lumea online;

 Pe parcursul anului

 

 Buget local

 Biblioteca publică  s. Zaicani

15  participanții copii din grădiniță;

20 participanții adolescenți.

5.

 

Clubul ”Tezaurul Strămoșilor”:

 1. Secretul confecționării bijuteriilor din ceramică  rece;

2. Sculptura bariliefului din gips;

3. Culinaria ecologică tradițională culeasă de la bătrâni;

4. Folclor, tradiții, obicei, biblioteca de azi și de mâine + TI.

Pe parcursul anului

Proiectul Programului Novateca

Buget local

Biblioteca publică  s. Grinăuți

 58 de utilizatori din comuna Grinăuți  instruiți

6.

   I.   Crearea unui atelier de meșteșugărit + TI;

II. Sănătatea mamei și a copilului în era digital;

 

 

 

Pe parcursul anului

Buget local

Biblioteca publică  s. Mihaileni

Redobândirea   unui spațiu pentru muzeul satului, unde vor fi stocate valorile ublicl tradiționale. Instruirea a unui grup de vârstnici din 12 persoane în colectarea materialelor, organizarea   țesutului   covorului – master klass.

Instruire a unui grup de femei gravid în domeniul sănătății.

7.

Învață-te să fii sănătos cu TI

Februarie – iunie 2017

Buget local

Biblioteca publică  s. Druță

8        articipanți instruiți

8.

Clubul ”Prietenii bibliotecii”:

1. Codul bunelor maniere;

2. Teme pentru acasă cu ajutorul TI;

3. 30+. Activ. Atractiv. Informat. Valoros.

Pe parcursul anului

 

Buget local

Biblioteca publică  s. Hiliuți

15 copii  instruiți;

 

20 de adolescenți instruiți;

 

15 adulți instruiți.

 

9.

Instruirea în TI

Pe parcursul anului

Buget local

Biblioteca publică  s.  Pârjota

12    dolescenți instruiți

10.

1.                  Engleza online;

2.                  Kinoteca;

3.                  Медийная грамотность

Pe parcursul anului

Martie - mai2017

 

Buget local

Biblioteca publică s. Nihoreni

10 participanți instruiți

11.

”Fantezie, dibăcie, creație prin utilizarea TI”

Pe parcursul anului

Buget local

Biblioteca publică  s. Recea

15 participanți instruiți

12.

1. Мир кино + IT;

2.  Профилактика сахарного диабета +IT.

Pe parcursul anului

Buget local

Biblioteca publică  s. Vasileuți

12 participanți instruiți;

10adulți instruiți.

13.

”Familii ocrotite online”

 

Buget local

Biblioteca publică  s. Duruitoarea Nouă

15 participanți instruiți

14.

Pas cu pas cu TI

Februarie-mai 2017

Buget local

Biblioteca publică  s. Sturzeni

10 adulți instruiți

15.

Studiem online croșetarea și țesutul

Pe parcursul anului

Buget local

Biblioteca publică  s. Pociumbauți

12 participanți instruiți

16.

1.                  Clik pe croșeta magică;

2.                  Teme pentru acasă cu ajutorul TI.

Pe parcursul anului

Buget local

Biblioteca publică or. Costești

15 participanți instruiți

10 adolescenți instruiți.

17.

Familiarizarea și instruirea adulților în domeniul TI.

Februarie- mai

Buget local

Biblioteca publică s. Moșeni

10 participanți instruiți

18 .

Filmul de duminică online

Februarie-iunie

Buget local

Biblioteca publicâ s. Mihailenii Noi

10 participanți

19.

”Calculatorul pentru începători”

Februarie- iunie

Bugetul local

Biblioteca publică  s. Braniște

10 participanți instruiți

20.

Călătorii imaginare prin țările Europei

Februarie- mai

Buget local

Biblioteca publică s. Șaptebani

10 participanți instruiți

21.

  I. Mici pitici pe Internet

 

 

Biblioteca publicâ s. Horodiște

15 participanți instruiți

22.

O lume modernă cu limba engleză

Februarie – mai

Buget local

Biblioteca publică s. Alexandrești

8 participanți instruiți

23.

Воскресный фильм online

Februarie - mai

Buget local

Biblioteca publică s. Mihailenii Noi

10 participanți instruiți

24.

Kakпродлить жизнь несмотря на возраст

Februarie mai

Buget local

Biblioteca publică s. Ramazan

10 participanți instruiți

25.

Copii cu cerințe speciale în mediul virtual

Februarie - mai

Buget local

Biblioteca publicâ s. Borosenii Noi

 

26.

IgienisTIi

Februarie – mai

Buget local

Biblioteca publică s. Singureni

15 adolescenți instruiți

27.

1. Filmul copilăriei;

2. Popas activ și implinit la BP cu TI;

Februarie – mai;

Pe parcursul anului

Buget local

Biblioteca publică s. Corlăteni

12 copii instruiți;

15 adolescenți instruiți

28.

Arta de a fi om în epoca digitală

Pe parcursul anului

Buget local

Biblioteca publică s. Pociumbeni

10 adolescenți instruiți

29.

Я познаю компъютерный мир

Pe parcursul anului

Buget local

Biblioteca publică s. Malinovcoe

10 copii instruiți

30.

Весь мир в один clik

Pe parcursul anului

Buget local

Biblioteca publică s. Racaria

12 adolescenți instruiți

31.

Arta de a fi un tânăr sănătos

Martie – mai

Buget local

Biblioteca publică s. Aluniș

12 adolescenți instruiți

32.

Aplicare la Fondul de Dezvoltare a Bibliotecii Moderne.

Pe parcursul anului 2017

Bugetul proiectului

Centrul Regional de Formare Coordonatorul Sacaliuc Galina Formatori Foliușneac Tatiana, Burac Olga

BPO Râșcani împreună cu 12 biblioteci locale vor participa la proiect, complectând  formular de aplicare replicarea unui serviciu modern de bibliotecă.

33.

Aplicare formularelor la campania de promovare a bibliotecilor publice din Moldova ”Ne vedem la bibliotecă!”

Aprilie – octombrie 2017

Buget local

Coordonatorul Sacaliuc Galina Formatori Foliușneac Tatiana, Burac Olga

La campanie vor participa  toate bibliotecile locale, implementând servicii moderne, care vor contribui la creșterea principalilor indicători ai bibliotecii: numărului de utilizatori, documentelor consultate și frecvenței.

 

         Șeful Secției Cultură Râșcani                          /E. Garbuz/

Alte documente
» Regulamentul de activitate 12.04.2017
» Strategia de dezvoltare a turismului 10.04.2017
» Planul de acțiuni pe anul 2017 06.04.2017
» Plan de colaborare a Secției Cultura cu Novoteca pentru anul 2017 06.04.2017
Sus


 

 

-------------------------------------------
ONG-uri Raionale

-------------------------------------------

 

 

 

 

http://calm.md/img/nopicsmall_ro.png

Direcția Raională Învățământ, Tineret și Sport Rîșcani

 

    

https://declaratii.ani.md/searchDeclarations/index

 

                                                              http://actelocale.gov.md/ral/search?apl=19321

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rîșcani în imagini
Riscani Training IDIS Viitorul ”Consolidarea autonomiei locale”

© 2016 Consiliul raional Rîșcani, Republica Moldova.
str. Independenţei 38, or. Rîșcani, MD-5600, Republica Moldova
Tel/Fax.: (256) 22058;
Web: www.riscani.md, mail: inforiscanimd@gmail.com

Linia verde anticorupție: (+373)7992411

Total vizitatori: 2101
Vizitatori ieri: 361
Vizitatori azi: 288
Online: 9