La moment nu sunt sondaje deschise!

» Arhiva Sondaje Online
Subdiviziuni ale aparatului
Secţia Gospodărie Comunală, Construcţii şi Drumuri

Costețchi Ion
Șef Secție Gospodărie Comunală și Drumuri
 

Numele prenumele: COSTEȚCHI Ion

Tel..256 2 3675,  0 069129488

e-mail ianco1301@mail.ru

 

Data şi locul naşterii: 13 ianuarie 1958, Șarbaca, Rîșcani, Republica Moldova

 

Studii:

1980-1984 - superioare, Institutul Politehnic, facultatea Construcție civilă și  industrie,

1973-1975 studii medii –şcoala medie Văratic

 

Experienţă profesională:-

1974-1976

Muncitor, Întreprinderea de colectare și realizare a  fructelor și legumelor din Kalininsk

1976-1978

Serviciul militar

1979-1984

Student , Institutul Politehnic Chișinău

1984-1988

Șef de șantier, Sovhozul Rîșcani

1988-1989

Technician, inginer, Serviciul în unitate militară

1989-1990

Inginer-constructor , URECOOP Rîșcani

1990-1994

Inginer-constructor, Coloana mecanizată mobilă, or. Bălți

1994-2002

Șef de magazin, Bucuria, Rîșcani

2002-2003

Șef,  Baza autotransport, MOLDAEROSERVICE, Bălți

2003- prezent

Șef Secție Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri, Consiliul raional Rîșcani

 

Activitate de supraveghere tehnică la reparația obiectelor de menire socială

2012- FISM liceul teoretic Văratic;

2012-2014 apeductul Gălășeni;

2012-2016 apeductul Petrușeni;

2012-2014 apeductul Pîrjota;

2012-2014 apeductul Șaptebani;

2013 lucrări de Eficineța Energetică la grădinițele de copii Durutoarea Nouă, Mihăileni, Recea,Șaptebani,Vasileuți, gimnaziul Știubeieni, gimnaziul Gălășeni, liceul teoretic Mihăileni

2014 FISM grădinița de copii Șumna

2014-2016 EE gimnaziu Aluniș

2014-2016 EE liceul teoretic C. Popovici Nohoreni

2014-2016 apeductul Alexandrești

2014-2015 EE IMSP CS Cubani, raionul Glodeni

2015- 2016  IMSP Spitalul raional Glodeni

 

Formare profesională:

 2009-2010- Ingineria sistemelor de alimentare cu gaze, Universitatea Tehnică a Republicii Moldova

Martie 2010- Construcții civile, industriale și agrozootehnice, responsabil ethnic,Ministerul Construcțiilor și Dezvoltării

Noiembrie –decembrie-2012Managerenergetic,Fondul de Eficiență Energetică

Februarie 2014Construcții civile, industriale și agrozootehnice, diriginte de șantier,Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor

 

Menţiuni:

2014 – Diplomă de gradul I, Guvernul Republcii Moldova;

 

Limbi străine: limba rusă și ucraineană fluent; franceza începător;

 

Cunoaşterea calculatoruluiMS Word pentru Windows, Excel,  posed abilităţi de lucru în INTERNET.

 

Data întocmirii:  27 ianuarie   2017
Sus


 

 

-------------------------------------------
ONG-uri Raionale

-------------------------------------------

 

 

 

 

http://calm.md/img/nopicsmall_ro.png

Direcția Raională Învățământ, Tineret și Sport Rîșcani

 

    

https://declaratii.ani.md/searchDeclarations/index

 

                                                              http://actelocale.gov.md/ral/search?apl=19321

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rîșcani în imagini
Grane Defileul Duruitoarea Veche

© 2016 Consiliul raional Rîșcani, Republica Moldova.
str. Independenţei 38, or. Rîșcani, MD-5600, Republica Moldova
Tel/Fax.: (256) 22058;
Web: www.riscani.md, mail: inforiscanimd@gmail.com

Linia verde anticorupție: (+373)7992411

Total vizitatori: 1891
Vizitatori ieri: 643
Vizitatori azi: 78
Online: 10